Kolberg 02 Sandomierskie

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t. 2. Sandomierskie.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.
Year: 
1865

Melodies

Displaying 51 - 100 of 343 | Click here to search the melodies

Hej wesoluchu cy ty spis
Sandomierskie
@3/8$xF {8'B*8''D*8'B}/*{8''D*}4-/*{6''D*6''C*8'B*8''D}/*{8''D*8''C*8'B}/*4'B*{6'A*6'F}/*4'G*{6'D*6-}/*{6'F*6'G*8'A*8''C}/*{8'B*}4''D/*4'B*{6'A*6'F}/*4'G*{6'D*6-}/*{8'B*}4''D/*{8'B*}4''D/*4'B*{6'A*6'F}/*4'G*{6'D*6-}/*{6'F*6'G*8'A*8''C}/*{8
Dziekujemy naprzod panu Bogu
Sandomierskie
@3/8$xF {6'B*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8''D*8''C}/*{8'B*}4''D/*4'A*{6-}/*{8''C*8.'B*6'F}/*4'G*{8-}/*
A kaz se grac starsy druzba
Sandomierskie
@3/8$xF {6'B*6''C*8''D*8''D*6''D*6''E*8''D*8''C}/*{6'B*6'B*8''C*6'A*6'F}/*{8'G*}4'D/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8''D*8''C}/*{6'B*6'B*8''C*6'A*6'F}/*{8'G*}4'D/*{6'D*6'D*8'C*8'E}/*{6'D*6'C*8'D*8'G}/*{6'G*6'G*8'A*8
A w lesie korzenie
Sandomierskie
A w lesie korzenie
Sandomierskie
@3/8$xF {6'D*6'D*8'C*8'E}/*{6'D*6'C*8'D*8'G}/*{6'G*6'G*8'A*8'F}/*{8'G*}4'D/*{6'D*6'D*8'C*8'E}/*{6'D*6,B*8'D*8'G}/*{6'G*6'B*8'A*6'F*6'D}/*{8'G*}4'D/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8.''D*6''C}/*{6'B*6'B*6''D*6''C*6'A*6'F}/*{8'G*}4'D/*{6
A w lesie korzenie
Sandomierskie
Kole lasa
Sandomierskie
@3/8$xF {6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''C*6'A*8.'F*6'D}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8'G}/*{8'B*6''D*8''D*8''C}/*{6'B*6'A*8'B*8''C}/*{6''D*6''C*8'B*8'A}/*4'G*{8'G}/*
Kole lasa
Sandomierskie
@3/8$xF {8'A*6''C*6'B*6'A*6'G}/*{6'A*6'B*6'B*6'A*6'F*6'D}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8'B*}4''D/*{6'A*6'B*6''C*6'B*6'A*6'G}/*{8'A*6''C*6'B*6''D*6''C}/*{6''D*6''C*8'B*8'A}/*4'G*{8'G}/*
Kole lasa
Sandomierskie
Oj chmielu chmielu
Sandomierskie
@2/4$xFCG {8-*8''C*8'A*8''C}/*4.''D*{8''C}/*{8''D*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8''C*8''C*6'A*6''C*8''E}/*4''D*{6''C*6'A*8'B}/*2'A/*
Oj pod lawe ruciany wianecku
Sandomierskie
Oj pod lawe ruciany wianecku
Sandomierskie
Zawolajciez tu matulii moji
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8''C}/*{6'B*6'A*8'F*8'D}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*4.''D/*{6''D*6''E*8''D*8''C}/*{6'B*6'A*8'B*8''C}/*{6''D*6''C*8'B*8'A}/*4'G*{8-}/*
Juzes niewiasta Marysiu
Sandomierskie
@3/8$xF {8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8'B}/*{8''C*}4'A/*{6'A*6'B*8''C*8'A}/*4''D*{8'B}/*{8'G*}4'A/*{8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8'B}/*{8''C*}4'A/*{6'A*6'B*8''C*8'A}/*4''D*{8'B}/*{8'G*}4'A/*
