Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 301 - 350 of 876 | Click here to search the melodies

@3/4$xFC {8'D*8'D*}4'A*4n'F/*{8'G*8'G*}4'A*4n'F/*{8'D*6'D*6n'F*}4'G*4'E/*{8n'C*8'E*8'G*8n'F*}4'D/*{8'G*8'A*8b'B*8'G*}4'A/*{6b'B*6'A*8n'F*}4'D*4'D/*
A w Lubawie na ryneczku pija...
od Osterode (Kraplewo)
@2/4$xF {8.'G*6'A*8b'B*8''D}/*{8'A*8'G*8'A*8'F}/*{8.'G*6'A*8b'B*8''D}/*{8'A*8'G*8'A*8'F}/*{8'G*8''F*}4''G/*4''C*4''D/*{8.'A*6'G*8'A*8'F}/*{8'G*8'A*8b'B*8'G}/*
A w Krakowie na grzybowie...
od Bochni
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8x''C}/*4.''D*{8''E}/*{8''D*}4.'G/*{8'A*8x''C*8''D*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8'B}/*{8'A*}4.'G/*{8'G*8'A*8'B*8x''C}/*{8''D*}4''F*{8''E}/*{8''D*}4.'G/*{8'A*8x''C*8''D*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8'B}/*{8'A*}4.'G/*
A w Krakowie na ulicy pija...
od Pilicy, Kromolowa (Szyce, Dzwonowice)
W Lublineczku na ryneczku...
od Mogielnicy
@3/4$xFCG {8n''C*8'B*}4n''C*4'A/*{8''D*8''D*}4''E*{8'A*8n'G}/*{8'A*8'B*8n''C*}4'B*4n'G/*{8n''C*8n''C*}4.'A*{8'A}/*
A w Lublinie na ulicy pija...
od Jedlinska
@4/4$xF 4'G*4''E*4''D*{8''E*8''C}/*{8'B*8'G*}4'A*2'G/*4'G*4''E*4''D*{8''E*8''C}/*{8'B*8'G*}4'A*2'G/*4'B*2.''C/*{8'B*8'B*8''C*8'A*8'B*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8'B*8'A*8'B*8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8''C*}4''D*2'G/*
A w Warszawie na grzybowie
od Warszawy (Czerniakow, Siekierki)
@2/4$xFCG {8'F*8'F*8'F*8'E}/*4'A*4'B/*4''C*4'A/*4.''E*{8''D}/*{8''C*8''F*8''E*6''D*6''C}/*4'B*4''C/*4'F*4'E/*2'A/*{8'A*8'B*8''C*8''D}/*4'B*4''C/*4'F*4'E/*
A w Warszawie na ulicy
od Ostrowia i Ostroleki (Mokrylas, Wasew)
@2/4$xF {8'B*8'B*8'B*8'A}/*{8'B*8''C*8''D*8'B}/*4''E*4'A/*{8'B*8'A*}4'G/*{8'F*8'F*8'F*8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8'F}/*4'D*4''C/*{8''C*8'B*}4'G/*
A w Warszawie na ulicy
od Radzymina
@3/4$xFCG {8'E*8'E*8n''C*8'B*}4'A/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*{8n''C*8''D*}4''E*{8'B*8''D}/*{8n''C*8'A*}4'G*4'E/*{8'G*8'E*}4'A*{8'E*8'E}/*{8'G*8'G*8'A*8n''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'E*}4'A*{8'E*8'E}/*{8'G*8'G*}4'A*4'A/*
Pili pili rozlewali
od Bialegostoku
A w Warszawie na ryneczku
od Inowlodza (Rzeczyca)
@3/4$xFCG {8.''E*6''E*}4''C*4'A/*{8'G*8'E*8'G*8'B*}4''D/*4''F*4''D*{8'B*8'G}/*{8.'A*6'A*}4''C*4''E/*4''A*4''E*{8''C*8'A}/*{8'G*8'E*8'G*8'B*}4''D/*4''D*{8''F*8''D*8'B*8'G}/*4'A*2'A/*{8'A*8''A*}4.''A*{8''F}/*{8''F*8
Melodia instrumentalna
od Warszawy (Lomianki)
@3/4$xF {8'G*8'A*}4'B*4'B/*{8'B*8'B*}4'G*4'B/*{8''D*8''C*}4'A*4'B/*{8'A*8'G*}2'G/*{8'B*8''D*}4''D*4''D/*{8''D*8''D*}4''F*{8''E*8''D}/*{8''C*8'B*}4'A*{8'B*8'A}/*{8'F*8'D*}2'D/*{6'D*6'E*8'F*}2'G/*{8'A*8'F*}4'G*4'B/*{6'D*6'E*8'F*}4
Bywaj zdrowa i szczesliwa o...
