Kolberg 04 Kujawy 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.4. Kujawy, cz. II.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 301 - 350 of 400 | Click here to search the melodies

Zydoweczko co tam masz
Kujawskie
@2/4 {8.''F*6''E*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'A*6'B*6''C*8''D*8'B}/*{8''C*8''E*8''A*8''G}/*{8.''F*6''E*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'A*6'B*6''C*8''D*8'B}/*{8''C*8''C*}4''C/*{8.''F
Instrumentalna - Polka
Kujawskie
Polka
Kujawskie
@2/4 {6''D*6''C*6'B*6'A*8'G*8'G}/*{8'A*8'G*8'A*8'G}/*{6'C*6'E*6'G*6''C*8''E*8''E}/*{8'G*6''C*6''E*8''G*8''G}/*{6''D*6''C*6'B*6'A*8'G*8'G}/*{8'A*8'G*8'A*8'G}/*{6'C*6'E*6'G*6''C*8''E*6''D*6'B}/*{8''C*6''C*6'B*}4'
Instrumentalna - Szosz
Kujawskie
Instrumentalna - Polka
Kujawskie
@2/4$bB 4''C*{8''F*8'A}/*{8'B*8'G*8'E*8'G}/*{8'B*6'A*6'B*8''D*8''C}/*{8''C*8'B*6'A*6'B*8'A}/*4''C*{8''F*8'A}/*{8'B*8'G*8'E*8'G}/*{8'B*6'A*6'B*8''D*8''C}/*{8''C*8'B*6'A*6'B*8'A}/*{6'F*6'G*8'A*6'G*6'A*8'B}/*{8'A*8''C*8''C*8
Szorcfilisacki
Kujawskie
Szorc
Kujawskie
@2/4$xFCG 4''E*4'A/*{8''E*8''D*}4'B/*{8'G*8'E*8'G*8'B}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8'A*8''C*8'A*8''C}/*{8''C*8''D*}4'B/*{8'G*8'E*8'G*8'B}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8''E*8''C*}4'A/*{8''E*8''D*}4'B/*{8'G*8'E*8'G*8'B}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8
Flis
Kujawskie
Moja gospodyni
Kujawskie
@2/4 {8-*8''E}/*4.''G*{8''E}/*4.''G*{8''E}/*{8''D*8''F*8''F*8''D}/*{8''E*8''E*8''E*8''C}/*{8''D*8'B*8'G*6'A*6'B}/*{8''C*8''C*8''E*}4''G/*{8''F*8''F*8''D}/*{8''E*8''E*8''E*8''C}/*{8'D*8'B*8'G*6'A*6'B}/*{8
Instrumetanla - Polka
Kujawskie
Instrumentalna - Polka
Kujawskie
@2/4 {8''D*8''F*8''E*8''C}/*{6''D*6'B*8'G*}4''C/*{6''D*6''F*8''A*8''E*8''C}/*{6''D*6'B*8'G*}4''C/*{8''D*8''F*8''E*8''C}/*{6''D*6'B*8'G*}4''C/*{6''D*6''F*8''A*8''E*8''C}/*{6''D*6'B*8'G*}4'G/*{6''D
Skoczek u Hocy
Kujawskie
Pytala sie matka cory
Kujawskie
@2/4 {8'G*8'B*8''C*8''D}/*{8''E*8'B*8.''C*6'A}/*{8'G*8'A*8'G*8'B}/*{8''D*8'B*}4''C/*{8'G*8'B*8''C*8''D}/*{8''E*8'B*}4''C/*{8'A*8'A*8'G*8'B}/*{8''D*8'B*}4''C/*{8'G*8'B*}4''C/*{8'A*6'G*6'B*}4''C/*{8'G*8'B*}4''C/*{8''D*8
A pod borem orywat
Kujawskie
Da moj bracie
Kujawskie
@3/8 {8'G*8'B*8''C*8''D}/*{8''E*8''F*8''G*8''E*}2''C/*{8''F*8''D*8'B*8''D}/*{8''E*8''C*8'A*8x'F*}4'G/*4'G*{8'G*8'B*}4''C/*{8''E*8''F*8''G*8''E*}4''C/*4''F*4''D*{8'B*8''D}/*{8''E*8''C*8'A*8x'F*}4'G/*