Nasa Marysia nasa
Sandomierskie
@3/8 {6''C*6''E*8''G*8''G}/*{6''G*6''E*8''C*8''E}/*{6''A*6''F*}4''D/*{6''D*6''D*8''F*6''F*6''A*6''F}/*{6''E*6''D*8'B*8''D}/*{6''F*6''E*}4''G/*{6''C*6''D*8''E*8''E}/*{8''E*8''C*6''C*6''E
Przepioreczka
Sandomierskie
@3/4$xFC 4''D*4''D*4n''F/*4''E*2''D/*4n''C*4'A*4'A/*4'G*2'A/*4''D*4''D*4n''F/*4''E*2''D/*4n''C*4'A*4'A/*4'G*2'A/*{8n''C*8'G*}4'A*4b'B/*2n''C*4''D/*4''D*4.n''C*{8'A}/*{8n'F*8'G*}4'A*4'B/*2n''C*4'A/*4'G*2'A/*
A moj wianecku z barwinecku
Sandomierskie
Zacynajmy ten wianecek wic
Sandomierskie
@3/4$xFC 4''D*4''D*4n''F/*4''E*2''D/*4''C*4'A*4'B/*4''C*2'A/*4''D*4''D*4n''F/*4''E*2''D/*4''C*4'A*4'B/*4''C*2'A/*{8''C*8'G*}4'A*4b'B/*2n''C*4''D/*4''D*4.'A*{8'G}/*{8n'F*8'G*}4'A*4b'B/*2n''C*4''D/*4'G*2'A/*
O miedzy dwiema goreckoma
Sandomierskie
Oj wiele mlyna
Sandomierskie
@2/4$xF {8'B*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''D*8'B}/*2''C/*{8'B*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''D*8'B}/*2''C/*{8'B*6'B*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''D*8'B}/*{8''C*8'B*8'A*8''D}/*{8'B*8'F*}4'G/*{8'B*6'B*6'A*6'B*6''D*8''C}/*4''C*{6'B*6'A*8
Oj sa sciezecki sa
Sandomierskie
@3/4$xFC {8'A*8''D*8''D}/*{8''D*}4''C/*{8''D*8''D*8'A}/*{8'A*}4'G/*{6'A*6'A*8''C*8''D}/*{8''D*8''C*8'G}/*4.'A/*{6'A*6'A*8''C*8''D}/*{8''D*}4''C/*{6''D*6''E*8''D*8''C}/*{8'A*}4'G/*{6'A*6'A*8''C*8''D}/*{8''D*8''
Oj halu halu
Sandomierskie
Oj juz wianecka dowijamy
Sandomierskie
A na zdrowie starosty nasego
Sandomierskie
@3/8 {6''D*6x''F*8''D*8x''F}/*4''G*{8x''F}/*{6b''E*6''D*8''C*8'B}/*{8''C*8''D*8''C}/*4'G*{8'B}/*4''C*{8''D}/*{6''F*6b''E*8''D*8''C}/*{6'B*6'G*}4''C/*
A na zdrowie starosty nasego
Sandomierskie
@3/8 4''D*{8x''F}/*{6b''E*6''D*8''C*8'B}/*{8''C*8''D*8''C}/*4'G*{8'B}/*4''C*{8''D}/*{6.x''F*8b''E}/*{6''D*6''C*6b''E*6''D}/*{6'B*6'G*}4''C/*
A na zdrowie starosty nasego
Sandomierskie
@2/4$xF {6'G*6'G*6'G*6'G*6'B*6'B*6'B*6'B}/*{6'B*6'B*6'B*6'B*6''D*6''D*6''D*6''D}/*{6''D*6''D*6''D*6''D*6'B*6'B*6'B*6'B}/*{6''D*6''D*6''D*6''D*6''G*6''G*6''G*6''G}/*{6''G*6''G*6''G*6''G*6''G*6''G*6
Instrumentalna - Wiwat
Sandomierskie
@2/4$xF {8'B*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''D*8'B}/*2''C/*{8'B*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''D*8'B}/*2''C/*{8'B*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''D*8'B}/*{8''C*8'B*8'A*8''D}/*{8'B*8'F*}4'G/*{8'B*8'A*8'B*8''D}/*4''C*{8'B*8'A*8'F}/*2'G/*
Oj druzbowie mili
Sandomierskie
Oj lacki ino brzeg moja...
