Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 201 - 250 of 876 | Click here to search the melodies

@2/4$xFCG {8n''C*8n''C*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*}4''E/*{8n''C*8'A*8n''C*8''E}/*{8'A*8'A*}4n'G/*2.''E/*{8''D*8'B*}4''E*{8''D*8n''C}/*{8'B*8'G*}2'A/*
Sluzyl Jasio u pana
od Lipna (Chlebowo)
@2/4$xF {8'G*8'F*8'G*8b'B}/*{8'A*8'F*}4'D/*{8'G*8'F*8'G*8b'B}/*{8'A*8'F*}4'D/*{8''C*8'A*}4''D/*{8'G*8b'B*8'A*8'F}/*{8'G*8b'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'F*}4'G/*
Sluzyl Jasio przy dworze
od Wyszogrodu
@2/4$xFCG {8n''C*8''E*8n''C*8''E}/*{8''D*8n''C*}4'B/*{8n''C*8'B*8'A*8'B}/*{8'A*8n'G*}4'E/*4'E*4''E/*{8''D*8n''C*8'B*8'A}/*4'B*4'G/*2'A/*
Sluzyl Jasiek przy dworze
od Inowlodza (Rzeczyca)
@2/4$xFCG {8''E*8n''C*8n''C*8''E}/*{8''D*8n''C*}4'B/*{8n''C*8'A*8'A*8n''C}/*{8'B*8'G*}4'E/*4'E*4''E/*{8n''C*8'A*8'A*8n''C}/*{8'B*8'G*}4'A/*
Sluzyl Jasio u pana
od Ujazdu
@2/4$xFCG {8n''C*8''E*8''D*8'A}/*{8n''C*8''E*}4''D/*{8'A*8n''C*8'B*8'A}/*{8'B*8''D*}4'E/*4''D*4.''E*{8''D}/*{8n''C*8'B*}4'A*4''E/*{8'E*8'G*}2'A/*
Sluzyl Jasio u pana
od Radomia (Predocinek)
@2/4$xFCG {8n'G*8n'G*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*}4n''C/*{8''D*8''D*}4n''C/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8'A*8'A*}4n'G/*4n''C*4''D/*2'A/*
U mej matki rodzonyj stoi...
od Przysuchy
@2/4$xFCG {8'A*8'A*8n''C*8''D}/*{8n''F*8''E*}4''D/*{8''E*8''D*8n''C*8''D}/*{8'A*8'A*}4n'G/*4n''C*4''D/*{8'A*8'A*8n'G*8'B}/*4n''C*4''D/*2'A/*
A w tym zielonym debie...
od Slupi Nowej (Baszowice)
@2/4$xFCG {8'A*8'A*8n''G*6n''F*6''E}/*{8''D*8''E*}4n''C/*{8''D*8''E*}4n''C/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''E*}4n'G/*4n''C*{8''D*8''E*8n''F}/*4.''E*{8''D}/*{8n''C*8'B*8''D*8n''C}/*{8'B*8'G*}4'A/*
Pod jaworem lozenko
od Goszczyna (Kozietuly, Leczeczyce)
U mej matko rodzonej stoi...
od Warszawy (Blizny, Latchorzew, Babice)
U mej siostry rodzonej stoi...
od Bodzanowa (Makolin, Letowo)
@2/4$xFCG {8'A*8'A*8''E*8''E}/*4.''E*{8''D}/*{8n''C*8'B*8n''C*8'B}/*{8'A*8n'G*}4n'G/*4n''F*{8''E*8''D}/*4n''C*{8''D*8''E}/*{8n''C*8'B*}4'A/*2'A/*
U matki rodzonej stoi jawor...
od Mlawy
@3/4 {8''E*8''G*8''A*8''G*}4''F/*4''E*{8''A*8''G*}4''E/*{8''A*8'''C*8'''E*8x'''D*}4''B/*4''A*4'''E*4'''E/*{8''B*8''G*}4''A*4'''C/*4'''C*4'''E*4'''E/*{8''B*8'''C*}4''A*4''
Stoi jawor zielony
od Stawiszyna (Zbiersk)
@3/4 {8''E*8'G*8'A*8'B*}4''C*4''C/*{8'B*8''C*}2''D/*{8'B*8''C*8''D*}4''E*4''E/*{8''D*8''E*}2''F/*{8''C*8''D*8''E*}2''E/*2''D*4''C/*{8''D*8''E*}2''F/*{8''C*8''D*8''E*}2''E/*2''D*{8''E*8''C}/*{8
Pod jaworem lozenko
od Kozieglow
@3/4 {8''C*8''C*}4''E*4'G/*{8'G*6'A*6'B*}2''C/*{8''D*8''D*}4''F*4'G/*{8'G*6'B*6''C*}2''D/*4.''E*{8''E*8''F*8''A}/*{8''G*8''G*}4''E*4''C/*{8''D*8''D*}4'B*{8'G*8''C}/*{8''C*6''D*6''E*}2''C/*
Pod jaworem lozenko
od Wielichowa
@2/4$xFCG {8'A*8'A*8n''F*8''E}/*{8''D*8''D*}4n''C/*{8''D*8''D*8''D*8''E}/*{8'A*8'A*}4n'G/*4n''C*2''E/*4''D*2'A/*4n''C*2''E/*4''D*4.''D*{8'A}/*4'A*4-*4-/*
U mej matki rodzonej stoi...
