Kolberg 04 Kujawy 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.4. Kujawy, cz. II.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 101 - 150 of 400 | Click here to search the melodies

@2/4$xFCG {8''C*8''C*8''C*8'A}/*4''C*{8''E*8''D}/*{8'B*8'B*8'B*8'B}/*{8''C*8''D*8''F*8''E}/*4''C*{8'A*8'A}/*4''C*{8''E*6''D*6''C}/*{8'B*8''C*8''D*8'B}/*4'A*4-/*
Prosilci ja w ogrodzie
Kujawskie
U Mlynarza Marcina
Kujawskie
@3/8 {6'G*6'B*8''C*8''E}/*{8''C*}4'A/*{6'A*6'F*8''C*8'A}/*{6'F*6'G*}4'E/*{6'G*6'F*6'E*6'G*6''C*6''C}/*{6'G*6'F*6'E*6'G*6''C*6''C}/*{6''D*6''E*8''F*6''F*6'B}/*{6.''C*3''C*}4''C/*{6.'G*6'F*6'E*6'G*6''C*6'E}/*{6.'G*3'F
U mynarza naszego
Kujawskie
U menarza Marcina
Kujawskie
@3/4$xFC {8'B*8''C*8''D*8''D*8''E*8''F}/*{8''E*8''D*}4''C*{8'B*8'A}/*{8'B*8''C*8''D*8''C*8''E*8''F}/*{8''E*8''D*}4''C*{8'B*8'A}/*{8'B*8''C*8''D*8'B*8''E*8''D}/*{8'A*8'B*8'G*8'E*}4'D/*4'F*{8'A*8'G*8'B*8'G}/*{8
Dalij raptem do ni
Kujawskie
Spadla z wisni
Kujawskie
@3/8$xFC 4''D*{8''D}/*{6''D*6''C*}4''C/*4''E*{8''E}/*{6''E*6''D*}4''D/*{6'F*6'A*6''D*6''C*6'B*6'A}/*{8.'B*6'G*6'F*6'E}/*4'A*{8'C}/*{6'D*6'F*}4'A/*{6'F*6'A*6''D*6''C*6'B*6'A}/*{8.'B*6'G*6'F*6'E}/*4'A*{8'C}/*{6'E*6'D*}4'D/*
Spadla z wisni
Kujawskie
Spadla z wisni
Kujawskie
@3/8$xF 4''D*{6x''C*6'A}/*{6''D*6'G*}4'G/*4''C*{6''C*6''D}/*{6'B*6'A*}4'G/*{6'G*6'A*8'B*8'B}/*{6''C*6'B*8'A*8'B}/*4''C*{8'F}/*{6'G*6'D*}4'D/*{6'G*6'A*8'B*8'B}/*{6''C*6'B*8'A*8'B}/*4''C*{8'F}/*{6'A*6'G*}4'G/*
Spadla z wisni
Kujawskie
Siedzi tam pani
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''C*6'B*8''C*8''D}/*{8'B*6'B*6x'A*6'B*6''C}/*4'A*{8-}/*{6''C*6''D*8''E*8''E}/*{6''E*6x''D*8''E*8''F}/*{8''D*6''D*6''C*6''D*6''E}/*4.''C/*{8'B*6'B*6x'A*6'B*6''C}/*{8'A*8''C*6'
Juz to temu piec lat bedzie
Kujawskie
W debinie ja wolki posla
Kujawskie
@3/8$bBE {8''E*}4''E/*{8''D*}4'B/*{8''F*}4''C/*{8'A*}4'B/*{8''E*}4''E/*{6''F*6''D*}4'B/*{8''D*}4''C/*{8'A*}4'B/*{8''C*}4'B/*{8'G*}4'F/*{8'A*}4'B/*{8'A*}4'B/*{8''C*}4'B/*{8'G*}4'F/*{8'A*}4'B/*{8''C*}4'B/*
A za maz ci me wydaja
Kujawskie
Na goreczce
Kujawskie
@2/4$xFCG {8'A*8'A*8'A*8n'G}/*4n''C*{8'B*8n''C}/*2'A/*{8''E*8''E*8''F*8x''D}/*4''E*{8''D*8n''C*8'B}/*2'A/*4''E*{8''D*8''D}/*4.''E*{8n'G}/*{8'A*8n''C*6'B*6n''C*8''D}/*{8n''C*8'B*8'A*8n'G}/*{8n'G*8n'G*8''E*8''E}/*4''D*{8n
Z tamty strony jeziora