Sandomierskie
@3/4$xFC 4''D*4''D*4n''F/*4''E*2''D/*4''C*4'A*4''D/*4'G*2'A/*4''D*4''D*4n''F/*4''E*2''D/*4''C*4'A*4''D/*4'G*2'A/*{8n''C*8'G*}4'A*4b'B/*2n''C*4''D/*4''D*4.'G*{8n'F}/*{8n'F*8'G*}4'A*4b'B/*2n''C*4''D/*4'G*2'A/*
Oj pomalutku rozplatajcie
Sandomierskie
@3/8$xF {6'B*6''C*8.''D*6''C}/*{8'A*}4''D/*{6'A*6'B*8.''C*6'B}/*{8''D*}4'G/*{6'B*6''C*8.''D*6''C}/*{8'A*}4''D/*4'G*{8-}/*
Jakies mi to mawial
Sandomierskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*6''C*6'B}/*{8''D*8''D*8''D*8'B}/*4.''C*{8'G}/*{8'B*6'B*6'A*8'B*6''C*6''E}/*4''C*4'F*2'G/*
Oj schodzcie sie panowie...
Sandomierskie
@3/8$xF {8'A*8'A*8'B}/*{8'B*}4''C/*{8''E*8''D*6''D*6''C*6'B}/*{8'A*}4'G/*{8'A*8'A*8'B}/*{8''C*}4''D/*4''C*{6b'B*6b'A}/*{8'G*8-*8-}/*{8''C*8''D*6''C*6'B}/*{8'G*}4'A/*{8''C*8''D*6''C*6'B}/*{8'A*}4'G/*{8'A*8'A*8'B}/*{8''C*}4''D/*4
Oj dobranocna wele pol nocka
Sandomierskie
@3/4$xFC {8'A*8'A*}4''C*4''D/*4''D*4.''C*{8'A}/*{8''C*8''D*}4''D*4''C/*4''D*4''C*4'A/*{8''C*8''C*}4''D*4''E/*4''D*4''C*4'G/*2'A/*
A wybieraj ze sie nadobna...
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'A*6'A*8''C*8'A}/*{8''D*8''D*8''C}/*4''D*{8'A}/*{6''C*6''C*8''D*8''E}/*{6''D*6''D*8''C*8n'G}/*4'A/*
Cegoz na nas patrzycie
Sandomierskie
@3/4$xF {6'G*6'B*8''C*8''D*8''E}/*{8''D*8'A*}4''D/*4'A*{8'D*8-}/*{8'F*8'G*8'B*8''D}/*4''C*{8'B*8n'F}/*4'G*{8'D*8-}/*
A druzbowie koleja
Sandomierskie
@3/4 4-*{8'G*8'B*8''C*8''E}/*4''F*{8''E*8''E*8''D*8'B*8'G}/*{6'A*6'B*6''C*6''D*}4''E*4x''F/*4''G*{8b''E*8''D*}4''C/*{8''D*8''G*}4x''F*4''G/*4''G*4''E*4x''F/*4''G*4''F*{8''E*8''E}/*{8''D*8'B*}2''C
Oberek
Sandomierskie
@3/4$xF {6'G*6'B*8''C*8''D*8''E}/*{8''D*8'A*8''D*8x''C}/*4'A*{8'D*8-}/*{6'D*6'F*8'G*8'B*8''D}/*{8''C*8''C*8'B*8'F}/*4'G*{8'D*8-}/*
A kraj matusiu ser mokry
Sandomierskie
W polu zagawki Jasieniu
Sandomierskie
@3/8$xFC {8'A*8''C*8''D}/*{8''D*8''C*8'A}/*{6''D*6''E*8''D*8''D}/*{6b'B*6'A*}4'G/*{8'A*8''C*8''D}/*{8''D*8''C*8'G}/*4.'A/*
A trzasaj ze workiem
Sandomierskie
@3/8$xFC {6'A*6'A*8''C*8'A}/*{8''D*8''D*8''C}/*4''D*{8'A}/*{6''C*6''C*8''D*8''E}/*{8''D*8''C*8'G}/*4.'A/*
Stary druzba Marsalek
Sandomierskie
@3/4$xFC 4'A*4''C*4''C/*4''D*2''C/*{8''D*8''E*}4''D*{8''D*8''C}/*4'A*2'G/*4'A*4''C*4''D/*4''D*4''C*4'G/*2.'A/*
Oj da pod lawe ruciany...
