Kolberg 04 Kujawy 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.4. Kujawy, cz. II.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 1 - 50 of 400 | Click here to search the melodies

@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4.''E*{8''E}/*{8''E*8''E*8x''D*8''E*8n''C*8'A}/*{8'B*8''E*}4.'E*{8'E}/*{8'A*8'B*8n''C*8n''C*8'B*8'A}/*{8'B*8''E*}4.'E*{8'E}/*{8'A*8'B*8n''C*8n''C*8'B*8'A}/*{8''D*6n''F*}4.''A*{8''G}/*{8''A*8''G*6
Kiedy bedzie slonce i pogoda
Kujawskie
@3/4 4'G*4'G*4'G/*4'G*4'G*4'G/*4'G*4'G*4'G/*4'G*4'G*4'G/*{8''D*8''D*}4''E*4'G/*{8'A*8'A*8'B*8''D*8''C*8'B}/*{8''D*8''D*8x''F*8''E*}4'G/*{8'A*8'A*8'B*8'G*8''C*8'B}/*{8'A*8'G*}4''D*{8''C*8'B}/*{8'A*8'A*8'B*8''D*8''C*8
Kiedy bedzie slonce i pogoda
Kujawskie
@4/4 {8''C*8''C*8''C*8''C*}4'B*4'G/*{8'A*8'A*8'A*8'B*}4''D*4'G/*4'A*{8''C*8'A*}4.'G*{8'F}/*{8'E*8'D*8'C*8'E*}4'G*4''C/*4'A*{8''C*8'A*}4.'G*{8'F}/*{8'E*8'D*8'C*8'E*}4'G*4'C/*
Przyjechalo ctyrych...
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8'A*8'F}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*6'B*8'F}/*4'G*{8-}/*{6'F*6'A*8'A*8''C}/*{6''C*6'B*8'G*8'D}/*{6'F*6'A*6''C*6'B*8'F}/*4'G*{8-}/*{8''D*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8'A*8'D}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*6'B*8
A wyjrzyjcie pacholicy
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8'A*8'F}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*6'B*8'F}/*4'G*{8-}/*{6'F*6'A*8'A*8''C}/*{6''C*6'B*6'G*6'D*8'D}/*{6'F*6'A*6''C*6'B*8'F}/*4'G*{8-}/*{8'G*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8'A*8'D}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*6'
A wyjrzyjcie pacholicy
Kujawskie
@3/8 {6'G*6'G*8.''C*6'B}/*{6''C*6''D*8'B*8'A}/*{6'G*6'B*8'G*6'A*6'B}/*4''C*{8-}/*{6'G*6'G*8.''C*6'G}/*{6'A*6'G*8'F*8'E}/*{6'D*6'D*8.'G*6'F}/*4'E*{8-}/*{6'G*6'G*8.''C*6'B}/*{6''C*6''D*8'B*8'A}/*{6'G*6'B*8'G*6'A*6'B}/*4''C*{8-}/*{6'G*6'G*8.
Otworzcie mu pacholicy
Kujawskie
@3/8 {6'C*6'C*8''C*8'B}/*{6''C*6''D*6''C*6'B*8'A}/*{6'G*6'B*8'G*6'A*6'B}/*4''C*{8-}/*{6'G*6'G*8''C*8'G}/*{6'A*6'G*6'F*6'E*8'D}/*{6'D*6'D*8.'G*6'F}/*4'E*{8-}/*{8'D*8.'E*6'D}/*{6'E*6'F*8'G*8'A}/*{8'D*8.'G*6'F}/*4'E*{8-}/*
Wyjechalem na polecko
Kujawskie
@3/8 {6'G*6''C*8''C*8''C}/*{6''C*6''E*8''E*6''D*6''C}/*{8''E*8''E*6''G*6''F}/*4''D*{6''E*6''C}/*{6'B*6''D*8''D*6''D*6''E}/*{6''C*6'A*8'A*8'G}/*{8''C*8''C*6'B*6''D}/*4''C*{8-}/*
Rano rano raniusienko
Kujawskie
@3/8$bB {6''C*6'B*8''D*8''F}/*{6b''E*6''G*8''D*8''D}/*{6''C*6'B*8''D*8''F}/*{6''D*6''D*8''C*8'F}/*{6'A*6'A*8'B*6''D*6b''E}/*{6''C*6''F*8''D*6'B*6'G}/*{6'A*6'A*8'B*6''D*6b''E}/*{6''C*6'A*8'F*6'B*6'G}/*{6'A*6
Da pojechale w wolki orac
Kujawskie
@3/8$xFCGD {6'B*6''C*8''D*8'B}/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*{6'D*6'E*8n'G*8'A}/*{8'B*}4'F/*{6'B*6''C*8''D*8'B}/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*{6'D*6'E*8'F*8'A}/*4.'E/*{6'D*6'E*8n'G*8'A}/*{8.'B*3'A*3n'G*6'F*6'E}/*{6'D*6'E*8n'G*8'A}/*{8'B*}4'F/*{6'D*6'E*8n'G*8'A}/*{8.