od Kazanowa
@2/4 {8'G*8'G*8''F*8''E}/*{8''D*8''D*}4''C/*{8''D*8''D*}4''C/*{8''D*8''F*8''E*8''E}/*{8'A*8'A*}4'G/*4'A*4b'B/*{8''D*8''F*8''E*8''E}/*4''D*4'A/*2'A/*
U mej matki rodzonej stoi...
od Kozienic, Glowaczowa
@2/4 {8'G*8''F*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*}4''C/*{8''D*8''F*8''E*8''E}/*{8'G*8'G*}4'F/*4'G*4b'B/*{8''D*8''F*8''E*8''E}/*4''D*4'G/*2'G/*
U mej matki rodzonej stoi...
od Gniewoszowa
@3/4$bBE {8.'F*6'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''C*8''D*}4.''E*{8''C}/*{8''C*8'A*}4'F*{8''E*8'A}/*{8'B*8''C*}4''D*4'B/*{8'B*8''D*}4''F*4''F/*{8''F*8n''E*8''F*}4.''G*{8n''E}/*{8''C*8'A*}4'F*{8''E*8'A}/*{8'B*8''C*}4''D*4
Melodia instrumentalna
od Warszawy (Wawrzyszew)
@3/4$xF 4.'G*{8'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8''C*8''E*}4''E*{8''G*8''F}/*2.''D/*4''D*2''G/*{8''E*8''C*}4.'A*{8'G}/*{8'F*8'A*}4''C*{8''C*8'B}/*2.'G/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Zychlina (Chocholow, Tretki)
@3/4$xFC {8'A*8'A*}4'F*4'D/*{8'A*8'A*}4'F*4'D/*{8'B*8''D*}4''D*4''D/*2.'A/*4'A*2''D/*{8'F*8'F*}4.'G*{8'E}/*{8'C*8'E*}4.'G*{8'F}/*2.'D/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Piatku
@3/4$xFC {8'B*8'B*}4''D*{8n''C*8'B}/*{8'A*8'A*}4.'B*{8'G}/*{8'G*8'F*}4.'G*{8'E}/*4'D*4-*4-/*2.'A/*2.'B/*{8'G*8'F*}4.'G*{8'E}/*4'D*4-*4-/*
A mam ci ja kepe ruty w swoim...
od Kutna i Zychlina (Oporow)
@3/4$bBE {8'B*8''D*8''D*8''C*}4''D/*{8'B*8''D*8''D*8''C*}4''D/*{8''D*8''D*}4.''F*{8n''E}/*2.''C/*4n''E*2''F/*{8''C*8''E*8''D*8''C*}4'B/*{8'F*8'A*8''C*}4''E*{8''D}/*2.'B/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Krakowa (Modlnica)
@3/4$xF {8'G*8'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8''C*8''E*}4''G*{8''G*8''F}/*2.''D/*{8''D*8''F*}2''G/*{8''E*8''E*}4.''C*{8'A}/*{8'A*8'F*}4'A*{8''C*8'B}/*2.'G/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Sochaczewa (Mlodzieszyn)
@3/4$xF {8'G*8'G*}4'B*4'B/*{8''D*6''D*6''C*}4'B*4'G/*{8''D*6''D*6''C*}4'B*4'G/*{8''C*8''E*}4''E*{8''G*8''F}/*2.''D/*{8''D*8''F*8''A*}2''G/*{8''E*8''C*}4.'A*{8'D}/*{8'D*8'F*8'A*}4''C*{8'A*8'B}/*2.'G/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Wyszogrodu (Rembowo)
Sa na boru fijaleczki
od Brzezin (Rogow)
@3/4 {8'G*8''C*}4'B*4''C/*{8''D*8''E*8''C*8'B*}4'G/*{8''D*8''E*8''C*8'B*}4'G/*{8''C*8''E*}4''D*4''F/*2.''D/*4''D*2''G/*{8''D*8''E*8''C*8'B*}4'G/*{8'G*8''C*}4'B*{8''D*8''E}/*2.''C/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Kowala (Wieclawice)
@3/4$xF {8'G*8'B*}4''D*4'B/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8''C*8''E*}4.''G*{8''F}/*2.''D/*{8''F*8''D*}2''G/*{8''D*8''E*8''C*8'B*}4'A/*{8'A*8'A*}4.''C*{8'B}/*2.'G/*{8'G*8'B*}4''D*4'B/*{8''D*8''D*}4'B*4
Z tej ta strony jezioreczka...