Sandomierskie
@3/8$xFC {8'A*8''C*8''D}/*{8''D*}4''C/*{6''D*6''E*8''D*6''D*6''C}/*{8'A*}4'G/*{8'A*8''C*8''D}/*{8''D*8''C*8'G}/*4.'A/*
Oj da wstydzcie sie panowie...
Sandomierskie
@2/4$xF {8'B*8''C*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*8''D*8''C}/*{8'B*8''D*}4'A/*{8'D*8'F*}4'G/*{8'G*8'B*8'A*8'A}/*{8'G*8'B*8''D*8''C}/*{8'B*8''D*}4'A/*{8'D*8'F*}4'G/*
A nie wydam pani mlodyj
Sandomierskie
@3/8$xF {8'A*8'A*8x''C}/*4''D*{8x''C}/*{6'A*6'A*8'G*8'F}/*{8'G*8b'B*8'G}/*{8'F*8'D*8'F}/*4'G*{8'A}/*{6b'B*6'A*8'G*8'F}/*{8'G*8b'B*8'G}/*{8'F*8'D*8'F}/*4'G*{8'A}/*{6b'B*6'A*8'G*8'F}/*{8'G*8b'B*8'G}/*
Oj da na zdrowie pani mlodyj...
Sandomierskie
@2/4$xF {8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''D*8''C}/*{8'B*8'G*8'A*8'F}/*2'G/*{8'G*8'B*8'A*8'A}/*{8'G*8'B*8''C*8''C}/*{8'B*8'G*8'A*8'F}/*4'G*4-/*
Ju zes niewiasta Kasieniu
Sandomierskie
@3/4$xFC 4''D*4''D*{8n''F*8''E}/*{8''C*8'A*}2''D/*{8''C*8''D*}4n''C*{8b'B*8'G}/*2.'A/*4''D*4''D*{8n''F*8''E}/*{8''C*8'A*}2''D/*{8''C*8''D*}4n''C*{8b'B*8'G}/*2.'A/*{8n''C*8'G*6'A*6'B}/*{6n''C*6'A*8'G*6'A*6'B}/*{6n''
Oj chmielu chmielu
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6n''C*6x''D*8.''E*6x''D}/*{8''E*8.n''C*6'A}/*{6n''C*6'B*8.n''C*6'B}/*{8'G*8'A*8-}/*{6x''D*6x''D*8''E*8x''D}/*{8''E*8.n''C*6'A}/*{6n''C*6'B*8.n''C*6'B}/*{8'G*6'A*6'E*8-}/*{6n''C*6x''D*8.''E*6x''D}/*{8''F*8.''E*6
Jaworowe kolka
Sandomierskie
@2/4$xF 4'B*{8'B*8''C}/*4''D*{8''D*8'B}/*{8''C*8'G*}4-/*4'B*{8'B*8''D}/*4''C*{8'B*8'F}/*4'G*4-/*4'B*{8'B*8''C}/*{8''D*8''E*8''D*8'B}/*4''C*{8'B*8''C}/*4''D*{8'B*8'F}/*2'G/*4'B*4'B/*4'B*{8''D*8''E}/*4''C*{8'B*8'F}/*4'G*4-/*
Oj na rozplecinach
Sandomierskie
Ctery swiece
Sandomierskie

Pages