Chodzony
Kujawskie
Matusia mnie tu przyslala
Kujawskie
@2/4$xF {6'B*6''D*8''G*6'B*6''D*8''G}/*{8''F*8'A*8''C*8''C}/*{6'B*6''D*8''G*6'B*6''D*8''G}/*{8''F*8'A*}4'G/*{6'B*6''D*8''G*6'B*6''D*8''G}/*{8''F*8'A*8''C*8''C}/*{6'B*6''D*8''G*6'B*6''D*8''G}/*{8''F*8
Hocy
Kujawskie
Skoczek
Kujawskie
@2/4$xF {8'B*6'A*6'B*8''C*8'B}/*{8''D*8''E*6''D*6''C*8'B}/*{8'B*6'A*6'B*8''C*8'B}/*{8'G*8'A*8'E*8'D}/*{8'B*6'A*6'B*8''C*8'B}/*{8''D*8''E*6''D*6''C*8'B}/*{8'B*6'A*6'B*8''C*8'B}/*{8'G*6'G*6'F*}4'E/*{8'B*6'A*6'B*8''C*8'B}/
Instrumentalna - Polka
Kujawskie
Uciekala hyc po rowie
Kujawskie
@2/4$xF {6'A*6'B*8''C*8''D*8''D}/*{8''F*6''E*6'A*8''D*6'B*6'G}/*{6'A*6'B*8''C*8''D*8''D}/*{8''F*6''E*6'A*8''D*6'B*6'G}/*{6'A*6'A*8'B*8'B*6'B*6'G}/*{8'A*8''C*8''E*6''D*6'B}/*{6'A*6'A*8'B*8'B*6'B*6'G}/*{8'A*8''C*8
Da i chodzi tam
Kujawskie
Instrumentalna - Polka
Kujawskie
@2/4$xFCG {6'B*6n''C*8''E*8''D*8n''C}/*{8'B*}4'A*{8-}/*{8n'G*8n'G*8.n'G*6'A}/*{8n''C*}4''E*{8-}/*{6n''G*6n''F*8''E*8.''D*6n''C}/*{8'B*}4.'A*{8-}/*{8n'G*8n'G*8n'G*8'A}/*{8n''C*}4'B*{8-}/*{8n'G*8n'G*8n'G*8'A}/*{8n''C*}4'B*{8-}/*{8''D*8n''C*8.n'G*6
Krakowiak
Kujawskie
Krakowiak
Kujawskie
@2/4 {8'G*8'G*}4''C/*{8''C*}4'B*{8'G}/*{6'G*6'B*8''D*}4''F/*{8''G*}4''E*{8''C}/*{8'G*8'G*}4''C/*{8''C*}4'B*{8'G}/*{8'B*8''D*}4''F/*{8''F*}4''E*{8''C}/*{8'G*8'G*}4''C/*{8''C*}4'B*{8'G}/*{6'G*6'B*8''D*}4''F/*{6''F*6''
Z tamtej strony Wisly
Kujawskie
Z tamtej strony Wisly
Kujawskie
@2/4$xF {8b'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8''D*}4''D/*{8b'B*6'A*6b'B*6''C*6b'B*6'A*6b'B}/*{8'A*8'A*}4'D/*{8'D*}4'D*{8'F}/*{8'G*8b'B*}4b'B/*{8''D*}4''D*{8''C}/*{8b'B*8b'B*}4'A/*{8'D*}4'D*{8'F}/*{8'G*6b'B*6'A*}4'G/*{8b'B*}4''D*{8''C}/*{8b'B*6b'B*6'A
Po glebokiej wodzie
Kujawskie
Gegala krzyczala
Kujawskie
@2/4$xF {8''D*8'B*}4''D/*{8''C*8''E*}4''F/*{8''E*8''D*8''C*8''D}/*4''E*4'G/*{8''D*8'B*}4''D/*{8''C*8''E*}4''F/*4''E*{8''D*8''C}/*{8'B*8'A*}4'G/*{8''D*8'B*}4''D/*{8''C*8''E*}4''F/*{8''E*8''D*8''C*8'
Owczarek
Kujawskie
Siwy konik
Kujawskie
@3/8$xF 4.'D/*4.'D/*{8''D*8''D*6''D*6''E}/*{6''D*6''C*8'A*8''D}/*{8''D*8''D*6''D*6''E}/*{6''D*6''C*8'A*8'G}/*{8'G*6'G*6'B*6''D*6''C}/*{6'A*6''C*8''E*8''D}/*{8'G*6'G*6'B*6''D*6''C}/*{6'A*6''C*8'A*8'G}/*{8'
A czy widzisz ty Kruswice
Kujawskie
A czy widzisz ty Kruswice
Kujawskie
@3/8$xF {6''D*6''D*8''E*8''C}/*{6''D*6''C*8'A*8''E}/*{6''D*6''D*8''E*8'B}/*{6''D*6''C*6'A*6'B*8'G}/*{6'D*6'F*8'G*6'A*6'B}/*{6''C*6'B*8'A*8''C}/*{6'B*6'A*8'G*6'B*6''D}/*{6''C*6'A*8'F*8'G}/*{6''D*6''F*8.''G*6'
