Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 251 - 300 of 876 | Click here to search the melodies

@3/4$bB 4'A*4''C*4''C/*4''D*2''C/*{8''C*8'B*}2'G/*{8'A*8'B*}2''C/*4'F*4'A*4'A/*4'B*2'G/*4'A*2'F/*{8'C*8''C*}2''C/*4'F*4'A*4'A/*4'B*2'G/*4'A*2'F/*{8'C*8'E*}2'F/*
Czego kalinko w dolku stoisz
od Sierpca, Biezunia
@3/4$bB {8'F*8'A*}4''C*4''C/*{8''D*8''E*}4''F*4'A/*{8'B*8'B*}4'B*4'B/*{8''D*8''C*}4'B*4'A/*{8''F*8''E*8''D*}4''C*4'B/*{8'A*8''C*}4''F*4''F/*{8''F*8''D*}4''C*4''D/*{8'B*8'A*}4'G*4'F/*
Pojechal brat na wojenke
od Szczytna (Jeruty, Rozogi)
@3/4 4''E*2''G/*4''C*2''E/*4''D*4.''F*{8''E}/*4''E*2''G/*4''G*2''G/*4''C*2''E/*4''D*4.''F*{8''D}/*4''D*2''C/*
Czego w dole kalinko stoisz
od Minska (Wiazowna)
@3/4$xF 4'B*4.''C*{8'A}/*4'B*2'G/*4''D*2''E/*4''D*2'B/*4''D*4.''C*{8'A}/*4'B*2'G/*4'A*2''C/*4'A*2'G/*
Wedruj kalino przez ciemny las
od Wiskitek
Czego kalino w dole stoisz
od Bodzanowa (Letowo, Makolin)
@3/4$xF 4'G*4'B*4''D/*4''C*2'A/*4'B*2'G/*4'A*2'G/*4'B*4''D*4''D/*4''E*2''C/*4''D*2'B/*4'A*2''D/*4''C*4'A*4'B/*4''C*2'A/*4'B*2'G/*4'D*2''D/*4''C*4'A*4'B/*4''C*2'A/*4'B*2'G/*4'A*2'G/*
Czego kalinko w dolku stoisz
od Rypina
@3/4$xF 4b'B*4''D*4''D/*4b''E*2''C/*4''D*2b'B/*{8''D*8''C*}2''C/*4b'B*4''D*4''D/*4''C*2'G/*4b'B*2'D/*{8'F*8'G*}2'G/*
Czego kalinko w dolku stoisz
od Torunia (Lazyn, Lubicz)
Czego kalino w dole stoisz
od Ujazdu (Tomaszew)
Czego kalino w dole stoisz
od Jedlinska, Bialobrzeg
@3/4 4'G*4''C*4''C/*4''E*2''D/*4'G*2''C/*4'G*2''C/*4''C*4''E*4''E/*4''G*2''F/*4''E*2''C/*4''C*4''G*4''F/*4''E*4''C*4''C/*4''E*2''D/*4'G*2'G/*4'G*4''G*4''F/*4''E*4''C*4''E/*4''E*2''D/*4'
Czego kalino w dole stoisz
od Gniewoszowa
Czego kalinko w dolku stoisz
od Prasnysza (Bogate)
@3/4 4''E*4.''E*{8''E}/*4''E*2''E/*4''F*2''D/*4'B*2'G/*4'G*4''C*4''E/*4''G*2''A/*4''F*2''D/*4''D*2''C/*
Czemu kalino w dole stoisz
od Broku
@3/4$xF {8'F*8'A*}4''C*4''E/*{8''E*8''D*}4'B*4''D/*{8'F*8'A*}4''C*4''E/*{8''E*8''D*}4'B*4'G/*{8'F*8'A*}4''C*4'A/*{8'F*8'G*}4'B*4''D/*{8'F*8'A*}4''C*4'A/*{8'F*8'G*}4'B*4'G/*
Czy mnie kochasz czy nie...
