Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 51 - 100 of 876 | Click here to search the melodies

Jasio konie poil
od Sochaczewa (Kozlow)
Przyjechal Jasiulo z cudzej...
od Szczytna v. Ortelsburga (Rozogi, Jeruty)
Przyjechal Jasienko z cudzej...
od Ostroleki (Mokrylas, Gaworow)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4'B*2'B/*{8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4'B*2'A/*4n''C*4n''C*4''E/*{8''D*8'B*}4n''C*4''E/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4'G*2'B/*4n''C*4n''C*4''E/*{8''D*8'B*}4n''C*4''E/*{8''D*8n''C*}4'B*4n''C/*4'G*2'A
Jasio konie poil
od Klimontowa (Zakrzow)
Nadobny Jsienko konika napawal
od Lezajska, Ulanowa
@3/4$xFCG {8'E*8'E*}4'G*4'A/*4n''C*2'A/*{8n''C*8'A*}4'B*{8'G}/*4'A*2'E/*4'A*4n''C*4n''C/*{8''E*8''E*}4.''D*{8'B}/*{8n''C*8n''C*}4'B*{8'G}/*4'A*2'E/*4n''C*4''E*4''E/*{8''E*8n''G*}4.''D*{8'B}/*{8n''C*8''E*}4'B*4'G/*4'A*2'E/*
Jas konia napawal
z Lubelskiego
Wyjechal Jasienko konika...
od Staszowa i Szydlowa
Z tamtej strony wody Jas...
od Pilicy (Szyce, Dzwonowice, Kidow)
@4/4 {8''C*8'B*8''C*8'A*}4'G*4'G/*{8'G*8'B*8''C*8'A*}4'G*4'G/*4''C*4''D*{8''E*8''C*8''D*8''D}/*{8''F*8''D*8''C*8'B*}4''C*4''C/*
Jasio konie poil
od Olsztyna i Czestochowy
Jasio konie poil
od Kielc i Pierzchnicy
Jasio konie poil
od Konskich
@4/4$xFCG {8n''C*8'B*8n''C*8''E*}4n''G*4n''C/*{8'B*8''D*8n''G*8n''F*}4''E*4n'G/*{8'A*8'B*8n''C*8''D*}4''E*4'A/*{8'G*8'B*8''E*8'G*}4'A*4'A/*
Jas koniki poil
od Sulejowa, Piotrkowa (Lubien, Leczno)
Jasio konie poil
od Gostynina (Sierakowek, Ruszkow)
@4/4 {8''C*8'A*8'G*8'G*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8'B*8'G*8'G*}4.'G*{8'E}/*{8'E*8'G*8'G*8'G*}4.'A*{8'F}/*{8'E*8'G*8'B*8''D*8''C*8'A*}4'G/*{8''C*8'A*8'G*8'G*}4.''E*{8''C}/*{8''E*8''G*6''F*6''D*8'B*8''C*8'A*}4'G/*
W tym ta jednym dworze co sie...
od Piaseczna (Slomczyn, Jeziorna)
@4/4 {8''C*8'G*8'E*8'G*}4''C*4''E/*{8''D*8''C*8'B*8'A*}4.'G*{8'E}/*{8'E*8'G*8'G*8'G*}4.'A*{8'F}/*{8'F*8'A*8''C*8'B*}4.'G*{8'G}/*{8'G*8'B*8''D*8''E*8''F*8''E*8''G*8''E}/*{8''C*8''C*8''D*8'B*}4''C*4''C/*
A w Warszawie w miescie co...
od Warszawy i Pragi (Grochow)
@4/4$bBE {8'B*8'F*8'D*8'F*}4.'B*{8''D}/*{8''C*8'B*6'A*6'B*8'G*}4'F*4'D/*{8'E*8'E*8'E*8'G*}4.'B*{8'D}/*{8'E*8'E*8'E*8'G*8'B*8'A*}4'F/*{8'D*8'F*8'F*8'F*}4''E*{8''D*8''C}/*{8'B*8''D*8''C*8'A*}4''C*4'B/*
A w naszym miescie co sie...
od Makowa (Czepielew)
Hej tam na Dobrzynsce w...
