Kolberg 04 Kujawy 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.4. Kujawy, cz. II.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 201 - 250 of 400 | Click here to search the melodies

@3/8$xFC {6'A*6'F*8'D*6'F*6'G}/*{6'A*6''D*6''C*6''D*8'A}/*{6'F*8'D*8-}/*{6'A*6'F*8'D*6'F*6'G}/*{6'A*6'E*6'G*6'A*8'B}/*{6'B*6'G*8'E*8-}/*{6'A*6'F*6'D*8'D*6'F*6'A}/*{6''D*6''C*6''D*8'A*6'A*6x'G}/*{6'A*6'F*6'D*8'F*6'G*6'A}/*{6'E*6'G*6'A*8
Oberek
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xFCG 3'E*{6''D*6n''F*6''E*8''D*8''C}/*{6'A*6'A*8'G*6'E*6'E}/*{6'A*6'B*6n''C*6''D*8''E}/*{8.''E*6''D*6n''F*6''E}/*{6n''F*6''E*8''D*6''D*6''C}/*{6'A*6'A*8'G*6'E*6'E}/*{6'G*6'B*6'A*8'G*8'E}/*{6'A*6n''C*8''E*6
Da owczarzu psierakarzu
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xF {6''C*6''D*8''E*8''E}/*{8''E*6''E*6''D*6''C*6'B*6'A}/*{6''C*6''E*}4''D/*{6''C*6''D*8''E*8''E}/*{8''E*6''E*6''D*6''C*6'B*6'A}/*{6''C*6''E*}4''D/*{8''D*6''C*6'B*6'A*8'B}/*{8''D*6''C*6'B*6'
Oberek
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xF {8-*6''D*6''D*6''G*3''G*8''F}/*{8''D*8''G}/*{6''E*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{8-*6''D*6''D*8''G}/*{8''F*6''E*6''D*6''C*6''D}/*{6''E*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{6''D*6''D*6'G*6''D*8''F}/*{6''E*6''E*6''D*6'
Oberek
Kujawskie
A za lasem moje wolki
Kujawskie
@3/8$xF {6'B*6''C*8'A*8''G}/*{6''E*6''D*3''F*6.''E*3'A*6.'G}/*{6'B*6''C*8'A*8''G}/*{6''E*6''D*3''C*6.'B*3'A*6.'G}/*{6'B*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{6'D*6'G*6'B*6''C*8''D}/*{6'B*6''C*6'B*6'A*6'G*6'F}/*{8.'G*6'B*6'A*6'G}/*{6'B*6
Wyganiaj woly bladusiu REG[...
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xF {6'B*6'G*8'A*8''A}/*{6''F*6''E*6x''G*8''E*6'A*6n'G}/*{6'B*6'G*8'A*6''D*6''F*6''E}/*{6'B*6''C*6''D*8'B*6'A*6'G}/*{6'B*6'A*6'G*6'A*8''E}/*{6'B*6''C*6''E*6'B*6'A*6'B}/*{6'A*6'G*6'A*8''E}/*{6'B*6''C*6''D*8'B*6
Oberek
Kujawskie
A za lasem wolki moje
Kujawskie
@3/4$xF {6'G*8'B*8''C*8''E*}4''F*{8''E*8''D*8''C}/*{8''C*8'B*8'A*}4'G*{8'B*8''C*8''D}/*4''E*{8'B*8'A*8'G*8'F}/*{8'B*8''C*8''E*}4''F*{8''E*8''D*8''C}/*{8'B*8'A*}4'G*{8'A*8'B}/*4''C*{8'B*8'A*}4'G/*{8.'D*6'E*8'F*8'G*8
Kujawiak
Kujawskie
A za lasem czarna chmura
Kujawskie
@3/4$xF {8'G*8'D*8'F*8'A*}4''C*4''E/*{8''G*8''E*}4''D*{8'B*8'G*8'B}/*4''D*4''C*{8'A*8'F}/*{8'D*8'F*}4'A*4'B/*{8'G*8'E*}4'C*{8'C*8'E}/*4'F*4'A*{8'F*8'D}/*{8'D*8'F*}4'A*4''C/*{8'A*8'F*}4'G*4'B/*4''D*4''E*{8'A*8'F}/*{8'D*8'F*}4'A*4
Jagem jechal z Lubranczyka
Kujawskie
@3/8 4.'G/*4.'G/*4.'G/*{6''C*6''D*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8''C*6''D*6''E}/*{6''F*6''D*8'B*8'G}/*{6'G*6'A*6'B*8''C*8'B}/*{6''C*6'B*8'F*8'A}/*{6''C*6'B*8'G*8'B}/*{6''C*6b''E*8''G*8''G}/*{8.''G*6b''E*6''D*6''C
Marynami moje chlopcy
Kujawskie
Da i stado gasek
Kujawskie
@3/8 {6''C*6''C*8''D*6''C*6'B}/*{6'G*3'A*3'B*}4''C/*{6''E*6''E*8''D*6''C*6'B}/*{6'G*3'A*3'B*}4''C/*{8''C*6''E*6''D*8''C}/*{6''D*6''F*8''A*8''D}/*{8''E*6''E*6''D*6''C*6'B}/*{6'G*3'A*3'B*}4''C/*{6''C*6
