Kolberg 04 Kujawy 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.4. Kujawy, cz. II.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 351 - 400 of 400 | Click here to search the melodies

A ino pojde
Kujawskie
@3/8$xF {6'A*6''C*8''E*6''E*6''F}/*{6''F*6''E*8x''D*8''E}/*{6'A*6''C*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8''D*6'B*6'G}/*{6'A*6''C*8''D}/*{6'A*6'F}/*4'G*{6'B*6''D*6''E}/*{6'A*6''C*8''D*6'A*6'F}/*{8'G*8'G*8'G}/*
Obertas
Kujawskie
Obertas
Kujawskie
@3/4 {8''C*8''E*8''G*8''A*8''G*8x''F}/*{8''G*8''F*8''D*8''F*}4''F/*{8''C*8''D*8''E*8''F*8''E*8''D*8''C}/*{8''D*8'A*8'G*8'B*}4''C/*{8''D*8''F*8''E*8''F*8''E*8''D*8''C}/*{8''D*8'A*8'G*8'B*}4
Kujawiak
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
Instrumentalny - Mazur
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
@3/4 {8.'G*6'E*}4'G*{8'B*8''D}/*{8''C*8''D*8''E*}4''C*{8''C*8'A}/*{8.'G*6'E*}4'G*{8'B*8''D}/*{8''C*8''D*8''E*}4''C*4''C/*{8.'G*6'E*}4'G*{8'B*8''D}/*{8''C*8''D*8''E*}4''C*{8''C*8'A}/*{8.'G*6'E*}4'G*{8'B*8''D}/*{8'
Kujawiak
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
@3/4$bB 2''C*4''C/*4''C*4''C*4''C/*{8''C*8''D*}4''C*{8'B*8'A}/*{8'G*8''D*}4''C*{8'B*8'A*8'G}/*{8'F*8'F*}4'G*{8'F*8'E*8'D}/*{8'C*8'D*8'E*}4.'F*{8'G}/*{8'A*8'G*8'A*}4'B*4'A/*{8'G*8''D*}4''C*{8'B*8'A*8'G}/*{8'F*8'E*8'F*}4'G*{8'
Kujawiak
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
Kujawiak
Kujawskie
Da pojde ja do ogrodu
Kujawskie
Swinia mi sie oproszczyla
Kujawskie
Obertas
Kujawskie
Obertas
Kujawskie
Da z tegos mi sie chlopcze...
Kujawskie
Oj dziewczyno kochana
Kujawskie
Oj dziewczyno kochana
Kujawskie
Oj pojedz Jasiu pojedz
Kujawskie
Gdzie to idziesz opalony
Kujawskie
Ida wolki
Kujawskie
Spojrzyj ino raz chlopaku
Kujawskie
Spojrzyj ino raz chlopaku
Kujawskie
Ciezko my cie zal dziewczyno...
Kujawskie
@3/8 {6''C*6''E*8''F*8''A}/*{8.''G*6'G*6'B*6''C}/*{6''E*6'G*8''F*6''D*6'B}/*{8.''C*6'G*6'B*6''C}/*{6''E*3-*3'G*8''F*6''D*6'B}/*{6''C*3-*3'G*8''E*6x''F*6''G}/*{6''E*6'G*8''F*6''D*6'B}/*{8.''C*6'G*6'B*6''C}/
Ciezko my cie zal dziewczyno
Kujawskie
Z boru jedziemy
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8n''C*8''E}/*{6''G*6n''F*8''E*6''D*6n''C*6'B}/*{6'A*6'B*8n''C*6n''C*6''E}/*{6'G*6'G*8'B*6'A*6'G}/*{6'A*6'B*8n''C*6n''C*6'B}/*{6'E*6'B*6''E*6''D*6n''C*6'B}/*{6'A*6'B*8n''C*8n''C}/*{6'G*6'G*8'B*6'A*6
Zawroc bydla od moczydla
Kujawskie
Podkoweczki jak talirze
Kujawskie
@3/8$xF 4.'E/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*6'A*6''C*6''D*6'B}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*8'A*6'G*6'E}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{6'A*6''C*8''E*8''D}/*{6'G*3'A*3'B*8'G*6'G*6'F}/*{6'A*6''C*8'A*6'G*6'E}/*