Wyjechalem na poleczko
Kujawskie
@6/8$bBE {8'F*8'B*8''D*}4''F*{8''D}/*{8'F*8'A*8''C*}4''E*{8''D}/*{8'F*8'A*8''C*}4''E*{8''G}/*{8''F*8''E*8''C*}4'B*{8'B}/*{8'F*8'A*8''C*8'F*8'A*8''C}/*{8'B*8''D*8''D*}4''F*{8''D}/*{8'F*8'A*8''C*8''E*8''E*8'
Zalicalem sie na Ukrainie
Kujawskie
@2/4 {8'E*8'E*8'A*8'B}/*{8''C*8''C*}4'B/*{8''C*8''C*8'B*8'A}/*{8'A*8'A*8'A*8'A}/*4.'G*{8'E}/*{8'E*8'A*8'A*8'A}/*{8'G*8'G*}4'G/*{8'D*8'E*8'F*8'A}/*4'E*4'E/*{8'E*8'E*8'A*8'B}/*{8''C*8''C*}4'B/*{8''C*8''C*8'B*8'A}/*{8'A*8'A*8'A*8'A}/*4.
Wyjrzyj no ino chlopczyku
Kujawskie
Coz ja bede czynila
Kujawskie
@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4''E*4''E/*{8''D*8'B*}4n'G*4'B/*4''D*4''E*{6''D*6n''C*6'B}/*{8'A*8n''C*}4''E*4''E/*{8''D*8'B*}4n'G*4'B/*4''E*{6''D*6n''C*6'B*6'A*}4'G/*{8'A*8'A*}4'A*4'A/*{8''D*8'B*}4n'G*4'B/*4''D*4''E*{8n''C*
Konik zmok jam zmok
Kujawskie
Zielona laczka
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'F*8'G*8'A}/*{8''D*}4''D/*{6'A*6x''C*8''D*8'A}/*{8'G*}4'F/*{6'G*6'F*8'G*8'A}/*{8''D*}4''D/*{6'A*6'A*8'G*6''C*6'B}/*{8'G*}4'A/*{8'D*6'G*6'F*8'A}/*{8'D*6'G*6'F*8'A}/*{6x'G*6'A*8'F*6'E*6'F}/*{6'E*6'F*}4'D/*
Wedrowala mala
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'F*8'G*8'A}/*{6''D*6''E*8''D*8x''C}/*{6'A*6x''C*8''D*8'A}/*{6'G*6'A*}4'F/*{6'G*6'F*8'G*8'A}/*{6''D*6x''C*}4''D/*{6'A*6'A*8'G*6''C*6'B}/*{6'G*6'F*}4'A/*{8'D*6'G*6'F*8'A}/*{8'D*6'G*6'F*8'A}/*{6x'G*6'A*8'F*6'E*6'F}/*{6
Wedrowala mala
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8x''C}/*{8''E*6''F*6''E*8''D}/*{6x''C*6''D*8.''E*6'A}/*{6'G*6'B*8''D*}4x''C/*{8''D*}4'G/*{6'A*6'F*8'D}/*{6'G*6'A*8'B*}4'G/*{6''C*6'B*8'A}/*{6'G*6'A*8'B*}4'G/*{6''C*6'B*8'A}/*{6'G*6'B*8''D*}4x''C/*{8
A w ktoredyk ty Jasiu jedziesz
Kujawskie
@3/8 {6''C*6''E*8.''F*6''D}/*4''E*{8-}/*{6''C*6''E*8.''F*6''D}/*4''E*{8-}/*{6''C*6''E*8.''F*6''D}/*{6''E*6''C*8'B*8''D}/*{6'G*6'B*8.''D*6'B}/*{8''C*8-*8'B}/*{6'G*6'B*8''D*8'B}/*4''C*{8-}/*
Pod borem sosnia
Kujawskie
@2/4$xF {8'B*8x''D*8'B*8x''D}/*4''E*{8x''D*8'B}/*{8'B*8x''D*8'B*8x''D}/*4''E*{8x''D*8'B}/*{8'A*8''C*}4'B/*{8'A*8''C*}4'B/*{8'A*8'G*8'F*8'G}/*4'E*4''E/*{8''D*8''C*}4'B/*{8'A*8''C*}4'B/*{8'A*8'G*8'F*8'G}/*4'E*4'E/*
