Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 101 - 150 of 876 | Click here to search the melodies

Na Podolu bialy kamien
od Lowicza (Zlakow Koscielny)
@4/4$xFCG 4'A*{8'A*8'B*8n''C*8'B*}4'A/*4.'B*{8'A*8'G*8'F*}4'E/*4'A*{8'A*8'B*8n''C*8'B*}4'A/*4.'B*{8'A*8'G*8'F*}4'E/*{8n''C*8''D*8''E*8n''C*8''E*8''D*8'B*8'A}/*{8n''C*8''D*8''E*8n''C*8''E*8''D*8'B*8'A}/*4.'B*{8'A*8'G*8'F
Oj na Podolu bialy kamien
od Konsko-woli (Osiny, Wronow)
@2/4$xFCG {8'E*8''E*8''E*8'B}/*{8''D*8''E*6n''C*6'B*8'G}/*{8'A*8'B*6n''C*6'B*8'A}/*{8n''C*}4'B*{8'G}/*2'E/*{8'E*8''E*8''E*8'B}/*{8''D*8''E*6n''C*6'B*8'A}/*
Na Podolu bialy kamien
od Rozana (Mokrylas)
@3/4$xFCG {8'A*8'A*8''E*8''E*8''E*8''F}/*{8n''G*8''F*}4''E*{8n''C*8'A}/*{8''D*8''E*8n''F*8''E*}4''D/*{8'A*8n''C*}4'A*4n'G/*2''D*4n'G/*{8'A*8'B*8n''C*8''E*8''D*8n''C}/*4''E*4'A*4'A/*
Za stosola zimna rosa
od Wyszkowa (Gluchy, Niegow)
@3/4$xFCG {8'A*8'A*}4''E*4n''C/*{8''E*8n''G*}4n''F*4''D/*{8''E*6n''F*6n''G*}4''A*4''E/*{8n''G*8n''F*}4''E*4n''C/*{8n''F*6''D*6n''C*}4'A*4n'G/*{8'A*8'A*}4n''C*4''E/*{8n''F*8''D*}4'A*4n'G/*{8'A*6'B*6n''C*}4'A*4'
Na Podolu modry kamien
od Szczytna v. Ortelsburga (Jeruty)
Na Podolu bialy kamien
od Radzynia
@3/4$xF {8'G*8'G*}4''D*4b'B/*{8''D*8''D*8n''F*8''D}/*{8''C*8''C*8''D*8b'B}/*{8''C*8b''E*}4''D*4'G/*{8''C*8b'B*8'A*8'G}/*{8''C*8b''E*}4''D*4'G/*{8''C*8b'B*}4'G*4'G/*
Na Podolu bialy kamien
od Warszawy
@3/4$xFCG {8'A*8'A*}4''E*4n''C/*{8n''C*8''E*8n''G*8''E}/*{8''E*8''D*8''D*8n''C}/*{8'B*8''D*}4''E*4'A/*{8'B*8n''C*}4.''D*{8n''C}/*{8'B*8x''D*}4''E*4'A/*{8''D*8n''C*}4.'A*{8'A}/*
Na Podolu bialy kamien
od Kaluszyna
@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4.''E*{8x''D}/*{8''E*8n''C*}4'A*4'G/*{8'A*8n''C*}4''E*{8''F*8''E}/*{8x''D*8''F*}4''E*4'B/*{8'A*8n''C*}4''E*{8''F*8''E}/*{8x''D*8''E*}4.'A*{8n''C}/*{8'B*8'G*}4.'E*{8'F}/*{8'G*8'B*}4'A*4'E/*
Na Podolu bialy kamien
od Tarczyna (Rembertow)
Na Podolu bialy kamien
od Ilowa (Brzozow)
@2/4$xF {8'G*8'B*8''D*6''C*6'A}/*{8''D*8'B*8'B*8'A}/*{8'G*8'B*8''D*6''C*6'A}/*{8'G*8'E*8'E*8'D}/*{8'G*8'G*8'F*8'F}/*{8'G*8'B*6''D*6''C*8'A}/*{8'B*8'G*8'F*8'A}/*{8'G*8'E*6'E*6'D*8'D}/*{6'G*6'B*8''D*8''E*6''C*6'A}/*{8''D*8'B*6
Na Podolu bialy kamien
od Zychlina (Chocholow)