Niedaleko swiety Michal
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
@3/8 {6'A*6'A*8'B*8''D}/*{6'A*6''C*8.''D*6'B}/*{6'A*6'A*8'B*8''D}/*{6'A*6''C*8.'A*6'G}/*{6'A*6'A*8''D*6''D*6''C}/*{6'A*6'A*8'B*8'G}/*{6'A*6'A*8''D*6''D*6''C}/*{6'A*6''D*8.'A*6'G}/*{6'A*6''C*8'A*8'G}/*{6'A*6''D*8.'A*6'G}/
Ha la la la ku dabrowie
Kujawskie
Da konie w zycie
Kujawskie
@3/4$xF 4''D*4''C*{8'B*8'A}/*4'G*{8'B*8''C*8''D*8''E}/*4''F*4''E*{8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'G*8'B*8''C*8''D*8''E}/*4''F*4''E*{8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'G*8'B*8''C*8''D*8''E}/*4.''C*{8''D*8''C*8'B}/*{8'G*8'A*8
Chodzony
Kujawskie
Oj da owczareczku Kudla
Kujawskie
@3/4$xF {8'F*8'A*}4'A*4'A/*{8'A*8x''C*8''E*8''F*8''E*8''D*8x''C}/*4'B*{8'A*8'G*8'B*8'G}/*{8'F*8'A*8x''C*8''E*8''F*8''E*8''D*8x''C}/*4'B*{8'B*8'A*8'G*8'B*8'G}/*{8'F*8'A*8x''C*8''E*8''F*8''E*8''D*8x''C}/*{8'F*8'
Chodzony
Kujawskie
Chodzony
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'A*6'B*6''C*6.'B*3'A}/*{6''C*6''E*6''F*6''E*6''D*6'A}/*{6'G*6'A*6'B*6''C*6'A*6'G}/*{6'B*6'B*6''D*6'A*8'G}/*{6'G*6'B*6''D*6''C*6'B*6'G}/*{6'A*6'G*6'A*6''C*6'B*6'G}/*{6'B*6'B*6''D*6''C*6'A*6'G}/*{6'B*6'B*6
Wolarek
Kujawskie
Wolarek
Kujawskie
@3/4$xF {8'G*8'A*8'B*8x''C*8''D*8''E}/*{8''F*8''E*8''D*8x''C*8''E*8'D}/*{8'G*8'B*}4.''D*{8'D}/*{8'G*8'B*8''E*}4''D*{8'D}/*{8'G*8'B*}4''D*{8.''D*6'D}/*{8'G*8'B*8''E*}4''D*2'A/*4.'B*{8'A}/*4.'G*{8'F*}4'D/*{8'B*8''D*8x''C*
Krowiarek
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xF {8'G*6''C*6''D*6''E*6''F}/*{6''G*6''A*6''B*6''A*6''G*6''F}/*{8''A*6'G*6''C*6''E*6''G*6''F}/*{8''A*6'G*6''C*6''E*6''G*6''F}/*{8''D*8''D*6''C*6'B*6'G}/*{8''E*6''E*6'G*6''G*6''F*6''D}/
A wygnaj woly zaspala
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xF {6'B*3-*3'A*6'B*6''C*6''D*6''E}/*{6''F*6''E*6''D*6''C*8'D}/*{6'G*6'B*8''D*6'B*6'D}/*{6'B*3-*3'A*6'B*6''C*6''D*6''E}/*{6''F*6''E*6''D*6''C*8'D}/*{6'B*6'A*6'G*6'F*8'D}/*{8.'B*6''D*6x''C*6''D}/*{6.'B*3'B*8'
Oberek
Kujawskie
Owczarek prawowierny
Kujawskie
@3/4$xF {8'G*8'B*8''D*8'B*8''D*8'B}/*{8''D*8''E*8''D*}4''C*4'A/*{8'A*8'B*8''C*8'A*8''C*8'A}/*4''C*4''E*4''D/*{8'G*8'A*}4'B*{8'B*8'G}/*{8'A*8'A*}4'F*4'D/*{8'D*8'E*8'F*8'D*8'F*8'A}/*4''C*{8''E*8''F*8''E*8''D*8'A}/*{8
Dygu dygu dygu po pszenicy
Kujawskie
Dygu dygu dygu po pszenicy
Kujawskie
@3/4$xF {8'B*8''D*8'B*8''D*8'B*8''D}/*{8''F*8''E*}4''D*4''C/*{8'A*8''C*8'A*8''C*8'A*8''C}/*{8''F*8''E*}4''D*4'A/*{8'G*8'B*}4'B*{8'B*8''D}/*{8''D*8''C*8'A*8'F*}4'D/*{6'D*6'E*8'F*}4'F*4'A/*{6'A*6'B*8''C*}4''D*{8
A jesli ci sie nie podobom
Kujawskie
A jesli ci sie nie podobom
Kujawskie
@3/4$xF {8'B*8'B*}4''E*{8''D*8''C}/*4.'B*{8'A*8'B*8'A}/*{8''C*8''E*}4''F*4''E/*2''D*4'A/*{8'B*8'B*}4''E*{8''D*8''C}/*4.'B*{8'A*8'G*8'E}/*{8'D*8'E*}4'F*4'D/*{8'E*8'F*}2'A/*{8''C*8''E*}4''F*4''E/*2''D*4'A/*{8'B*8'B*}4.'