od Gniewkowa, Torunia
@3/4 {8'G*8'B*}4''D*{8'B*8'G}/*2''D*{8'B*8'G}/*{8'B*8''D*}2''D/*4''E*2''C/*4''F*2''F/*{8''E*8''G*}4''F*4'G/*{8'B*8''D*}2''D/*4''E*2''C/*
Pojde ja do lasku natne...
od Dobrzynia n. Drweca (Dzialyn)
@3/4 {8''C*8'G*8'A*8'B*}4''C*4''C/*{8''C*8''D*}4'B*4'G/*{8'G*8'B*8''D*8''F*8''E*8''F*8''G}/*2.''C/*{8''E*8''D*}2''F/*{8''E*8''D*8'A*8'G*}4'F/*{8'A*8''C*8'B*8''C*8'B*}4''C/*2.'G/*
Nasieje ja drobnej ruty w...
od Ostrowia w Ostroleckim (Mokrylas)
I stojala Kasia w wodzie
od Myszynca
@3/4 4'B*4'G*{8'B*8''C}/*{8''D*8''E*}4'B*4''C/*4''E*4''C*{8''E*8''F}/*{8''G*8''A*}4.''F*{8''D}/*4.''E*{8''C*8''F*8''C}/*{8''F*8''E*}4''G*{8''E*8''C}/*{8'G*8'B*8''D*}4''F*{8''F*8''A}/*{8''A*8''G*}4.
Stojala ta Kasia w wodzie
od Chorzeli
Z tamtej strony jezioreczka...
od Prasnysza
@3/4$xF {8'G*8'G*}4'A*4''D/*{8b'B*8b'B*}4'A*4'G/*{8'A*8'A*}4''C*4b''E/*2.''D/*4''D*2''D/*{8b'B*8b'B*}4'A*{8'F*8'D}/*{8'D*8'F*}4'A*4b'B/*2.'G/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Bydgoszczy
@3/4$xF 4'A*4.''C*{8'B}/*2.'G/*4'A*4.''C*{8'B}/*2.'G/*4'A*4.''C*{8'B}/*4''D*4'A*4-/*{8''C*8'B*8''C*}2''E/*{8''D*8'B*}4'G*4'B/*{8''D*8'B*}4'G*4'D/*{8'F*8'A*}4.''C*{8'A}/*4'B*4'G*4-/*
Nasieje ja jarej ruty w swoim...
od Adamowa
@3/4$xF 4'A*4.''C*{8'B}/*{8'G*8'A*}4.''C*{8'B}/*{8'G*8'A*}4.''C*{8'B}/*4''D*2'A/*4''C*2''E/*{8''D*8'B*}4'G*4'D/*{8''D*8'B*}4'G*4'D/*{8'F*8'A*}4.''C*{8'A}/*4'B*2'G/*
Nasieje jarej rutki w swoim...
od Lubartowa
@3/4$xFCG {8'E*8'G*}4'A*4'A/*{8'G*8'F*}4'G*4'B/*{8'A*8'G*}4'F*4'G/*2.'E/*2''D*4''D/*{8'B*8'A*8'B*}4''C*4'A/*{8'G*8'A*}4'B*4'G/*2'A/*{8'E*8'G*}4'A*4''C/*2.'E/*{8'D*8'C*}4'D*4'F/*2.'E/*2''D*4''D/*{8'B*8'A*8'B*}4''C*4'A/*{8'G*8'A*}4'B*4'
Zasiala ja jarej rutki w...
od Klobucka (Panki, Truskolasy)
@3/4 {8''C*8''D*}4.''E*{8''E}/*{8''D*8''C*}4.'B*{8'A}/*{8'B*8''D*}4''C*4x'F/*2.'G/*2''F*4''D/*2''E*{8''E*8''D}/*{8''C*8''E*}4.''D*{8'B}/*2.''C/*
Nasieje ja trutej ruty w...