@6/8$xF 4'D*{8'D*8'G*8'D*8'B}/*{8''C*8'A*8'F*}4'A*{8'G}/*4'D*{8'D*8'G*8'D*8'B}/*{8''C*8'A*8'F*}4'A*{8'G}/*{8'G*8'F*8'E*8'E*8'D*8'D}/*{8'G*8'F*8'E*8'E*8'D*8'D}/*4'E*{8'C*8'G*8'F*8'E}/*4'D*{8'E*}4'C*{8,B}/*4'G*{8'D*8'E*8'F*8'G}/*4'A*{8'F*}4'G*{8'
Na Podolu bialy kamien
od Klimontowa (Zakrzow)
@6/8$xFCG {8''D*8n''F*8''E*}4n''C*{8''D}/*4''E*{6n''C*6'B*}4.'A/*{8n''C*8''E*8n''F*}4''D*{8'A}/*4n''C*{8'A*}4.n'G/*{8n''C*8''D*8''E*}4n''F*{8''D}/*4''E*{8n''C*}4.'A/*
Na Podolu bialy kamien
od Chorzeli i Janowa (w Przasnyski‚m)
@6/8 4''C*{8'A*}4'G*{8'B}/*4''C*{8''D*8''E*}4'G/*4''C*{8'A*}4'G*{8'E}/*{8.'F*6'E*8'F*8'A*8'G*8''D}/*4''C*{8'A*}4'G*{8'E}/*4'F*{8'A*8'G*}4'C/*
Na Podolu bialy kamien
od Plocka
@3/4$xFCG {8''E*8''E*8n''G*8n''F*}4''E/*{8''D*8''D*}4''E*4'B/*{8n''C*8n''C*}4''D*4''E/*{8'B*8'G*}4'A*4'E/*{8'A*8'B*8n''C*8''E*8''D*8'B}/*{8'A*8'B*8n''C*8''E*8''D*8'B}/*{8n''C*8n''C*}4''D*4''E/*{8'B*8'G*}4'A*4
Na Podolu bialy kamien
od Gostynina
@3/4$xFCG 4'A*4'B*4'A/*2'B*4''E/*4''D*4.n''C*{8'G}/*2'A*4-/*4n''C*4''E*4n''C/*2.''E/*4'A*4n''C*4''E/*2''D*4''E/*{8'A*8'B*}4n''C*4''E/*4''D*4.n''C*{8'G}/*2'A*4-/*
Na Podolu bialy kamien
od Rozprzy (Mierzyn)
@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4''E*4n''C/*4.''E*{8n''G*8''F*8''D}/*{8'A*8n''C*}4''E*4n''C/*4.''E*{8n''G*8''F*8''D}/*{8''D*8n''F*}4''E*4'A/*4.n''C*{8'B*8''D*8n''C}/*{8''D*8n''F*}4''E*4'A/*4.n''C*{8'B*8'G*8'A}/*
Pod Krakowem czarna rola
od Czeladzi
@2/4 {8'E*8'G*8'A*8'G}/*{8''C*8''C*6''E*6''D*8'B}/*2''C/*{8''D*8''E*6''F*6''E*8''F}/*{8''A*8''G*8''E*8''C}/*{8'B*8''D*6''D*6x''C*8''D}/*{8''F*8''E*8''C*8'G}/*{8'E*8'G*8''C*8'G}/*{8''E*8''C*6''D*6
Pod Krakowem czarna rola
od Bochni
Oj cztyry godzineczki da...
od Warszawy (Mlociny)
Na Podolu bialy kamien
od Bodzanowa (Makolin)
@3/4$xF {8'B*8''C*}4''D*{8''D*8x''C}/*4''D*{8''C*8'B*8'A*8'G*8'F*8'D}/*{8'G*8'A*}4'B*4''C/*4''D*{8''C*8'B*8'A*}4'G/*{8'B*8''C*}4''D*4''E/*4''D*{8''C*8'B*8'A*8'G*8'F*8'D}/*{8'G*8'A*}4'B*4''C/*4''D*{8''C*8'B*8'A*}4
Na Podolu bialy kamien
od Dobrzynia n. Drweca (Dzialyn)
Na Podolu bialy kamien
od Rawy
@3/4$bB 4''C*4'A*4'B/*4''C*4'A*4'B/*{8''C*8''C*}4''F*{8''E*8''D}/*{8''D*8''C*}2''C/*{8'G*8'A*}4'B*4'G/*{8'A*8'B*}4''C*4''C/*{8''D*6''C*6'B*}4'A*4'G/*{8'G*8'F*}2'F/*
Snilo sie Marysi na lozku...
od Krakowa
@3/4$xF 4''D*4''D*4'B/*4''D*4''D*4''C/*{8'B*8''D*8''G*8''F*}4''E/*2''D*4'B/*{8'A*8'A*}4''C*4'A/*{8'G*8'B*}4''D*4''G/*{8''E*8''C*}4'A*{8'A*8'F}/*2'G*4'G/*
Toczylo sie biale po stole...