z Lubelskiego
@3/4$xF 4''D*4''D*4''D/*{8''E*8''D*}4''C*4'A/*{8'G*8'B*}4'B*4''D/*{8''C*8'B*}4'G*4'A/*{8'B*8''D*}4''D*4''D/*{8''E*8''D*}4''C*4'A/*{8'B*8'G*}4'B*4''D/*{8''C*8'B*}4'G*4'A/*
Oj w polu groch
od Warszawy (Kielpin, Lomianki)
@3/4 4'G*4''F*{8''F*8''E}/*{8''D*8''E*8''E*6''D*6''E*}4'G/*4''C*4''C/*{8''D*8''C*}4'A*4'G/*4'G*4''C*4''C/*{8''D*8''F*8''E*6''D*6''E*}4'G/*4''C*4''C/*{8''D*6''C*6''D*}4'A*4'G/*
Oj mialem dobre woly na...
od Zwolenia (Czarny las)
@3/4 4'G*4''F*{8''F*8''E}/*{8''D*8''E*8''F*8''E*8''D*8''E}/*4'G*4''C*4''C/*{8''D*8''C*}4'A*4'G/*4'G*4''C*4''C/*{8'G*8''F*}4''E*{8''D*8''E}/*4'G*4''C*4''C/*{8''D*8''C*}4'A*4'G/*
Oj mialem dobre woly na...
od Janowca
@3/4$xF {8'G*8'B*}4''D*4''E/*4''D*{8'A*8''C*}4''E/*{8'G*8'B*}4''D*4''E/*4''D*{8''C*8'B*}4'A/*{8'G*8'A*}4'B*4''C/*4'B*4.'A*{8'F}/*{8'A*8'F*}4'D*{8'E*8'F}/*4'G*4.'A*{8'G}/*
Oj zeby ja wiedziala da ktory...
od Warszawy (Kielpin, Lomna)
@2/4$xFCG {8'A*8n'G*8'A*8'B}/*{8n''C*8'B*}4n'G/*{8''E*8''D*8''E*8''F}/*{8n''G*8''F*}4''D/*{8n''F*8''E*6n''C*6'A*8n'G}/*{8'B*8n''C*}4''D/*{8n''F*8''E*6n''C*6'A*8n'G}/*{8'B*8n''C*}4'A/*
U naszego pana trzy corki we...
od Olkusza
U naszego pana trzy corki we...
od Miechowa
@3/4$xFC 4''A*{8'A*8''C*8''E*8''G}/*4''F*4''F*{8''E*8''D}/*4''C*{8''C*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''C*8''D*8''F*8''G}/*4''A*{8'A*8''C*8''E*8''G}/*4''F*4''F*{8''E*8''D}/*4''C*{8''C*8'A*8'B*8''C}/*4'
Melodia instrumentalna
od Warszawy (Kielpin)
@3/4$xFC {8.'A*6'D*8'E*8'F*8'G*8'A}/*{8'B*8'G*8'F*8'G*}4'A/*{8'D*8'F*}4'A*{8''D*8''E}/*{8''F*8''D*8''C*8''D*}4''E/*{8''D*6''C*6'B*}4'A*{8'F*8'D}/*{8'B*8'A*}4'G*4'F/*{8''D*6''C*6'B*}4'A*{8'F*8'D}/*{8'B*8'A*}4'G*4'F/*
Wszystkim ludziom jest...