Czarna kura pieje
Kujawskie
@3/4$xF 4''D*{8''D*8''D*8''E*8''D}/*{8'B*8'B*8'A*8'F*}4'G/*4''D*{8''D*8''D*8''E*8''C}/*{8'B*8'B*8'A*8'F*}4'G/*4'D*4'G*{8'A*8''C}/*{8'B*8'B*8'A*8'F*}4'G/*4'D*4'F*{8'A*8''C}/*{8'B*8'B*8'A*6'A*6'F*}4'G/*
Wyjrzala panna ku ogrodkowi
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'A*6'B*6''C*8''D}/*{6''D*6''D*8'B*8'G}/*{6'A*6'F*8'D*8'B}/*{8'G*6'G*6'A*6'B*6''D*6''C*6'B}/*{6'A*6'F*8'D*8'B}/*{8'G*6'G*6'A*6'B*6''D*6''C*6'B}/*{6'A*6'F*8'D*8'D}/*4'G*{8-}/*{6'D*6'D*6'D*8'D*6'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'G*6'
Jedzie Jasio od Torunia
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'A*6'B*6''C*6''D*6''C*6'A}/*{6''D*6''D*8'B*8'G}/*{6'F*6'F*8'D*6'B*6'A*6'F}/*{8'G*6'G*6'A*6'B*6''D*6''C*6'B}/*{6'A*6'F*6'D*6'F*6'G*6'B*6'A*6'F}/*{8'G*6'G*6'A*6'B*6''D*6''C*6'B}/*{6'A*6'F*8'D*6'D*6'E*6'F}/*4'G*{8
Jedzie Jasio od Torunia
Kujawskie
@3/8 {6-*6'G*6'A*6'A*8''C*8''D}/*{6''D*6''F*8''E*8''C}/*{6''D*6''F*6''F*8''D*6''G*6''F}/*{6''D*6''D*6''C*8'A}/*{6''D*6''F*6''F*8''D*6''G*6''F}/*4.''D/*{6'G*6'A*6'A*8''C*8''D}/*{6'G*6b'B*8'A*8'F}/*{6'G
Jechal Jasio od Torunia
Kujawskie
@3/8$xFCG {6n''C*6n''C*8n''C*8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{6'A*6'A*8.'B*6'A}/*{6'G*6'G*8'E*6'F*6'G}/*4'A*{8-}/*{6n''C*6n''C*8n''C*8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{6'A*6'A*8.'B*6'A}/*{6'G*6
Jedzie Jasio od Torunia
Kujawskie
@3/8$xFCG {6n''C*6n''C*8n''C*8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{6'A*6'A*8.'B*6'A}/*{6'G*6'G*8'E*6'F*6'G}/*4'A*{8-}/*{6n''C*6n''C*8n''C*8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{6'A*6'A*8.'B*6'A}/*{6'G*6
Jedzie Jasio od Torunia
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8n''C*8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{6'A*6'B*8.''D*6n''C}/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{8'A*}4.''E/*{6''E*6''G*8''A*8''F}/*{6''E*6''G*}4''A/*{6''E*6''G*8''A*8''F}/*{6''E*6''G*}4
Jedzie Jasio od Torunia
Kujawskie
