Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 351 - 400 of 876 | Click here to search the melodies

@4/4$xFCGD {8'B*8'A*8'B*6''C*6''D*}4''E*4'B/*{8'B*8'A*8'B*6''C*6''D*}4''E*4'B/*{8'B*8'A*8'B*6''C*6''D*}4''E*4''F/*1'B/*4'B*4''E*{8'F*8'G*8x'A*8'F}/*4'F*4'B*{8'E*8'F*8n'G*8'F}/*{8'E*8'F*8n'G*8'A*}4'B*{8'A*8n'G*8'F}/*1'E/*
Gdzie to jedziesz Jasiu - na...
od Kowalewa
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Lodzi i Zgierza
Kaj to jedziesz Jasiu
od Siewierza (Mierzecice, Saczow)
@4/4$xFCGD {8'E*8'E*8.'B*6'B*}4.'B*{8x'A}/*{8'B*8''E*8''D*8''F*}4.''E*{8'B}/*{8'B*8''E*8''D*8''F*}4''E*4''F/*2'B*2-/*4'B*4''E*{8n''D*6n''C*6'B*8'A*8n''C}/*4'A*4'B*{8n'G*8'F*8'E*8'D}/*{8'E*8'A*8n'G*8n''C*8'B*8'A*8n'G*8'F}/*2'
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Wieruszowa (Mieleszyn)
@4/4$xFCG {8'G*8'A*8'B*8'G*}4'A*4'E/*{8'G*8'A*8'B*8'G*}4'A*4'E/*{8'G*8'A*8'B*8'G*}4'A*4'B/*2'E*2-/*4'B*4''E*{8''D*6n''C*6''E*8'B*8'G}/*4'A*4'B*{8'E*8n'F*8'E*8x'D}/*{8'E*8'G*8'B*8'G*}4'A*4'B/*2'E*2-/*
Kaj to jedziesz Jasiu - na...
od Wielunia (Czarnozyly)
@4/4$xF 4''D*4''G*{8''C*8''D*8b''E*8''D}/*4''C*4''D*{8'G*8'A*8b'B*8'A}/*{8'G*6'A*6b'B*}4''C*4''D/*{8''C*6b'B*6'A*}2'G/*
Kaj to jedziesz Jasiu - na...
od Wielunia (Mokrzko, Chotow)
@3/4$xF {8.'A*6'B*8''C*8''E*8''D*8'B}/*{8.'A*6'B*8''C*8''E*8''D*8'B}/*{8.''E*6''E*}4''D*{8''D*8''C}/*{8'B*8'A*}2'G/*{8.''E*6''E*}4''D*{8''D*8''C}/*{8'B*8'A*}2'G/*{8'G*8'A*8'B*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8''C*8'B*8
Pojade ja z toba moj mily...
od Kola i Turku
@3/4$xF {8'A*8'G*8'A*8'B*8''C*8'B}/*{8'A*8'G*8'A*8''C*8'B*8'G}/*{8'A*8''C*}4''D*4''E/*{8'A*8'A*}2'G/*{8'A*8'G*8'A*8'B*8''C*8'B}/*{8'A*8'G*8'A*8''C*8'B*8'G}/*{8'A*8''C*}4''D*4''E/*{8'A*8'A*}2'G/*
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Nieszawy
@3/4 {8''C*8''C*8''C*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'G*8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8'G*8'B*}4''D*{8''F*8''E}/*{8''D*8''E*}2''C/*{8''E*8''E*8''E*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'G*8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8'G*8'B*}4''D*{8''F*8''E}/*{8''D*8''E*}2
A gdzie jedziesz Jasiu - na...
od Plocka
@4/4$xFC {8'A*8x'G*8'A*8''C*}4''D*{8b'B*8'A}/*{8'A*8x'G*8'A*8''C*}4''D*{8b'B*8'A}/*{8'A*8''C*}4''D*4n''F/*{8''E*8''C*}2'A/*4'A*4''D*{8b'B*8'A*8'G*8'E}/*4'G*4'A*{8'D*8n'F*8'E*8'C}/*{8'D*8n'F*}4'E*4'G/*{8n'F*8'E*}2'D/*
Gdzie to jedziesz Jasiu - na...
