Kolberg 03 Kujawy 1

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.3. Kujawy, cz. I.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. I. Dzieła wszystkie, t.3. Wrocław-Poznań 1962. Ss.350, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 101 - 121 of 121 | Click here to search the melodies

@3/8 {6''C*6''D*8''E*8''E}/*{6''F*6''D*8.''D*6''C}/*{6'B*6'A*8'G*8'G}/*4.''F/*{6''C*6''D*8.''E*6''G}/*{6''F*6''E*8.''D*6''C}/*{6'B*6'A*8'G*8'G}/*4.''C/*{6''D*6b''E*6x''F*8''G*8''G}/*{6''F*6b''E*6''C*8
Wesoly nam swiat dziewuchno
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''E*8''D*6''C*3'B*3'A}/*{6'G*3'A*3'B*8'A*6'B*6''C}/*4'G*{8-}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''E*8''D*3''D*3''C*3'B*3'A}/*{6'G*3'A*3'B*8'A*6'B*6''C}/*4'G*{8-}/*{6'B*6'B*8'A*8''C}/*{6'G*3
Po co zes mnie matulinku
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*3'A*3'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''E*8''D*6''C*3'B*3'A}/*{6'G*3'A*3'B*8'A*6'B*6''C}/*4'G*{8-}/*{6'G*3'A*3'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''E*8''D*3''D*3''C*3'B*3'A}/*{6'G*3'A*3'B*8'A*6'B*6''C}/*4'G*{8-}/*{6'B*6'B*8'A*8'
Po co zes mnie matulinku
Kujawskie
@3/8 {6'G*6''G*8''G*8''G}/*{6''D*6''E*8''F*6''D*6'B}/*{6''C*6''E*}4''C/*{6'A*6'B*}4'G/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{6''D*6''E*8''F*6''D*6'B}/*{6''C*6''E*}4''C/*{6'A*6'B*}4'G/*{6'G*6''G*8''G*8''G}/*{6''D*6''E*8
A nagabal komar muche
Kujawskie
@3/8$xFC 4'A*{8''C}/*4''E*{8''E}/*{6''E*6''E*8''F*8''D}/*{8''E*}4''C/*{8'A*8''C*8''E}/*{8.''E*6''C*6''E*6''C}/*{8'B*8'B*6'B*6''C}/*{8.''D*6''C*6''E*6''C}/*{8'A*8'A*6'A*6''C}/*{8.''D*6'B*6''D*6'B}/*{8'A*8x'G*6
Moja mila konopie moczyla
Kujawskie
Moja mila konopie moczyla
Kujawskie
@3/8$xFC {8''E*8''E*8''E}/*{6''C*6''C*8'A*8'A}/*{8''D*8''D*8''F}/*{6'B*6'B*8'G*8'E}/*{8'E*8'G*6'A*6'G}/*{6'A*6'B*8''C*6'A}/*{8'F*8'F*8''D}/*{6'B*6'B*8'G*8'E}/*
Moja mila konopie moczyla
Kujawskie
@3/8$bB {6'A*6''C*8''D*8''E}/*{8''F*}4''D/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4''C/*{6'G*6'A*8'B*8'G}/*{8'A*}4''D/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4''C/*
Usiadla Marysie
Kujawskie
@4/4 {6'E*}4''C*{8''G*8''F*}4''E*{8''F*8''D}/*4''C*{8''E*8''C*}4.'G*{8'F}/*{8'E*8'F*8'G*8'G*}4'G*4''E/*{8''F*8''D*8''C*8'B*}2''C/*4''C*{8''G*8''F*}4''E*{8''F*8''D}/*{8''C*6'B*6''C*8''E*8''C*}4.'G*{8'F
Instrumentalna - Marsz
Kujawskie
@3/8 {6'G*6'G*8''C*8''C}/*{6'B*6'B*8'B*8'G}/*{6'G*6'G*}4''C/*{8'B*}4'G/*{6'G*6'B*6''D*8''F*8''F}/*{6''D*6''D*8''C*8''C}/*{6'A*6'A*}4''C/*{8'B*}4'G/*{8'G*8''C*8'A}/*{8'E*8'E*8'C}/*{6'D*6'D*}4'G/*{6'E*6'D*8'E*8'C}/*3'G*3'A*3'B*
