Kolberg 02 Sandomierskie

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t. 2. Sandomierskie.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.
Year: 
1865

Melodies

Displaying 201 - 250 of 343 | Click here to search the melodies

@2/4$xFCGD {8'E*8n'G*8'B*8'B}/*4'B*{8n''C*8'A}/*4n'G*{8'F*8'E}/*4'E*{8'D*8-}/*{8n'G*8'B*8n''D*8n''D}/*4n''D*{8''E*8n''C}/*4'B*4x'A/*4'B*4-/*{8'E*8n'G*8'B*8'B}/*4'B*{8n''C*8'A}/*{8n'G*8'F*6'A*6n'G*6'F*6'E}/*4'E*{8'D*8-}/*4n''C*{8'A*8'F}/*4'B*{8n'G*8
Juz miesiac zaszedl
Sandomierskie
@4/4$xFC {8'D*8n'F}/*4.'A*{8'A*8'A*8n''F*8''E*8''D}/*{8''D*8''C*}4''C*4-/*{8''C*8''D}/*{8''E*8''C*}4.'A*{8'G*8'A*8'C}/*{8'C*8'D*}4'D*4-/*{8'D*8n'F}/*{8n'F*8'E*}4'E*{8-*8'E*8.'A*6'G}/*{8'G*8n'F*}4n'F*4-/*{8'D*8n'F}/*4.'E*{8'E*8'E*8b'B*8'A*8'C}/*
Juz od swiata opuszczony
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8n''C*8'A}/*{6''E*6n''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'E*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8-}/*{6'A*6'B*8n''C*8'A}/*{6''E*6n''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'E*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8-}/*{8n''C*8''E*8n''C}/*{6n''G*6''E*8.''D*6n''C}/*{6'B*6''D*8.n''G*6n'
Juz ty spiewasz skowronecku
Sandomierskie
@3/4$xFCG {8'E*8'A*8'A*8'A*8'G*8'A}/*{8x'A*8'B*}4'B*4-/*{8'E*8'B*8'B*8'B*8x'A*8'B}/*{8x'B*8''C*}4''C*4-/*{8'A*8''C*8''C*8''C*8'B*8''C}/*{8''E*8x''D*}4n''D*4-/*{8''D*8'B*8'B*8'B*8x'A*8'B}/*{8''D*8''C*}4''C*4-/*{8'A*8''C*8''C*8
Czy na miejscu czy w podrozy
Sandomierskie
@2/4$xF {8.''F*6''F*8.''G*6''E}/*{8''D*8''D*8'B*8'G}/*{8.'A*6'B*8.''C*6'A}/*{8'G*8'B*8''D*8''D}/*{8.''F*6''F*8''G*8''E}/*{8''E*8''D*8'B*8'G}/*{8.'A*6'B*8.''C*6'A}/*{8'F*8'F*8'A*8'G}/*{8'G*8'B*8''C*8''E}/*{8''D*6'
Nasa panna panienecka
Sandomierskie
@2/4$xF {8'D*8'F*6'F*6'D*6'F*6'A}/*{8'G*8'B*6'B*6'G*6'B*6''C}/*{8''D*8''D*6''D*6''E*6''D*6''C}/*{6'B*6'A*6'B*6''C*}4''D/*{8'D*8'F*6'F*6'D*6'F*6'A}/*{8'G*8''D*8''D*6'B*6'G}/*{8'F*8'F*8'D*8'F}/*4'G*4'B/*
Nasa panna panienecka
Sandomierskie
@2/4$xFCG {8'E*6'F*6'G*}4'A/*{8n''C*}4''E*{8''E}/*{8''D*8'B*}4n'G/*{8'B*}4''D*{8''E}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A/*{8'A*}4n''C*{8n''C}/*{8'B*8'G*}4'E/*{8'G*}4'A*{8'E}/*{8'E*6'F*6'G*}4'A/*{8n''C*}4''E*{8''E}/*{8''D*8'B*}4n'G/*{8'B*}4''D*{8
Nie wola cyganie
Sandomierskie
@2/4$xFC {8'F*8'G*}4'A/*{8'A*}4''D*{8''C}/*{8'B*8''C*8''D*8''C}/*{8'B*}4'A*{6'B*6''C}/*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*{6x'G*6'A*}4'B*{8'A}/*{6'A*6'F*8'G*8'G*6'E*6'D}/*{8'F*}4'A*{6'B*6''C}/*{8''D*8''C*}4'B/*{8'A*}4'B*{8'A}/*{6x'G*6'A*6'B*6'A*8n
Przepiorecka w proso
Sandomierskie
@2/4 {8''F*8''D*8''D*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8''F*8''D*8''D*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8'B*8''D*8''D*8''F}/*{8''A*}4''G*{8''G}/*{8''G*6''A*6''G*8''F
Gdybym ja chcia³a wojne
Sandomierskie