od Drobina
@4/4$xFCGD {8'B*8'A*8'B*8''D*}4''E*{8''E*8''D}/*{8'B*8'A*8'B*8''D*}4''E*{8''E*8''D}/*{8'B*8'A*8'B*8''D*8''E*8''D*8''F*8''D}/*1''E/*4'B*4''E*{8''D*8''E*8'B*8n'G}/*4'A*4'B*{8'E*8'F*8n'G*8'E}/*{8'A*8'B*8n''C*8n''
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Wyszogroda (Kobylniki)
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Raciaza
@4/4$xFCG {8'B*8'B*8''E*8x''D*}4''E*4'B/*{8'B*8'B*8''E*8x''D*}4''E*4'B/*{8'B*8'B*8''E*8x''D*}4''E*4''F/*1''E/*4'B*4''E*{8'A*8'A*8n''C*8'B}/*4'A*4'B*{8'A*8'G*8'F*8'E}/*{8'A*8'B*8n''C*8''E*}4''D*4''E/*1'A/*
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Makowa (Perzanowo, Czerwonki)
@3/4$xFCG {8.'A*6'A*8'B*8'A*8'B*8'G}/*{8.'A*6n''C*8'B*8'A*8'B*8'G}/*{8.'A*6n''C*}4'B*4'A/*{8n''C*8''D*}2''E/*4''E*4''E*{8n''F*8''E*8''D*8n''C}/*4''D*4''D*{8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8'A*8'B*}4n''C*4''E/*{8''D*6n''C*6
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od Jedlinska
Gdziez to jedziesz Jasiu - na...
od LIpna
@2/4$xFCG 4''E*4''E/*{8n''F*8''E*}4'A/*4''D*4''D/*{8n''C*8'B*}4n'G/*{8n''C*8''D*8''E*8n''G}/*{8n''F*8''E*}4n'G/*4'A*4'B/*{8n''C*8'B*}4'A/*
Haniu moja pojdz do domu
od Andrychowa
@2/4$xFCG {8'A*8'B*8'B*8'A}/*{8'A*8'B*8'B*8'A}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8'A*8'B*8'B*8'A}/*{8''D*8''D*8n''C*8n''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'E}/*{8'F*8'F*8'G*8'G}/*{8'A*8'B*8'B*8'A}/*
Przy gaiczku przy zielonym
od Myslenic
@3/4$xF 2'B*4''C/*{8''D*8x''C*8''D*}4''E*4''D/*4'B*{8'G*8'B*8''D*8''C}/*{8'A*8'F*8'D*8'F*}4'G/*2'B*4''C/*{8'A*8'F*}4'D*4''D/*4'B*{8'G*8'B*8''D*8''C}/*{8'A*8'F*8'D*8'F*}4'G/*
A moja wojtowa a dajciez mi...
od Pragi (Tarchomin)
@3/4 4'G*2''C/*{8'B*8''C*}4''D*4''E/*4'G*2''C/*{8'B*8''C*}4''D*4''E/*{8''F*8''F*}4''F*4''F/*{8''E*8''D*}4''E*4''E/*4''E*2'G/*{8''C*8'B*}4''D*4''C/*{8''D*8''E*}4''F*4''F/*{8''E*8''D*}4''C*4''
Dobry dzien karczmarko,...
od Mogielnicy, Rawy
@3/4 4'G*2''C/*{8'B*8''C*}4''D*4''E/*4'G*2''C/*{8'B*8''C*}4''D*4''C/*{8'G*8''F*}4''F*4''F/*{8''E*8''E*}4''E*{8''D*8''C}/*4''G*2'G/*{8'G*8'B*}4''D*4''C/*
Przyszlo trzech andrysow do...
od Gostynina
@3/4$xF 4'D*2'G/*{8.'G*6'A*}4'B*4'B/*4''D*2'A/*{8'A*8'A*}4'F*4'D/*{8.'D*6'G*8'G*8'F*8'G*8'A}/*{8.'G*6'A*}4'B*4'B/*4''D*2'A/*{8'A*8'A*}4'F*4'G/*4'G*2''E/*{8''E*8''C*}4''E*4''E/*4''G*2''D/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8''D*8''D*}4
Nasza karczmareczka dobrze...
od Grodziska, Nadarzyna
@3/4$xF 4'D*4'G*{8'G*8'F}/*{8'G*8'A*}4'B*4'G/*4''D*4.'A*{8x'G}/*{8'A*8'A*}4'F*4'D/*4'D*{8'G*8'A*8'G*8'F}/*{8'G*8'A*}4'B*4'G/*{8.''D*6'A*8'A*8'B*8'A*8x'G}/*{8'A*8'A*}4'F*4'D/*4''E*4''C*{8''C*8'B}/*{8''C*8''D*}4''E*4''C/*4''D*4'B*{
Oj nasza karczmareczka da z...
od Karczewa, Czerska
@3/4$xF 4'D*2'G/*{8'F*8'G*}4'A*4'G/*4'G*2'B/*{8'A*8'B*}4''C*4'B/*2''D*4''E/*{8''D*8'B*8''C*8'B*8'A*8'G}/*{8'F*8'A*}2''D/*{8'F*8'G*}4'A*4'G/*
Karczmareczka nasza dobrze...
