Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 401 - 450 of 876 | Click here to search the melodies

@3/4$xFCG {8''D*8''C*}4''D*4''C/*4'E*4'G*4'A/*{8''D*8''C*}4''D*4''C/*4'E*4'G*4'A/*{8''D*8''C*}4''D*4''C/*4'B*4''F*4''E/*{8''D*8''C*}4''D*4''C/*4'E*4'G*4'A/*
Ta dziewczyna maruda
od Pragi, Okuniewa
@3/4$bB {8.'F*6'A*8''C*8''D*8''C*8'A*8'F}/*{8'B*8'A*8'G*8''D*}4''C/*{8.'F*6'A*8''C*8''D*8''C*8'A*8'F}/*{8.'G*6'C*}4'E*4'F/*{8.''E*6''E*8''E*8''C*8''D*8''E}/*{8.''F*6'A*}4''D*4''C/*{8.'B*6'A*8'G*8''D*8''C*8'E}/
Melodia instrumentalna
od Pragi, Minska
@3/4 {8''C*8''E*}4''G*{8''A*8''D}/*{8''F*8''A*}4.''G*{8''E}/*{8''C*8''E*}4''G*{8''A*8''D}/*{8''F*8''F*}4''E*4''C/*{8'B*8''D*}4'G*{8'B*8''D}/*{8''F*8''F*}4''E*{8''G*8''D}/*{8'B*8''D*}4'G*{8'B*8''D}/*{8
Uzywaj Rozienko swiata
od Pragi (Milosna)
@3/4$xF 4''D*4''D*4''D/*{8''D*8''E*}4''D*{8''C*8'A}/*{8'G*8'A*}4''C*{8'A*8'G}/*4'A*2'D/*{8'D*8'F*}4'A*4'G/*{8'A*8''C*}4'A*4'G/*{8'F*8'G*}4'B*4'G/*4'A*2'D/*
Oj w stodole ja spala
od Pragi (Milosna)
Melodia instrumentalna
od Pragi, Oko[!
@3/4 {8''C*8''E*}4''E*4''E/*{8''F*8''D*}4''E*4''D/*{8''E*8''C*}4''D*{8''C*8'B}/*{8'G*8'G*}4'B*4''C/*{8''E*8''G*}4''G*4''G/*{8''A*8x''F*}4.''G*{8n''F}/*{8''E*8''G*}4''E*4''C/*{8''D*8''D*}4'B*4''C/
Oj jedzie Jasio jedzie
od Pragi (Grochow)
@3/4 4''C*{8.'G*6'G*8'F*8'E*8'D}/*{8.'C*6'C*}4'E*4'D/*4''C*{8.'G*6'G*8'F*8'E*8'D}/*{8.'C*6'C*}4'E*4'D/*{8.''C*6''C*}4''D*4''E/*{8.''D*6''D*8''C*8'B*8'A*8'G}/*{8.''C*8''C*8.''D*}4''E/*{8.''D*6''D*8''C*8'B*8'A*8'G}/*
Hej jechali przez wsisko
od Pragi (Grochow, Milosna)
Przyjechal Jasieniek z...
od Ciechocinka
@3/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C*8''D*8''E}/*{8.n''F*6n''F*}4''E*{8''E*8''D*8''C}/*{8''E*8n''F*8''G*}4n''F*{8n''F*8''E*8''D}/*{8''E*8''E*}4''C*{8''C*8'B*8'A}/*4.'G*{8'B*}4''D/*{8'D*8'F*8'A*}4'G*4''D/*4'G*{8'G*8'B*}4
Melodia instrumentalna
od Pragi (Goclaw, Grochow)
@3/4 2.''G/*2.''G/*{8'G*8'A*8'B*}4''C*4''D/*4''E*4''C*4''E/*4''E*4''G*4''E/*{8''D*8''G*}4''D*{8''D*8'B}/*{8'G*8'A*8'B*}4''C*4''D/*4''E*4''C*4''E/*{8'G*8'B*}4''D*{8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8''D*8'B*8''E*8'
Melodia instrumentalna
od Pragi (Grochow)
@3/4$xFCG 4'G*4'B*4''D/*{8n''C*8'B*}4'A*4n''C/*4''E*4''E*4''D/*{8n''C*8'B*}4'A*4'E/*4'G*4'B*4''D/*{8n''C*8'B*}4'A*{8n''C*8'A}/*4'G*4'B*4''D/*{8'B*8'G*}4'A*4'E/*
Oj Teres moja Teres
od Pragi (Goclaw)
@3/4 {8'G*8'B*}4''C*{8''D*8''E}/*{8''F*8''F*}4''E*4''C/*{8''F*8''F*}4''E*4''C/*4''F*4''E*{8''G*8''E}/*4''F*4''E*{8''C*8''E}/*4''F*4''E*4''G/*{8''F*8''F*}4''E*{8''C*8''E}/*4''D*4''D*4''C/*{8
Melodia instrumentalna
od Pragi (Goclaw)
@3/4$bBE {8'B*8''D*}4''F*4''F/*{8n''E*8''G*}4''F*4''D/*{8'B*8''D*}4''F*4''F/*{8''E*8''C*}4'A*4'F/*{8'B*8''D*}4''F*4''D/*{8''C*8''E*}4''C*4'F/*{8'B*8''D*}4''F*4''D/*{8''E*8''C*}4'A*4'F/*
Poszla panna na zoledzie
od Pragi (Grochow)
@3/4$xF 2'G*4'G/*{8'F*8'A*}4''C*4''C/*2'B*4'D/*{8'G*8'B*}4''D*{8''D*8''C}/*4'B*4'B*4'G/*{8'F*8'A*}4''C*4''E/*{8''E*8''D*}4''D*4''D/*4'G*2'G/*
Cieszyla sie matka...
