Kolberg 02 Sandomierskie

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t. 2. Sandomierskie.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.
Year: 
1865

Melodies

Displaying 251 - 300 of 343 | Click here to search the melodies

@3/8$xF {6'A*6''D*6''E*6''F*8''G*6''E*6''F}/*{6''G*6''G*6''D*6''F*6''A*6''F}/*{6''D*6''E*6''F*8''G*6''E*6''F}/*{6''G*6''G*8''F*8''D}/*{6''D*6''E*6''F*8''G*6''E*6''F}/*{6''G*6''F*6''D*6
Instrumentalna - Mazur
Sandomierskie
@3/8 {6'G*6'B*8''C*8''E}/*{8''G*8''G*8''F}/*{6''E*8''G*8''D}/*{6''C*6'B*8'G*8'A}/*{6'G*6'B*8''C*8''E}/*{8''D*8''F*8''F}/*{6''E*8''E*8''D}/*{6''C*6'B*8'G*8'A}/*{6'G*6'B*8''C*8''E}/*{6''C*6'B*8'G*8'A}/*{6'G*6
Oj dziekuje ci matko
Sandomierskie
@3/8 {6''C*6''D*8''E*6''E*6''D}/*{6''F*6''D*8'B*8''C}/*{6''D*6''E*8''C*8'B}/*{6'A*6'G*8'B*8''C}/*{6''D*6''E*8''C*8'A}/*{6'G*6''F*8''F*8''F}/*{6''D*6''D*8''C*6''C*6'B*6'G}/*{6'A*6'G*8'B*8''C}/*{6''A*6
Da ona go w leb lup lup
Sandomierskie
@3/8 {6.''G*3x''F*8''D*3n''F*6.''D}/*{8''C*8''E*8''G}/*{6.''G*3x''F*8''D*3n''F*6.''D}/*{8''C*8''E*8''C}/*{6'G*6'B*6''D*8''F*8''F}/*{8''E*8''E*8''C}/*{6.''D*3''F*8''D*8'B}/*{8''C*8''E*8''C}/*{6'G*6
Oj skowronecek
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'G*8'B*8''D}/*{8''G*8''E*6''C*6'A}/*{6'F*6'D*8'F*8'A}/*{8''C*8'B*8'G}/*{6'D*6'F*6'A*8''C*6'A*6'F}/*{8'G*6'B*6'G*6'B*6''D}/*{6''E*6''E*8''C*6'A*6'F}/*{8'G*8'B*8'B}/*{8'G*8'B*8'B}/*{6''E*3-*3''D*6''C*6'B*6''
A sa kwiatki na polu
Sandomierskie
@3/8$xFC {6'F*6'G*8'A*8'A}/*{8'A*}4''D/*{8''C*}4''E/*{6''D*6''C*6''D*8''F*8''D}/*{6'F*6'G*8'A*8'A}/*{8'A*}4''D/*{6''C*6'A*8''C*6'B*6'A}/*{8'G*}4'F/*{6'F*6'G*8'A*8'A}/*{8'A*}4''F/*{8''A*8''C*8''E}/*{6''E*6''D*6''E*8
Instrumentalna - Mazur
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'A*6''C*8''E*6''E*6''D}/*{6''F*6''D*8'B*8'B}/*{8''D*}4''F/*{6'B*6'A*6''C*8''E*6''E*6''D}/*{6''F*6''D*8'B*6'B*6'G}/*{6'E*6'G*}4'B/*{6'E*6'G*8'B*8''D}/*{6'B*6'G*8'E*8'A}/*{8''C*8''E*8''E}/*{6''E*6''E
Nie bede ja roli oral
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'A*6''C*8''E*6''E*6''D}/*{6''F*6''D*8'B*8'B}/*{8''D*}4''F/*{6'B*6'A*6''C*8''E*6''E*6''D}/*{6''F*6''D*8'B*6'B*6'G}/*{6'E*6'G*}4'B/*
Nie bede ja roli oral
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'E*6'G*8'B*8''D}/*{6'B*6'G*8'E*8'A}/*{8''C*8''E*8''E}/*{6''E*6''E*8''G*8''D}/*{6'B*6'G*8'E*8'A}/*{8''C*8''C*8'A}/*{6'E*6'G*8'B*8''D}/*{6'B*6'G*8'E*8'A}/*{8''C*8''E*8''E}/*{6''E*6''E*8''G*8''D}/*{6'B*6'G
Nie bede ja roli oral
Sandomierskie
@3/8$xF {6''G*6''G*8''F*8''A}/*4''E*{6''D*6'B}/*{6'A*6'B*8''C*6'A*6'F}/*{6'G*6'B*8''D*6''E*6''F}/*{6''G*6''G*8''F*8''A}/*4''E*{6''D*6'B}/*{6'A*6'B*8''C*6'A*6'F}/*4'G*{8'B}/*{6''G*6''G*8''F*6''A*6''F}/*4'