od Kempna, Ostrzeszowa
@3/4$xF 2'G*4'G/*{8'F*8'G*}4'A*4'B/*4'E*4'D*{8'F*8'G}/*{8'A*8'G*}4'F*4'G/*{8'D*8'G*}4'F*4'G/*{8'F*8'G*}4'A*4'B/*4'E*4'D*{8''C*8'B}/*{8'A*8'G*}4'F*4'G/*
Jechal szynkarz z miasta...
od Mielca, Baranowa
Nasza szynkareczka z Bogiem...
od Zawichosta
Dobry wieczor karczmareczko z...
od Bodzanowa (Letowo, Makolin)
@3/4 4'G*4''C*4'G/*{8''C*8''E*}4''F*4''D/*4''G*4.''E*{8'B}/*{8''C*8''E*}4''F*4''D/*4''G*4.''E*{8''C}/*{8''F*8''A*}4''F*4''D/*4'B*4'G*4'G/*{8'B*8''D*}4''E*4''C/*
Ej szynkareczka nasza
od Bialegostoku
@3/4 {8'G*8'B*}2''C/*{8'B*8''C*}4''D*4'B/*{8'G*8'B*}2''C/*{8'B*8''C*}4''D*4''C/*{8'G*8''F*}4''F*{8''F*8''E}/*{8''G*8''F*}4''E*4''C/*{8''F*8''E*}2'G/*{8'B*8''C*}4''E*4''G/*{8'G*8''F*}4''F*{8''F*8''E}/*{8
Przyszlo trzech ondrysow do...
od Kozienic, Ryczywolu
@3/4 4'G*2''C/*{8''D*8''C*8'B*8''C*8''D*8''E}/*4'G*2''C/*{8''D*8''C*}4''E*4''G/*4''G*4''F*{8''E*8''G}/*4''F*4''E*{8''D*8''D}/*4'G*2''C/*{8''D*8''C*}4'B*4''C/*
Oj nasza karczmarka dobrze...
od Chmielnika (Sedziejewice)
@3/4 4'G*2''C/*{8'B*8''C*}4''D*4''E/*4'G*4.''C*{8''D}/*{8'B*8''C*}4''D*4''E/*4''E*4.''F*{8''E}/*{8''G*8''F*}4''E*{8''D*8''C}/*4''E*4.'G*{8'A}/*{8'B*8''C*}4''D*4''C/*
Da jest ci tam maslo
od Szkalmierza (Charzewice)
@3/4 {8.'G*6'G*}4'G*4''C/*{8.'G*6'G*}4'G*4'E/*{8.'G*6'G*}4'G*4''C/*{8.'G*6'G*}4'G*4'E/*4.''E*{8''D*8''C*8'B}/*{8.'A*6'A*}4'A*4''D/*{8''C*8'B*8'A*}4'G*{8'A*8'B}/*4''C*2''C/*2''C*4''E/*2''C*4''G/*2''C*4''E/*2''C*4''G/
Mazur
od Pragi (Tarchomin)
@3/4 {8'G*8'B*}4''D*4''D/*4''E*2''C/*{8''E*8''G*}4''G*4''A/*4''A*2''D/*{8'G*8'B*}4''D*4''D/*2''F*{8''D*8'B}/*{8''D*8''E*}2''C/*
A jest tam w oborze na dlugim...
od Gostynina (Sierakowek, Lesniewice)
@3/4$xFC {8'D*8'F*}4'A*4'F/*4'A*2''D/*{8''C*8''E*}4''D*4'B/*4'A*4.'G*{8'E}/*{8'D*8'F*}4'A*4'B/*2'G*4'E/*{8'D*8'F*}2'A/*{8'D*8'F*}4'A*4'B/*2'G*4'E/*{8'E*8'F*}2'D/*
Na wiek wiekow amen moi...
od Konskich (Blaszkow)
@3/4 {8'G*}4''C*{6'B*6''C*6''D*6''C*6'B*6''C}/*{6''D*6''C*6'B*6''C*6''D*6''C*6'B*6''C*6''D*6''C*6'B*6''C}/*{6'G*6''D*}4''D*{6x''C*6''D*6''E*6''D*6x''C*6''D}/*{6''E*6''D*6x''C*6''D*6''E*6'
Polski
od Pragi, Radzymina
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4.''D*{8''E*8''E*8''D}/*{8''C*8'B*8''C*8'A}/*4.''C*{8'B*8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'B}/*{8''C*8'B*8'A*8'F}/*2'G/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Ilzy
@2/4$xF {8'D*8'G*8'B*8''D}/*4''C*{8'A*8'F}/*2'G/*{8'B*8''D*8''G*8''E}/*4''D*{8'B*8'G}/*{8'B*8''D*8''G*8''E}/*4''C*{8'A*8'F}/*{8'G*8'B*8''D*8''C}/*4'A*{8'D*8'F}/*2'G/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Przedborza
@2/4 {8'G*8''C*8''C*8'B}/*4''D*{8'G*8''C}/*2''C/*{8''E*8''G*8''G*8''E}/*4''A*{8''A*8''G}/*{8''F*8''E*8''F*8''D}/*4''G*{8''G*8''F}/*{8''E*8''D*8''E*8''C}/*4''D*{8'G*8''C}/*2''C/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Leczycy
@2/4$bB {8''F*8''F*8''E*8''D}/*2''C/*{8'A*8'B*8''C*8''D}/*2''C/*{8'A*8'A*8''C*8''C}/*{8''C*8''F*8'A*8''C}/*{8'B*8'B*8'B*8'B}/*{8'B*8''D*8'G*8'B}/*{8'A*8'B*8''C*8''D}/*2''C/*{8''F*8''F*8''E*8''G}/*2''F/*
Graj pastuszku graj Bog ci...