od Pragi (Las)
@3/4$xFCG {8'G*8'B*}4''D*4'A/*{8n''C*8''E*}4x''D*4''E/*{8''F*8x''D*}4''E*4'A/*{8n''C*8'B*}4'A*4'E/*{8'G*8'B*}4''D*4'A/*{8n''C*8'B*}4''D*4'A/*{8'G*8'B*}4''D*4'A/*{8n''C*8'B*}4'A*4'E/*
Zasial walkon koprem rola
od Pragi (Las)
@7/8$xFCG {8n''C*}4''E*{8'B*8''D*6n''C*6'B*8'A}/*{8n''C*}4''E*{8'B*8''D*6n''C*6'B*8'A}/*{8n''C*}4''E*{8n''F*8''D*8''E*8'A}/*{8''E*}4'A*{8'B*8''D*6n''C*6'B*8'A}/*
Jasio konie poil
od Kowala (Klotno)
Jas konie napajal
od Lowicza (Zlakow koscielny)
@4/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8''D*}4''E*4n''C/*{8''D*8''E*8n''F*8''D*8.''E*6n''C*}4'A/*4n''C*{8''E*8''E*}4''D*{8''E*8'A}/*{8'A*8'B*8n''C*8'B*}4'A*4''D/*4n''C*{8''E*8''E*}4''D*{8''E*8'A}/*{8'A*8'B*8n''C*8'B*}4
Jasio konie poil
od Dabia (Ladorodz, Tarnowka)
@2/4$xFCG {8''E*8''D*8''E*8n''F}/*{8''E*8n''C*}4'A/*{8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8'A*8'G*}4'E/*{8'E*8'B*}4'G/*{8'B*8''E*}4''D/*{8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8'A*8'G*}4'E/*{8'E*8'B*}4'G/*{8'B*8''E*}4''D/*{8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8
Wyjechal Jasienko koniki...
od Szadku (Malyn)
@3/4$xFCG 2''E*4''F/*{8''E*8''D*}4''C*{8'B*8'A}/*4''C*4.''E*{8''D}/*{8'B*8'A*}4''C*{8'B*8'G}/*4'A*4.''C*{8'B}/*{8''C*8''E*}4''D*{8'B*8'A}/*4''C*4.''E*{8''D}/*{8'B*8'A*}4''C*{8'B*8'G}/*
Jasio konie poil
od Wielunia (Rudlice)
Wedrowala Kasia wedrowal i...
od Krzepic
@4/4$xF {8'G*8'F*8'G*8'A*}4'B*4''E/*{8''D*8'A*8'B*8'A*}4'G*4'D/*4''C*4''E*4.''D*{8'G}/*4.'A*{6'F*6'G*}2'G/*
Jas koniki poil
od Krotoszyna
@3/4$xFCG {8'E*8'E*}4'G*4'A/*{8n''C*8'B*}2'A/*{8'G*8'E*}4'G*4'A/*{8n''C*8'B*}2'A/*2n''C*4n''C/*{8n''C*8''E*}4''D*4'B/*{8'B*8'B*}4'G*4'E/*{8n''C*8'B*}2'A/*2n''C*4n''C/*{8n''C*8'B*}4''D*{8n''C*8'B}/*{8'B*8'B*}4'G*4'E/*{8n''C*8'B*}2
A wygnal Jasiunio konika na...
