Kolberg 04 Kujawy 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.4. Kujawy, cz. II.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 151 - 200 of 400 | Click here to search the melodies

A moj towarzyszu
Kujawskie
@3/8$xF {6'D*6'D*8'A*8'F}/*{6'F*6'G*8'B*8'B}/*{6'B*6'B*8'B*8'B}/*{8''D*}4'A/*{8.''G*6''D*6''D*6'B}/*{6'A*6'A*8''C*8''C}/*{6'A*6'A*8'A*8'A}/*{8'B*}4'G/*4''C*{8'A}/*{6'G*6''C*8''E*8''D}/*{6''D*6''C*8'A*8'A}/*{8'B*}4'G/*{6'G*6'G*8
Dobry wieczor
Kujawskie
@3/8 4''D*{8'B}/*{6'G*6'B*8''D*8''E}/*4''C*{8'A}/*{6'A*6''C*8'B*8'G}/*4''G*{8''F}/*{6''E*6''C*8''E*8''G}/*4''F*{8''D}/*{6'B*6''D*8''E*8''C}/*{8'G*8'A*8'A}/*{6'A*6'G*8'B*8''D}/*{8''E*8''C*6''C*6'B}/*{6''C*6'
Kaczmareczka rada
Kujawskie
@3/8 4''D*{8''C}/*{6'B*6''C*8''D*8''E}/*4''C*{6'A*6'F}/*{6'F*6'A*6''C*8'B*8'G}/*4''G*{8''F}/*{6''E*6''F*8''G*8''A}/*4''F*{8''D}/*{6'B*6''D*8''E*8''C}/*{8'G*8'A*8'A}/*{6'A*6'G*8'B*8''D}/*{8''E*8''C*6''C*6'B
Kaczmareczka rada
Kujawskie
@3/4 {8'A*8'B*}4''C*4''C/*{8''D*8''E*8''D*8x''C*8''D*8'G}/*{8'A*8'B*}4''C*4''C/*{8''D*8'G*}4''D*{8''C*8'G}/*4'A*{8'A*8'G*6'F*6'E*8'D}/*{8.''D*6''D*}4''D*{8''C*8'G}/*4'A*{8'A*8'G*6'F*6'E*8'D}/*{8'E*8x'F*}4'G*4'G/*{8'
Zabebniono zadzwoniono
Kujawskie
@4/4$xFCGD {8'E*8n'G*8'B*8''D*}4''E*4''F/*{8'B*8n'G*8'B*8''D*}4''E*4''F/*{8'B*8n'G*}4'B*4''D/*4''E*{8n''D*8n''C*8'B*}4'B/*4'B*4n''C*{8n''D*8n''C*8'B*8n'G}/*4'A*4'B*{8'A*8n'G*8'F*8'D}/*{8'E*8n'G*}4'A*4'B/*4'A*{6'A*6n'G*6'F*6n
Gdzie to jedziesz Jasiu
Kujawskie
Gdziez to jedziesz Jasiu
Kujawskie
A kto chce rozkoszy uzyc
Kujawskie
@2/4$xFCG {8.'A*6'A*8'A*8'E}/*{8'G*8'G*8'G*8'E}/*{8'A*8'B*8n''C*8''D}/*{6''E*6n''F*8''E*6''D*6n''C*8'B}/*{8'A*8'A*8'A*8'E}/*{8'G*8'G*}4'G/*{8'D*8'E*8n'F*8'D}/*{8'E*8'E*}4'E/*
A w Warszawie w pirwszym domie
Kujawskie
A prosi tam Boga
Kujawskie
@3/8$xF 4''D*{8''E}/*{8''D*}4'G/*4''C*{8'A}/*{8''D*}4'G/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8'B}/*{8'A*}4'G/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8'B}/*{6'A*6'G*}4'G/*
Za boramy za lasamy
Kujawskie
Swiniakowiczy
Kujawskie
Oj kolysz sie kolysz
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
@2/4$xF 4''D*4''E/*{8''D*8''D*}4''C/*{8'B*8'B*8'A*8'A}/*{8''E*8''E*}4''D/*4'B*4'A/*{6'A*6''C*8''E*}4''D/*{8'B*8'B*8'A*8'A}/*{8''E*8''E*}4''D/*4''D*4''E/*{8''D*8''D*}4''C/*{8'B*8'B*8'A*8'A}/*{8''E*8''E*}4'
Bzi biz bzi bziana
Kujawskie
A na kotki dwa
Kujawskie
A na kotki dwa
Kujawskie
Szed chlop szed chlop
Kujawskie
Oj i kolysz sie kolysz
Kujawskie
Sikoreczka
Kujawskie
W Mazowieckiem miescie
Kujawskie
Byla babulinka
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8''E*}4''D/*{8''D*8.''C*6'A}/*{6''C*6'B*}4'G/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8''E*8''D*8'B}/*{8''D*8.''C*6'A}/*{6''C*6'B*}4'G/*{8'B*8.''D*6'B}/*{6'A*6'A*8''C*8''C}/*{8'B*}4''D/*{6'A*6'A*}4''C/*{6'B*6'
Byla babulinka
Kujawskie
Byla babulinka
Kujawskie
@3/8$xF {8'B*8''D*8''D}/*{8'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8'F}/*{8'A*8'G*8-}/*{8'B*8''D*8''D}/*{8'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8.''C*6'F}/*{8'A*8'G*8-}/*{8'B*8''D*8''D}/*{8'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8'F}/*{8'A*8'G*8-}/*{6'B*6''C*
Sluzylem u pana na pirsze
Kujawskie
By duda byl