@2/4 {8''F*8''D*8''D*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8''F*8''D*8''D*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8''C*}4.''C/*
Gdybym ja chcia³a wojne
Sandomierskie
@2/4 {8'B*8''D*8''D*8''F}/*{8''A*}4''G*{8''G}/*{8''G*6''A*6''G*8''F*8''D}/*{8''C*}4''E*{6''E*6''G}/*{8''F*8''A*8''A*8''C}/*{8''C*}4''G*{8''E}/*{6x''F*6''G*6''A*6''G*8n''F*8''D}/*{8''C*}4.''C/*
Gdybym ja chcia³a wojne
Sandomierskie
@2/4$bBE {8''D*}4''F*{8''F}/*{8''G*8''F*8''F*8''E}/*{8''D*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'A*8''C*8''C*8'B}/*{8'B*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'A*8''C*8''E}/*{8''F*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'A*8''C*8''C*8'B}/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8''D*8
Oj wysoka lescyna
Sandomierskie
@2/4$bBE {8''D*}4''F*{8''F}/*{8''G*8''F*8''F*8''E}/*{8''D*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'A*8''C*8''C*8'B}/*{8'B*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'A*8''C*8''E*8''E}/*{8''F*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'A*8''C*8''C*8'B}/*
Oj wysoka lescyna
Sandomierskie
@2/4$bB {8'A*8''C*8''C*8'B}/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8''D*8''C*8''C*8'B}/*{8'A*}4'A*{6'G*6'F}/*{8'E*8'G*8'G*8'F}/*{8'F*}4'A*{6'G*6'F}/*{8'E*8'G*8'B*6'A*6'B}/*{8''C*}4'A*{6'G*6'F}/*{8'E*8'G*8'G*8'F}/*
Oj wysoka lescyna
Sandomierskie
Biezy wiewioreczka
Sandomierskie
@2/4$xF {8'A*8'A*8.''C*6''E}/*{8''D*}4'B*{8''D}/*{8''D*6''E*6''D*8''C*8'A}/*{8''C*}4'B*{8''D}/*{8'A*8'A*8.''C*6''E}/*{8''D*}4'B*{6''D*6'B}/*{8''D*6''E*6''D*8''C*8'A}/*{8''C*}4'B*{8''D}/*{8.''G*6''F*6''A*6'
Biezy wiewioreczka
Sandomierskie
@2/4$xF {8'D*8''C*8''C*6'B*6'A}/*{8'G*}4'B*{8'G}/*{6''D*6''C*6'A*6'F*8'D*8'F}/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{8'D*8''C*8'D*8''C}/*{8'G*8'B*6'B*6'G*6'A*6'B}/*{6''C*6'B*6''C*6'A*6'F*6'D*6'E*6'F}/*{8'G*}4.'G/*
Biezy wiewioreczka
Sandomierskie
@2/4$xFC 4''D*{8'B*8''D}/*{8''C*8'A*8'B*6'G*6'F}/*{8'F*}4'A*{6'B*6'G}/*{8'E*8'E*}4'G/*{8'F*}4'A*{8''D}/*{8''D*8''D*8'B*8'G}/*{8'F*}4'A*{8'E}/*{8'E*8'E*}4'G/*{8'F*8'A*8'A*8'E}/*{8'E*8'C*8'D*8'F}/*{8'F*8'A*8'A*8'E}/*{8'E*8'E*8'F*8'D}/*
Bozez moj kochany
Sandomierskie
@2/4 {8''F*8''G*6''E*6''F*8''G}/*{8''E*}4''C*{8''E}/*{8''D*8''D*8''D*8''D}/*{8''C*}4''C*{8''C}/*{8''D*8''D*8.'B*6''D}/*{8''D*}4''C*{8''C}/*{8'B*8'G*8'A*8'B}/*{8''C*}4.''C/*4'G*{8'G*8'G}/*{8'A*}4'A*{8'A}/*{8'B*8
Powiadam ja
Sandomierskie
@2/4$bBE {8'A*8''C*}4''E/*{8''G*8''G*8.''F*6''D}/*{8''F*8''G*}4''E/*{8''C*8'A*8.'B*6'F}/*{8'A*8''C*}4''E/*{8''C*8'A*8.'B*6''D}/*{8''D*8''F*}4''E/*{8''C*8'A*8.'B*6'F}/*
Siwy golabecek
Sandomierskie
@2/4$xFCG {8'A*8''C*}4''E/*{8''E*8''C*}4''E/*{8.''D*6'B*8.''C*6'A}/*{6'G*6'E*6'F*6'G*}4'A/*{8'E*8'G*}4'B/*{8''C*8'A*}4'B/*{6'B*6'E*6'G*6'A*8.''C*6'A}/*{6'G*6'E*6'F*6'G*}4'A/*{8'A*8''C*}4''E/*{6''E*6'A*6''C*6''D*}4''E/*{8.
