Kolberg 02 Sandomierskie

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t. 2. Sandomierskie.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.
Year: 
1865

Melodies

Displaying 1 - 50 of 343 | Click here to search the melodies

@3/4$xFC 4''D*4''D*4n''F/*4.''E/*4''D*4''C*4'G/*4'G*2'A/*{8n''C*8b'B*}4'A*4b'B/*2''C*4''D/*4''D*4.n''C*{8'A}/*{8'G*8'A*}4b'B*4'A/*2n''C*4''D/*4''D*2'A/*
Bog zaczyna i Bog konczy
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8'B*}4''D/*{6''D*6''E*8''D*8''C}/*{8'B*}4'A/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8'A*}4''D/*{8'G*}4-/*
A cyli mi wesla
Sandomierskie
A cyli mi wesla
Sandomierskie
@2/4$xFC 4''D*{8''D*8''E}/*{8''E*8''C*}4''D/*{8n''C*8'A*8n'F*8'G}/*2'A/*{8n''C*6b'B*6'A*8n'F*8'G}/*4n''C*{8''D*8''D}/*4n''C*4'A/*{8n'F*8'G*8'A*8b'B}/*4n''C*{8''D*8''D*}2.'A/*
Oj kolem wianku kolem
Sandomierskie
@3/4$xF 2-*{8''G*8''G*8''G*8''A*8''A}/*{8''G*8''F*}2''G/*4n''F*{8b''E*8''D*8''C*8'B*8''C}/*2.''D/*4'G*{8'G*8'A*8'B*8''C*8''D}/*{8b''E*8''D*8''D*8n''F*8b''E*8n''F*8''G*8''A*8''G}/*4n''F*{8b''E*8'
Oj kolem wianku kolem
Sandomierskie
Oj ladny wianek mam
Sandomierskie
@3/8$xF {8'A*8'A*8'A}/*{8'B*}4''C/*{8''E*8''D*8''D}/*{8.''C*6'A*8'G}/*{8'A*8'A*8'B}/*{8''C*}4''D/*4''C*{8'A}/*{8'G*}4-/*{8'A*8''C*8''C}/*{8b'B*}4'A/*{8''C*8''C*8''C}/*{6b'B*6'A*}4'G/*{8'A*8'A*8'B}/*{8''C*}4''D/*4''C*{8'A}/*{8'G*}
Oj jedzie jedzie Jasin nadobny
Sandomierskie
@2/4$xFC {8'A*8''C*8''D*8''C}/*4''D*{8''C*8'A}/*{8'A*8''C*8''D*8''C}/*4''D*4'A/*{8''C*8''C*8'A*8''C}/*4''D*{8''C*8'G}/*2'A/*{8'A*8''C*8''D*8''C}/*4''D*{8''C*8'A}/*{8'A*8''C*8''D*8''C}/*4''D*4'A/*{8'A*8'A*
A wsiadaj ze mna na woz
Sandomierskie
@3/4$xFC 4'A*4''C*4''D/*4''D*4''C*4'A/*2''D*4''D/*4'A*4''C*4''D/*4''D*4''C*4'G/*2'A*4'A/*4'A*4''C*4''D/*4''D*4''C*4'A/*4'G*4b'B*4'A/*4n''C*2'G/*4'A*4''C*4''D/*4''D*4''C*4'G/*2'A*4'A/*
Wynijdz ze matko z grobu
Sandomierskie
A cegoz na nas patrzycie
Sandomierskie
@3/8$xFC {8'A*8''C*8''D}/*{8''D*8''C*8'A}/*{6''D*6''E*8''E*8''D}/*{6b'B*6'A*}4'G/*{8'A*8''C*8''D}/*4''D*{8'G}/*4.'A/*
A nie gnij ze siê kalinowy...
Sandomierskie
Instrumentalna - Marsz
Sandomierskie
@3/8$xF {8'A*8x''C*8''E}/*{6''D*6x''C*8.''D*6'A}/*{6'A*6''C*8b'B*8'A}/*{8'G*}4''D/*{8'A*8x''C*8''E}/*{6''D*6x''C*8.''D*6b'B}/*{6'A*6''C*8b'B*8'A}/*{8'F*}4'G/*