Mazur
Sandomierskie
@3/8 {6''G*6x''F*6''D*6x''F*6''G*3b''E*3''D}/*{6''C*6b''E*6''D*6b''E*8''G}/*{8x''F*6''D*6x''F*8''G}/*{6''D*6'B*6''D*6x''F*6''G*3b''E*3''D}/*{6''C*6b''E*6''D*6b''E*8''G}/*{8x''F*6''D*6'B*8''C
Chlopek ci ja chlopek
Sandomierskie
@3/8$xFCGD {8''E*8''D*6'B*6''D}/*{8''E*8n''C*8''E}/*{8''F*8''D*6'B*6''D}/*{8''E*6n''C*6'B*8'A}/*{6n'G*6n'G*8'F*8'A}/*{8n''C*8''E*8n''D}/*{6n''C*6'B*8'A*6'B*6'A}/*{8n'G*8'A*8'E}/*
Oj poscilabym piatki
Sandomierskie
@3/8 {6'F*6'G*8'A*8''C}/*{8''D*8'A*8''C}/*{6''D*6''E*8x''F*8''A}/*{8''D*8'A*8'G}/*{6'F*6'G*8'A*8''C}/*{8''D*8''D*8''C}/*{6'A*6'G*8'F*8'A}/*{8'G*8'C*8'D}/*{6'F*6'G*8'A*8''C}/*{6''D*6''C*8'A*8''C}/*{6''D*6''E*6x'
Oj siedzial na porebie
Sandomierskie
@3/8$xFCG 4''A*{6''E*6n''G}/*{6''A*6n''F*8''E*8''D}/*{6''E*6''E*8n''G*8''D}/*{6n''F*6''E*}4''D/*{6''E*6''G*8''A*8n''F}/*{8''E*}4''D/*{6''E*6''E*8n''G*8''D}/*{6n''F*6''E*}4''D/*{6'B*6''D*8''F*8''
Oj idem ja idem
Sandomierskie
@3/8$xFC 4''A*{6''E*6''G}/*{6''A*6n''F*8''E*8''D}/*{6''E*6''E*8''G*8''D}/*{6n''F*6''E*}4''D/*{6''E*6x''G*8''A*8n''F}/*{8''E*}4''D/*{6''E*6''E*8''G*8''D}/*{6n''F*6''E*}4''D/*
Oj idem ja idem
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'G*8'B*8'B}/*{8''C*8'A*8''C}/*{6''D*6'B*8'G*8'B}/*{8''C*8'A*8''C}/*{6''E*6''G*8''F*8''D}/*{8''D*8'B*8''D}/*{6''E*6''G*8''F*8''F}/*{8''D*8'B*8'G}/*4''C*{6'A*6'F}/*{6'G*6'B*8'B*6'B*6'D}/*{6'D*6'A*8'A*8'
Oj za mlynem na grobli
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6'A*6''C*8''E*8''E}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6'A*6''C*8'B*8'G}/*4'A*{8''C}/*{6'B*6'G*8'B*8''D}/*4'A*{8''C}/*{6'B*6'G*8'A*8'G}/*{6''C*6''E*6''G*6''F*8''G}/*{6''D*6n''F*8''A*8''A}/*{6
Oj cy ja niescesliwy
Sandomierskie
@3/8 {6''C*6''E*6''G*6x''F*8''G}/*{6''D*6''F*8''A*8''A}/*{6''C*6''E*6''G*6x''F*6''G*6''A}/*{6''D*6''F*8''E*8'G}/*{6''D*6'B*8''D*8''F}/*{6''E*6''E*8''G*8''E}/*{6''D*6'B*8''D*8''F}/*{6''E*6'
Oj cy ja niescesliwy
Sandomierskie
@3/8$xF {8'G*8'B*8''D}/*{8''C*8''E*8''G}/*{8''E*8''D*6''C*6'A}/*{6'G*6'E*8'D*8-}/*{8'G*8'B*8'B}/*{8'B*6'A*6'F*8'G}/*{8'B*8''D*6''C*6'A}/*{6'G*6'E*8'D*8-}/*{8'G*6'A*6''C*8'B}/*{8''D*6'A*6'F*8'G}/*{8'G*6'A*6''C*8'B}/*{8'A*6'G*6'E*8
Oj moja dziewcyno
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6''D*6''F*8''F*8''F}/*{6''C*6''E*8''E*8''E}/*{6''D*6''F*6''C*6'B*6''C*6''E}/*{6''D*6'B*8'G*8'E}/*{6'A*6''C*6''C*6'B*6''C*6''D}/*{6''C*6''E*8''E*8''E}/*{6''D*6''F*6''C*6'B*6''C*6''E}/*
A gospodzarz z gospodynia