A moja matusiu
Sandomierskie
@2/4$xF 4.'D*{6'E*6'D}/*4.'D*{6'E*6'D}/*{8'D*6'E*6'D*8'D*6'E*6'D}/*{8'D*6'E*6'D*8'D*6'E*6'D}/*{8'F*8'A*8.''C*6''C}/*{8'B*}2''D/*{8.''E*6''C*8'A*8'A}/*{6'G*6'B*}4'B*{8'D}/*{8'F*8'A*8''C*8''C}/*{8'B*}4''D*{8''G}/*{8''E*8''D*8''C*8
Nie zalicaj mi sie
Sandomierskie
@2/4$xF 4.'D*{6'E*6'D}/*4.'D*{6'E*6'D}/*{8'D*6'E*6'D*8'D*6'E*6'D}/*{8'D*6'E*6'D*8'D*6'E*6'D}/*
Nie zalicaj mi sie
Sandomierskie
@2/4$xF {8'F*8'A*8.''C*6''C}/*{8'B*}2''D/*{8.''E*6''C*8'A*8'A}/*{6'G*6'B*}4'B*{8'D}/*{8'F*8'A*8''C*8''C}/*{8'B*}4''D*{8''G}/*{8''E*8''D*8''C*8'A}/*{6'A*6'G*}4'G*{8'D}/*
Nie zalicaj mi sie
Sandomierskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8''D*8''F}/*{6''F*6''G*}4''G*{8''D}/*{8''D*8''G*8''F*8''D}/*{8''F*}4''G*{8''D}/*{8''D*8''G*8''F*8''D}/*{8x''C*}4''D*{8'G}/*{8'B*8''C*8'A*8'B}/*{8'F*}4'G*{8'G}/*
Nie zalicaj mi sie
Sandomierskie
@2/4 {8'B*8''D*}4''F/*{8'B*}4''C*{8''E}/*{8''E*8''E*}4''G/*{8''F*}4''D*{8'B}/*{8''D*8''F*}4''E/*{8'B*}4''C*{8''E}/*{8'B*8'B*}4''C/*{8''C*}4'A*{8'G}/*{8''D*8''F*}4''E/*{8'B*}4''C*{8''E}/*{8''D*8'B*}4''D/*{6'A*6'
Za coz organiscie
Sandomierskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8'B*}4'F*{8'G}/*{8'B*6'B*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4.''D/*{8'B*6'B*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4.''D/*{8''D*8''E*8.''C*6'A}/*{8'B*}4.''D/*{8''D*8''D*8''C*8'A}/*{8'F*}4.'G/*{8'D*6'G*6'F*8'G*8'A}/*{6'B*6''D*
Oj wieza mnie wieza
Sandomierskie
@2/4$xF {8'G*}4'B*{6''D*6'B}/*{8''E*8''D*8''D*8'B}/*{8''D*}4''E*{8'B}/*{8''D*8''E*8x''G*8''B}/*{8x'''C*}4x''G*{8''B}/*{8x''G*}4''E*{6''D*6'B}/*{8''D*}4''E*{8'B}/*{8''E*8''D*8'G*8'A}/*{8n'F*}4'G*{6'B*6''D}/*{8''E*8
Krakowiak
Sandomierskie
@2/4$xFCG {8'A*8''C*8.''D*6'B}/*{8'B*8''C*8'A*8'A}/*{8''C*8''C*8.''D*6'B}/*{8'B*8'G*}4'A/*{8''C*8''C*8''D*8'B}/*{8'B*8''E*}4''C/*{8''C*6'A*6''C*8''D*8'B}/*{8'B*8''C*}4'A/*
A pytal sie ojciec syna
Sandomierskie
@2/4$xFCGD {8'G*8'B*6'B*6'A*8'F}/*{8'D*8'E*}4'G/*{8'G*8'B*6'B*6'A*8'F}/*{8'D*8'E*6'G*6'F*8'E}/*{8'G*8'B*6'B*6'A*8'F}/*{8''C*8''C*8''C*8'B}/*{8'G*8'B*6'B*6'A*8'F}/*{8'D*8'E*6'G*6'F*8'E}/*
A pytal sie ojciec syna
Sandomierskie
@2/4$xF {8'B*6'B*6'A*8.'G*6'B}/*{6'B*6'A*}4'A*{8'A}/*{8''C*6''C*6'B*8.''C*6'A}/*{6''C*6'B*}4'B*{6'B*6'A}/*{6'B*6''C*6''D*6'B*8.'G*6'B}/*{6'B*6'A*8.'A*6'B*6'A*6'G}/*{6'A*6'B*6''C*6'A*6'F*6'D*6'F*6'A}/*{6'A*6'G*}4.'G/*{8'B*8''D*}4'