Oj da moja Kasieniu
Sandomierskie
@2/4$xF {8'A*8''C*8b'B*8'A}/*{8'G*}4''D*{6''C*6b'B}/*{8'A*8''C*8b'B*8'A}/*{8n'F*}4'G*{8'G}/*{8'A*8''C*8b'B*8'A}/*{8'G*}4''D*{6''C*6b'B}/*{8'A*8''C*8b'B*8'A}/*{8n'F*}4'G*{8'G}/*
Pani mloda sciezala
Sandomierskie
@3/4 4-*{8'G*8'B*}4''C/*{8''E*8''F*8''E*8''E*8''D*6'B*6'G}/*{8'A*6''C*6''D*}4''E*{8x''F*8''A}/*4''G*{8''E*8''D*}4''C/*{8''D*8''G*}4x''F*4''G/*4''G*{8''E*8''D*8''E*8''F}/*4''G*{8''F*8''F*8''E*8
Taniec
Sandomierskie
Jaworowe stoly macie
Sandomierskie
@3/8$xFC {8'A*8''C*8''D}/*{8''D*8''C*8'A}/*{6''D*6''E*8''D*8''D}/*{6b'B*6'A*}4'G/*{8'A*8''C*8''D}/*{8''D*8''C*8'G}/*4'A*{6'A*6-}/*
Trzaœnij ze workiem
Sandomierskie
A rzedem gosci sadzajcie
Sandomierskie
@2/4$xF {6'G*6'B*8''C*8''D*8''E}/*{8''D*8''D*6''C*6'B*6'A*6'G}/*{8''C*8'B*}4''D/*2'A/*4'A*{8'B*8'F}/*4'G*4-/*
Oj a z zastola druzynecka
Sandomierskie
Wesoluchu cy ty spis
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'B*}4''D/*{6''D*6''E*}4''D/*{6''D*6'B*}4'G/*{6'G*6'A*8'B*8'B}/*{6'B*6'A*8'G*8'B}/*{6'G*6'F*8'G*8-}/*
Za zdrowie starosty nasego
Sandomierskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*8''D*8''D}/*{8'G*8'B*8''D*8''C}/*{8'B*8''D*8'A*8'A}/*{8'D*8'F*}2'G/*
Stary zdruzba nie lusy
Sandomierskie
Oj chmielu chmielu
Sandomierskie
@2/4$xF {8'G*8'G*8'G*8'G}/*{8'G*8'G*8'G*8'G}/*{8'B*8''C*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*8''D*8''C}/*{8'B*8'B*}4'A/*{8'B*8'B*}4'A/*{8'F*8'G*8'A*8'A}/*{8'A*8'A*}4'A/*{8'A*8'A*}4'A/*{8'D*8'F*8'G*8'G}/*{8'D*8'F*}4'G/*{8'B*8''C*8''D*8''D}/*{8'
Zrobie ja tej swej matusi
Sandomierskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8'G*8'B}/*4''C*{8''D*8'B}/*{8''C*8'B*}4''C/*2'G/*{8'G*8'B*8'G*8'B}/*4''C*4'G/*2'A/*{8'G*8'B*8'G*8'B}/*4''C*{8''D*8'B}/*4.''C*{8'G}/*{8'G*8'B*8'G*8'B}/*4''C*4'G/*2'A/*
A wstydzcie siê panowie...
Sandomierskie
@3/8$xF {6'B*6''C*}4''D/*{6''D*6''E*8''D*8''D}/*{6''D*6'B*}4'G/*{6'G*6'A*8'B*8'B}/*{6'B*6''C*8'B*8'B}/*{6'F*6'E*}4'D/*{6'G*6'F*8'G*8-}/*
Nie wydam pani mlody
Sandomierskie
@3/8$xF {6'B*6''C*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8.''D*6''C}/*{6'B*6'B*8'A*8'A}/*4'G*{8-}/*{6'B*6'B*8'A*8'A}/*{6'B*6''D*8.''C*6'B}/*{6'B*6'B*8'A*8'A}/*{6'B*6''D*8.''C*6'B}/*{6'B*6'B*8'A*8'A}/*4'G*{8-}/*