od Lipna i Rypina
@4/4 {8''C*8'B*8''C*8''D*}2''E/*{8''E*8''D*8''E*8''F*}2''D/*{8''D*8''C*8''D*8''E*}2''F/*{8''F*8''E*8''F*8''G*}2''E/*{8''E*8''G*8''G*8''G*8''A*8''G*8''F*8''E}/*{8''D*8''F*8''F*8''F*8
Pomalutku graj glosu dobywaj
od Warszawy
@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4'B*4n'G/*{8'A*8n''C*}4'B*4n'G/*{8'A*8'B*}4n''C*4''D/*2.''E/*{8n''C*8''E*}4n''F*4''E/*{8''D*8n''C*}4'B*4n'G/*{8''E*8''E*}4n''F*4''E/*{8''D*8n''C*}4'B*4n'G/*{8'A*8n''C*}4'B*4''D/*2.'A/*
Pomalutku owczaryszku...
od Siewierza i Tarnowskich Gor
@3/4 2''E*{8''C*8'A}/*4'G*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''E*8''F*8''E*8''F*8''D}/*4''G*4''E*4''C/*2''E*{8''C*8'A}/*4'G*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''E*8''F*8''E*8''F*8''D}/*2''C*{8''E*8''G}/*{8''A*8'
Melodia instrumentalna
od Pragi
@3/4$xFCG {8n''C*8''E*}4''E*4''E/*{8''D*8n''F*8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8n''C*8''E*}4''E*4''E/*{8''D*8n''F*8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8n''C*8n''C*}4'B*4'G/*4.'A*{8n''C*8''D*8'B}/*{8n''C*8n''C*}4'B*4'G/*2.'A/*
Jesli bedziesz slubowala
od Gostynina i Kowala
@3/4$xFCG 4n'G*4n'G*{8'B*8''D}/*{8''E*8n''C*}4n''C*4''E/*{8n'G*8'B*}4''D*{8''E*8''D}/*{8n''C*8'B*}2'A/*4'B*4n'G*{8n'G*8'B}/*{8n''C*8'A*}4''D*4n'G/*{8n'G*8'B*}4''D*{8''D*8''E}/*{8n''C*8'B*}2'A/*
Otworzze mi Anulinku
od Opoczna
Hanusie moja slubuj mi badz...
od Rakowa
Na koncu nos na hembulcu broda
od Sandomierza (Bilcza)
@3/4$xFCG {8'A*8''C*}4''E*{8''F*8''D}/*{8''C*8''E*8''F*8''D*8'B*8'A}/*{8'A*8''C*}4''E*{8''F*8''D}/*4'B*4'B*4'A/*{8'A*8''C*}4''E*{8''F*8''D}/*{8''C*8''E*8''G*8''A*8''E*8''C}/*{8'A*8''C*}4''E*{8''F*8'
Oj zieleni sie zieleni
od Pragi (Zabki, Brodno)
Oj moja matulu cozem zarobila
od Ppragi (Bialoleka)
Badzze moja nie badz czyja
od Pragi (Bialoleka, Marki)
@3/4$xFCG 2''E*4x''D/*2''E*4x''D/*4''E*{8x''D*8''E*8''F*8x''D}/*4''E*{8x''D*8''E*8''F*8x''D}/*4'E*{8'G*8'B*}4''D/*{8''C*8'A*}2'E/*4'E*{8'G*8'B*}4''D/*{8'G*8'B*8''D*8''F*}4''E/*4'E*{8'G*8'B*}4''D/*{8''C*8'A*}2
Melodia instrumentalna
od Pragi (Bialoleka)
@3/4$bB 2.''C/*2.''C/*{8''C*8n'B*}2'G/*4'B*4'A*4'F/*{8'G*8'B*}2'G/*4'B*4'A*4'F/*{8'G*8'B*}2'G/*4'B*4''D*4''C/*{8'B*8'B*}2'G/*4'B*4'A*4'F/*
Poznac ci to poznac chlopca...
od Pragi, Okuniewa

Pages