od Radomia
@3/4$bB 4''C*4''C*4'B/*4'B*4'A*4'A/*{8''F*8''F*}4''E*4''D/*{8''D*8''C*}2''C/*4'B*4'B*4'A/*4'A*4'G*4''D/*{8''D*6''C*6'B*}4.'A*{8'G}/*{8'G*8'F*}2'F/*
Snilo sie Kasince na lozku...
od Kent i Zywca
@3/4$xF {8''D*8'B*}4.'B*{8''C}/*{8''D*8'B*}4.'B*{8'A}/*{8'B*8''D*}4''G*{8''F*8''E}/*{8''D*8''G*}2'B/*{8''C*8'A*8'A*8'F*}4'G/*{8'B*8''D*}4''G*{8''E*8''C}/*{8'A*8'B*}4.''C*{8'F}/*{8'A*8'G*}2'G/*
Plywalo dwa listki jak serca...
od Klimontowa (Zakrzow, Goxlice
@3/4$bB 4''C*4'A*4'B/*4''C*4'A*4'B/*{8''C*8''C*}4.''F*{8''D}/*{8''D*8''C*}2''C/*{8'E*8'G*}4.'B*{8'B}/*{8'A*8''C*}4''C*4''C/*{8''D*8''C*}4.'B*{8'G}/*{8'G*8'F*}2'F/*
Snilo sie Marysi na lozeczku...
od Goszczyna (Kozietuly)
@3/4$bB 4''C*4'A*4'B/*4''C*4'A*4'B/*{8''C*8''C*}4.''F*{8''C}/*{8''C*8'B*}2'A/*{8'G*8'A*}4.'B*{8'G}/*{8'A*8''D*}4''C*4''C/*{8''F*8''C*}4'B*4'A/*{8'A*8'G*}2'F/*
Snilo sie Marysi na lozeczku...
od Blonia i Grodziska
Snilo sie Kasience na lozku...
od Radzymina (Chajeta)
@3/4$bBEA {8''C*8''C*}4'A*4'B/*{8''C*8''C*}4'A*4'B/*{8''C*8''C*}4''F*{8''E*8''D}/*2''C*4'F/*{8'G*8'A*}4'B*4'G/*{8'A*8'B*}4''C*4''F/*{8''D*8''E*8''D*}4.'B*{8'E}/*4'G*2'F/*
Przysnilo sie Kasiulence w...
od Pultuska (Dabrowa)
@3/4$xF {8'G*8'B*}4.''D*{8'B}/*{8''C*8''E*}4.''E*{8''C}/*4''C*4''E*{8''C*8''D}/*4n''F*2''D/*{8'G*8'B*}4.''D*{8''E}/*{8''E*8''D*}4'A*4'B/*{8''C*8'A*}4'F*{8'F*8'G}/*4'B*2'G/*
Snilo sie Kasiuni na lozku...
od Myszynca
@3/4$xFCGD {8'E*6n'G*6'F*}4'E*4n'D/*{8'E*8'F*}4'E*4n'D/*{8'E*6n'G*6'F*}4'E*4n'D/*{8'E*8'F*}4n'G*4n'D/*{8n'G*8'A*}4'B*4n'G/*{8'B*6n''D*6n''C*}4.'B*{8n'G}/*{8'A*6n'G*6'A*}4'B*{8n'G*8'F}/*2'E*4'E/*
Stoi jawor zielony zlotem...
od Lubawy
@3/4$bB 4''C*{8'A*8'F*8'B*8''D}/*4''C*{8'A*8'F*8'B*8''D}/*{8''C*8''C*}4''F*{8''E*8''D}/*4.''C*{8'B*}4'A/*{8'G*8'A*}4'B*{8'A*8'G}/*{8'A*8'B*}4''C*{8'B*8'A}/*{8''D*8'B*}4'A*{8'B*8'G}/*4.'G*{8'F*}4'F/*
Sniloc mi sie snilo o dusznem...
od Bydgoszczy
@3/4$xF {8''D*8''C*}4'B*4''C/*{8''D*8''C*}4'B*4''C/*{8''D*8''D*}4''G*4''E/*4''D*2'B/*{8'B*8'B*}4'A*4'D/*{8'G*8'B*}4''D*4''G/*{8''E*8''E*}4''C*4'A/*4''C*2'B/*{8'B*8'B*}4'A*4'D/*{8'G*8'B*}4''D*{8''G*8''E}/*{8'
Lecie zimie zawsze o tej porze
od Zychlina (Chocholow, Tretki, Zarembow)
@3/4$xF 4''D*4.'B*{8''E}/*{8''D*8''C*}4.'B*{8''C}/*{8''D*8''G*}4''F*4''E/*{8''E*8''D*}4.'B*{8''E}/*{8'A*8'B*}4''C*4'A/*{8'B*8''C*}4.''D*{8'G}/*{8'B*8'A*}4.''C*{8'F}/*{8'A*8'G*}2'G/*
Snilo sie Marysi na lozeczku...