Da wyjrzyj ino za goreczke
Kujawskie
Tys mi dziewucha miluska
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''F}/*{6''E*6'A*8''C*3'B*6.''C}/*{6''D*6'B*8'G*8'A}/*{6'D*6'D*8'F*8'A}/*4'G*{8'A}/*{6'F*6'A*8''C*3'B*6.''C}/*{6''D*6'B*8'G*8'A}/*{6'D*6'D*8'F*8'A}/*{6'G*6'B*8''D*6''F*6''A}/*{6''G*6''F*8.'A*6''C}/
Nie wiela nas matka miala
Kujawskie
Swieci miesiac a nie grzeje
Kujawskie
@3/8 {6'B*6''D*8''C*8'A}/*4.'G/*{6'G*6'B*8''C*8'A}/*4.''D/*{8'G*6'B*6''C*8''D}/*{8''C*6''E*6''D*6''F*6''E}/*{6''D*6''C*6'B*6''C*8''D}/*{8''C*8'A*8'G}/*{6''C*6''E*8''G*8x''F}/*4''G*{8''E}/*{6''E*6''F*8
Oj i psy Mazury
Kujawskie
Oj i psy Mazury
Kujawskie
@3/4$xF {8'G*8'B*8''E*8''D*8''C*8'B*8'G}/*{8''D*8''E*8''C*}4'A*{8'A*8'F}/*{8'G*8'B*8''E*8''D*8''C*8'B*8''C}/*{8'A*8'G*}4'A*{8'A*8'G*8'F}/*{8'D*8'F*8'B*8'A*8'G*8'F*8'G}/*{8'A*8'B*8'A*}4'E*{8'E*8x'C}/*{8'D*8'F*8'B*8'A*8'G*8'F*
Czylis panna czylis wdowa
Kujawskie
W sieni graja w izbie graja
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'B*6x''D*8''F*8n''G}/*{6''E*6x''D*8''E*6'B*6'A}/*{6'B*6x''D*8''F*8n''G}/*{6''E*6x''D*8''E*6'B*6'A}/*{6'B*6x''D*8''E*6'B*6'A}/*{6'G*6'E*8x''D*8''E}/*{6'B*6x''D*8''E*6'B*6'A}/*{6'G*6'E*8'G*8'A}/*{6'B*6'G*8
Obertas
Kujawskie
Na kapuscie zwiedly liscie
Kujawskie
@3/8$bB {8'A*8'G*8'F}/*{6'A*6'A*8'G*8'F}/*{8'A*8'G*8'F}/*{6n'B*6''C*6n'B*6'G*8''C}/*{8'A*8'G*8'F}/*{6'A*6'A*8'G*8'F}/*{8'A*8'G*8'F}/*{6''C*6'B*6'G*6'E*8'F}/*{6'A*6''C*6''E*6''F*6''D*6'B}/*{6'A*6''C*6''E*6''G*8''F}/*{6'A*6''C
Obertas
Kujawskie
Nie bede ja zanzal przenicy
Kujawskie
@3/8 4'E*{8'G*8''C*8''E*8''C}/*{8'B*8'G*8''D*8''D*6'B*6'A*6'G*6'F}/*{8'E*8'E*8'G*8''C*8''E*8''C}/*{8'B*8''D*6''E*6''D*6'B*6''D*}4''C/*{8''C*8''E*8''E*8''E*8''E*8''C}/*{8'B*8''D*8''D*8''D*8'B*8'G}/*{8
Obertas
Kujawskie
Obertas
Kujawskie
@3/8$bB {6'F*6'A*8''C*6''C*6''D}/*{8''C*6''C*6'A*8''C}/*{6'F*6'A*8''C*6''C*6''D}/*{8''C*6''C*6'A*8''C}/*{6'A*6''C*8''F*8''F}/*{8'G*6'B*6'A*8'G}/*{6'G*6'B*8''D*6''D*6''C}/*{8'A*6'A*6'G*8'F}/*{8'C*6'F*6'F*6'F*6'
Obertas
Kujawskie
Obertas
Kujawskie
@3/8 {6'G*3'A*3'B*8''C*8''E}/*{8''G*6x''F*6''G*6''A}/*{6''G*6x''F*8''D*8x''F}/*4.''G/*{6''D*6''D*8''E*3.''C*6'B}/*{8'G*8'G*8'G}/*{6'A*6x'F*8'D*8x'F}/*4'G*{6'B*6''C}/*{6''D*6x''F*8''E*3''D*6.''C}/*{8'G*8'B*8'B}/
Obertas
Kujawskie
Pasterski
Kujawskie
@3/4$xF {8'B*8'A*8'B*8''D*8'B*8'D}/*{8'E*8'F*8.'A*6'G*8'B*8''D*8x''C}/*{8'B*8'A*8'B*8''D*8'B*8'D}/*{8'E*8'F*8.'A*6'G*8'G*8'F*8'D}/*{8'B*8'A*8'B*8''D*8'B*8'D}/*{8'E*8'F*8.'A*6'G*8'B*8''D*8x''C}/*{8'B*8'A*8'B*8''D*8'B*8'D}/*{8'E*8
Pasterski
Kujawskie

Pages