Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 151 - 200 of 876 | Click here to search the melodies

@3/4 4'G*{8'B*8''C*8''D*8''D}/*4''G*{8''G*8''G*8x''F*8''D}/*{8''D*8x''F*}2''G/*{8''A*8x''F*}2''D/*4''G*{8''D*8''F*8''E*8''C}/*4'B*{8'A*8''C*8'B*8'G}/*{8'G*8'B*}4.''D*{8''C}/*{8''E*8''C*}2'G/*
Tam za Warszawa na bloniu
od Plonska
@3/4$xF 4'D*{8'D*8'F*8'A*8'F}/*{8'D*8'D*8'F*8'A*8'F}/*{8'G*8'B*}4.''C*{8'A}/*{8''D*8'B*}2'G/*4''C*{8'A*8''C*8''D*8'B}/*{8'G*8'E*8'A*8'F*8'D}/*{8'D*8'F*}4.'G*{8'E}/*{8'A*8'F*}2'D/*
Tam za Warszawa na bloniu
od Tarczyna i Karczewa
Tam za Warszawa na bloniu
od Kaluszyna i Ceglowa
Tam pod Krakowem na bloniu
od Przysuchy
A tam w Toruniu na bloniu
od Lutomierska (Malyn, Jezew)
@3/4 4'G*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''D*8''E*8x''F*8''D}/*{8''D*8x''F*}4.''G*{8''E}/*{8''G*8x''F*}2''D/*4''G*{8''D*8''F*8''E*8''D}/*4''C*{8'A*8''C*8'B*8'G}/*{8'G*8'B*}4.''C*{8'A}/*{8''C*8'B*}2'G/*
Tam za Warszawa na bloniu
od Nowego Miasta n. Pilica
Oj tam za dworem na bloniu
od Bilgoraja i Krzeszowa
@3/4$bBE {8'B*8'A*8'B*8''C*8''D*8'B}/*{8''C*8'B*8''C*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''E*8''F*8''D*}4''G/*2''G*{8''F*8''D}/*{8''E*8''D*8''F*8''D*8''C*8'B}/*{8''C*8'B*8''D*8'B*8'A*8'G}/*{8'F*8'A*8'B*8'A*}4''C
Tam za Warszawa na bloniu
od Kielc
@3/4$xF {8'G*8'A*}4'B*4''C/*{8''D*8''C*}2'B/*{8''D*6''C*6'B*}4'A*4'B/*{8'G*8'F*}2'E/*{8'D*6'E*6'F*}2'G/*
Z tamtej strony Dunaja...
od Dzikowa, Rozwadowa
A za Warszawa na bloniu
od Klodawy
@3/4 4'G*{8'G*8'B*8''C*8'A}/*4'G*{8'G*8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*}4.''C*{8'B}/*{8''D*8'B*}2'G/*4''C*{8'G*8'G*8'A*8'A}/*4'F*{8'E*8'G*8'D*8'D}/*{8'C*8'E*}4.'F*{8'A}/*{8'G*8'E*}2'C/*
Tam za Warszawa na bloniu
od Wiskitek (Guzow)
@3/4 4'G*{8'B*8''C*8''D*8'B}/*4''C*{8''D*8''E*8''F*8''D}/*{8''E*8x''F*}4.''G*{8x''F}/*{8''A*8x''F*}2''G/*4''F*{8''D*8''F*8''G*8''E}/*4''C*{8'A*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'B*}4.''C*{8'B}/*{8''D*8'B*}2''C/*
Tam pod Krakowem na bloniu
od Zychlina (Chocholow, Zarembow)
@3/4 {8''C*8''D*}4''E*4''G/*{8''F*8''D*}4''E*4''C/*4''G*4.''F*{8''E}/*{8''D*8''C*}4'B*4'G/*4''C*4.''E*{8''D}/*4''C*4-*4-/*{8''C*8''D*}4''E*4''F/*{8''E*8''D*}4''E*4''C/*4''D*4.''F*{8''E}/*{8''D*8'
Pod Krakowem czarna rola na...