Kujawiak ci ja dziewczyno
Kujawskie
Obertas
Kujawskie
@3/8$xF {8'G*8'G*8'G}/*{8'G*8'G*8'G}/*{8'G*8'B*6'B*6''D}/*{6''D*6x''C*8'A*8''D}/*{8'G*8'B*6'B*6''D}/*{6''D*6x''C*8'A*8'F}/*{8'G*8'B*6'G*6'F}/*{6'D*6'F*8'A*6''C*6'A}/*{8'G*8'B*6'G*6'E}/*{6'D*6'F*8'A*8'D}/*{6'D*6'F*8'G*6'G*6'E}/*{6'D*6
Sterego ja meza miala
Kujawskie
Oj napijmy sie wujku
Kujawskie
@3/4$bB {8'F*8'A*8''C}/*{6''D*6'B*8'G*8''C}/*{8'F*8'A*8''C}/*{6''D*6'B*8'G*8'F}/*{8'F*8'A*8'A}/*{6'G*6'B*8'G*8''C}/*{8'F*8'A*8'A}/*{6'G*6'B*8'G*8'F}/*{6'B*3''D*3b''E*8''F*8''F}/*{6''G*6b''E*8''C*8''F}/*{6'B*3''D*3b''E*8
Oj napijmy sie wujku
Kujawskie
Do ciebie jade da jade
Kujawskie
@3/8$xF 4''D*{8''E}/*{6''E*6'F*8'G*8'B}/*4''D*{8''E}/*{6''E*6'F*8'A*8'G}/*{8''D*8''D*8''E}/*{6''E*6'F*8'G*8'B}/*{8''D*8''D*8''E}/*{6''E*6'F*8'A*8'G}/*{6'D*6'G*8'B*8''C}/*{6'B*6'F*8'G*8'B}/*{6'D*6'G*8'B*8''C}/*{6'B*6'F*8
Na moscie trawka rosnie
Kujawskie
Od naszego jasniepana
Kujawskie
@3/8$xFC {8.''A*6''F*6''G*6''E}/*{6''D*6''F*8''E*8''B}/*{8.''A*6''F*6''G*6''E}/*{6''D*6''F*8''E*8'A}/*{8'A*6''C*6''D*6'B}/*{6''C*6'A*8x'G*8'B}/*{8''E*6''E*6''C*6''D*6'B}/*{6''C*6'A*8x'G*8'E}/*{6x'G*6'B*8'
Oj tuli tulineczku
Kujawskie
Karczmareczko lij piweczko
Kujawskie
@3/8$xFC {6'A*6''D*6''C*6'B*8'A*6'B*6''C}/*{6''D*6''C*6'B*8'A*6'B*6''C}/*4.''D/*4.''D/*{6''D*6''F*8''A*6''E*6''G}/*{6''F*6''D*8''C*8'A}/*{6''D*6''F*8''A*6''E*6''F}/*4''D*{6'B*6'A}/*{6''D*6''F*8''A*6
Obertas
Kujawskie
Cos mi miluska miluska
Kujawskie
@3/8$bB {6'G*6'A*8'B*8''E}/*{6''D*6''C*8'B*8'F}/*{6'A*6'A*8'G*8'B}/*{6'A*6'F*8'G*8'E}/*{6'F*3'G*3'A*8'B*8'F}/*{6''D*6''C*8'A*8'F}/*{6'A*6'A*8'G*8'B}/*3'A*3'F*{6'G*8'G*8'E}/*{6'F*3'D*3'C*8'C*6'E*6'G}/*{6'F*3'G*3'A*8''C*8'G}/*{6'F*6'D*8
Czemu druchny nie spiwacie
Kujawskie
Chodzony
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{8''E*6''D*6''C*6'B*6'A*6''E}/*{8''D*8''D*6''C*6''D*6''E}/*{8''D*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{6'D*6'G*8'B*6''D*6'A}/*{6'G*6'B*8''D*8'A}/*{6'D*6'G*8'B*6''D*6'A}/*{8.'G*6'B*6'A*6'F}/*{6'D*6'G*8'B*
Brzakaly naleszniki
Kujawskie
Ciezka to zalosc
Kujawskie
@3/8$xF {6'A*6''C*6''E*6''F*6''E*6''F}/*{6''D*3''C*3'B*8'A*8''E}/*{6'A*6''C*6''E*6''F*6''E*6''F}/*{6''D*3''C*3'B*8'A*8'G}/*{6'B*6''D*8'A*8'G}/*{6''D*3''C*3'B*8'A*8''E}/*{6''E*6''D*8'A*8'B}/*{6''C*6'B*8
Ciezka to zalosc
Kujawskie

Pages