Kolberg 03 Kujawy 1

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.3. Kujawy, cz. I.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. I. Dzieła wszystkie, t.3. Wrocław-Poznań 1962. Ss.350, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 51 - 100 of 121 | Click here to search the melodies

Chodzony
Kujawskie
Na boru sosna gorzala
Kujawskie
@2/4$bBE 4''F*4''G/*{8''F*6''D*6''C*}4'B/*4''C*4''D/*4''E*{8''D*8'B}/*{8'A*8''C*}4'B/*{8''D*8''D*8''C*8''C}/*{8''D*6''D*6''F*8.''E*6''C}/*{8'B*8''D*8''C*8''C}/*{8''D*6''D*6''F*8''E*8''C}/*4''F*4
Instrumentalna - Marsz
Kujawskie
@2/4 {8''C*8'B*8''C*8'G}/*{8''E*8''D*8''C*8'G}/*{8''E*8''D*8''C*8'G}/*{8''D*8''E*8''F*8''D}/*2''G/*{8''D*8''E*8''F*8''A}/*{8''G*8''F*8''E*8''D}/*{8'G*6'A*6'B*8''C*6''D*6''E}/*4''C*4-/*{8''C*8'G*8
Przede dworem biolny kamin
Kujawskie
@3/8$xF {8'G*8'A*3''C*6.'B}/*{8''D*8''D*3''C*6.'A}/*{8''D*8''D*3''C*6.'A}/*{8'G*8'A*3''C*6.'B}/*4'G*{8'D}/*{8'G*8'A*3''C*6.'B}/*{8''D*8''E*3''C*6.'A}/*{8''D*8''E*3''C*6.'A}/*{8'G*8'A*3''C*6.'B}/*4'G*{8'G}/*
Zaprzegej zaprzegej
Kujawskie
@3/8 {6''D*6''C*8'B*8'G}/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{6''D*6''E*8''F*6''D*6''F}/*{6.''G*3''F*6''E*6''D*6''C*6'B}/*{6'G*6'A*8'B*8''D}/*4.''C/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{6''D*6''E*8''F*6''D*6
Oberek
Kujawskie
@3/4$xF {8''D*8''D*}4''E*4''D/*{8x''C*8x''C*}4''D*{8'A*8'F}/*{8'G*8'B*}4''C*4''D/*{8'A*3'G*6.'F*}4'G*{8'D*8'D}/*{8'G*8'B*8'A*8'A}/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8'A*8'A}/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8'A*8'F}/*4'G*4'D/*
Siadaj siadaj kochanie moje
Kujawskie
@3/4$xF {8''D*8''D*}4''E*{8''D}/*{8x''C*8''E*}4''D*{8'F*8'F}/*{8'G*8'B*}4''C*4''D/*{8'A*3'G*6.'F*}4'G*{8'D*8'D}/*{8'G*8'B*8'A*8'A}/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8'A*8'A}/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8'B*8'A*6'G*6'F}/*4'G*{8'D
Siadaj siadaj kochanie moje
Kujawskie
@3/8 {6'G*6'G*8.''C*6'B}/*4.'G/*{6'B*6''D*8''F*6''D*6''E}/*4''C*{8-}/*{6''C*6''D*8''E*8''F}/*{6''D*6''D*6''C*6'B*8'A}/*{6'G*6'G*8.''C*6'B}/*4'G*{8-}/*{6''C*6''D*8''E*8''F}/*{6.''D*3''E*6''C*6'B*8'A}/*{6.'A*3'G*8
A stoi lipka
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'E*6'E*8''D*8''E}/*{8.''E*6''D*6n''C*6'B}/*{6''D*6''E*8'B*8'G}/*{8.'A*6'B*6''D*6'A}/*{6'B*6n''C*8'B*8'A}/*{6'A*6'B*8''D*8''E}/*{6''E*6''D*6'A*8'B*8'G}/*{8.'A*6'B*6''D*6'A}/*{6'B*6''D*6''E*8'B*8'G}/*{8.'A*6'B
Wyjechalem na poleczko
Kujawskie
@6/8$xF {8'D*8'F*8'A*}4''C*{8'F}/*{8'G*8'B*8''E*}4''D*{8'B}/*{8'A*8'A*8'B*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'B*8'A*}4'G*{8'G}/*{8n''F*8''D*8'B*}4''C*{8'G}/*4''G*{8'B*}4''C*{8'G}/*{8'A*8'A*8'B*}4''C*{8'G}/*4n''F*{8''E*}4.''D/*
