Kolberg 04 Kujawy 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.4. Kujawy, cz. II.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 51 - 100 of 400 | Click here to search the melodies

Przede dworem
Kujawskie
W ciemnym lesie
Kujawskie
Zlapalem rybke
Kujawskie
Ej zobaczysz dziewucho
Kujawskie
@3/8$bB {8'F*8'F*8'G}/*{6''D*6''D*8''C*8'G}/*{6''D*6''D*8''C*8'G}/*{8'F*8'C*8-}/*{8'F*8'F*8'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'G}/*{6'B*6''D*8.''C*6'G}/*4'F*{8-}/*4'F*{8'G}/*{6'A*6'A*8'B*8'G}/*4'F*{8'G}/*{6'A*6'A*8.'B*6'G}/*{6'B*6''D*8.''C*6'G}/*4
Zobaczysz kochaneczko
Kujawskie
Czego wiecy chcesz dziewulo
Kujawskie
@3/4$xF 4''D*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*{8'B*8''C*}2''D/*4''E*{8''D*8''C*8'B*8'G}/*{8'A*8'F*}4'G*4-/*{8'D*8'F*8'G*8'B*8'A*8'G}/*{8'D*8'F*8'G*8'B*8'A*8'G}/*{8.'D*6'F*8'G*8'B*8'A*8'G}/*{8.'D*6'F*8'G*8'B*8'A*8'G}/*4''D*{8''D*8''C*8'B
Wex ze mnie Jasiu
Kujawskie
Listeczki opadly
Kujawskie
@3/4$bB {8'F*8'G*}4.'A*{8'B}/*{8''C*8''D*8''C*8n'B*8''C*8''D}/*{8''C*8''D*8''C*8n'B*8''C*8''D}/*{8''C*6''D*6''E*}4.''F*{8''E}/*{8''D*8''D*}2''C/*{8''C*6''D*6''E*8''F*8''C*8'A*8'F}/*{8''D*8''C*8''D*8
Podaj raczke
Kujawskie
Pojdziesz ci ty przez las
Kujawskie
Dejze panie Boze
Kujawskie
Rajono mnie
Kujawskie
Oj na Sedzinskim polu
Kujawskie
Na Boguslawskim polu
Kujawskie
@3/8 {6'G*6''C*8''C*8''C}/*{6''C*6''E*8''E*6''D*6''C}/*4''G*{8''F}/*{6''E*6''D*8''E*8''C}/*{6'B*6''D*8''D*8''D}/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*4'B*{8''C}/*{6'B*6''C*8''D*8''C}/*
Wyszed w pole pan starosta
Kujawskie
Wyjechal ci pan starosta w...
Kujawskie
@2/4$bBE {8'F*8'F*}4'B/*{8'F*8'F*8''D*8'B}/*{8'F*8'F*8'B*8''D}/*4''F*4''E/*{8''D*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''D*8'F*8'B}/*{8'A*8'A*8'F*8'A}/*4''C*4'B/*{8'F*8'F*8'B*8'F}/*{8'F*8'F*8''D*8'B}/*{8'F*8'F*8'B*8''D}/*4''F*{8''E*8
A dzien dobry panience
Kujawskie
A dzien dobry panience
Kujawskie
@2/4$bBE 4'F*4'B/*4'F*4''D/*{8'F*8'F*6'B*6'F*6'B*6''D}/*4''F*4''E/*{8''D*8''G*8.''F*6''E}/*{8''D*8''D*8.'F*6'B}/*{8'A*8'A*8'F*8'A}/*4''C*{8'B*8-}/*{8'A*8'A*8'G*8'A}/*{8'B*8'D*8.'G*6'F}/*{8n'E*8'G*8n'E*8''C}/*{8.''D*6''C*8'A*
A dzien dobry panience
Kujawskie
Zebymci ja miala skrzydelk
Kujawskie
@3/8$xF {6'B*6''C*8''D*8'B}/*{8.''D*6''E*3'B*3'A*6'G}/*{6'B*6'B*8''C*6'A*6'F}/*{8.'G*6'D*3''C*3'B*6'A}/*{6'B*6'B*8''C*6'A*6'F}/*{8.'G*6'B*6'A*6'G}/*{6'B*6'B*8''D*8'B}/*{8.''D*6''E*3'B*3'A*6'G}/*{6'B*6'B*8''C*6'A*6'D}/*{8.'G*6
U jeziora
Kujawskie
A jak ci ja bylam
Kujawskie
Oj ciezkie rozstanie chlopa
Kujawskie
Oj zebym ci ja byla
Kujawskie
@3/4$xF 4.'G*{8'D*8'G*8'B}/*{8''E*8''D*}4''C*4'A/*{8'A*8'B*}4''C*4''E/*{8''D*8x''C*}4.''D*{8'F}/*4.'G*{8'F*8'G*8'B}/*{8'A*8'B*}4'A*{8'G*8'E}/*{8'E*8'E*}4'F*4'A/*{8'D*6'E*6'F*}4'G*4'D/*4.'G*{8'F*8'G*8'B}/*{8'B*8'B*}4'A*{8'G*8'E}/*{8'E*8
Uczylam sie trzy niedzieli
Kujawskie
A zeby ja tak sluchala
Kujawskie
@3/4$xF {8'A*8'A*}4''D*4''E/*4''C*4'A*4''E/*{8''E*8''D*8'B*8''D*}4''E/*{8''C*8''D*}4'B*{8'G*8'F}/*{8'A*8'A*}4''D*4''E/*{8'B*8''C*}4'A*{8''F*8''E}/*{8''E*8''D*8'B*8''D*}4''E/*{8''D*8''C*8'A*8'B*8'G*8'F}/*{8
A niewinna dziewula
