Sušil 1860

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  Full title: 
Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
CZ
Language: 
Year: 
1860

Melodies

Displaying 1 - 50 of 2242 | Click here to search the melodies

{8'A 8'A 8'B 8''xC } / 4''D 4'A / {8''D 8''E }4''C / {8''C 8'B 8''C 8'A } / 4'G 4'D / {8'xF 8'G }4'A / {8''C 8'B 8''C 8'A } / 4'G 4'D / {8'xF 8'G }4'A /
A byla cě jedna macička,...
2-4'G / 2''D {8''C 8'B } / 2'A 4'B / 2''C {8'B 8'A } / 2.'A / 4'A 4'A 4'G / 4'xF 2'A / 4'xF 4'E 4'xF / 2.'D / 4'D 4'E 4'xF / 2'G 4''C / 4'B 4'A 4'B / 2'G
Aj, vím já lúčku zelenú, na...
| Vraz. I. 6. Luz. I. 273
4'D 4'xF 4'G / 2'A {8'B 8''D } / {8''C 8'B }2'A / 4'A 4'A {8'B 8''xC } / 2''D 4''E / {8''D 8'B }2''C / 4''C 4''C 4'B / 2'A 4'xF / {8'G 8'B }2'G /
Aj, vím já lúčku zelenú, na...
4'E 4'xG 4'A / 2.'xG / 4'A 4'B 4''C / 2.'B / 4''D 4''C 4'B / 2.'A / 4'B 4'A 4'xG / 2.'E / 4'A 4'xG 4'A / 2.'B / 4'B 2'A / 4'xG 2'E / 4'E 4'xG 4'A / 2.'xG / 4'A 4'B 4''C / 2.'B / 4''D 4''C 4'B / 2.'A / 4'B 4'A 4'xG / 2.'E / 4'A 4'xG 4'A
A ve štvrtek po večeři šel...
Od Hranic. | Luž. I. 287. II. 149
2-4'C / 4'F 4'E 4'D / 2'C 4'G / 4''C 4'B 4'A / 2'G 4'G / 4''C 4''C 4'B / 4'A 2'G / 4'F 2'E / 4'A 2'G / 4'F 2'E / 4'F 2'G / 2.'D / 2.'C / 2-4'C / 4'F 4'E 4'D / 2'C 4'G / 4''C 4'B 4'A / 2'G 4'G / 4''C 4''C 4'B / 4'A 2'G / 4'F 2'E /
A ve štvrtek po večeři šel...
{8'xF 8'G }4'A 4'xF / 4'G 2''D / {8'B 8''xC }2'A / {8'A 8'A }4''D 4''xC / 4'B 2'A / 4'G 2'xF / {8'A 8'A }4'E 4'xF / 2'G 4'xF / {8'xF 8'E }2'D / {8'xF 8'G }4'A 4'xF / 4'G 2''D / {8'B 8''xC }2'A / {8'A 8'A }4''D 4''xC / 4'B 2'A / 4'G 2
A v nedělu po obědě, a v...
A v nedělu po obědě chodil...
6-{6''D 6''C 6''C }2'bB / 6-{6''D 6''C 6''C }2'bB / 8-{6'G 6'A }2'bB / 2.'G /
[:Šla děvečka:], šla pro vodu...
{8'D 8'xF }4'A 4''C / {8'bB 8'A }4'G 4'A / 4'xF 4'D 4- / {8'D 8'xF }4'A 4''C / {8'bB 8'A }4'G 4'A / 4'xF 4'D 4- / {8'xF 8'xF }4'D 4'G / {8'xF 8'xF }4'D 4'G / {8'G 8'G }4'A 4'G / 4'xF 4'D
|: Byla cesta, byla ušlapaná...
Z Polanky slov. | Luz. I. 274. Meinert 257.
2-4'xG / 4'A 4'xG 4'xF / 2.'E / 4'A 2'A / 4'B 2'B / 2.''xC / 2'A 4''xC / 4''E 4''xD 4''xC / 2'B 4'B / 2.'xF / 2'bB 4'bB / 2.'B / 2.'xF / 2.'A / 2.'xG / 2.'xF / 2.'xC / 2'xF 4'xF / 2'bB 4''xC / 2.'B / 2.'xF /
Byla cesta, byla ušlapana,...
Od Frýdlandu
{8'xF 8'A }4'xF / 2'E / {8'A 8'A 8'B 8'B } / 4''xC 4'A / 4''D 4''xC / 4'B 4''xC / {8'A 8'A 8'B 8'A } / 4'xF 4'E / 4''D 4''xC / 4'B 4''xC / {8'A 8'A 8'B 8'A } / 4'xG 4'xF /
[: Byla cesta, byla ušlapaná...
Ai, pošla nám panenka Maria...