A ty ptaszku kregulaszku
Kujawskie
@3/8$xFCG 3''C*{6'A*6n''C*6''E*6''F*6''E*8x''D}/*{6''E*3''D*3n''C*8'B*8''D}/*{6'A*6n''C*6''E*6''F*6''E*8x''D}/*{6''D*3n''C*3'B*8'A*8'G}/*{8'A*8n''C*6n''C*6'B}/*{6''D*3n''C*3'B*8'A*8''D}/*{8'A*8n''C*6n''C*
Czyja ja terozda teraz
Kujawskie
Wesoly nom swiat da i swiat
Kujawskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8n''C*8''D}/*{8''E*}4''E/*{6'B*6''D*8''E*8'B}/*4'A*{6'G*6'E}/*{6'A*6'G*8'A*8'B}/*4''D*{8n''C}/*{6'B*6'G*8'A*6n''C*6'B}/*4'A*{6'G*6'E}/*{6'A*6'G*8'A*8'B}/*4''D*{8''E}/*{6'B*6'G*8'A*6n''C*6'B}/*4'A*{8'A}/*{6'A*6'
A zeby ja byla u swej matki
Kujawskie
@3/8 {8''D*8b''E*8''C}/*{8'B*}4'G/*{6''C*6''D*8b''E*8x''F}/*{8''G*}4'G/*{8''C*8''C*8''C}/*4b'B*{6b'A*6'G}/*{6'F*6'G*8b'A*8''D}/*{8''C*}4'G/*{8''C*8''C*8''C}/*4b'B*{6b'A*6'G}/*{6'F*6'G*8b'A*8''D}/*{8''C*}4'G/*
A przede dworem
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''E*8''D*6''C*6'B}/*{6''C*6''E*}4'B/*{6'A*6'A*8'G*8-}/*{6'G*6'B*6''D*6''C*8'B}/*{6'A*6'G*8'A*8'B}/*{6''C*6''C*}4'B/*{6'A*6'A*}4'G/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''E*8''D*6''C*6'B}/
Z wieczora ja jabloneczke
Kujawskie
@3/8$xF {8''D*8x''C*8''D}/*{8''E*}4''D/*{8'A*}4'G/*{8''C*8'B*8'A}/*{8''D*}4''C/*{8'B*8'A*8'G}/*{8'D*8'E*8'F}/*4'G*{8'D}/*{8'E*8'F*8'G}/*{8''C*8'B*8'A}/*{8''D*}4''C/*{8'B*8'A*8'G}/*{8'D*8'E*8'F}/*4'G*{8'D}/*{8'E*8'F*8'G}/*{8''C*8'B*8
Chodzila Kasiunia
Kujawskie
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4''E*{8''E*}4x''D/*{8'B*8x''D*}4''E*{8n''C*8'B}/*4'A*{8'A*}4'G/*{8'A*8'G*}4'A*4'B/*2''D*4''E/*{8'E*8'G*}4'A*{8n''C*8'B}/*4'A*{8'A*}4'G/*{8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4''E*{8''E*}4x''D/*{8'B*8x''D*}4''E*
Uboga wdowusia
Kujawskie
@3/8 {6''D*6''C*8''D*8''E}/*{8''F*8''E*8''D}/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4''C/*{8'B*8''C*6''D*6''E}/*{8''F*}4''E/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4''C/*{8''C*8'G*6'A*6'B}/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{6''C*6''C*8'G*6'A*6'B}/*
Zebys ty chmielu
Kujawskie
A ni me tu nie zabija
Kujawskie
@3/8$xF {6''C*6'A*8''C*8''E}/*{6''D*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{6''C*6'B*8''C*8''D}/*{8''E*}4'G/*{6''C*6'A*8''C*8''E}/*{6''D*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{6'A*6'B*8''C*8'A}/*{8'A*}4'G/*
A ni me tu nie zabija
Kujawskie
@3/8$xF {6''C*6''E*8''C*8'A}/*{8''D*8'B*8'G}/*{8'B*6'B*6'A*6'B*6''C}/*{6'A*6'F*}4'D/*{6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''D*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{6'A*6'B*8''C*6'B*6'A}/*{8'A*}4'G/*
A ni me tu nie zabija
Kujawskie

Pages