od Bodzanowa (Makolin, Letowo)
@4/4 {8''C*8'G*8'E*8'G*}4.''C*{8''E}/*{8''C*6'B*6''C*8''D*8'B*}4.'G*{8'G}/*{8'G*8'B*8''D*8'G*}4.''F*{8''D}/*{8''E*8''C*8''D*8'B*}4''C*4''C/*
Pod Radzynkiem malym w jednej...
od Lipna i Skepego
W okolicznym miescie w jednej...
z okolic Osterode
@4/4 {8''C*8'G*8'E*8'G*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8'A*8'A*8'G*}4'G/*{8'E*8'G*8'G*8'G*}4.'A*{8'F}/*{8'E*8'G*8'B*8''D*8''C*8'A*}4'G/*{8'G*8'B*8''D*8''E*}4.''F*{8''D}/*{8''E*8''C*8'B*8''D*8''D*8''C*}4''C/*
A w tym jednym miescie co sie...
od Lowicza
A we wsi pod miastem co sie...
z Wielkopolski
@3/4 {8''C*8''C*}4''D*4'B/*2''C*4'G/*{8''C*8''C*}4''D*4'B/*2''C*4'G/*{8''C*8''C*}4''D*4''E/*2''G*4''F/*{8''E*8''D*}4''E*4'B/*2''C*4''C/*
A pod nowem miastem nowinka...
od Torunia (Lazyn, Dobrzejowice)
@4/4 {8''C*8''C*8'E*8'G*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8'B*8'G*8'B*}4.''D*{8''F}/*{8''E*8''E*8''C*8''E*}4.''G*{8''G}/*{8''D*8'B*8'G*8'B*}4''C*4''C/*
W Podolanach we wsi a coz sie...
od Krakowa (Modlnica)
W tym Radomskim miescie co...
od Radomia
Tam za Raszynem dwie nowin...
od Zelechowa (Ostrozen, Gonczyce)
A w radzynski‚m miescie co...
od Siedlec
W wiencu na Dobrzyncu co sie...
od Inowlodza (Rzeczyca)
Paslam woly pod lozina
od Warszawy (Mlociny, Wawrzyszew)
@3/4$xF {8'G*8'B*}4.''D*{8'B}/*{8''D*8''D*8''D*8'B*8''C*8'A}/*{8'F*8'A*}4.''C*{8'A}/*{8'G*8'B*8'B*8''D*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*}4''C*4'A/*{8'G*8'B*}2''D/*{8'A*8'A*}4''C*4'A/*{8'G*8'B*}2'G/*
I wyjechal pan z chartami w...
od Lowicza (Zlakow Koscielny)
Wyjechal pan z chartami w pole
od Ilowa i Wyszogrodu
@3/4$xF 4'G*{8'B*8'B*8''D*8''C}/*{8'A*8'A*8'A*8'B*8''C*8'A}/*4'G*{8'B*8'B*8''D*8''C}/*{8'A*8'A*8'A*8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*}4.''D*{8''C}/*{8'B*8''D*8''C*8'A*}4'F/*{8'A*8'A*}2'G/*
Wyjechal pan z chartami na...
od Bolimowa (Miedniewice)
Wyjezdza starosta z chartami...
od Wiskitek (Sokule, Jozefow)
@3/4$xF 4'G*{8'G*8'G*8'G*8'B}/*{8''D*8''D*8''D*8''D*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8'A*8'A*8'A}/*{8''C*8''C*8''E*8''C*8'A*8'F}/*{8'G*8'G*}4'G*4''G/*{8''F*8''F*}2''D/*{8''C*8''C*}4'A*{8'B*8''C}/*{8''E*8''D*}2'G/*
Wyjechal pan z chartami na...
od Gostynina (Sierakowek)
Wyjechol pon z chartami na...
od Poznania
Wyjechal pan z chartami na...
od Brudzewa (Janiszew)
@3/4$xF {8'G*8'G*}4'G*4'G/*{8'B*8''D*8''C*8'B*8'A*8'G}/*{8'F*8'G*}4'A*4'A/*{8'A*8''C*8'B*8'A*8'G*8'D}/*{8'B*8'B*}4'A*4'D/*{8'G*8'B*}2''D/*{8''G*8''D*}4'B*4'B/*{8'A*8'A*}2'G/*
Wyjechal pan z chartami na...