Kujawskie
Z tamtej strony jeziora
Kujawskie
Obleke kontusz
Kujawskie
Moij matki
Kujawskie
@3/4$xFCG {8'A*8'A*}4''E*4''E/*4''D*4''D*4n''C/*{8''D*8''E*}4''D*4''E/*4'A*{8n''C*8'B*8'A*}4n'G/*4'A*4.n''C*{8''D}/*{8''E*8n''F*}4''E*4n'G/*4'A*{8'A*8'B*8n''C*}4'A/*{8'A*8'A*}4''E*4''E/*4''D*{8n''F*8''E*8''D*}
Moij matki
Kujawskie
Dziewcze moje
Kujawskie
@3/4$xFCG 2'A*{8'B*8n''C}/*2'B*4'A/*4'B*4'E*4'G/*4'A*4-*4-/*2n''C*4''D/*2''E*{8n''C*8'B}/*{8n''C*8''E*}4''E*4''E/*2''D*4n''C/*{8'B*8''D*}4n''C*4'B/*4n''C*4'B*4'A/*4'B*4'E*4'G/*2'A*4-/*
Dziewcze moje
Kujawskie
A na podolu
Kujawskie
@2/4$xF {8'G*8'G*8'G*8'B}/*{8''D*8''C*8''G*8''D}/*{8'B*8''D*8'B*8''D}/*{8''C*8'A*8'G*8'G}/*{6'F*6'G*8'A*6'F*6'G*8'A}/*{8'G*8'G*8.'B*6'G}/*{6'F*6'G*8'A*6'F*6'G*8'A}/*{8'G*8'E*}4'D/*
A w Warszawie w kamienicy
Kujawskie
Posluchajcie ludzie
Kujawskie
@3/4$xF {8''D*8''C*}4.'B*{8'G}/*{8''D*8''D*8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8''C*8'A*}4.'A*{8'B}/*{8''C*8''E*8''D*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'G*}4'F*4'D/*{8'G*8'B*}2''D/*{8''G*8''D*}4'B*{8'G*8'B}/*{8''C*8'A*}4'G*4-/*
Wyjechal pan z charta
Kujawskie
A z tamty strony
Kujawskie
@3/4$bB 2.'A/*{8''D*8''E*}4''F*4''E/*{8''C*8'B*}4'A*4'G/*{8'A*8'B*}2''C/*{8'A*8'B*}4''C*4'B/*{8''D*8''C*8'B*}4''C*{8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'B*}2''C/*{8'F*8'G*}4'A*4'G/*{8'F*8'E*}2'D/*2.'E/*{8''D*8''E*}4''F*{8''E*8''D}/*{8'
Oj lowilo dwoch rybakow
Kujawskie
Z tamty strony
Kujawskie
A w niedziele z poranna
Kujawskie
A w niedziele raniuchno
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6n''C*8.'B*6n''C}/*4'A*{8-}/*{6''E*6n''C*8.'B*6n''C}/*4'A*{8-}/*{6'A*6n''C*8.'B*6'G}/*{6'A*6n''C*8.''E*6''D}/*{6''E*6n''C*8.'B*6'G}/*{6'A*6n''C*8''E*8''D}/*{8'B*8''D*8n''C}/*{6'B*6'G*8'A*8-}/*{6'A*6n''C*8.'B*6n''C}
Nagotuj tu jesc
Kujawskie
Stala sie nam tu taka ogloska
Kujawskie
@3/4$xFC {8.'D*6'D*8'D*8'E*8'F*8'G}/*{8.'A*6'A*6'A*8'B*8''C*8'A}/*{8'A*8''C*}4''D*4''C/*{8'B*8'B*}2'A/*{8'A*8''C*8''D*8'A*8'F*8'D}/*{8'G*8'G*8'B*8'A*8'G*8'F}/*{8'E*8'F*}4'G*4'A/*{8'E*8'E*}2'D/*{8'D*8'F*}4.'G*{8'F}/*4'E*4'E*4'D/*{8'D*8
Oj biada my biada
Kujawskie
Z tamtej strony miast a
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6''C*8''E*8''E}/*{6''D*6''C*8'B*8'B}/*{6'B*6'G*8'E*8'E}/*{8''E*}4''E/*{6'A*6''C*8.''F*6''E}/*{6''D*6''C*8'B*8'B}/*{6'G*6'F*8'E*8'E}/*{8'A*}4'A/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''D*6''C*8'B*8'B}/*{6'B*6'G*8'E*8'E}/