od Gradziaza
Oj zolnierz ci ja zolnierz
od Warszawy (Mlociny, Lomianki)
@3/4$xF {8''D*8''D*}4'B*4'B/*{8''D*8''D*}4'B*4'B/*{8''C*8''E*}4.''G*{8''E}/*{8''E*8''D*}2''G/*{8''G*8''G*}4''E*4''C/*{8''D*8''D*}4'B*4''D/*{8''D*8''C*}4''C*4'A/*{8'A*8'F*}2'G/*
Chowalam se golabeczka w tej...
od Kutna (Strzelce)
Wyszla byla grzeczna panna
od Garwolina (Ostrozen, Sokol)
@3/4$xF 4'G*4'A*4'B/*2''C*4''D/*4''E*4''E*{8''C*8'B}/*2'A*{8'B*8''C}/*4''D*4''D*4'B/*2'G*4'G/*4'G*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*4''C*{8''D*8''E*8n''F*8''D}/*4''E*4''E*{8''C*8'B}/*2'A*{8'B*8''C}/*4''D*4''D*{8'B*8'A}/*2'G*
Dobrzec to dobrze sluzyc przy...
od Przysuchy
Oj niemaz nie ma jak sluzyc...
od Krakowa i Czestochowy
@3/4$bB 4'A*4.''C*{8''C}/*4'B*2'G/*4'B*4.''D*{8''D}/*4''C*2'A/*4'A*{8''C*8''C*8'B*8'G}/*4'A*{8''C*8''C*8'B*8'G}/*4'A*4.'B*{8'G}/*4'G*2'F/*
Oj dobrzec dobrzec sluzyc...
od Sierpca, Dobrzynia n. Wisla
Dobrze to dobrze sluzyc przy...
od Wloclawka
Dobrzec to dobrze sluzyc przy...
od Makowa (Szelkow)
@3/4$xFCG {8'E*8'A*8''C*8'E*8'A*8''C}/*{8'E*8'A*8''C*8'B*}4'A/*{8'E*8'G*8'B*8'E*8'G*8'B}/*{8'E*8'A*8''C*8'B*}4'A/*{8''D*8''F*}4''F*4''E/*{8''C*8''E*}4''E*4''D/*{8'B*8''C*8''D*8'E*8'G*8'E}/*{8'A*8'B*8''C*8''D*}4'
Melodia instrumentalna
od Warszawy (Mlociny)
Zakochali sie dwoje...
od Rozana (Mokrylas, Brzezno)
@4/4 {8''C*8''E*}4''D*{8''C*8'B*}4'G/*{8''C*8''E*}4''D*{8''C*8'B*}4'G/*{8''C*8''D*8''E*8''F*8''D*}4.''G/*2''D*{8'B*}4'G*{8-}/*{8'G*8'B*8''C*8''E*}4.''G*{8''E}/*{8''G*8''G*8''D*6''C*6'B*}2'G/*{8''C*8''
Zakochali sie dwoje ludziskow...
od Ostroleki (Chrostowo, Troszyn)
@4/4 {8''C*8''E*}4''D*4'B*4'G/*{8''C*8''E*}4''D*4'B*4'G/*4''C*4''D*{8''E*8''G*}4''F/*2.''D*{8'B*8'G}/*{8''C*8''D*8''E*8''F*}2''G/*{8''G*8''F*8''D*8'B*}2'G/*4''C*4''E*{8''D*8''F*}4''E/*2''C*4'G*4-
Moja mamulu moja kochana daj...
od Szczytna v. Ortelsburg (Rozogi)
Zeby nie bylo panny Ludwiki
od Warszawy (Mlociny)
@3/4$bBEA 4'C*{8'C*8,B*8'C*8'E}/*4'G*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8'G*8'B*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8'B*}2'G/*4''C*{8'G*8b'B*8'A*8'G}/*4'F*{8'D*8'F*8'E*8'C}/*{8'C*8'E*}4.'F*{8'A}/*{8'G*8'E*}2'C/*
Tam za Warszawa na bloniu
od Makowa (Zakliczewo, Borowo)
@3/4 4'G*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*4''C*{8''C*8''D*8''E*8''C}/*{8'G*8'G*}4.''F*{8''A}/*{8''G*8''E*}2''C/*4''F*{8''D*8''F*8''E*8'B}/*4''C*{8'A*8''C*8'B*8x'F}/*{8'G*8'G*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8'B*}2'G/*
Tam pod Toruniem na bloniu
od Ostrowia w Ostrolecki‚m (Jelonki)

Pages