od Bodzanowa (Makolin, Letowo)
@3/4$xFCG {8n''C*8''D*}4''E*4''E/*4''E*2n'G/*{8n'G*8'B*}4''D*{8''E*8''D}/*{8n''C*8'B*}2'A/*{8'A*8'B*}4n''C*4''E/*{8''D*8'B*}2n'G/*{8n'G*8'B*}4''D*{8''E*8''D}/*{8n''C*8'B*}2'A/*
Jasio konie poil
od Lipna i Rypina
@3/4$xFCG {8'E*8'G*}4'A*4'B/*2''E*4''D/*{8'B*8''D*}4''E*{8n''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'E*}2'D/*{8'E*8'E*}4n'C*4'E/*4'E*4.'G*{8'E}/*{8'G*8'A*8n''C*8'B*}4'A/*{8'G*8'E*}2'D/*
Jas koniki poil
od Kowalewa
@3/4$xFCG {8n''C*8n''C*}4n''C*4''E/*2n''G*4''E/*{8''D*8''D*}4''D*4'B/*2''E*4n''C/*{8'A*8'G*}4'A*4'B/*4.n''C*{8'B*}4'A/*{8'G*8'B*}4.''E*{8'G}/*2'A*4'A/*
Jasio konie poil - wersja I
od Torunia (Lazyn, Dobrzejewice, Lubicz)
Jas koniki poil
od Grudziaza, Kwidzyna
Jasio konie poil
od Inowlodza (Rzeczyca)
Jasio konie poil
od Radomia (Jedlnia)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4'B/*4n''C*{8'B*}4.'A/*{8'B*8'G*}4'A*4'B/*4n''C*{8'B*}4.'A/*4n''C*4''E*4''E/*{8''D*8n''F*}4.''D*{8'B}/*{8n'G*8'B*}4''D*{8''E*8''D}/*4n''C*{8'B*}4.'A/*
Jasio konie poil
od Kozienic (Nowawies, Majdan)
@3/4$xFCG {8'A*8'A*}4'A*4'B/*4n''C*{8n''C*8'A*}4-/*{8'B*8'G*}4'A*4'B/*4n''C*{8'B*8'A*}4-/*4n''C*4n''C*4''E/*{8''E*8''E*}4''D*4'B/*{8'B*8'B*}4'B*4''D/*4n''C*{8'B*8'A*}4-/*
Jasio konie poil
od Gniewoszowa
Jas koniki poil
od Sandomierza (Gory Wysokie)
@3/4$xF {8'G*8'A*}4'B*4''C/*2'B*4'A/*{8'G*8'A*}4'B*4''C/*4''D*2''D/*{8''D*8''E*}4''D*4''C/*2'B*4'A/*{8''C*8''C*}4.'B*{8'F}/*4'A*2'G/*
Jas koniki poil - wersja I
od Lagowa (Paprocice, Lechowek)
@3/4$xF {8'G*8'A*}4'B*4''C/*2'B*4'A/*{8'G*8'A*}4'B*4''C/*4''D*2''D/*{8''D*8''E*}4''D*4''C/*2'B*4'A/*{8''C*8''C*}4.'B*{8'F}/*4'A*2'G/*
Jas koniki poil - wersja I
od Lagowa (Paprocice, Lechowek)
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4.'B*{8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4.''D/*{8''D*8''E*8''D*8'B}/*4.''D*{8'A}/*{8''C*8''C*8'B*8'F}/*{8'G*}4.'G/*
Jas koniki poil - wersja II
od Lagowa (Paprocice, Lechowek)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4'B/*4n''C*2'B/*{8'B*8'G*}4'A*4'B/*4'G*2'E/*4'A*4n''C*4n''C/*{8n''C*8''E*}4''D*4n''C/*{8'B*8n'G*}4'B*4''D/*4n''C*2'A/*
Jasio konie poil
od Slupi Nowej (Baszowice)
@3/4 {8'B*8''D*8''F*8''G*8''E*8''G}/*{8''F*8''D*8''F*8''G*8''E*8''C}/*{8'B*8''D*8''F*8''F*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*6''E*6''F*8''G*8''E*8''C}/*
Jas koniki poil
od Szkalmierza (Charzewice)
@3/4$xF 4'B*4''D*4'B/*4''D*4''C*4'A/*4'A*4''C*4''E/*{8''D*8'B*}2'G/*4'B*4''D*{8'B*8''C}/*4''D*2'A/*4'A*4''C*{8'A*8''C}/*{8'B*8'A*}2'G/*
Jas konika poil
od Wislicy (Kuchary)
@3/4$xF {8'G*8'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''F*}4''A*4''G/*{8''G*8''E*}4''C*4''C/*{8''E*8''G*}4''F*4''D/*{8''D*8'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''F*}4''A*4''G/*{8''G*8''E*}4''C*4'A/*{8'A*8'A*}4'B*4'G/*{8'G*8'B*}4.''D
Oj i u mojej matuli da i...