4'G 4''D / 4''C 4''D / {8''C 8''D 8''C 8'bB } / 4'A 4- / 4'G 4''D / 4''C 4''D / {8''C 8''D 8''C 8'bB } / 4'A 4- / 4'A {8'xF 8'D } / 4'G 4''D / {8''C 8'bB 8'A 8'bB } / 4'G
Vím hájíček pěkný, zelený, a...
4'D 4'G / 4'A 4''D / {8''E 8''D 8''xC 8'B } / 4'A 4- / 4'D 4'G / 4'A 4''D / {8''E 8''D 8''xC 8'B } / 4'A 4- / 4''D {8''xC 8'B } / 4'B 4'A / {8'A 8'A 8'B 8'A } / 4'G
Vím hájíček pěkný, zelený, a...
2'G 4'A / {8'B 8''C }2''D / 4''E 2''D / {8''C 8'B }2'A / {8'G 8'A }4''D 4''C / {8'B 8'A }2'G / {8'B 8'A }4'B 4'A / 2'G
Vím hájíček pěkný, zelený, a...
Z Provodova
4'G 4'A 4'B / 2.'A / 4'A 4'B 4''xC / 4''D 4''xC 4'B / 2'A 4- / 2''xC 4'B / 4'A 2'G / {8'B 8''xC }2''D / 4''xC 2'B / 2.'A / 2.'G /
Byla jedna, byla stará žena...
Z Kunovic
4'G 4'F / {8'G 6'A 6'B }4''C / {8''D 8''C }4'B / 4''C 4- / {8''C 8''D 8''xD 8''xD } / 4''D 4'B / 4'G 4'F / {8'B 8''C 8''D 8''D } / {8''D 8''C 8''D 8''D } / 4'B 4'G /
[: Byla jedna stará žena...
Z Černotína od Hranic
4'G 4'G 4'G / 2.''D / 4''C 4'B 4''D / 2.'G / 4''C 4'A 4'B / 2.''D / 4''C 4'B 4'A / 2.'G /
Byla jedna stará žena, enom...
Z Pozlovic
4'C 4'E / 4'D 4'G / {8'E 8'D }4'C / 4'G 4'B / 4'A {8''D 8''C } / {8'B 8'A }4'G / {8'A 8'A 8'G 8'F } / {8'E 8''C }4'G / {8'A 8'A 8'G 8'F } / 4'E 4'D / 4'C
[: Byla krásná Dorota :] [:...
Od Slavkova
[: Byla krásná Dorota :] [:...
| Sr. náp. č. 11. b [34]
Byla cě svata Dorota, přišla...
2-4'D / 2'G {8'A 8'B } / 2''C {8'A 8'B } / 2'G {8'B 8''C } / 2''D 4''D / 4'B 4'A {8'B 8''C } / 2'A {8'B 8''D } / 2''E 4''D / 4''D 4''C 4'B / 2'A {8'xF 8'G } / 2'G 4'xF / 2'xF 4'E / 2'D
Byl-tě je-den člo-věk, byl-tě...
Od Příbora a Opavy
{8'A 8'A }4'bB 4''xC / 4''D 2'A / 4''D 2''C / {8'bB 8'A }4'G 4'F / {8''C 8''C }4''C 4'B / 4'G 2'A / 4'xF 2'D / 4'A 4'A 4'xF / 2.'D /
Byl-tě je-den člo-věk, byl-tě...
{8''D 8''D }4''xC 4''E / 4''D 2'A / {8''D 8''E }4''D {8'bB 8'A } / 4'G 2'F / {8'F 8'G }4'A 4'B / 4''C 2'A / {8'A 8'A }4'A 4'F / 4'E 2'D /
Byl-tě je-den člo-věk, byl-tě...
4'D 4'A 4'A / 4'A 4'G 4'A / 2'G 4'G / 2'A 4'B / 4''C 4'B 4''C / 2.'A / 4'A 4'G 4'B / 4''C 4'B 4'A / 2'A 4''C / 2'A 4'G / 4'xF 4'E 4'D / 2'C 4'E / 2'D 4'E / 2'D 4'xF / 2'G 4''C / 2'A 4'G / 4'xF 4'E 4'xF / 2.'D /
Byl tu je-den člo-věk, měl...
Z Hošťálkovic
4'G 4'A 4'A / 4'A 4''D 4''D / 4''xD 4''D 4''C / 4''D {8''C 8'bB }4'A / 4'A 4'bB 4''C / {8''C 8''D 8''C 8'bB }4'A / {8'A 8'G }4'xF 4'A / {8'xF 8'E }2'D / 4'xF 4'xF 4'xF / 4'G {8'G 8'bB }4'A / {8'A 8'G }4'E 4'A / {8'xF 8'xD }2
Jde se-dlák do po-le, pro-hlí...