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8''C*8''C}/*4''D*{8'B}/*{8''C*}4''E/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*4''D*{8'G}/*{8'B*}4'A/*{6'E*6'F*8'G*8'G}/*4'A*{8'F}/*{8'G*}4'B/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*4''D*{8'G}/*{8'B*}4'A/*
Siedzial dudek na kosiele
Kujawskie
A przed laty przed wielu
Kujawskie
@2/4$xFCG {8''E*8''E*8''E*8'B}/*{6''D*6'B*8''D*}4n''G/*{8''E*8''E*8''E*8'B}/*{6''D*6n''C*8'B*}4'A/*{8'E*8'G*}4'E/*{8'A*8n''C*6n''C*6'B*8'A}/*{8'E*8'G*8'E*8'G}/*{8'A*8n''C*6n''C*6'B*8'A}/*{8'B*8''D*8''D*8''E}/*{8''D
Dziwne midly z grabiamy
Kujawskie
Umar Maciek
Kujawskie
@3/8$bB {6'F*6'G*8'A*8'B}/*{8''C*}4''F/*{6''E*6''G*6''F*6''E*6''D*6''E}/*{8''C*}4''F/*{6''E*6''G*8''C*6''D*6''E}/*{8''C*}4''F/*{8''F*8''F*8''F}/*{6''C*6''D*8'B*8'B}/*4''C*{6'G*6'B}/*{6'A*6''C*8'G*6'A*6
Umar Maciek
Kujawskie
Umar Maciek
Kujawskie
@2/4$xFCG {8'A*8'A*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''E*8''D}/*{8n''C*8'B*}4'A/*{8'A*6n''C*6''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''E*8''D}/*{8n''C*8'B*}4'A/*{8n''C*8''E*8n''C*8n''C}/*{8''D*8n''F*8''D*8'B}/*{8n''C*8''E*8n'
Siedzi zajac
Kujawskie
A kiedy przyndzie ow dzien
Kujawskie
@3/8 {8'G*8'A*8'B}/*4''D*{8''C}/*{8'B*}4''C/*4'A*{8-}/*{8'G*8'A*8'B}/*4''D*{8''C}/*{8'B*}4''C/*4'A*{8-}/*4.''C/*4''D*{8''C}/*{8'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4'B/*{8'A*8'G*8-}/*
Dziewcze moje
Kujawskie
Owczarek
Kujawskie
@3/8$xF {6'A*6''C*8''E*8''E}/*{8.'G*6'B*6'A*6'B}/*{6'A*6''C*8''E*8''E}/*{8.'G*6'B*6'A*6'F}/*{6''C*6''C*8''D*6''C*6'B*6'A}/*{8.'G*6'B*6'A*6''D}/*{6'B*6''D*6''E*8''C*6''C*6'B*6'A}/*{8.'G*6'B*6'A*6'F}/*{6'A*6''C*8''E*
Nie wyganiaj owczaryszku
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
Nie wyganiaj owczaryszku
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8''C}/*{6''D*6''F*8''E*6''C*6'A}/*{6''C*6''E*6''D*6''E*8''F}/*{8''C*6'B*6''C*8'A}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{6'G*6'A*8'F*8'F}/*{6'D*6'D*6'G*6'F*8'A}/*{8'D*8'G*8'B}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{6'G*6'A*8'F*8'F}/
Nie wyganiaj owczaryszku
Kujawskie
Da jedziesz nie jedziesz
Kujawskie
@3/8$bB {6'A*6''C*8''D*8'B}/*{6'B*6''D*8''F*8''C}/*{6'A*6''C*8''D*8'B}/*{6'F*6'E*8'G*8'F}/*{6'A*6'A*8'A*8'G}/*{6'B*6''D*8''F*8''C}/*{6'A*6'A*8'A*8'G}/*{6'F*6'E*8'G*8''C}/*{6'A*6'A*8'B*8'G}/*{6'F*6'E*8'G*8'F}/*{6'A*6''C*8'
Nie wyganiaj owczaryszku
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'A*6'B*6''C*6.''D*3''F}/*{6''E*6''G*6''F*6''E*6.''D*3''C}/*{6''E*6''G*6''F*6''E*6.''D*3''C}/*{6''D*6''F*6''E*6''C*6.''D*3''C}/*{6'B*6''C*8''D*6.''G*3''F}/*{6''D*6''F*6''E*6''C
Oberek
Kujawskie
Wolarek
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'A*6'B*6''C*6''D*6''E}/*{6''F*6''E*6''D*6x''C*6''D*6''E}/*{6''F*6''E*6''D*6x''C*8'A}/*{6''D*3''E*3''F*8''G*8''F}/*{6''G*6''F*6''D*6x''C*8'A}/*{6''D*6''F*6''A*6''B*6''A*6''F}/*{8.
Oberek
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xF {6'B*6''C*6''C*6''D*6''E*6''F}/*{6''D*6''C*8''E*6''D*3'B*3'A}/*4'G*{8-}/*{6'B*6''C*6''C*6''D*6''E*6''F}/*{6''D*6''C*8''E*3''D*3'B*3'A}/*4'G*{8-}/*3'A*3'B*3''C*3'B*4'G*3'B*3''C/*{6''D*3'B*3'A*8'G*8-}/*3
Krowiarek
Kujawskie
Owczarek
Kujawskie

Pages