od Warstawy (Wawrzyszew)
Deszczyk pada slonce grzeje
od Garwolina (Sulbiny)
@3/4 {8'G*8'B*8''D*8''F*}4''A/*4''F*{8''E*8''C*8''E*8''G}/*{8'G*8'B*8''D*8''F*}4''A/*{8''F*8''E*}4''E*4''C/*4'G*4''F*{8''D*8'B}/*{8''C*8''E*8''E*8''C*8''E*8''G}/*4'G*4''F*{8''D*8'B}/*{8''C*8'
Melodia instrumentalna
od Warszawy (Wawrzyszew)
@3/4$xFCG 4'E*{8'G*8'A*8'B*8'A}/*4''C*{8'A*8'G*}4'E/*4'A*{8''C*8''D*8''E*8''C}/*4''E*4''D*4''C/*4''E*{8x''D*8'B*8''C*8'G}/*4'A*4'B*4''C/*4''E*{8x''D*8'B*8''C*8'G}/*4'A*4'B*4'A/*
W dole kalinka stojala
od Zelechowa (Korytnica)
@3/4$xFCG 4'E*{8'G*8'A*8''C*8'A}/*4''C*{8'A*8'G*}4'E/*4'A*{8''C*8''D*8''E*8''C}/*4''E*{8''D*8'B*8''C*8'A}/*4''E*{8''F*6''E*6''D*8''C*8'E}/*4'A*4'B*{8''C*8'A}/*4''E*{8''F*6''E*6''D*8''C*8'E}/*4'A*{8'B*8''C
Kalinka w dole stojala
od Maciejowic (Samogoszcz)
@4/4$xF 4'G*{8'B*8'G*}4''D*4'B/*{8'A*8'A*}2.'G/*{8'B*8''C*8''D*8''D*8''D*6''E*6''F*}4''G/*{8'B*8''D*8''D*8'B*8''D*8''C*8'B*8'A}/*4'G*4''E*4''D*4'G/*{8'A*8'A*}2.'G/*
Hej w Dunowie w Dunowie...
od Ostrowia i Ostroleki (Wysoce, Starawies Jelonki)
@2/4$xFCG {8'A*8n''C*8''E*8''D}/*{8n''C*8''E*}4'A/*{8''D*8'B*6n''C*6'B*8'A}/*{8'G*8'A*}4'E/*{8n'G*8n'F*8'E*8n'G}/*{8n''C*8'B*8n''C*8'A}/*{8n'G*6n'F*6'E*8'D*8n'F}/*{8'A*8n'G*}4'E/*
A we Lbowie we Lbowie...
od Szczytna
@2/4$xF {8'B*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8'B*8'B*8''C*8''E}/*{8'B*8''D*}4'B/*4'G*4''E/*{8''D*8''G*}4'B/*{8''D*8''C*8'A*6'B*6''C}/*{8''D*8''C*}4'B/*
Z poniedzialku na wtorek...
od Osterode (Kraplewo)
@2/4$xF {8''D*8''D*8''E*8''D}/*{8'B*8'B*}4'G/*{8'A*8'B*8''C*8'B}/*{8'A*8'A*}4'D/*{8'G*6'F*6'G*8'A*8'G}/*{8'B*6'A*6'B*8''C*8'B}/*{8''D*8''D*8''E*8''D}/*{8'B*8'B*}4'G/*
Z poniedzialku na wtorek...
od Bodzanowa (Makolin)
@3/4 4'G*4'B*4''C/*2''D*4''C/*4''E*4.''C*{8'G}/*4''C*4''E*4x''F/*4''G*2''E/*4''G*4''A*{8''G*8''C}/*4''E*4''G*{8''G*8x''F}/*2''D*{8'B*8'G}/*4'G*4''G*{8''E*8''C}/*4''E*4''G*{8''G*8x''F}/*2''D*{8'B*
W dole kalinka stojala
od Zwolenia, Janowca
@3/4 {8''D*8''E*}4''F*4''F/*{8''E*8''G*}4''F*{8''E*8''C}/*{8''D*8''E*}2''C/*{8''D*8''E*}2''C/*{8''D*8''F*}4''E*{8''D*8''C}/*{8''D*8''F*}4''E*{8''D*8''C}/*{8''D*8''F*8''G*8''F*8''E*8''C}/*{8
Zakukaly kukaweczki na gruszy
od Warszawy (Wawrzyszew)
Gnala pastereczka dolina
od Klobucka (Truskolasy, Panki)
@3/4$bB {8'F*8'A*}4'F*{8'F*8'A}/*{8''C*8'B*}4'G*{8''C*8'G}/*{8'F*8'A*}4.'F*{8'A}/*{8''C*8'B*}4'G*4'F/*{8.''C*6''C*}4.'G*{8'B}/*{8'A*8''C*8''F*8''E*8''D*8''C}/*{8n'B*8''C*}4.'G*{8n'B}/*{8'A*8'F*}4'E*4'F/*
Ktoraz z dziewczat geby ma dac
od Warszawy (Opalin)
@4/4$bB 4.''F*{8''A*8''G*8''E*}4''C/*4.''D*{8''F*8''D*8''C*}4'A/*4''C*4''C*4''C*4''F/*4.''D*{8'B*8'G*8'E*}4'F/*{8'F*8'A*8''C*8''D*8'B*8'A*}4'G/*{8'G*8'B*8''D*8''D*8''D*8''C*}4'A/*4'F*4'A*4''C*4''F/*4.