Z Březnice
4'F 4'F 4'A / {8'G 8'A }2'F / 4'A 4''C 4''C / {8'A 8'bB }2''C / 4'bB 2'A / 4'E 2'F / 4'bB 2''C / 4'bB 2'A / 4'E 2'bB / 2.'A / 2.'F /
Pu-to-val ro-be-nek, pu-to-...
Od Příbora
4'G 4'D / 4'G 4'A / 4'B 4''xC / 4''D 4''xC / 4'B 4'A / {8'B 8'xF }4'G / 4''C 4''C / 4'B 4'B / 2'A / 2'E / 4'G 4'G / 4'F {8'F 8'E } / 2'D / 2'C / 4'C {8'C 8'D } / 4'E {8'E 8'xF } / 4'xG 4'E / 4'D 4'A / 4'B 4'xG / {8'xF 8'E }4'E /
4'G 4'B 4'B / 4.'B {8'A }4'G / 4''C 4''C 4''C / 2'B 4- / 4'G 4'B 4'B / 4.'B {8'xF }4'G / 4'A 4'A 4'A / 4'A 2- / 4'B 4''D 4''D / 4.''D {8''C }4'B / {8''D 8''C }4'B 4'A / 4'G
Co-si tam na venku, co*si slu...
Od Opavy
{8'A 8'A }4'A 4'G / {8'A 8'B }2''C / 4''E 2''D / 4''E 2''xC / 4'A 2'G / {8''D 8''E }4''F 4''E / {8''D 8''F }2''E / {8''xC 8''xC }4''xC 4''D / 4''xC 2'A / 2''xC 4'B / 4'A 2'G / 4''xC 2''D / 2.''E / 4''E 2
Po-ná-hli, po-ná-hli, pa-ne...
Z Karlovic
4'G 4'G 4'G / 2.'G / 4''D 4''D 4''D / 2.''C / 4''D 4''C 4'B / 2.'A / 4'A 4''C 4'B / 2.'A / 4'A 4'A 4'A / 2.'A / 4'A 4''C 4'B / 2.'A / 4''C 4'B 4'A / 2.'G / 4'A 4'B 4'A / 2.'G /
Byl tě je-den pán bo-ha-tý,...
{8'D 8'E 8'D 8'C } / {8'F 8'G }4'A / 4.'A {8'B } / {8''C 8''C 8''C 6'A 6'B } / 2'G / {8'D 8'D 8'D 8'C } / {8'D 8'E }4'C / 4.'A {8'G } / {8'F 8'A 8'F 8'E } / 2'D /
Cho-dil Pan Bůh po po-li, cho...
Od Příbora
{8'E 8'xF }4'E 4'D / 4'G 2'A / 2.'B / {8'G 8'B }4''D 4'B / {8'A 8''C }2'B / {8'E 8'xF }4'G 4'xF / {8'E 8'xF }2'D / {8'xF 8'G }4'A 4'A / 4'B 2'xG / 2.'E /
Cho-dil Pan Bůh po po-li, cho...
Ve Skřipově. | Sr. náp. c. 8b [20]
2-4'A / 2''D 4''E / 4''D 4''xC {8'B 8'A } / 2.'G / 4'A 4''D 4''E / 2.''F / 2.''E / 2'A 2.-{8''D 8''xC } / 2''E {8'A 8'B } / 4''xC 4'B 4''xC / 2'A
Ej, v_o-nen dá-vný čas, ej,...
2-4'E / 2'A 4'B / 4'G 4'E 4'xC / 2'D 4'xG / 2'A 4'B / 4''C 4''E 4''C / 2'B 4'A / 2'B 4'E / 4'xG 4'E {8'xG 8'E } / 2'E
Ej, v_o-nen dá-vný čas, ej,...
2''D5 4''xC / {8''D5 8''xC 2'B4 } / 4'A4 2'G4 / 4''xC 2''D5 / {8''E5 8''C5 2''F5 } / 2''E5 4'A4 / {8''D5 8''F5 2''E5 } / 4'A4 4'B4 {8''xC 8'A4 } / {8'G4 8'B4 2'A4 } /
Ej, v_o-nen dá-vný čas, ej,...
4'G4 4''C5 4'B4 / 4'B4 2'G4 / 2'F4 4- / 4'B4 4''D5 4''C5 / {8''D5 8''E5 4''F5 4''D5 } / 4'B4 4''D5 4''C5 / 4'B4 2'F4 / 2.'G4 /
Ej, v_o-nen dá-vný čas, ej,...
{8'A 8'B 8''C 8''D } / {8''C 8'B }4'xG / 4'A 4- / {8''C 8''D 8''E 8''E } / {8''D 8''C }4'B / 4''C 4- / {8''E 8''E 8''D 8''C } / {8''C 8'B }4'A / 4'G 4- / {8'A 8'B 8''C 8''D } / {8''C 8'B }4'xG / 4'A
Kdo se v_pá-tek roz-ne-mů-že...