od Wielunia (Rudlice, Skrzynno)
@3/4$xF {8'G*8'F*}4'G*4'A/*{8'B*8''C*}4.'B*{8'F}/*2'G*{8'D*8'G}/*2.'G/*{8'F*8'E*}4'D*4''C/*{8''D*8''C*8'B*8''D*8'G*8'B}/*4.'A*{8''C*8'F*8'A}/*2.'G/*
Przed burmistrzem na roli...
od Myslowic
@3/4$xF {8'G*8'B*}4''D*4''D/*{8''G*8''G*}4''D*4''E/*{8''D*8'B*}2'G/*{8'A*8'A*}2'G/*4.'A*{8'G*8'A*8'B}/*{8''C*8''E*}4''C*4'B/*{8''D*8'B*}2'G/*{8'A*8'A*}2'G/*
Z tej ta strony jezioreczka...
od Siewierza (Mierzecice, Nowawies)
@4/4$bB {8'F*8'A*8''C*8''C*}4.''C*{8''C}/*{8''C*8'A*8''D*8''C*}4.''C*{8'A}/*{8'F*8'A*8''C*8''C*}4.''C*{8''C}/*{8''C*8'A*8''D*8''C*}4.''C*{8'A}/*{8'G*8'B*8'G*8'E*}4'F*4'A/*{8'G*8'B*8'E*8'G*8'F*8'A*}4''C/*{8'G*8'B*8'
Oj tam za dworem na bialym...
od Sierakowa i Wronek
@3/4$bB {8'F*8'A*}4''C*4''C/*{8''D*8''C*}4n'B*4''D/*4''C*{8''C*8'F*}4'F/*{8'F*8'A*}4''C*4''C/*{8''D*8''C*}4n'B*4''D/*4''C*{8''C*8'F*}4'F/*{8'F*8'A*}4''C*4''C/*{8'G*8'E*}4'C*4'E/*4'F*4'A*4'F/*{8'F*8'A*}4''C*4''C/*{8
Oj lowilo dwoch rybakow na...
z Wielkopolski
@3/4 {8''C*8''E*}4''G*4''G/*{8''G*8'B*}4''C*4''G/*4''F*4''D*4'G/*{8'G*8'B*}4''C*4''C/*{8''C*8'A*}4'G*4'B/*4'B*4''D*4''F/*{8'G*8'B*}4''C*4''C/*{8''C*8'A*}4'G*4'B/*4'B*4''D*4'G/*
Oj lowilo dwoch rybakow na...
od Plocka
@3/4$xF {8'G*8b'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''D*}4b'B*4''D/*4''D*4b'B*4''D/*{8''D*8''C*8b'B*}4.'A*{8'G}/*{8'F*8'A*}4''C*4''C/*{8''C*8''C*}4'A*4''D/*4''C*4'A*4''D/*{8''C*8b'B*8'A*}2'G/*
W Toruniu na ratusie w duzy...
od Jadowa (Zabrodzie)
@3/4$xFCG {8'E*8''E*}4x''D*4''E/*{8n''C*8'A*}4'E*4''D/*{8'B*8n''C*}2'A/*{8'F*8'G*}2'E/*{8'E*8'F*}4'G*4'A/*{8'E*8'F*}4'G*4'A/*{8'E*8''E*}4x''D*4''E/*{8''D*8''E*}4.n''C*{8'A}/*{8'B*8n''C*}2'A/*{8'F*8'G*}2'E/*
Oj tonela burmistrzowna
od Dobrzynia n. Drweca (Dzialyn, Piotrkow)
@3/4$xF {8''D*8''D*}4x''C*4'A/*{8b'B*8b'B*}4.'A*{8'F}/*{8'A*8''C*}2b'B/*{8'G*8'A*}2'A/*{8'D*8'D*}4'F*4'G/*{8'A*8''D*}4x''C*4''D/*{8'A*8''D*}2''D/*{8'A*8b'B*}2'G/*
Oj tonela burmistrzowna
od Ciechocinka
@3/4$xF {8b'B*8''C*}4''D*4''D/*{8''D*8''C*}4'A*4''C/*{8''C*6b'B*6'A*}4.'G*{6'A*6b'B}/*{8'A*8'F*}2'D/*{8'D*8'E*}4n'F*4'G/*{8'A*8n'F*}4'A*4''C/*{8''C*6'A*6b'B*}4.'G*{6'A*6b'B}/*{8'A*8n'F*}2'D/*
A w Toruniu na ratuszu...
od Osterode (Kraplewo)
Pod naszym borem na bloniu
od Gniezna (?)