Nie badz taka dumna
Sandomierskie
@2/4 {8''E*}4''G*{8''D}/*{8''D*}4''C*{8''E}/*{8'B*}4'G*{8''C}/*{8''C*}4''E*{8''G}/*{8''E*8''G*}4''D/*{8''F*}4''E*{8''C}/*{8''E*8''D*8'A*8'B}/*{8''C*}4.''C/*{8''C*8''D*8''E*8x''F}/*{6''G*6''A*}4''A*{8'
Gdzie ja sie obroce
Sandomierskie
@2/4$bB {8'F*}4'F*{8'A}/*{8''C*6''D*6''C*8'A*8'F}/*{6''D*6''E*}4''F*{6''E*6''D}/*{6''D*6''C*}4''C*{8''C}/*{6'B*6''C*}4''D*{6''C*6'B}/*{6'B*6'A*}4'A*{8''C}/*{8'G*8''D*8''C*8'E}/*{6'G*6'F*}4.'F/*{6''D*6''E*}4''F*{6
Jezeli w twojej postaci
Sandomierskie
@2/4$bB {8'F*}4'F*{8'A}/*{8''C*6''D*6''C*8'A*8'F}/*{6''D*6''E*}4''F*{6''E*6''D}/*{6''D*6''C*}4''C*{8''C}/*{6'B*6''C*}4''D*{6''C*6'B}/*{6'B*6'A*}4'A*{8''C}/*{8'G*8''D*8''C*8'E}/*{6'G*6'F*}4.'F/*
Jezeli w twojej postaci
Sandomierskie
@2/4$bB {6''D*6''E*}4''F*{6''E*6''D}/*{6''D*6''C*}4''C*{6'B*6'A}/*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*{6''D*6''C*}4''C*{8''C}/*{6'B*6''C*}4''D*{6''C*6'B}/*{6'A*6''C*}4''F*{8'A}/*{8''D*8''C*8'B*8'E}/*{6'G*6'F*}4.'F/*
Jezeli w twojej postaci
Sandomierskie
@2/4$xF {8''D*8''C*8'A*8'B}/*4.'G*{8'B}/*{8''C*8''E*8''G*6''G*6''F}/*4.''D*{8'B}/*{8''D*8''E*8'A*8'B}/*4.'G*{8'B}/*{8''C*8''D*8''E*8'F}/*{8'G*}4.'G/*{8'F*8'F*8'D*6'E*6'F}/*4.'G*{8'B}/*{8''C*6'B*6''C*8'A*6'F*6'A}/*4.'G*{8'B}/
Na brzegu dunaju
Sandomierskie
@2/4$xF {8''D*8''C*8'A*8'B}/*4.'G*{8'B}/*{8''C*8''E*8''G*6''G*6''F}/*4.''D*{8'B}/*{8''D*8''E*8'A*8'B}/*4.'G*{8'B}/*{8''C*8''D*8''E*8'F}/*{8'G*}4.'G/*
Na brzegu dunaju
Sandomierskie
@2/4$xF {8'F*8'F*8'D*6'E*6'F}/*4.'G*{8'B}/*{8''C*6'B*6''C*8'A*6'F*6'A}/*4.'G*{8'B}/*{8'G*8'F*8'D*6'E*6'F}/*4.'G*{8'B}/*{8'B*8'A*8'E*8'F}/*{8'G*}4.'G/*
Na brzegu dunaju
Sandomierskie
@2/4$xF {8''G*6''E*6''G*8''F*6''D*6''F}/*{8''E*8''G*8n''F*8''G}/*{8''G*6''E*6''G*8''F*6''D*6''F}/*{8''E*8''C*8''D*6'B*6'G}/*{8''C*8''E*8n''F*6''D*6''G}/*{8''E*6''E*6''G*8''F*6''D*6''G}/*{8
Instrumentalna - Polka
Sandomierskie
@2/4$bB {8'C*8'F*6'A*6'G*8'A}/*{8'C*8'F*6'A*6'G*8'A}/*{6'C*6'E*6'G*6'A*8'B*8'E}/*{6'G*6'F*6'F*6'F*8'F*8'C}/*{8'B*6'G*6'A*8'B*8'G}/*{8'A*8'F*8'A*8'F}/*{6'C*6'E*6'G*6'A*8'B*8'E}/*{6'G*6'F*6'F*6'F*8'F*8'F}/*
Instrumentalna - Polka
Sandomierskie