Z Buchlovic
{8'D 8'xF }4'G 4'A / {8'bB 8'A }4'G 4'A / 4'xF 2'D / {8'D 8'xF }4'G 4'A / {8'bB 8'A }4'G 4'A / 4'xF 2'D / {8'bB 8''C }4''D 4''D / {8''xD 8''D }4''C 4''C / 4''C 2''D / {8'G 8'A }4'bB 4'bB / {8''C 8'bB }4'A 4'G / 4'xF 2'G /
Když jsem já šel na svá-tý ko...
Od Hranic z Černotína
2-{8'G 8'A } / 2'bB 4''D / 2'bB 4'A / 2'G 4''D / 2''D 4''C / 4''C 2'bB / 2'A 4''D / 2''D 4''C / 2''C 4'bB / 2'A 4'A / 2'bB {8''D 8''C } / 4'bB 2'A / 2'G
Když mi-lý Kris-tus Pán do ne...
Z Vlčnova a Kuříma
4'A 2'xG / 2'A 4'B / {8''C 6'B 6'A }2'G / 4''C 2''C / 4'B 2'A / 4'G 2'E / 4''C 4''E 4''D / 2''C 4'B / {8'B 8''C }2'B / 4'xG 4'A 4''C / 4'B 2'xG / 2.'A /
Když milý Pán Ježíš do nebe...
Z Polanky vsacké
{8'G 8'B 8'B 8'B } / 4''D 4'B / {8''D 8''C }4'A / 4'B 4- / {8'B 8'B 8'A 8'A } / 4''D 4'G / {8'B 8'G }4'xF / 4'G
Když se naš Pan Ježiš...
| Luz. I. 275
4'D 4'G 4'A / 2'B {8''C 8''D } / 4''D 4''C 4'B / 2'A 4- / 4'D 4'G 4'A / 2'B {8''C 8''D } / 4''D 4''C 4'B / 2'A 4- / 4'B 4''xC 4''D / 2''D {8''xC 8'B } / 2'G {8'A 8'B } / 2'G
Když s nebe vola hlas Boži,...
{8'D 8'G 8'A 8'B } / {8'A 8'G }4'A / {8'A 6'B 6''xC 8''D 8''D } / {8''D 8''xC }4''D / 4''D {8''xC 8'B } / {8'A 8'G 8'B 8'A } / 4'G 4- / 4''D {8''xC 8'B } / {8'A 8'G 8'B 8'A } / 4'G
[: Ležel Lazar v nemoci...
{8'E 8'xF 8'E 8'D } / {8'G 8'A }4'B / {8'B 8''C 8''D 8''D } / {8''C 8'B }4'A / {8'E 8'xF 8'G 8'G } / {8'xF 8'E }4'D / 4.'B {8'A } / {8'B 8'A 8'G 8'xF } / 2'E /
[: Na mšu svatu zvonili...
2-4'E / 2'A 4'A / 2.'G / 2''D 4'B / 2''C 4''C / 2''E 4''D / 2''E {8''C 8'B } / 2'A 4''C / 2'B 4'xG / 4'A 4'xG 4'xF / 2'E 4''D / 2''C 4''D / 2.''E / 2.'B / 2.'A /
Mladzěněčku mlady, kaj ty...
{8'A 8'B }4''C 4''C / {8''D 8''C }2'B / 4''C 4'B 4'A / 2'A 4'G / {8'G 8'F }2'E / 4''C 4''C 4''D / 2''C 4'B / {8'A 8'B }2'A /
Na nedělu raníčko, aj, na...
| Erb. III. 8. Zp. II. 12. Voje. I. 99. 101. 291; II. 301, Mein. 213. Žeg. P. 76. Olesk. 411
{8'bB 8'A }4'G 4'F / 4'bB 4.''C {8'A } / 2'bB 4- / {8'bB 8''C }4''D 4''D / {8''D 6''C 6'bB }2'A / {8'bB 8'A }4'G 4'F / {8'F 8'xD }2'D / {8'F 8'G }4'A 4'bB / {8''C 8''D }2''C / 2.'bB /
[: Na nedělu raničko :] [:...
{8'D 8'G 8'G 8'G } / {8'G 8'A }4'F / 4'A {8'A 8'G } / 4'F 4'D / {8'D 8'E }4'C / 4'G {8'G 8'xF } / 4'G 4'A / 4'G 4'xF / 2'D /
[:Na mšu svatú zvonijú...
{8'A 8'A 8'A 8'E } / {8'A 8'B }4''C / {8''D 8''C 8'B 8'A } / {8'G 8'F }4'E / {8''C 8'B 8''D 8'B } / {8''C 8'B 8'A 8'B } / 4''C 4'B / 4'A
Vyskočiuo sunečko skoro ráno...

Pages