Kolberg 02 Sandomierskie

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t. 2. Sandomierskie.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.
Year: 
1865

Melodies

Displaying 151 - 200 of 343 | Click here to search the melodies

@3/8 {8'G*8''F*8''F}/*{6''E*6''G*8''E*8''C}/*{6'B*6''D*8'G*6'A*6'B}/*{8''C*}4''E/*{8'G*8''F*8''F}/*{6''E*6''G*8''E*8''C}/*{6'B*6''D*8'G*6'A*6'B}/*{8.''C*6''C*6'B*6''C}/*
Krakowiak Coz ja nieboraczek
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''F}/*{6''D*6''F*8.''G*6''E}/*{6''D*6''F*8''G*8''E}/*{6''D*6''F*6''A*8.''G*6''E}/*{6''C*6''C*8'A*3''C*6.'A}/*4'G*{8-}/*{6''C*6''C*8'A*3''C*6.'A}/*{6'G*6'B*8''C*8''E}/*{6''C*6''C*8
Cztery lata wierniem sluzyl
Sandomierskie
Oj tam w sadecku
Sandomierskie
A dajze mi Boze
Sandomierskie
Od bogatej wdowy
Sandomierskie
Ach niescensna dola
Sandomierskie
@2/4 {8'G*8''F*}4''F/*{8''E*}4''E*{8''C}/*{8''D*8''D*8''D*8''D}/*{8''E*}4.''E/*{8''F*8''F*}4''F*{8''E*}4''E*{8''C}/*{8'B*8'G*8'A*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8'B*8'B*8'B*8'B}/*{8''C*8''D*8''E*8''C}/*{8'B*8'B*8'B*8
Cemu mnie matulu
Sandomierskie
Jakze nie mam smutna byc
Sandomierskie
@2/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8'B}/*4n''C*{8''D*8'B}/*4n''C*4-/*{8''D*8''E*8n''F*8''E}/*4''D*4''E*4'A*4-/*4''E*{8''E*8'B}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A/*{8n''C*8'B*8''D*6n''C*6'B}/*4'A*4n''C/*{8''D*8''E*8n''F*8''E}/*4''D*4
Z tamtej strony jeziora
Sandomierskie
@2/4$xF {8'G*8'G*8''D*8''D}/*{8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'B*8''C*8'B}/*{8''D*8''C*8'B*8'G}/*4'A*4'D*{8'F*8'G*8'A*8'B}/*4''C*4'B/*4'A*4'D/*{8'G*8''C*8'B*8'A}/*4'G*4'G/*4'A*4'D*{8'F*8'G*8'A*8'B}/*4''C*4'B/*4'A*4'D/*{8'G*8'
Gdzie odjezdzasz
Sandomierskie
@2/4$bB {8'F*8'A*8''C*8''C}/*4'B*{8''D*8''D}/*{8'A*8'B*8'B*8'G}/*4'G*{8'F*8'F}/*{8'F*8'A*8''C*8''C}/*4'B*{8'B*8'G}/*{8'A*8''C*8'B*8'G}/*4'G*{8'F*8'F}/*
A chodzila po lesie
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'A*6'A*8.n''C*6'B}/*{6n''C*6''D*8''E*8''D}/*{6n''C*6''D*8''E*8''D}/*{6n''C*6''E*6''D*6n''C*8'B}/*{8'A*}4n'G/*{6n''C*6''E*6''D*6n''C*8'B}/*{8'A*}4'G/*
Da jakze isc do dziewcyny
Sandomierskie
@3/8$xF {8'A*8'A*8'B}/*{8''C*8'B*8'G}/*{8'A*}4''D/*{8'A*8'A*8'B}/*{8''C*8'B*8'G}/*{8'A*}4'G/*{6'E*6'G*8'B*8'B}/*{6'D*6'A*8''D*8''D}/*{6'E*6'G*8'B*8'B}/*{6'D*6'A*8''D*8''C}/*