Ja jade droga
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''E}/*{6''E*6''D*8'B*8''D}/*{6''C*6'A*8'F*8'A}/*4'G*{8'G}/*{6'G*6'B*8'G*8'E}/*{6'E*6'D*8''C*8'A}/*{6'G*6'B*8'G*8'E}/*{6'D*6'D*8''C*8'A}/*{6'D*6'F*8'A*8'A}/*4'G*{8'G}/*{6'G*6'B*8''D*8''E}/*{6''E*6''D*8'
Siedzi wilczek na goreczce
Kujawskie
@3/8$xF {6''C*6'B*8''C*8''D}/*{8''E*}4''C/*{6''E*6''G*8''F*8''A}/*{8''G*}4'G/*{6''C*6'B*8''C*8''D}/*4''E*{8''C}/*{6'B*6'A*8'A*8n''F}/*{8''D*}4'G/*{6''C*6'B*8''C*8''D}/*{6''E*6''D*8''E*6''D*6''C}/*{6'B*6
Z tamtej strony polka
Kujawskie
@2/4$xF {6'G*6'G*8'A*8''E*8''D}/*{6x''C*6'G*8b'B*8''D*8x''C}/*{6'G*6'G*8'A*8''E*8''D}/*{6x''C*6'G*8b'B*8'A*6'G*6'F}/*{6'G*6'G*8'A*8''C*8''D}/*{6x''C*6'G*8b'B*8''D*8x''C}/*{6'G*6'G*8'A*8''C*8''D}/*{6x''C*6'G*8b'B*8'
Da wodz konika
Kujawskie
@3/4$xFCG {8'A*8'B*}4n''C*4''E/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4.''D*{8n''C*}4'B/*{8'A*8'B*}4n''C*4''E/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4.'B*{8'G*}4'A/*{8'A*8'B*}4n''C*4n''C/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4.''D*{8''E*8n''C*8'B}/*{8n''C*8'B*8n''C*
A wiernie ja panu Bogu sluzyla
Kujawskie
@3/4$xFCG {8'A*8'B*}4n''C*4''E/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4.''D*{8n''C*}4'B/*{8'A*8'B*}4n''C*4''E/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4.'B*{8'G*}4'A/*
A wiernie ja panu Bogu sluzyla
Kujawskie
@3/4$xFCG {8'A*8'B*}4n''C*4n''C/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4.''D*{8''E*8n''C*8'B}/*{8n''C*8'B*8n''C*8'A*8n''C*8''E}/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4.'B*{8'G*8'A*8'B}/*{8n''C*8'B*8'A*8'G*8'A*8'E}/*{8'F*8'G*8'A*8'G*8'A*8n''C}/*4'B*4'G*4
A wiernie ja panu Bogu sluzyla
Kujawskie
@3/4 {8'D*8'F*8'G*6'A*6'B*}4''C/*{8''E*8''E*8''D*8''D*}4''C/*{8''E*8''E*8''D*8''D*}4''C/*{8'D*8'F*8'G*6'A*6'B*8''C*8'B*8'A}/*4'G*{8'E*8'D*}4'C/*{8'D*8'F*8'G*8'D*8'E*8'E}/*{8'D*6'E*6'F*8'G*8'D*}4'E/*{8'D*6'E*6'F*8'G*6
Ozenilem sie
Kujawskie
@3/4$xFCGD {8'B*8n''D*8'B*8n''D*}4n'G/*{8'E*8'F*8n'G*8'A*}4'B/*{8n''C*8''E*}4n''G*{8''F*8''E*8n''D}/*{8'B*8n''D*8'B*8n''D*}4n'G/*{8'E*8'F*8n'G*8'A*}2''C/*{8'A*}4'B*{8n'G*8'E}/*{8'B*8n''D*8'B*8n''D*}4'B/*{8'E*8'F*8n'G*8'A*8'B*8n'
Chodzony
Kujawskie
@3/8$xFCGD {8'E*8'A*8'B}/*4''C*{8'A}/*4''E*{8''F}/*4''E*{8-}/*{8'E*8'A*8'B}/*4''C*{8'A}/*4''E*{8''F}/*4''E*{8-}/*{8''E*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''D}/*{6''C*6''C*8''C*8''C}/*{8'B*8'F*8'E}/*{8'E*8'A*8'B}/*4''C*{6'E*6'G}/*4'A*{8
Pod borem sosna stojala