od Tarnowa
@3/4$xF {8'G*8'G*}4'B*4''C/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8'B*8''D*}4'B*4'G/*{8''C*8''C*}4''E*4''E/*2.''G/*2''D*{8''E*8''C}/*2'B*{8'G*8'E}/*{8'D*8'D*}4'F*{8'F*8'A}/*2.'G/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Sulejowa
@3/4 {8''C*8''C*}4'B*4''C/*{8''D*8''D*}4.'B*{8'G}/*{8''E*8''E*}4''D*4''E/*2.''F/*4''D*4.''G*{8''D}/*{8''E*8''G*8''F*8''E*8''D*8''C}/*{8'G*8''C*8''C*8'B*8''D}/*2.''C/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Konina
@3/4 {8''C*8''C*}4'B*4''C/*4''D*4''E*4''C/*{8''D*8''E*}4.''F*{8''E}/*2.''G/*4''D*4.''E*{8''D}/*{8''F*8''E*}4''C*4'A/*{8'G*8'B*}4''D*4'B/*2.''C/*
I mialam ja kierz ruty w...
od Osterode
@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4''D*4'B/*{8n''C*8''E*}4''D*4'B/*{8'G*8'B*}4''D*4n''C/*2.'A/*2'B*4''D/*{8'A*8n''C*}4'B*4'G/*{8'E*8'G*8'B*}4''D*4n''C/*2.'A/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Stopnicy Olesnicy (Sichow Duzy)
@3/4$xF {8'G*8'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8''C*8''E*}4''E*{8''E*8''D}/*2.''D/*{8''D*8''F*}2''G/*{8''E*8''E*}4''C*4'A/*{8'A*8'F*}4'A*{8'A*8'G}/*2.'G/*
Z tamtej strony jezioreczka...
od Bialobrzeg
@2/4$bB {8'F*8'A*8''C*8''C}/*{8''C*8''D*}4'B/*{8''C*8''C*8''E*8''G}/*4''F*{8''C*8''E}/*2''C/*4''C*4''F/*4''C*4'B/*{8'A*8''C*}4'G/*{8'A*8'A*8''C*8''C}/*4'B*{8'G*8'A}/*2'F/*
Pojechal pan na dunaj
od Serocka (Arciechow), Kuligow)
@2/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8n''C}/*{8'B*8n''C*}4'A/*{8n''C*8''D*8''E*8n''G}/*{8''D*8n''G*}4''E/*4''D*4n''G/*4.''E*{8n''C}/*{8''D*8n''G*}4''E/*{8''D*8n''C*}4''E/*4.n''C*{8n'G}/*{8'B*8n''C*}4'A/*
Pojechal pan na dunaj
od Nowego Dworu
@3/4$bBE {8'A*8''C*8''D*8''E*}4''C*4''G/*4''D*4''C*4''D/*{8''C*8''D*8''E*}4''C*4''G/*4''D*4''C*4'B/*{8'B*8''C*8''D*}4''E*{8''C*8'A}/*{8'F*8'A*}4''C*4'B/*{8'B*8''C*8''D*}4''E*{8''C*8'A}/*{8'F*8'A*8'
Da kiedys uciekala
od Warszawy (Wawrzyszew)
@3/4$bBE 4'F*4'B*4'B/*4''D*2'B/*4''C*2'A/*4'F*2'B/*4''D*4''F*4''F/*4''G*2''E/*4''D*2'B/*4'F*2'B/*4''D*4''F*4''F/*4''E*2''C/*4''D*2'B/*4'F*2''F/*4''D*4''F*4''F/*4''E*2''C/*4''D*2'B/*4'F*2'B/*
Czego kalino w dole stoisz
od Jedrzejowa i Wlodzislawia
@3/4$xF 4'G*4'A*4'B/*4''C*2'A/*4'B*2'G/*4'D*2'G/*4'G*4'B*4''D/*4''E*2''D/*4'B*2''C/*4'A*2''D/*4'G*4'A*4'B/*4''C*2'A/*4'B*2'G/*4'D*2''D/*4'G*4'A*4'B/*4''C*2'A/*4'B*2'G/*4'D*2'G/*
Czego kalino w dole stoisz
od Czestochowy, Wielunia
Czego kalino w dole stoisz
od Szydlowca (Chlewiska)
Czego kalino w dole stoisz
od Sochaczewa, Czerwinska (Brochow, Kromnow)
@3/4$xFCG 4'A*4''C*4''C/*4''D*4.'B*{8''D}/*4''C*2'E/*{8'E*8'G*}2'A/*4''C*4''E*4''E/*4''F*2''E/*{8''E*8''D*}2'B/*4''F*2''E/*4'A*4''C*4''E/*4''D*4.'B*{8''D}/*4''C*2'E/*{8'E*8'G*}4'A*4-/*
Czego kalino w dole stoisz
od Rozana (Mroczki)

Pages