@2/4$bBE {8'F*8''D*8'F*8''D}/*{8'F*8''D*6''D*6''C*8''D}/*{8''E*8''C*6''C*6'B*8'A}/*{8''C*8'B*6'B*6'A*8'B}/*{8'F*8''D*8'F*8''D}/*{8'F*8''D*6''D*6''C*8''D}/*{8''E*8''C*6''C*6'B*8'A}/*{8''C*8'B*6'B*6'A*8'B}/*{8
Instrumentalna - Polka
Sandomierskie
@3/8$xF {8'G*8'B*6'B*6''D}/*{6''E*6''D*8'A*6'F*6'E}/*{8'D*8'F*8'F}/*{6'F*6'A*8''C*8'B}/*{8'G*8'B*6'B*6''D}/*{6''E*6''D*8'A*6'F*6'E}/*{8'D*8'F*6'F*6'E}/*{6'D*6'F*8'A*8'G}/*{8'G*8'G*6'F*6'E}/*{6'F*6'A*8''C*8'B}/*{8'G*8'G*6'F*6'E}/*{6
Oj moja matulenku
Sandomierskie
@3/8 {6'G*6'B*8''C*8''E}/*{8''F*8''E*8''C}/*{6''D*6''F*}4''A/*{8''G*8''F*8''E}/*{6''D*6'B*8''C*8''E}/*{8''F*8''E*8''C}/*{6'B*6'G*}4'A/*{8'B*8''D*8''C}/*
Oj niescesliwa siostra
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{8'A*8''D*8''D}/*{6'B*6'B*8.''D*6x''C}/*{8'A*8'D*8'D}/*{6'D*6'F*8'G*8'G}/*{8'B*8''C*8'B}/*{6'B*6'B*8.''C*6'B}/*{8'A*8'D*8'D}/*
Oj cyjez to koniki
Sandomierskie
Oj cyjez to koniki
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8'G*6'B*6''D}/*{8''G*8''B*6''G*6''D}/*{6'G*6'B*8'G*6'B*6''D}/*{8''G*8''B*6''G*6''D}/*{6'G*6'B*8''D*6''F*6''A}/*{8''G*8''B*6''G*6''F}/*{6''D*6'B*8''D*6''F*6''A}/*{6''G*6''E*8''C*6'
Instrumentalna - Mazur
Sandomierskie
@3/8 {8''C*6'E*6'G*6'A*6'B}/*{8''C*6'E*6'G*6'A*6'B}/*{8''C*6'C*6'E*6'G*6''C}/*{6.'B*3'B*6'B*6'G*6'A*6'B}/*{8''C*6'E*6'G*6'A*6'B}/*{8''C*6'E*6'G*6'A*6'B}/*{8''C*6'C*6'E*6'G*6''C}/*{6'B*6'G*8''C*8''E}/*{8''F*6''A*6''D*8
Instrumentalna - Mazur
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'B*6''D*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8x''D*6n''C*6'B}/*{6'B*6''D*8'A*8'A}/*{8'G*}4'A/*{8'E*8'G*8'A}/*{8n''C*8''D*6n''C*6'B}/*{6'A*6n''C*8'B*8'A}/*{8'G*}4'E/*{6'B*6x''D*8.''F*6x''D}/*{6''E*6x''D*8'B*8'G}/*{6'B*6''D
Oj nie wiewaj chustecka
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8''C*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8x''D*8''E}/*{8'B*8''D*8''D}/*{6'B*6'G*6'B*8''C*8'A}/*{8'A*8''C*8''C}/*{6''C*6'A*6''C*8''D*8'B}/*{8'B*8''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'G*6'B*8''C*8'A}/*
A graj zywiej skrzypecku
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'E*6'G*8'B*8'A}/*{6''C*6''C*8''D*6'B*6'G}/*{6'E*6'G*8'B*8'A*6''C*6''C*8'G*8'A}/*{6'E*6'G*8'B*8'A}/*{6''C*6''E*8''D*6'B*6'G}/*{6'E*6'G*8'B*8'A}/*{6''C*6''C*8'G*8'A}/*{6'G*6'A*8''C*8'B}/*{6''D*6''F*8''E*8'B}/*
Dobrodzieja gospodynie
Sandomierskie

Pages