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6'G*8'A*8'B}/*{8''D*}4''E/*{6'B*6''D*8''E*6n''C*6'B}/*{8'A*6'G*6'E*8-}/*{6'E*6'G*8'A*8'B}/*{8''D*}4''E/*{6'E*6'G*8'A*6n''C*6'B}/*4'A*3'A*{6'G*3-}/*
By to nie chodzic
Kujawskie
@3/8$xFCG {6n'G*6'B*8''D*8n''G}/*{6''E*6''E*8''D*8n'G}/*{6'B*6n'G*8n''C*8n'G}/*4.'A/*{6n'G*6n'G*8n''C*8n'G}/*{6''D*6''D*8''E*8n'G}/*{6'B*6n'G*8n''C*8n'G}/*4.'A/*{6n'G*6n'G*8n''C*8n'G}/*{6''D*6''D*8''E*8n''C}/*{6'B*6n'G*8n''C*8n
Przede wroty
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8n''C*8''D}/*{8''E*}4n''G/*{6''E*6n''G*8''E*8n''C}/*{8'B*}4'A/*{6'A*6'G*8'A*8'B}/*{8''D*}4''E/*{6'B*6'A*8'B*8n''C}/*{8'A*}4'B/*{6n''C*6'A*6'B*8n''C*8''D}/*{8''E*}4n''G/*{6''F*6''E*6n''G*8''E*6''D
Usiadla dziewczyna
Kujawskie
@3/4$xF {8'G*8'A*}4b'B*4''C/*4''D*4''G*4''F/*{8''D*8''C*}4''D*4'A/*{8'G*}4.n'F*{8'D*8-}/*{8'D*8'F*}4'G*4'A/*4''C*4''D*{6''C*6b'B*6'A}/*{8'D*8'F*}4'G*{8b'B*8'A}/*2'G*{8'G*6'F*6-}/*{8'G*8'A*}4b'B*4''C/*4''D*4''G*4''F/*{8''D*8'
Usiadla dziewczyna
Kujawskie
@3/8$xFC {6''D*6''E*6n''F*6''E*8''D}/*{6n''C*6b'B*8'A*8'G}/*{6'G*6'B*8n''C*8'A}/*{6''D*6''E*6n''F*6''E*8''D}/*{6n''C*6b'B*8'A*8'G}/*{6'G*6'B*8n''C*8'A}/*4.'D/*4.'D/*
A zalutasz moja mala
Kujawskie
@3/8$bB {8'A*}4''C/*{6n'B*6''D*8''C*8'F}/*{8'A*}4''C/*{6n'B*6''D*8''C*6n'B*6'G}/*{8'G*}4'B/*{6'F*6'A*8'A*8''C}/*{8'G*}4'B/*{6'G*6'A*8'A*8'F}/*{8'G*}4'B/*{6'G*6'A*6''D*8''C*8'B}/*{8'G*}4'B/*{6.'G*3'A*8'A*8'F}/*
Co to za dziewczyna
Kujawskie
@4/4$bBE {8'B*8'F*8'D*8'F*}4.'B*{8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8'G*8'G*8'F*}4'F/*{8'F*8'A*}4''C*{8'F*8'A*}4''C/*{8''C*8''E*8''D*8''C*8'B*8'A*}4'B/*4'F*4'B*4.'B*{8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8'G*8'G*8'F*}4'F/*{8'F*8'A*8''C*8''C*8''C*8'
Przyjechali uzarowie
Kujawskie
Pod borem chojka
Kujawskie
@3/8 {6'G*6'B*8.''D*6'B}/*{8''C*8-*8'B}/*{6'G*6'B*8.''D*6'B}/*4''C*{8-}/*{6''D*6''E*8.''F*6''E}/*{6''D*6''E*8.''D*6''C}/*{6'B*6''C*8.''D*6'G}/*4.''C*{8-}/*{6''E*6''G*8''E*8''C}/*{6''F*6''D*8'B*8''D}/*{6''C*6''E
Pod borem chojka
Kujawskie
@3/8$xF {6''D*6n''F*8''E*8''C}/*{8'G*6'A*8'G}/*{6''C*6''E*8.''G*6''D}/*{8n''F*}4''E/*{6''D*6''G*8''E*8''C}/*{6'A*6'A*8'A*8n'F}/*{8n'F*6'A*6''C}/*{8''D*6'B*8'G}/*{6''D*6''G*6''E*6''C*8''C}/*{6'A*6'A*6'A*6n'F*8n
Pod borem lipka
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'F*8'G*8'A}/*4'B*{8'G}/*{6'B*6x''C*8''D*8''D}/*{8''E*}4'D/*{6'G*6'F*8'G*8'A}/*4'B*{8'G}/*{6'E*6'E*8'E*8''C}/*{8'A*}4'D/*{6'G*6'B*8''C*6''C*6''D}/*4''E*{6''D*6''C}/*{6''E*6''F*8''G*6''G*6''A}/*{6''A*6'G*}4
Chlopalek chlopalek
Kujawskie
Chlopalek chlopalek