@3/8$xFCG 4.''E/*4''E*{8''E}/*{6''E*6''F*8''E*6''D*6''C}/*{6'B*6''F*8''E*6''D*6''C*6'B}/*{6'A*6'A*8'B*6'A*6'G*6'F}/*{6'E*6'F*6'G*8.'A*6'B}/*{6''C*6''C*8''D*8''C}/*{6'B*6''F*8''E*6''D*6''C*6'B}/*{6'A*6'A*8'B*6
Jedzie Jasio od Torunia
Kujawskie
Swieci miesiac a nie grzeje
Kujawskie
@2/4 {8''C*8''E*8''F*8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8'G}/*{8''C*8''D*8''E*8''G}/*4''F*4''E/*{6''F*6''E*6''D*6''E*8''F*8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'B*8''D}/*4''C*4'B/*{8''C*8''D*8''E*8''G}/*4'
Przyjechalo trzech zolnierzy
Kujawskie
@3/8 {6'B*6''D*8''C*8'A}/*{8'D*8''D*8'G}/*{6'B*6'B*8''C*8'A}/*{8'D*8'E*8'C}/*{6'E*6'F*8'G*8''C}/*{6'A*6'F*8'D*8'D}/*{6'E*6'F*}4'G/*{6'C*6'E*8'G*8''C}/*{6'A*6'F*8'D*8'D}/*{6'D*6'E*}4'C/*
Z poniedzialku na swieto
Kujawskie
@3/8$xF {6'B*6''D*8''C*8'A}/*{8'D*8''D*8'B}/*{6'B*6''D*8''C*6'A*6'F}/*{6'D*6'D*8'E*8'D}/*{6'A*6'A*8'A*8''C}/*{6'A*6'F*8'D*8'D}/*{6'E*6'F*}4'G/*{6'A*6'A*8'A*8''C}/*{6'A*6'F*8.'A*6'G}/*{8'E*}4'D/*
Z poniedzialku na swieto
Kujawskie
@3/8$xF {6'B*6''D*6''C*6'B*6'A*6'F}/*{8'D*6''D*6'B*8'G}/*{6'B*6''D*6''C*6'B*6'A*6'F}/*{6'D*6'D*8'E*8'D}/*{6'A*6'A*8'A*8''C}/*{6'A*6'F*8'D*8'D}/*{6'E*6'F*}4'G/*{6'A*6'A*8'A*8''C}/*{6'A*6'F*8.'A*6'G}/*{8'E*}4'D/*
Z poniedzialku na swieto
Kujawskie
@3/8$bBE {6''C*6''C*8''F*8''C}/*{8''C*8''D*6''C*6'B}/*{6'A*6''C*8''F*8''C}/*{6''C*6''C*8''D*6''C*6'B}/*{8'A*8''C*8''C}/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{8'A*}4''C/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{8'G*}4'F
A z niedzieli na swieto
Kujawskie
@3/8 {6'E*6'G*8.''C*6'E}/*{8'F*8'A*6'G*6'F}/*{6'E*6'G*8.''C*6'G}/*{8'F*8'D*8'C}/*{6'C*6'E*8'G*8'G}/*{6'A*6'F*8'D*8,B}/*{6'C*6'E*}4'G/*{6''C*6''E*8''G*8''G}/*{6''A*6''F*8''D*8'B}/*{6'G*6'B*}4''C/*
A z niedzieli na swieto
Kujawskie
@3/8 {6'E*6'G*8.''C*6'E}/*{8'F*8'A*6'G*6'F}/*{6'E*6'G*8.''C*6'G}/*{8''F*8''D*8''C}/*{6''C*6''E*8''G*8''G}/*{6''A*6''F*8''D*8'B}/*{6''C*6''E*}4''G/*{6''C*6''E*8''G*8''G}/*{6''A*6''F*8''D*8'B}/*{6'G*6'B*}4'
A z niedzieli na swieto
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6n''C*8.''E*6''D}/*{6n''C*6'A*8n''C*6n''C*6'B*6'A}/*{6'B*6''D*8'B*6'B*6'A*6'G}/*4.'A/*{6'A*6'B*6n''C*8.''E*6''D}/*{6n''C*6'A*8n''C*6n''C*6'B*6'A}/*{6'B*6''D*8'B*6'B*6'A*6'G}/*4.'A/*{6'B*6'A*8.'A*6'G}/*{6'A*6'B