Tam za Warszawa na polu...
od Sierpca (Borkowo)
@3/4$xFC 4'D*{8'D*8'E*8'F*8'G}/*4'A*{8'A*8'A*8'A*8'A}/*{8'A*8''D*}2''F/*{8''E*8''C*}2'A/*4n''C*{8n''C*8n''C*8''D*8n''C}/*4'B*{8''D*8''D*8'B*8'G}/*{8'G*8'G*}2'B/*{8'A*8'F*}2'D/*
Ktoredy Jasku pojedziesz
od Mlawy
Tam za Warszawa na polu...
od Brodnicy, Rypina
Tam pod Toruniem na bloniu
od Golubia (Dzialyn)
Ktoredy ty Jasiu pojedziesz
od Torunia (Lazyn, Kaweczyn, Lubicz)
@3/4$xFC 4''D*4''C*4''D/*2'A*4'A/*{8''C*8''E*}2''D/*4''D*4''C*4''D/*2'A*4'B/*{8'G*8'E*}2'D/*4'F*4'F*4'A/*2'E*4'D/*{8'F*8'G*}2'A/*4''D*4''C*4''D/*2'A*4'B/*{8'G*8'E*}2'D/*
Ktoredy Jasiu pojedziesz
od Wyszkowa (Dabrowa)
Ktoredy Jasiu pojedziesz
od Ryczywolu
@3/4$xF 4'G*4'B*4'B/*{8''C*8'B*8'A*}4''C*4''E/*4''D*4'B*4'B/*{8'B*8'A*}4''C*{8'A*8'F}/*4'G*4'B*4'G/*{8'F*8'E*8'D*}4'F*4'A/*4''C*4'B*4'G/*{8'E*8'D*}4'F*4'G/*
Oj sukienki mi sprawisz
od Warszawy (Mlociny)
@2/4$xFCG {8n''C*8''E*8n''C*8'B}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A/*{8'A*8n''C*8'B*8'A}/*{8'B*6'G*6'F*}4'E/*{8'A*8n''C*}4''E/*{8''D*8'A*6n''C*6'B*8'A}/*{6'G*6'A*8'B*}4'A/*
Sluzyl sluga u pana ze...
od Brudzewa (Chrzablice)
@2/4$xFCG {8n''C*8''E*8'B*8''D}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A/*{8'A*8n''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'B*}4'E/*4n''C*4x''D/*2''E/*{8''A*8''E*8''D*8n''C}/*{8'B*8'G*}4'A/*
Sluzyl suga u pana ze...
od Konina
@2/4$xFCGD {8'E*8'E*8'B*8'B}/*{8n'G*8n'G*}4'F/*{8'A*8n''C*8'B*8'B}/*{8'E*8'E*}4n'D/*{8'A*8n''C*}4.'B*{8'A}/*{8n'G*8'F*}4'E*4-/*
Sluzyl Jasio przy dworze
od Wieruszowa (Walichnowy, Katy)
Wyszla wyszla pierwsza czesc
od Klobucka i Krzepic
@2/4$xFCG {8n'G*8n'G*8n''F*8''E}/*{8''D*8''D*}4n''C/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8'A*8'A*}4n'G/*4'A*4n''C/*{8''D*8n''F*}4''E*{8n''C*8'B}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A*4-/*
Sluzyl Jasio u pana
od Wiskitek (Guzow, Oryszew)
@2/4$xF {8'G*8'G*8''D*8''C}/*{8b'B*8'A*}4'G/*{8'G*8b'B*8'G*8b'B}/*{8'A*8n'F*}4'D/*{8''C*8'A*}4''D/*{8''D*8'G*8'A*6''D*6''C}/*{8b'B*8'A*}4'G/*
Sluzyl Jasio u pana
od Blonia (Plochocin, Moszna)
@2/4$xFCG {8'A*8'A*8n''F*8''E}/*{8''D*8''D*}4''C/*{8''D*8''D*8n''F*8''E}/*{8'A*8'A*}4n'G/*4'A*{8n''F*8''E}/*{8''D*8''C*8'A*8''D}/*{8'A*8'A*}4n'G/*