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''C*6''C*6''D}/*4''E*{6''D*6''C}/*{6''E*6''F*8''G*6''G*6''A}/*{6''A*6'G*}4'G/*{6'G*6'B*8''C*6''C*6''D}/*4''E*{6''C*6'B}/*{6'A*6'A*8'A*6'B*6''C}/*{6''D*6'G*}4'G/*
Chlopalek chlopalek
Kujawskie
A gnala dziewula
Kujawskie
@3/4$xF {8''E*6''D*6x''C*}4.'G*{8'B}/*{8'A*6'B*6x''C*8''D*}4''F*{8''E}/*{6''D*6''E*6''D*6x''C*}4.'G*{8'B}/*4.'B*{8'A*8'G*8'G}/*4''E*{8''D*8x''C}/*4.'G*{8'B}/*4'A*{8'B*8x''C}/*{8''D*6''F*6''E*8-*8-}/*4''E*{8''D*8x''C}/*4
Da z czego wionek masz
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'D*8'G*8'A}/*4.'B/*{6'E*6'E*8'E*8'A}/*4.'D/*{6'G*6'D*8'G*8'A}/*4'B*{6'A*6'G}/*{6''D*6''D*8x''C*8''E}/*{8''D*}4'D/*{6'G*6'D*8'G*8'A}/*4'B*{6'A*6'G}/*{6'E*6'E*8'E*8''C}/*4'A*3'F*{6.'D}/*{6'G*6'D*8'G*8'A}/*{8'B*}4'B/*{6'E*6'E*8'
Chodzila Kasiula po wysoczkij...
Kujawskie
@3/4$xFCG {8'A*8'B*}4n''C*4''D/*4''E*2''E/*{8'B*8x''D*}4''E*{8n''D*8n''C*8'B}/*4'A*2'G/*{8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4.''E*{8x''D*8'B*8'G}/*{8'E*8'G*}4'A*{8'A*8'B*8n''C}/*4'A*{8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'B*}4n''C*4''D/*4''E*2''E/*{8'B*8x
Chodzila Kasiula po ty...
Kujawskie
@2/4 {8''C*8'B*8''C*8''D}/*4''E*{6''D*8.''C}/*{8''E*8''G*8x''F*8''A}/*4''G*4'G/*{8''C*8'B*8''C*8''D}/*4.''E*{6''D*6''C}/*{8'A*8'A*8'A*8''F}/*4''D*{6'B*8.'G}/*{6'G*8.'B*}4''C/*4''D*{6'B*8.'G}/*{8''C*8'B*8''
A pod ta jablonia
Kujawskie
@3/8$xF 4.'D/*4.'D/*{6''D*6''E*8''F*8''E}/*3''D*3x''C*{6'G*8b'B*8b'B}/*4'G*{8''D}/*{6''C*6'G*8b'B*8b'B}/*{8'G*8'G*6''C*6''D}/*{6''C*6'G*8b'B*8b'B}/*{8'G*8'G*6''C*6''D}/*{6''C*6'G*8b'B*8b'B}/*4.'D/*4.'D/*{6''D*6''E*8''F*8
Ciezaly stazki
Kujawskie
@3/4$xFCG {8''E*8''F*8.''G*6''F*8'B*8''F}/*4'B*{6''E*6''D*6n''C*6''D*8''E*8n''C}/*{8''E*8''F*8''G*8''F*8'B*8''F}/*4'B*{6''E*6''D*6n''C*6''D*}4''E/*{8'A*8'B*8.n''C*6'B*6'A*6n'G*8n'F}/*4'E*4''D*4''E/*{8
Chodzony weselny
Kujawskie
@3/8$xFCGD {6'F*6'A*8'B*8''C}/*{8n''D*}4'B/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*{8'F*}4'A/*{6'E*6'F*8n'G*8'A}/*4'B*{8'F}/*{6'A*6'B*8'A*8n'G}/*{8n'G*}4'F/*{6'E*6'E*6'E*6'D*6'E*6n'G}/*{6'A*6'B*6n''D*6''E*6'B*3n'G*3'F}/*{6'E*6'D*6'E*6'D*6'E*6n'G}/*{6'A*6'B*6n''C*
Nie pojde ja na mac
Kujawskie
@3/4$xFCGD {8'E*8'E*8'E*8'D*8'E*8n'G}/*{8'A*8'B*8''E*6n''C*6'A*8'B*8n'G}/*{8'E*8'D*8'E*8'D*8'E*8n'G}/*{8'A*8'B*8n''C*8'A*8'B*6n'G*6'E}/*{8'F*8'E*8'D*8'E*8'F*6'D*6,B}/*4'E*4'F*4n'G/*{8'E*8'E*}4'E*4n'G/*4'E*4'E*4'E/*
Nie w kazdym ogrodzie
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8n''C*8''D}/*{8''E*}4''A/*{6'B*6''D*8''E*6n''C*6'B}/*{8'A*}4'G/*{6'E*6'G*8'A*8'B}/*{8''D*}4''E/*{6'E*6'G*8'A*6n''C*6'B}/*4'A*3'B*3'A*3'G*3-/*
Usiadla Marysia na bialym...