od Osterode
Podskoczyla i podryga
od Warszawy (Lomna)
@3/4$xFCGD {8'E*8n'G*}4.'B*{8n'G}/*{8n''C*8'B*8'A*8n'G*8'B*8n'G}/*{8'A*8n''C*}4.''E*{8n''C}/*{8''E*8n''D*8n''C*8''E*8n''G*8''E}/*{8n''D*8''F*}4''E*{8n''C*8'A}/*{8n'G*8'E*8n'G*}4.'B*{8n'G}/*{8n''C*8'A*8n''C*}4n''D*4'B/*{8n'G*6'F*6
Kolo dworu topola stojala
od Stawisk
Szeroki roweczek nie moge...
od Warszawy (Lomna)
Szla Kasia do dunaju nozki myc
od Serocka (Dzierzenin)
Poszla Kasia po wode do...
od OStroleki, Ostrowa (Wysoce, Wasew)
Poszla Kasia przez gaj po wode
od Kikola (Mazowsze, Dzialyn)
@3/4$bB 4''C*{8''C*8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8''D*}2'B/*4''D*{8''E*8''D*8''C*6'B*6'A}/*{8'G*8''C*}2'F/*{8'G*8'A*8'G*8'F*8'A*8''C}/*{8'B*8'B*8'A*8'G*8'G*8'F}/*{8'B*8'B*}4''D*{8''C*6'B*6'A}/*{8'G*8'G*}2'F/*
Szla Kasia przez gaj do wody
od Torunia (Zlotoryja)
@3/4$bB 4''C*{8''C*8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8''D*}2'B/*4''D*{8''E*8''D*8''C*6'B*6'A}/*{8'G*8''C*}2'F/*{8'G*}4.'A*{8'G*8'F*8'A*8''C}/*{8'B*8'B*8'A*8'G*}4.'G*{8'F}/*{8'B*8'B*}4''D*{8''C*6'B*6'A}/*{8'G*8'G*}2'F/*
Szla Kasia przez gaj do wody
od Torunia (Zlotoryja)
@3/4$xFCG {8n'G*8n''F*8''E*8n''C*8''E*8n''C}/*{8''D*8''E*}4.n''C*{8'A}/*{8n''C*8''D*8n''F*8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8'A*8'A*}2n'G/*{8'A*8'A*8'A*8'A*8''D*8n''C}/*{8'B*8'B*8'B*8n''C*8'B*8n'G}/*{8n''C*8''D*8n''F*8''E*8
Szla dziewczyna przez gaj do...