O Boze moj jedyny
Kujawskie
Kujawiak chodzony
Kujawskie
@3/8$xF {6.'G*3'B*6''D*6''E*6'B*6''D}/*{6.''D*3''C*6'A*6'F*8'D}/*{6.'D*3'E*6'F*6'D*6'F*6'A}/*{6.''C*3''E*6''F*6''E*8''C}/*{6.'G*3'B*6''D*6''E*6'B*6''D}/*{6.''D*3''C*6'A*6'F*8'D}/*{6.'D*3'E*6'F*6'D*6'F*6'A}/*{6.''C*3
Ksebka
Kujawskie
Nie bede ja roli oral
Kujawskie
@3/8$xF {8''D*6'A*6''C*8''E}/*{6''D*6x''C*6''D*6''E*6''F*6''E}/*{6''D*6x''C*6'A*6n''C*6''E*6'B}/*{6''D*6x''C*6''E*6x''C*8''D}/*{6''D*6x''C*6'A*6n''C*6''E*6'B}/*{6''D*6x''C*6'A*6n''C*6''E*6'B}/*{6'
Oberek
Kujawskie
Oberek
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6''D*8''E*8'A}/*{6''C*6''E*8''D*8'B}/*{6'A*6'A*8'B*8'B}/*{6'G*6'E*8'G*8'F}/*{6'G*6'G*8'B*8'B}/*{6''C*6''C*8'B*8''D}/*{6'A*6'A*8'B*8'E}/*{6'G*6'E*8'G*8'F}/*{6'B*6''D*8''E*8''C}/*{6''C*6''E*8''D*8'B}/*{6'A*6'
Przyszla owca do Michala
Kujawskie
Chodzony
Kujawskie
@3/4$xF {8''C*8''E*}4''F*4''E/*{8''D*8''C*8''D*8''C*8'B*}4-/*{8''C*8''E*}4''F*4''E/*{8'B*8'A*}4'G*4-/*{8''C*8''E*}4''F*4''E/*{6''D*6''C*6''D*6''C*8'B*8-*}4'G/*{8''C*8''E*}4''F*4''E/*{8'G*8'B*8'A*}4'G*4-/*{6
Chodzony
Kujawskie
Chodzony pasterski
Kujawskie
@3/8$xF {6'D*6'F*6'A*6''C*6''E*3-*3'G}/*{8'B*6'A*6''C*6''E*3-*3'F}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*6''E*3-*3'G}/*{8'B*6'A*6'F*8'G}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*6''E*3-*3'G}/*{8'B*6'A*6''C*6''E*3-*3'F}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*6''E*3-*3'G}/*{8'B*6'A*6'F*8'G}/
Odsibka
Kujawskie
Chodzony
Kujawskie
@3/4$xF {8'D*8'F*8'G*8'B*8''D*8''E}/*4''F*{8''D*8'B*}4''C/*4'A*{8'G*8'F*}4'D/*{8'D*8'F*8'G*8'B*8''D*8''C}/*{8'B*8'D*}4''D*{8'B*8''C}/*4'A*{8'G*8'F*}4'D/*{8'D*8'F*8'G*8'B*8'G*8'F*8'G}/*{8'A*8'D*}4'B*4'G/*4'A*{8'G*}4'F/*{8'D*8'F*8
Chodzony
Kujawskie

Pages