Kujawskie
Po co zes me matulin
Kujawskie
@3/8$xFCG {6''C*6''D*8''E*8''F}/*4''E*{8'A}/*{8''F*8.''D*6'B}/*{6''C*6'B*8''C*8''E}/*4'B*{8'G}/*{8'E*8.''D*6'B}/*{6''C*6'B*8''C*8''E}/*4'B*{8'G}/*{8'E*8.''D*6'B}/*{6''C*6''D*8''E*8''F}/*4''E*{8'A}/*{8''F*8.''D*6
A pod borem
Kujawskie
A na stodole sowa
Kujawskie
@3/8 {6''C*6'G*8''C*8''E}/*{8''C*}4'G/*{6'G*6'G*8''C*8''E}/*{8''C*}4'G/*{6'A*6'B*8''C*6'B*6'A}/*{6'G*6'A*8.'G*6'F}/*{6'E*6'D*8'D*8'G}/*{8'E*}4'C/*{6'A*6'B*8''C*6'B*6'A}/*{6'G*6'A*8.'G*6'F}/*{6'E*6'D*8'D*8'G}/*{8'E*}4'C/*{6'E*6'C*8
Na zielony lace
Kujawskie
Na Krakowskiej ulicy
Kujawskie
@3/8$bB {6'F*6'G*8'A*8'B}/*{6''C*6''D*8''E*8''C}/*{8''F*8.''G*6''A}/*{6''F*6''F*8''E*8''C}/*4''F*{8''E}/*4''C*{8-}/*{6''C*6''D*8b''E*8''D}/*{6''C*6''D*6'B*6'G*8'A}/*{6''C*6''D*8b''E*8''D}/*{6''C*6''D*6
Ganala woly do dabrowy
Kujawskie
Na rokacie bialene kwiecie
Kujawskie
@3/8$xFCG {8''E*8''E*6''E*6x''D}/*{8''E*6''E*6x''D*8''E}/*{6'G*6'B*8''E*6''D*6n''C*6'B}/*{6''E*3n''C*3'B*8'A*8'A}/*{6'G*6'B*8''E*6''D*6n''C*6'B}/*{6'A*3'B*3n''C*8'A*8'A}/*{6'B*6'B*8''D*6n''C*6'B}/*{6'A*6n''C*8
Co ja zrobila matusiu
Kujawskie
Nieszczesliwy ten ganeczek
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'E*6'E*8'E*8'E}/*{8'A*}4''C/*{6'B*6''D*8'G*8'B}/*{8'A*}4''C/*{6'E*6'E*6x'D*6'E*6'F*6'E}/*{8'A*}4''C/*{6'B*6''D*8'G*8'B}/*{8'B*}4'A/*{6'E*6'E*8'E*8'E}/*{8'A*}4''C/*{6''D*6''D*8'B*8''D}/*{8''F*}4''E/*{6'E*6'E*8'E*8'E}/*{8
Czyli za gorecka
Kujawskie
Pod borem
Kujawskie
@3/8$bB {6'F*6'F*6'F*6'A*6''C*6''C}/*{6''C*6'B*6'B*6'B*6''D*6''C}/*{6'F*6'F*6'F*6'A*6''C*6''C}/*{6.'A*3'G*6'G*6'E*6'G*6'F}/*{8''F*}4''C/*{8''D*}4'A/*{8'B*}4'G/*{8'B*}4'A/*{8''F*}4''C/*{8''D*}4'A/*{8'B*}4'G/*{8'B*}4'A/*
Pasla pastereczka mlode...
Kujawskie
W olszynie
Kujawskie
@3/8 {6''C*6''D*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8''F*8''D}/*4''F*{8''D}/*{8''G*}4''E/*{6''C*6''D*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8''F*8''D}/*4''F*{8''D}/*{8''G*}4''E/*{8''C*8''C*8''C}/*{6'G*6'B*}4''D/*{8'G*8'G*8'G
Ja ze swoja kadzielina
Kujawskie
A ja ze swoja kadzielina
Kujawskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8''D*8''C}/*{8'B*8''D*}4'G/*{8'G*8'B*8''D*8''C}/*{8'B*8''D*}4'G/*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*{6'F*6'G*8'A*6'F*6'G*8'A}/*{8''C*8'B*8'A*8''E}/*{8''D*8'F*}4'G/*4''D*4''D/*{8''C*8'F*}4'G/*{6'D*6'E*8'D*6'D*6'E*8'D}/*{8
Za stodola narzyce
Kujawskie
Kapala sie Kasia w morzu
Kujawskie
@2/4 {8'G*8''C*8''C*8''E}/*{8''D*6'B*}4'G/*{8''D*8''D*8''D*8''F}/*{8''E*8''E*6''C*6''E*8''G}/*{8''D*8''D*6''C*6''E*8''G}/*{8''G*8'G*}4''C/*{8'G*8''C*8''C*8''E}/*{8''D*6'B*}4'G/*{8''D*8''D*8''D*8
Z tamtej strony
Kujawskie
Dziendobry panience
Kujawskie
@3/8$xFCG {8'A*8'B*8''C}/*{6''D*6''C*8'B*8''C}/*{6''C*6''D*8''E*8''E}/*{8''E*}4''E/*{6''D*6''C*8'B*8'B}/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6'B*6'G*8'E*8'E}/*{8''E*}4''E/*{8''D*8''C*8'B}/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6'B*6'G*8'E*8
Moj mezu powiedz kiedzu
Kujawskie
Corus moja dziecie moje
Kujawskie
Anulinku dziecie moje
Kujawskie
Coruchno co w pokoju sluka
Kujawskie

Pages