Zachcialo sie starej babie
Kujawskie
Zachcialo sie starej babie
Kujawskie
@3/8$bB {6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6''D*8'B*8'B}/*{8.''D*6''E*6''F*6''E}/*{8''D*}4''C/*{6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6''D*8'G*8'G}/*{8.'G*6'A*6'B*6'A}/*{8'G*}4'F/*{6'F*6'A*8'F*8'F}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{8.''D*6''E*6''F*6
Juzci bym sie byl ozenil
Kujawskie
Ma babka ma babka
Kujawskie
@3/8 {8''C*8'G*8'E}/*{8''C*8'G*8'E}/*{8''C*8''E*8''G}/*{8''C*}4'B/*{8''F*8.''D*6''D}/*{8''F*8''D*8''D}/*{6'B*6''D*6''F*6''G*6''A*6''A*6''F}/*{8''E*}4''D/*{8''C*8'G*8'E}/*{8''C*8'G*8'E}/*{8''C*8''E*8''
Ma babka ma babka
Kujawskie
A bije mnie maz moj Boze
Kujawskie
Zono kochana
Kujawskie
Na piecu oral
Kujawskie
@3/8$bBE {6'B*6'A*6'B*6''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'A*6'B*6''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'A*8'G*8''C}/*{8'A*}4'F/*{6'B*6'A*6'B*6''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'A*6'B*6''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'A*8'G*8''C}/*{8'A*}4'F/*{8''D*8.'B*6''C}/*{6'A*6
Com zarobila tom zarobila
Kujawskie
Matko moja mateczko
Kujawskie
@2/4 {8''C*8''C*8'G*8'G}/*{8'B*8''C*8-}/*{8''C*8''C*8'G*8'G}/*{8'A*}4'G*{8-}/*{8''C*8''C*}4'G/*{8'F*}4.'A/*{8'G*8-*8'B*8'B}/*{8''C*8''C*}4-/*
Coz to zlego bedzie
Kujawskie
Sa na boru szyszki
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6''C*8'A*8''C}/*{8''E*6''D*6''C*6'B*6'A}/*{6''D*6''F*8''D*8''F}/*{6''F*6''F*8.''E*6''D}/*{8'A*8'A*8'A}/*{6''C*3''E*3''C*8'A*8'A}/*{8'E*8'G*8'B}/*{6''D*6''F*8''E*8''D}/*{6'A*6''C*8'A*8''C}/*{6
Nie sama ja
Kujawskie
Nie sama ja
Kujawskie
@3/8$xFCG {8'A*8'A*6'B*6''D}/*{8''C*8'B*8'E}/*{8'A*8'A*6'B*6''D}/*{8''C*8'B*8'E}/*{8'A*8'A*6'B*6''D}/*{8''C*6'B*6''E*6''F*6''E}/*{8'A*8'A*6'B*6''D}/*{8''C*8'B*8'E}/*{8'E*8'E*8'E}/*{8'E*8'E*8'E}/*{8'A*8'A*6'B*6''D}/*{6''C*3'
Nie sama ja
Kujawskie
@6/8$xFCG 4'A*{8'B*8n''C*8'B*8'B}/*{8n''C*8'B*8'B*8n''C*8'B*8'B}/*4''D*{8''D*}4''D*{8'B}/*4n''C*{8'B*}4n''C*{8'A}/*{8'B*8'G*8'E*}4'E*{8'G}/*4'A*{8'B*8n''C*8'B*8n''C}/*4'G*{8'B*}4''E*{8'G}/*4'A*{8-*}4-*{8-}/*
Wedle stolu sobie skacze
Kujawskie

Pages