od Kola (Koscielec, Bialkow)
Wyjechal pan z chartami na...
od Stawiszyna (Zbiersk)
@3/4$xFCG {8'B*8'B*}4.''E*{8'B}/*{8''E*8n''F*8''E*8''D*8''E*8n''C}/*{8'A*8n''C*}4.''E*{8'B}/*{8''E*8n''F*8''E*8''D*8''E*8n''C}/*{8'B*8'B*}4''E*4'B/*{8''D*8''D*}2'A/*{8'A*8n''C*}4''E*4'B/*{8''D*8''D*}2'A/*
Wyjechal pan z chartami na...
od Wielunia (Czarnoyly)
Wyjechal starosta ze psem w...
od Krzepic (Panki)
@3/4$xF {8''D*8''C*}4'B*4'B/*{8''D*8''E*8''D*8'B*8''C*8'B}/*{8''C*8'A*}4'A*{8'A*8''E}/*{8''D*8''E*8''D*8'A*8''C*8'A}/*{8'G*8'G*}4'A*4'B/*{8''C*8'A*}2''D/*{8''D*8''G*8''E*8''C*}4'B/*{8''C*8'A*}2'G/*
Pojechal pan z chartami na...
od Zarek i Mrzyglodu
@3/4$xF {8''D*8''C*}4'B*4'B/*{8'G*8'G*8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'F*}4'D*4'D/*{8''D*8''D*8''E*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'G*}4'A*4'B/*{8''C*8''E*}2''D/*{8'B*8''G*}4.''D*{8'B}/*{8''D*8'F*}2'G/*
Pojechal pan z chartami na...
od Ulanowa, Lezajska
@3/4$xF 4''D*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*{8'A*8''E*8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8''C*8'B*8''D*8''C*8'B*8'A}/*{8'A*8''E*8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8'G*8'B*}4'A*4'D/*{8'G*8'B*}2''D/*{8''G*8''E*}4''D*4'B/*{8''C*8'A*}2'G/*
Wyjechal pan z chartami na...
od Maciejowic
@3/4$xF 4.''D*{8''C*8'B*8'B}/*{8'B*8'B*8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8'B*8'A*}4.'A*{8'G}/*{8'F*8'A*8''D*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'G*}4'A*4'B/*{8'A*8''E*}2''D/*{8''G*8''F*8''E*8''D*8''C*}4'B/*{8''C*8'F*}2'G/*
Wyjechal pan z chartami na...
od Plocka
Pojechal pan starosta w pole
od Przysuchy
Pan starosta pojechal na...
od Kluczborka
Wyrosly wyrosly dwa rozowe...
od Drzewicy, Nowego Miasta n. Pilica
Przede dworem oj u mojej matki
od Makowa (Obludzino)
@4/4$xF 4'G*{8'G*8'G*}4.b''E*{8b''E}/*{8''D*8''C*8''C*8b''E*}4''D*4'G/*4b'B*{8b'B*8b'B*}4.''D*{8''C}/*{8b'B*8'A*8b'B*8''C*}4''D*4'G/*{8'G*8'G*}4b''E*{8''C*8'A}/*{8b'B*8b'B*}2''D/*{8'G*8'G*}4b''E*{8''D*8''C}/*{8'A*8''C*}2b
Ej tam u mojej pierwszej pani...
od Klodawy
U mojej pani matki wroty...
od Inowlodza (Rzeczyca)
@2/4 {8'E*8'G*8''C*8''C}/*{8'G*8'F*8'F*8'E}/*2'E/*{8''C*8''E*8''E*8''C}/*{8''E*8''D*8''D*8'B}/*{8''C*8'A*8'A*8'A}/*{8'A*8'G*8'G*8'F}/*{8'E*8'G*8''C*8''E}/*{8''E*8''D*8''D*8''C}/*2''C/*
Czarna rola bialy kamien
od Krakowa (Modlnica)

Pages