od Bobrownik, Wloclawka
@3/4$xF 2''D*4''E/*2'B*4''D/*{8'B*8'B*}4'B*4'A/*{8''C*8'A*}2'G/*{8'E*8'E*}4'D*4'E/*4'G*4'B*4'G/*{8'B*8'A*}4''C*4''E/*{8''D*8'A*}4.'G*{8''C}/*{8'B*8'A*}4''C*4''E/*{8''D*8'A*}4.'G*{8'D}/*{8'E*8'E*}4'E*4'D/*4'G*4'B*4'G/*
Szla Kasia przez gaj do wody
od Plocka
@3/4$xF 2''D*4''E/*2'B*4''D/*{8'B*8'B*}4'B*4'A/*{8''C*8'A*}2'G/*{8'E*8'E*}4'D*4'E/*4'G*4'B*4'G/*{8'B*8'A*}4''C*4''E/*{8''D*8'A*}4.'G*{8''C}/*{8'B*8'A*}4''C*4''E/*{8''D*8'A*}4.'G*{8'D}/*{8'E*8'E*}4'E*4'D/*{8'G*8'B*8'G*}2'E/*
Szla Kasia przez gaj do wody
od Plocka
@3/4$xFCGD 4.n''D*{8''E*8n''D*8''C}/*{8''E*8n''D*}4'B*4'A/*{8n''C*8'A*}2n'G/*{8'E*8'E*}4'E*4n'D/*4n'G*4'B*4'E/*{8'B*8'A*}4n''C*4''E/*4'B*2'E/*{8n''C*8'A*}4n''C*4''E/*4'B*2'E/*{8'E*8n'G*}4'E*4n'D/*4n'G*4'B*4'E/*
Szla Kasia przez gaj do wody
od Radzymina (Dabrowka, Malopole)
@3/4$xFCGD 4.n''D*{8''E*8n''D*8''C}/*{8''E*8n''D*}4'B*4'A/*{8n''C*8'A*}2n'G/*{8'E*8'E*}4'E*4n'D/*4n'G*4'B*4'E/*{8'B*8'A*8n''C*8''E*8'B*8'E}/*{8n''C*8'A*8n''C*8''E*8'B*8'E}/*{8'E*8n'G*}4'E*4n'D/*4n'G*4'B*4'E/*
Szla Kasia przez gaj do wody
od Radzymina (Dabrowka, Malopole)
@3/4$xFC {8''D*8b'B*}4''C*4''E/*{8''D*8b'B*}2'A/*{8n''C*8b'B*}4'A*{8n'F*8'E}/*4'G*2'D/*{8'C*8'D*}4'E*4'G/*{8.n'F*6'E*}2'D/*{8'C*8'D*8'E*8x'G*}4'A/*{8n'F*8'E*}2'D/*
Szla Kasinka do wody do...
od Radzymina (Dabrowka, Malopole)
@3/4$xF 4''D*{8''D*8'B*}4''D/*{8''D*8''E*}4''D*{8''C*8'A}/*{8'G*8'B*}4'B*4''D/*{8''C*8'B*}4''D*{8'A*8'G}/*{8'B*8''D*}4''D*4''G/*{8''D*8''E*}4''D*{8''C*8'A}/*{8'B*8'G*}4'B*4''D/*{8''C*8'B*}4''D*4'A/*
Mazureczek sie napil
od Warszawy (Borakow)
@2/4 {8'G*8'G*8'A*8'B}/*4''C*{8''D*8'B}/*2''C/*{8'G*8''F*8''E*8''D}/*{8''C*8'B*}4'A/*2'G/*{8'G*8''E*8''D*8'B}/*4''C*4'G/*{8'A*8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'F*}4'E/*{8'G*8'G*8'A*8'B}/*4''C*{8''D*8'B}/*2''C/*
Zaszumiala leszczyna biala...
od Rawy i Skierniewic (Zelazna, Zalesie)
@3/4 4''F*{8''E*8''G*8''E*8''C}/*{8''C*8'B*}4''C*{8''D*8''E}/*4''F*{8''E*8''G*8''E*8''C}/*{8''D*8'B*}2''C/*{8'A*8''C*}4''E*4''E/*4''D*4''C*4'B/*{8'A*8''C*}2''D/*{8'A*8''C*}4''E*4''E/*4''D*4'
Melodia instrumentalna
od Warszawy (Lomna)
@4/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C*}4.''D*{8'B}/*{8''E*8''D*8''C*8'B*}4''D*4''C/*{8'B*8'A*8'B*8''C*8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8'B*8'A*8'G*8'F*}4'A*4'G/*
Olawo Olawo ty nasza dziedzino
z Gornego Slaska
@3/4$xF {8'G*8'D*8'F*8'A*}4'B*4'G/*{8'B*8''D*}4''E*4'A/*{8''C*8''E*}4''D*4'A/*4''E*4''D*4'G/*{8'D*8'F*8'A*}4'B*4'G/*{8'A*8''C*}4'B*4''D/*{8'D*8'F*8'A*}4'B*4'G/*4''C*4'B*4'G/*
Da dziewucha szla bez wies
od Nowego Dworu (Jablonna)
@3/4$xF {8'A*8''C*}4''C*{8'A*8''C}/*4''D*{8'B*8'A*}4'G/*{8'B*8''D*}4''E*{8''C*8'A}/*4'F*4'D*4'C/*{8'E*8'E*}4'G*{8n'F*8'E}/*{8n'F*8'E*8n'F*}4'A*4''C/*{8'A*8''C*}4''D*{8''C*8'B*8'G}/*{8.'F*6'F*}4'D*4'C/*
Jak pojdziesz z karczmy do dom
od Nowego Dworu (Jablonna)
Gdzie odjezdzasz Jasiu
od Warszawy (Wilanow)
Ken to jedziesz Jasiu,...