Napije sie troske
Sandomierskie
Z tamtej strony jeziora
Sandomierskie
@3/8$xF {8'G*8'B*8''C}/*4''D*{8''D}/*{8''G*8''F*8''E}/*4''D*{8''D}/*{8'B*8'B*8'B}/*{8''C*8''C*8''C}/*{8''E*8''D*8''C}/*4'B*{8'B}/*
Cozes tam jadal
Sandomierskie
Ctyry mile za Warsawka
Sandomierskie
@2/4$xF {8'B*8''D*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8'B*}4''C/*{8'B*8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'G*8'G*8'G}/*
A w Krakowie w nowym domu
Sandomierskie
@3/8$xF {6'B*6''D*8''C*8'A}/*{6'A*6x''C*8.''D*6'B}/*{6'B*6''D*8''C*8'A}/*{6'A*6x''C*8''D*8''D}/*{6'G*6'G*8'F*8'A}/*{6'G*6'E*8.'D*6'F}/*{6'G*6'G*8'F*8'A}/*{6'G*6'E*8'D*8'D}/*
O dla Boga smierc mi grozi
Sandomierskie
Oj nie mas ci to nie mas
Sandomierskie
A wstawaj ze synowa
Sandomierskie
@3/4$xF {8'B*8''D*8''E*8'B*}4''D/*{8''D*8'B*8''C*8'A*}4''C/*{8'G*8'B*8''C*8'G*}4'B/*{8'D*8'D*8'D*8'F*}4'G/*
Szedl chlopak z Lozny
Sandomierskie
Oj juzem sie napatrzyl
Sandomierskie
Nie wyganiaj owcarecku
Sandomierskie
Da gora owce gora
Sandomierskie
A z podola Wolki moje
Sandomierskie
Kiedym ja wedrowal
Sandomierskie
@3/4$xF {6'G*6'A*6b'B*6''C*8''D*8''D*8''G*8''F}/*{8''G*8''G*8''F*8''D*1''G}/*2''D/*{8''D*6''G*6''F*}4.''G*{8''D}/*{8b''E*8''D*''C}/*2'G/*{6'G*6'A*6b'B*6''C*8''D*8''D*8''G*8''F}/*{8''G*}4''G*{8''
Oj lulaj ze lulaj
Sandomierskie
Pod Kamiencem pod Podolskim
Sandomierskie
@3/4$xFCG {8'A*8'A*}4.''E*{8'A}/*{8''E*8''E*8n''G*8''E}/*{8''D*8''D*8''E*8'A}/*{8n''C*8n''C*8''D*8'B}/*{8''D*8n''F*}4.''E*{8'A}/*{8''D*8n''C*8'B*}4'A*4'A/*
Pod Kamiencem pod Podolskim
Sandomierskie
@3/4$xF {8'G*8'G*}4'B*4''C/*2''D*4''D/*{8''D*8''D*}4.''D*{8''C}/*4.'B*{8'A*}4'G/*{8'B*8''D*}4.''C*{8'G}/*4.'B*{8'A*}4'G/*{8'F*8'F*}4'A*4''E/*2''E*4''E/*{8''E*8''D*}4.''D*{8'A}/*4.''C*{8'B*}4'B/*{8''C*8''E*}4.''D*{8'
W zielonym gaiku
Sandomierskie
Wszystkie gospodynie
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8'B*8'B}/*{8''C*8''E*8''E}/*{6''D*6''F*8''F*8''F}/*4''G*{8''E}/*{8''E*8''G*8''E}/*{6''G*6''G*8''F*8''D}/*{8''D*8''G*8''E}/*{6''D*6''D*8'B*8'G}/*{6'A*6'B*8''C*8'A}/*4'G*{8''G}/*{6''C*6'
Oj umarl Maciek
Sandomierskie
Obertas
Sandomierskie
Plon niesiem
Sandomierskie