Lepiej bylo nie tanowac
Sandomierskie
A sokoliku na koniku
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'E*6'F*8'G*8'E}/*{8'A*8.n''C*6'A}/*{6'B*6''D*8''D*8''D}/*{8''E*8n''C*8'A}/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{8'A*8n''C*8'G}/*{8'A*}4-/*{8'A*8''E*8'B}/*{8'A*}4-/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{8'A*8n''C*8'G}/*{8'A*}4-/*
Na pirse zaloty
Sandomierskie
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'E*6'F*8'G*8'E}/*{8'A*}4n''C/*{8'B*8''D*8''D}/*{8''E*}4n''C/*{6'B*6'G*8'E*8'G}/*{8'A*}4n''C*{8'A*}4-/*
Ozlecialy sie siwe golebie
Sandomierskie
Oj zacynajmyz ten wianek wiæ
Sandomierskie
Zakukala kululecka
Sandomierskie
Ozlecialy sie siwe golebie
Sandomierskie
Lacki ino kraj
Sandomierskie
@3/4$xF {8'B*8''C*}4''D*4''D/*{8''D*8''E*}4''D*4''C/*4'B*2''D/*2'A*4'G/*{8'A*8'B*}4''C*4'B/*{8'A*8'B*}4''C*4'B/*4'A*2'B/*4'G*4-*4-/*
O wiele ja ogrodeckow
Sandomierskie
Oj co sie stalo
Sandomierskie
@3/8 {8'G}/*{6.''C*3''D*8''E*6''F*6''D}/*4''E*{6'B*6'G}/*{6''C*6''D*8''E*6''F*6''D}/*4''E*{6'B*6'G}/*{6.''C*3''D*8''E*6''F*6''D}/*4.''G/*{6''G*6''A*8''G*8''F}/*4''E*{6''D*6''C}/*{6''D*6''F*8''E*8
Do rozgi
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8''D*8''D*8''E}/*{6''E*6'A*}4''D/*{8''C*8''C*8n'G}/*4b'B*{8'A}/*{6n'G*6'A*8b'B*6b'B*6'A}/*4''C*{8''D}/*{8''E*6''C*6'B*6'A*8n'G}/*{6n'G*6'A*8b'B*6b'B*6'A}/*{8''C*8''C*8n'G}/*4b'B*{8'A}/*{8''A*8''A*8''B}/*{6''B*6'
Do rozgi
Sandomierskie
A wiernie ja panu Bogu
Sandomierskie
Ej corusia sie matki radzi
Sandomierskie
Dobra nocka weedle pu-nocka
Sandomierskie
Oberek
Sandomierskie
Wybieraj ze sie
Sandomierskie
Oj wybieraj ze sie
Sandomierskie
Blogoslaw nas matko moja
Sandomierskie
@2/4$xFC 4''C*{8'A*8''C}/*4''D*{8''C*8'A}/*{8''C*8''C*8''D*8''C}/*4''D*{8'A*8-}/*{8''C*8''C*8'A*8''C}/*{8''D*8''C*8'A*8'G}/*2'A/*
Oj a parami panowie druzyna
Sandomierskie
@3/4$xFC {8'A*8''C*}4'A*4''C/*4''D*4''D*4''C/*2''D*4'A/*{8''C*8''C*}4'A*4''C/*2''D*{8'A*8'G*8'B}/*2.'A/*
Ctery swiece zgorzalo
Sandomierskie
Jaworowe drzewo
Sandomierskie
@2/4$xF {8''D*8''D*8''D*8''D}/*{8x''C*8x''C*8.''D*6'A}/*{8b'B*8''C*8''D*8''C}/*{8b'B*8'A*}4'G/*{8'A*8'G*8'F*8'F}/*{8'G*8'A*8b'B*8b'B}/*{8''C*8''C*8''D*8''C}/*{8b'B*8'A*}4'G/*
Prosili nas na wesele
Sandomierskie

Pages