Sluzyl Jasio u pana
od Kaluszyna, Minska
@2/4$xF {8'G*8b'B*8''D*8b'B}/*{8'A*8''C*8b'B*8'A}/*{8'G*8b'B*8'A*8'G}/*{8n'F*8'A*}4'D/*4b'B*4''D/*{8''C*8''C*}4'A*4''C/*{8b'B*8'A*}4'G*4-/*
Sluzyl Jasio u pana
od Brzanska i Sokolowa
@2/4$xFCG {8''E*8''D*8'B*8n''C}/*{8''E*6''D*6n''C*8'B}/*{8''D*6n''C*6'B*8'A*8'B}/*{8'A*8n'G*}4'E/*2''D*4'B/*2.''E/*{8''D*6n''C*6'B*8'A*8'B*}4n''C/*{8'B*8'A*8'G*}2'A/*
Sluzyl Jasio u pana
od Przasnysza
@6/8$xFCG 4'E*{8'A*}4'A*{8'E}/*4n'G*{8n'G*}4.'E/*4n'G*{8'A*}4n'G*{8'E}/*4'D*{8'E*}4.n'C/*4n'C*4.n''C/*{8n''C*8'B*8'A*}4'B*{8'G}/*4'E*{8'G*}4.'A/*
Sluzyl Jasiek przy dworze
od Osterode (Kraplewo)
@2/4$xFCG {8'A*8n''C*8''E*8''E}/*{8'B*6''D*6''E*}4'B/*{8'A*8n''C*8'B*8'A}/*{8'G*6'A*6'B*}4'E/*2.''E/*{8''D*8'B*}4n''C*4''D/*{8''E*6''D*6n''C*}2'A/*
Sluzyl Jasio u pana
od Szczytna (Rozogi)
Sluzyl Jasio u pana
od Ostroleki i Ostrowa (Mokrylas, Jelonki)
@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4''E*4''E/*{8'B*8''D*}2'B/*{8'G*8'A*}4n''C*4'A/*{8'B*8'G*}2'E/*2.''E/*{8''F*8x''D*8'B*8x''D*}4''E/*{8'B*8n''C*}2'A/*
Sluzyl Jasio u pana
od Wegrowa
@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4''E*4''E/*{8''E*8n''C*}2''E/*{8x''D*8''F*8''E*8x''D*8'B*8x''D}/*{8''E*8n''C*}2''E/*{8'A*8n''C*}4''E*4'E/*{8'E*8'G*}2'E/*{8'A*8n''C*}4''E*4n''C/*{8'A*6'B*6n''C*}2'A/*
Sluzyl Jasio u pana
od Siedlec
@3/4$xFCG 4.n''C*{8''E*8''E*8''D}/*{8'B*8''D*}4n''C*4'A/*{8'B*8'G*}4'A*4n''C/*{8'B*6'B*6'G*}2'E/*2''D*{8''E*8''D}/*{8n''C*8'B*}4'A*4''E/*{8'E*6'E*6'G*}2'A/*
Sluzyl Jasio u pana
od Maciejowic (Samogoszcz)
Sluzyl Jasio u pana
od Lysej Gory (Bieliny, Debno)
Sluzyl Jasio u pana
od Klimontowa (Zakrzow, Gozlice)
@2/4$xFCG {8''E*8''E*8''E*8''D}/*4''E*{8n''C*8'B}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*4'A*{8'A*8n'G}/*4''D*4''E/*{8'A*8'A*8'A*6n''C*6'B}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A/*
Sluzyl Jasiek u pana ze...
od Golubia i Dobrzynia n. Drweca (Dzialyn)
@2/4$xFCG {8''E*8''E*8''E*8''D}/*{8''D*8''E*8n''C*8'B}/*{8''D*8n''F*8''E*8''E}/*{8'A*8'A*8'A*8n'G}/*4n''C*4''D/*2''E/*4'A*{8'B*8n''C}/*2'B/*
Sluzyl Jasio u pana i ze...
od Brodnicy (Mszanno)

Pages