W kotly bebny zabebniono
od Zelechowa (Sokol, Gonczyce)
@4/4$bB 4.''F*{8''C*}4'A*4'B/*4''C*4'A*2'F/*4'A*4''C*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*{8'A*8'G*}4'G*2'G/*{8''C*8'B*8'A*8'B*}2'G/*{8'B*8'A*8''D*8''C*}2''C/*{8'A*8''C*}4''C*{8''F*8''C*8'B*8'A}/*{8'A*8'G*8'G*8'G*}2'G/*
Sluzyl Jasio u pana
od Piotrkowa (znana w Radomiu i na Podlasiu)
@3/4$xFCGD {8'B*8'B*}4''E*4''E/*{8n''D*8''C*}4.n''D*{8'B}/*{8'A*8'A*}4'A*4'B/*{8n'G*8'F*}4.n'G*{8'E}/*2'B*4x'A/*4'B*2''E/*2''F*4''E/*4''D*2'B/*
W surmy graja psy szczekaja
od Kaluszyna (Wiszniew)
@3/4$xFCG {8''C*8''E*}4'B*4''E/*{8''C*8'B*}4'A*{8'B*8''C}/*{8''D*8''C*}4'B*4'A/*{8'G*8'A*8'B*}4'G*4'E/*2''E*4''D/*{8''C*8''D*8''F*8''E*8''D*8''C}/*{8''D*8'B*}4'A*4'A/*
Sluzyl Jasienko przy dworze
od Wyszkowa (Niegow, Gluchy)
Ozenil sie zolniereczek
od Czerwinska (Kromnow, Sladkow)
@3/4$xF {8'D*8'F*}4'A*4'E/*{8'G*8'F*}4'A*4'D/*{8'G*8'B*}4.''D*{8'B}/*4.''D*{8''E*8''C*8'A}/*{8''D*8'B*}4'G*4'D/*{8'F*8'A*}4''C*4''E/*{8''D*8'B*}4'G*4'D/*{8'F*8'A*}4'B*4'G/*
Ozenil sie pan Dabrowa
od Warszawy (Czerniakow)
Wyjechal pan na wojaczke
od Gniezna
@3/4$xF {8'G*8'B*}4.''D*{8'B}/*{8''D*6''E*6''D*}4x''C*4'A/*{8'F*8'A*}4.''C*{8'A}/*{8''C*6''D*6''C*}4'B*4'G/*{8'B*8'G*}4'F*4'D/*{8'F*8'A*}4.''C*{8'A}/*{8'B*8'G*}4'F*4'D/*{8'D*6'E*6'F*}4'G*4'D/*
I zajechal w podworeczko
od Dobrzynia n. Drweca (Dzialyn)
Ozenil sie Sylwestynek
od Tarnowskich Gor (Piekary)
W kotly bebny uderzono
od Kozienic (Starawies)
Na Podolu w szczyrym polu
od Warszawy i Pragi (Las, Zerzen)
Oj na podworzu stala
od Warszawy (Opalin, Mosciska)
Byl tam stolarz mieszkajacy
od Osterode
Przenocuj mnie przenocuj
od Warszawy (Opalin, Mosciska)
A moja kochana a moja wdowuniu
od Wielunia (Rudlice, Skrzynno)
@2/4$xF {8''C*8''C*8''C*8''E}/*{8''D*8'B*}4'G/*{8'A*8'A*8'G*8'B}/*{8'A*8'D*}4'G/*{8''C*8''C*8''C*8''E}/*{8''D*8'B*}4'G/*{8'A*8'A*8'G*8'B}/*{8'A*8'D*}4'G/*{8'A*8'A*8'G*8'B}/*{8'A*8'D*6'G*6'A*8'B}/*{8'A*8'A*8'G*8'B}/*{8'A*8'D*}4'G/
Wdowa pokoj funduje zolnierz...