od Zwolenia (Czarny las)
A gdziez Jasiu jedziesz,...
od Kozienic (Majdan, Nowawies)
Gdzie to jedziesz Jasiu
od Slupi Nowej (Baszowice)
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*4''E/*2''D/*4''G*{8''G*8''E}/*4''D*4'A/*2'B/*{8'G*8''G*8''F*8''E}/*{8''E*8''D*}4''D/*{8''D*8''E*8''D*8'B}/*{8''C*8'A*}4'G/*4''D*{8''D*8'G}/*4''D*4'A/*2'G/*
Hej w Berlinie w Berlinie na...
od Opola Sl. (Kotorz)
@3/4 4''C*{8''E*8''F*8''E*8''C}/*{8''D*8''F*8''E*8''G*8''E*8''C}/*4''F*{8''E*8''F*8''E*8''C}/*{8''D*8''F*8''E*8''G*8''E*8''C}/*{8''F*6-*6''D*8''E*8''G*8''E*8''C}/*{8''F*6-*6''D*8''E*8'
Melodia instrumentalna
od Nowego Dworu
@4/4$xFC {8'A*8'G*8'A*6'B*6''C*}4''D*4'A/*{8'A*8'G*8'A*6'B*6''C*}4''D*4'A/*{8'A*8'G*8'A*6'B*6''C*}4''D*4''E/*1'A/*4'A*4''D*{8n''C*8'A*8n''C*8'A}/*4'G*4'A*{8'D*8n'F*8'G*8'E}/*{8'D*8'E*8n'F*8'G*}4'A*{8'G*8'E}/*1'D/*
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Czerska
@4/4$xFCG {8'A*8'G*8'A*8''C*}4''D*4'A/*{8'A*8'G*8'A*8''C*}4''D*4'A/*{8'A*8''F*8''E*8''C*}4''D*4''E/*4'A*2.''D/*4'A*4''D*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*4'A*4'B*{8'E*8'F*8'G*8'E}/*{8'E*8'B*8'A*8'G*}4'A*4'B/*4'E*2.'A/*
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Ceglowa
@4/4$xFCGD {8'E*8n'G*8'B*8'B*}4'B*4n'G/*{8'B*8''D*8'B*8''D*}4''E*4'B/*{8'B*8''D*8'B*8''D*}4''E*{8''F*8''D}/*1''E/*4'B*4''E*{8n''D*8n''C*8'B*8'G}/*{8'A*6'B*6n''C*}4'B*{8'A*8n'G*8'F*8'D}/*{8'E*8'F*8n'G*8'A*}4'B*{8'A*8'F}/*1'E/
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Stawiszyna (Zbiersk)
@4/4$xF {8'G*8'F*8'G*8b'B*}4''D*4'F/*{8'G*8'F*8'G*8b'B*}4''D*4'F/*{8'G*8'F*8'G*8b'B*}4''D*4b''E/*2''D*2-/*4'A*4''D*{8'G*8'A*8b'B*8'A}/*4'G*4b'B*{8'D*8'E*8'F*8'D}/*{8'G*8'A*8b'B*8'A*}4'G*4'A/*2'G*2-/*
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Poznania

Pages