@3/4$xF 4'D/*4'G*4'A*4b'B/*4'A*4'G*4'A/*2b'B*4'G/*4'A*2''C/*4b'B*4'A*4'G/*4'A*2''C/*4'A*2''C/*4b'B*4'A*4'G/*2''C*4'F/*2'G*4-/*
Od zielonego gaju
Sandomierskie
Od zielonego gaju
Sandomierskie
@3/4$xF {8'G*8'G*8'A*8b'B*}4'A/*{8''C*8''C*8b'B*8'A*}4'G/*{8'A*8''C*8b'B*8'A*8''C*8'G}/*2.'A/*{8'A*}2'G*{8-}/*
Jak nas zajeli
Sandomierskie
Oj od onego
Sandomierskie
Oj od onego
Sandomierskie
Ja juz ciebie nie zapomne
Sandomierskie
@4/4$bBE 4''D*{8.''D*6''C*}4'B*4'B/*{8''C*8''D*8.''E*6''C*}4'A*4'F/*4'B*{8'A*8'B*8''C*8''D*8.''E*6''C}/*4'B*4'A*4'B*4-/*4''F*{8.''F*6''E*}4''D*4''D/*{8''E*8''F*8.''G*6''E*}4''C*4'A/*4'B*{8'A*8'B*8''C*8'
Ach ona widze nie ublagana
Sandomierskie
@4/4 {8'G*8'G*8'G}/*4.''C*{8'E*8'G*8'A*8'G*8'F*8'E}/*{8'G*8'F*}4'F*{8-}/*{8'G*8'G*8'G}/*4''D*{8'B*8'G*}4'G*{8'A*8'F}/*{8'E*8'E*}4-*{8-}/*{8'G*8'G*8'G}/*4'G*4''E*4.''D*{8''C}/*{8'B*8'A*}4-*{8-}/*{8'A*8'A*8'A}/*4'A*4'G*{8'G*8''F*8''E*8''D}/*{8'
Luba kochanko
Sandomierskie
@6/8$xF {8'D}/*4'B*{8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{8'B*}4'A*{8-}/*{8'B*8'B*8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{6'B*6'A*}4'G*{8-}/*{8b'B*8b'B*8b'B*8.
Nad brzegiem cicho plynacej...
Sandomierskie
@3/4$bB {8'F*8'F*}4b'A*4'B/*2.''C/*{8''F*8''F*}4''F*4b''D/*2.''C/*{8''F*8''F*}4''F*4b''D/*2.''C/*{8b''D*8b''D*8b''D*8''C*}4'B/*2.'G/*{8'E*8b''D*8''C*8'B*8'G*8b'A}/*2'F*4-/*{8'E*8'F*8'G*8b'A*8'B*8'G}/*4.''C*{8b'A*8'G*8b'
Odjezdzajac rzekl
Sandomierskie
@3/4$bB {8'F*8'F*}4b'A*4'B/*2.''C/*{8''F*8''F*}4''F*4b''D/*2.''C/*{8''F*8''F*}4''F*4b''D/*2.''C/*{8b''D*8b''D*8b''D*8''C*}4'B/*2.'G/*{8'E*8b''D*8''C*8'B*8'G*8b'A}/*2'F*4-/*
Odjezdzajac rzekl
Sandomierskie
Odjezdzajac rzekl
Sandomierskie
@6/8$xFCG {8''E}/*4''C*{8''C*8'B*8'A*8'B}/*4.'A*{8'E*8-}/*{6'A*6''C}/*4''E*{8''E*8''F*8x''E*8''F}/*4.'B*4-/*{8'E}/*4''C*{8''C*8''D*8''C*8''D}/*4.''E*{8''F*8-}/*{6''D*6'B}/*4'A*{8'A*8'B*8'A*8'B}/*4.'A*{8'A*8-}/*{8''C}/*4'F*{8'F*}4
Nieszczescie losem mym wlada
Sandomierskie
Nie takie to czasy byly
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6''E*6'E*8'G*8'B}/*{6''C*6'E*8'A*8''C}/*{6'B*6'E*8'F*8'G}/*{6'A*6''C*8''F*8''E}/*{6''E*6'E*8'G*8'B}/*{6''C*6'E*8'A*8''C}/*{6'B*6'E*8'F*8'G}/*{6'A*6''C*8'A*8'A}/*{8.'F*6'G*6x'A*6'F}/*{8.'B*6''C*6''D*6''E}/*{8.''F*6
Dalibog ze powiem mamie
Sandomierskie
Jestem uboga dziewczyna
Sandomierskie

Pages