od Pragi (Las, Zbytki)
@3/4 4''E*4''F*4''A/*{8''G*8''F*}4''D*4''C/*{8''C*8''E*}4''G*4''F/*2''D*{8'B*8'G}/*4'G*4'B*4''C/*{8''D*8''D*}4'B*4'A/*{8'G*8'B*}4''C*4''C/*2''D*{8'B*8'G}/*
Oj lesiewskie parobki to...
od Pragi (Las)
@3/4$bB {8'A*8''C*}4''F*4''F/*{8''D*8''F*}4''E*4''D/*{8'A*8''C*}4''F*4''F/*{8''D*8'B*}4'G*4'F/*{8'A*8'A*}4''C*4''C/*{8'G*8'B*}4.''D*{8''C}/*{8'A*8'A*}4''C*4''C/*{8'G*8'B*}4'G*4'F/*
Oj i koniki kaliki
od Pragi (Las, Zerzen)
Oj dlaboga co sie stalo
od Pragi (Zerzen)
Zagrajze mi mazureczka
od Pragi (Zerzen)
@3/4$xF {8'B*8''D*8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8'A*8'F*8'A*}4''C*{8'B*8'A}/*{8'B*8''D*8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8'A*8'F*8'D*8'A*}4'G/*{8'D*8'F*8'A*}4''C*{8''C*8'A}/*4'G*4'B*4'B/*{8'D*8'F*8'A*}4''C*{8''C*8'A}/*4'G*{8'B*8'G*}4
Da po wodzie po Wisle da...
od Warszawy (Gorce)
@3/4$xF {8'D*8'G*8'B*8''D*}4''E*4'A/*{8''C*8''E*}4''D*4'G/*{8'B*8''D*}4''E*{8'A*8''C}/*{8'B*8'G*}4'A*4'D/*{8'B*8''C*}4'A*4'G/*{8'B*8'G*}4'A*4'D/*{8'B*8''C*}4'A*4'G/*{8'B*8'G*8'B*}4'A*4'D/*
Parobeczku krzywo orzesz
od Warszawy (Gorce)
@3/4$bBE {8'F*8'B*}4'B*4'B/*{8'B*8''C*}4'A*{8'G*8'F}/*{8'F*8'A*}4''C*4''E/*{8'B*8''C*}4'A*{8'G*8'F}/*{8'F*8'F*}4'A*4''C/*{8'A*8'A*}4''C*4'B/*{8'B*8''D*}4''E*4''G/*{8''E*8''D*}4'B*{8'G*8'F}/*
Wyjrzyj dziewucho na gory
od Warszawy (Gorce)
@3/4 4'B*4''C*4''E/*{8''D*8''F*}4''D*{8'B*8'A*8'G}/*4'B*4''C*4''E/*{8''D*8''F*}4''D*{8'B*8'A*8'G}/*4'B*4''C*4''E/*{8''G*8''G*}4''E*4''G/*4''G*4''D*4''F/*{8''E*8''F*}4''D*{8'B*8'A*8'G}/*
Oj moja Marys
od Warszawy (Gorce, Blizny)
Sobie ja gram nie komu
od Warszawy (Gorce)
@4/4 {8''C*8'G*8'E*8'G*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8'B*8'G*8'F*8'G*8'F*}4'E/*{8'C*8'E*8'G*8''C*}4'A*4'F/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8''C*8'A*}4'G/*{8'G*8'B*8''D*8''E*}4''F*{8''E*8''D}/*{8''E*8''D*8''C*8'B*}4''C*4''C/*
Kole Katwi miasta w jednej...
od Osterode (Kraplewo)
@3/4 {8''C*8'G*}4'E*4'G/*4''C*2''E/*{8''D*8'B*}4'G*4'F/*{8'G*8'F*}2'E/*{8'C*8'E*}4'G*4''C/*2'A*4'F/*{8'A*8'A*}4'A*4''C/*{8''C*8'G*}2'G/*{8'G*8'B*}4''D*4''E/*{8''F*8''E*}2''D/*{8''E*8''D*}4''C*4'B/*4''C*2''C/*
Kole Katwi miasta w jednej...
od Osterode (Kraplewo)

Pages