Kujawskie
@3/8$xF {8'G*8n''F*8''G}/*{8n''F*}4'G/*{8'A*6'B*6''C*8''D}/*{6''C*6'B*}4'G/*{8.'A*6'B*6''C*6''D}/*{8''E*8''D*6''C*6'B}/*{8''C*}4'A/*{8'A*8''C*8'B}/*{8'A*}4'G/*{8'A*6''C*6'B*8''D}/*{6'B*6'A*}4'G/*{8.'A*6'B*6''C*6''D}/*{8.
A w tem sadeczku
Kujawskie
@4/4 4''C*{8''C*8''C*}4''C*4''C/*{8''D*8''C*8'B*8'A*8'A*8'G*}4'G/*4''D*{8''D*8''D*}4.''D*{8''C}/*{8'B*8''C*8''D*8''E*}4''F*{8''E*8''D}/*4''E*{8''F*8''D*}4.''C*{8'G}/*{8'A*8'A*8'B*8'B*}4''C*4''C/*4'
Sliczne gozdziki
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6''C*8''E*8''E}/*4''C*{8'A}/*{6'G*6'B*8''D*8''F}/*4'B*{6'B*6'A*6'G}/*{6'F*6x'E*8'F*8'A}/*{8''C*8''C*8'A}/*{6'G*6'A*8'B*6''C*6''D}/*4'B*{6'A*6'G}/*{6'A*6''C*8''E*8''E}/*4''C*{8'A}/*{6'G*6'B*8''D*8''F}/*4'B
Uzenil sie Kudla wczoraj
Kujawskie
@4/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C*}4.''D*{8''D}/*{8''D*8''E*8''D*8x''C*8''E*}4''D*{8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8''C*}4''D*{8''D*8''D}/*{8''D*8''E*8''D*8x''C*}2''D/*4''D*{8''D*8'B*}4''C*{8'B*8'A}/*{8'G*8'B*8'A*8'G*8'F*8'E*8
Krakowiak
Kujawskie
@3/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8''D*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8''D*8''E*6n''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'E*8'G*8'A*6n''C*6''D*8''E*8'E}/*{8'E*8'G*8'A*6n''C*6'B*8'A*3n''C*3'B*3'A*3'G}/*{8'A*8'B*8n''C*8''D*8''E*8''E}/*{6''F*6'
O moj Jasineczju
Kujawskie
@2/4$xF 2''D/*{8''D*6''D*6''E*8.''D*6'G}/*{8''C*6'B*6''C*8.''E*6''D}/*{8'B*3'A*3'B*3'A*8'G*8''C*6'B}/*{8'A*3'G*3'F*3'E*3'F*}4'D/*{8'D*6'D*3'E*3'F*8.'G*6'D}/*{8''C*6'B*6''C*8''E*8''D}/*{8'B*6'B*6'A*8'G*3'A*3'B*3'A*3
Hej pokulnikj ze swoj...
Kujawskie
@3/8$xFCG {8''E*8''E*6n''F*6''E}/*{8''D*8''D*6''E*6''D}/*{6n''C*6'B*6'A*6n''C*6''D*8''E}/*{6'B*6'A*}4'G/*{8'A*8'A*6n''C*6'B*6'A}/*{8'G*8'G*8'G}/*{8'A*6n''C*6'B*8''D}/*{6n''C*6'B*6'A*}4'G/*{8''E*8''E*6n''F*6''E}/*{8
Zaprzegaj Jasienku
Kujawskie

Pages