Po cozes mnie matulinku
Kujawskie
@6/8$xF {8'G*8'B*8'B*8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'A*8'A*}4'A*{8'F}/*{8'A*8''C*8''D*}4''E*{8'F}/*{8'G*8'B*8'B*}4'B*{8'G}/*4'G*{8'B*8'B*8'A*8'G}/*4'A*{8'A*}4.'A/*{8'A*8''C*8''D*}4''E*{8'F}/*4'G*{8'B*8'B*8-*8'G}/*4'D*{8'F*}4'F*{8'D}/*{8'E*8'G*8'A*}4'
Stane ja sie wodna rybeczka
Kujawskie
Czegos oczka zaplakala
Kujawskie
@3/8$xFC {6'A*6'A*8'D*8'F}/*{8.'A*6'D*6'F*6'A}/*{6'A*6'A*8''F*8''E}/*4''D*{6''C*6''D}/*{6''E*6''C*8'G*8'G}/*{6'B*6'A*8'F*8'F}/*{6'E*6'G*8.'B*6'A}/*4''D*{6''C*6''D}/*{6''E*6''C*8'G*8'G}/*{6'B*6'A*8'F*8'F}/*{6'E*6'G*8.'B*6'A}/*{8.
Czemus oczka zaplakala
Kujawskie
@3/8$bBE {6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''C*6'A*8'B*8''D}/*{8''F*8''G*8''C}/*{6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''C*6'A*8'B*8'B}/*{8''D*8'B*8'B}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''C*6'A*8'F*8'A}/*{8''C*8''D*8'G}/*{6'G*6'G*8'G*8'B}/*{6''C*6'A*8
Kajscimy sie kochaneczku
Kujawskie
@2/4$bB {8'F*8'G*}4'A/*{8'A*}4'A*{8'F}/*{8'G*8'A*}4'B/*{8'B*}4'B*{8'G}/*{8'F*8'G*}4'A/*{8'A*}4'A*{8''C}/*{8''C*8'B*8'G*8'E}/*{8'F*}4'F*{8-}/*{8'F*8'A*}4''C/*{8''C*}4''C*{8'A}/*{8'B*8''C*}4''D/*{8''E*}4''F*{8''D}/*{8'A*6'F*6'A*}4''C/*{8'
Lec glosie po rosie
Kujawskie
Najlepsza furmanka
Kujawskie
@3/8$bBE {6'F*6'F*8'F*8'F}/*{8''D*}4''C/*{6'B*6'A*8'B*8'G}/*{8'B*}4'A/*{6'F*6'F*8'F*8'F}/*{8''D*}4''C/*{6'G*6'A*8'B*8n'E}/*{8'G*}4'F/*{6'G*6'G*8'B*8'B}/*{6'A*6''C*8''F*8''F}/*{6n''E*6n''E*8'B*8'B}/*{6''D*6''C*8'A*8'F}/*{6'G*6'G*8
W calkim moim zyciu
Kujawskie
W calkim moim zyciu
Kujawskie
@3/4$bB {8.''C*6'A*8'F*8'A*8''C*8'A}/*{8.'B*6'G*8'G*8'G*8'B*8'A}/*{8.''C*6'A*8'F*8'A*8''C*8'A}/*{8.'B*6'G*8'G*8'G*8'B*8'A}/*{8'F*8'F*}4'F*4''F/*{8''D*8''D*}2''C/*{8''D*8'B*}4'A*4'F/*{8'B*8'G*}4'F*4-/*
Poszla do goscinca
Kujawskie
Bodaj zes mi kochaneczko
Kujawskie
Bodaj zes mi kochaneczko
Kujawskie
Wzialem sobie panieneczke
Kujawskie
Hej hej hejze deszczyk pada
Kujawskie

Pages