od Radomia (Odechow)
@2/4$xFCG {8'E*8'G*}4'A/*{8'B*8'G*}4'E/*{8'A*8''C*}4''E/*{8''F*8''D*}4'B/*{8''D*8''D*8''C*8''C}/*{8'B*6'B*6'G*}4''E/*{8''D*8''D*8''C*8''C}/*{8'B*6'B*6'G*}4'A/*
Zolnierzy nie widac zolnierzy...
od Piaseczna (Leg na Urzeczu, Opacz)
@2/4 {8'G*8'B*}4''C*4'A/*{8''D*8'B*}2'G/*{8''C*6''D*6''E*}4''F*4''D/*{8''G*8''E*}2''C/*{8''D*8''D*8'G*8'B}/*{8''D*8'B*8''C*8''E}/*{8''D*8''D*8'G*8'B}/*{8''D*8'B*}4''C/*{8'G*8'B*}4''C*4'A/*{8''D*8'B*}2'G/*{8
Wdowa dwor buduje zolnierz...
od Warszawy (Wilanow)
@2/4 {8'G*8'G*}4''C/*{8''D*8'B*}4'G/*{8''C*6''D*6''E*}4''F/*{8''G*8''F*}4''E/*{8''D*8''D*8''C*8''E}/*{8'G*6'A*6'B*}4''C/*{8''D*8''D*8''C*8''E}/*{8'G*6'A*6'B*}4''C/*
Wdowa dwor buduje zolnierz...
od Bodzanowa (Letowo, Makolin)
@2/4$xF {8'G*8'B*8''D*8''D}/*{8'G*8'B*}4''D/*{8''C*8''E*8''E*8''E}/*{8''E*8''D*}4''D/*{8'A*8'B*8''C*8'B}/*{8''D*8'B*}4'G/*{8'A*8'G*8'F*8'A}/*{8'G*8'B*}4''D/*{8'A*8'B*8''C*8'B}/*{8''D*8'B*}4'G/*{8'A*8'G*8'F*8'A}/*{8'A*8'
A wieczorem za borem stala...
od Wyszkowa
@2/4 {8'G*8'B*8''C*8''C}/*{8''D*8'B*}4'G/*{8''C*8''E*}4''E/*{8''G*8''E*}4''C/*{8''D*8''D*8'B*8'A}/*{8'G*8'G*8''C*8''E}/*{8''D*8''D*8'B*8'A}/*{8'G*8'G*}4''C/*
A wdowa dwor buduje zolnierz...
od Warszawy (Rakow, Solipsy)
@3/4$xF {8'D*8'F*}4'G*4'A/*{8'B*8'A*}4'B*4'G/*{8'B*8''D*}4''E*4''C/*{8'B*8'A*}4''C*{8'B*8'G}/*{8'D*8'F*}4'G*4'A/*{8'B*8'A*}4'B*4'G/*{8'A*8'A*}4'B*{8'E*8'G}/*{8'F*8'E*}4'F*4'D/*{8'A*8''C*}4''E*4''D/*{8''C*8'B*8'A*}4'G*{8'B*8''D}/*{8
Oj chodzila dziewczyna da...
od Warszawy (Borakow)
@2/4 {8'G*8'G*8'A*8'B}/*{8''C*8''D*8'B*8'A}/*4'G*{8'A*8'B}/*4''C*4''E/*{8'G*8'G*8'A*8'B}/*{8''C*8''D*8'B*8'A}/*4'G*{8'A*8'B}/*4''C*4-/*
A w Krakowie na ulicy pija...
od Lowicza (Zlakow koscielny i borowy)
@2/4$xFC {8'D*8'D*8'F*8'G}/*{8'A*8'A*6'A*6'F*8'D}/*{8'E*8'E*6'G*6'E*8'D}/*{8'F*8'A*8'D*8'D}/*{8'B*8'B*6''D*6''C*8'B}/*{8'A*8'A*8''D*8'F}/*{8'G*8'G*6'B*6'A*8'G}/*{8'F*8'F*8'A*8'D}/*{8'E*8'E*6'G*6'E*8'D}/*{8'F*8'A*8'D*8'D}/*
A w Krakowie na ulicy pija...
od Kalisza
@2/4$xF {8'G*8'B*8'G*8'B}/*{8''D*8''D*8x''C*8'A}/*{8''D*8''D*8'G*8'G}/*{8'G*8'F*8'F*8'D}/*{6'D*6'F*8'A*6'D*6'F*8'A}/*{8'A*8'G*8'G*8'B}/*{6'D*6'F*8'A*6'D*6'F*8'A}/*{8''D*8'F*}4'G/*
A w Krakowie da w Krakowie...
od Kutna i Krosniewic

Pages