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8n''C*8'A*8x''D}/*{8''E*8'B*8x''D}/*{8''E*6'A*6n''C*8x''D}/*{8''E*6n''C*6'B*8'B}/*{8'E*8'A*8'F}/*{8'G*6'E*6'G*8'A}/*{8'B*6'A*6n''C*8x''D}/*{8''E*6n''C*6'B*8'B}/*{8n''C*8'A*8x''D}/*{8''E*6'B*6'B*8x''D}/*{8''E*6
Ej sla zydowka
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8n''C*8'A*8x''D}/*{8''E*8'B*8x''D}/*{8''E*6'A*6n''C*8x''D}/*{8''E*6n''C*6'B*8'B}/*{8'E*8'A*8''F}/*{8''G*6''E*6''G*8'A}/*{8'B*6'A*6n''C*8x''D}/*{8''E*6n''C*6'B*8'B}/*
Ej sla zydowka
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8n''C*8'A*8x''D}/*{8''E*8'B*8'B*8x''D}/*{8''E*6'A*6n''C*6x''D*6''F}/*{8''E*6n''C*6'A*8'B}/*{8'E*8'A*8''F}/*{6'A*6'G*6'E*6'G*8'A}/*{8'B*6'A*6n''C*6x''D*6''F}/*{8''E*6n''C*6'A*8'B}/*
Ej sla zydowka
Sandomierskie
@3/8 {6'B*6''C*8''E*8''F}/*{6''D*6''C*8'A*8'G}/*{6'B*6''C*8''E*8''F}/*{6''D*6''C*8'A*8'G}/*{6'B*6''C*8''E*8''F}/*{6''D*6''C*8''E*8''F}/*{6''D*6''C*6''E*6''C*6''E*6''F}/*{6''D*6''C*8'A*8'G}/*{6'B*6
Parobecku gruba siecka
Sandomierskie
@3/8 {6'B*6''D*8''F*8''A}/*{8''A*8''G*8''F}/*{6''E*6''G*8''F*6''D*6'B}/*{8''D*8''C*8'G}/*{6'B*6''D*8''F*6''F*6''D}/*{8''E*6''E*6''D*8''C}/*{6'B*6''D*8''F*6''D*6'B}/*{8'G*8''C*8'G}/*{6'B*6''D*8''F
Oj mazur mazurowi
Sandomierskie
@3/8 {6.''C*3'G*6''C*6''E*6''G*6''E}/*{6''F*6''A*6''F*6''E*6''F*6''A}/*{6.''G*3''E*6''C*6''E*6''G*6''E}/*{6''F*6''A*8''F*6''E*6-}/*{6.''C*3'B*6''C*6''D*6''E*6''C}/*{6'B*6''D*6''F*6''E*6'
Zagraj ze mi mazurecka
Sandomierskie
@3/8 4''F*{6''D*6''C}/*{6''E*6''G*8''G*8''G}/*{6'A*6''C*8'B*8''D}/*{6''C*6''E*}4''G/*4''F*{6''D*6''C}/*{6''E*6''G*8'G*8'G}/*{6'A*6'A*8''F*6''D*6'B}/*{6''D*6''E*}4''C/*{6''C*6''E*8''F*6''D*6''C}/*
Osikowy Maciek
Sandomierskie
@3/8$xF {6'A*6''C*8''E*8''E}/*{6''D*6'B*8''D*8''E}/*{6''C*6'A*8'A*8'A}/*{8'G*}4'B/*{6'B*6'A*8''C*8''C}/*{8'B*8''D*8'B}/*{6'B*6'A*8''C*6''C*6'A}/*{8'G*}4'B/*
Oj chocbym miala zginac
Sandomierskie
@3/8 {8'C*6''C*6'G*6''C*6''E}/*{6''D*6''F*8''A*8''G}/*{6''C*6'G*6''C*6'G*6''C*6''E}/*{6''D*6'G*8'B*8''C}/*{6'G*6''C*6''C*6'G*6''C*6''E}/*{6''D*6''F*8''A*8''G}/*{6''C*6'G*6''C*6'G*6''C*6''E}/*{6'
Instrumentalna - Mazur
Sandomierskie
@3/8$xF {8'G*8''D*6''D*6'B}/*{6''C*6'B*8''C*8''E}/*{6''E*6''D*8'B*6'G*6'B}/*{8'A*8'F*8'D}/*{8'E*8'G*8'G}/*{8'F*8'A*8'F}/*{6'F*6'E*8'G*8'G}/*{8'A*8'F*8'D}/*{6'E*6'E*8'G*8'B}/*{8'B*8'A*8'F}/*{6'E*6'E*8'G*8'G}/*{8'A*8'F*8'D}/*{6'E*6'G*8'
Zebys ty dziewcyno
Sandomierskie
@3/8$xFC 4''D*{6''C*6''C}/*{6''D*6'B*8.'A*6'F}/*{6'G*6'A*8''C*8''D}/*{8'B*}4'A/*{6'G*6'A*8''C*8''D}/*{8'B*8.'A*6'F}/*{6'G*6'A*8''C*8'B}/*{8'B*}4'A/*4''D*{6''C*6''E}/*{6''D*6'B*8.'A*6'F}/*{6'G*6'A*8''C*8''D}/*{8'B*}4'A/*{6'G*
Oj Tadrus moja Tadrus
Sandomierskie
@3/8$xF {6.''D*3'B*6'G*6'F*6'G*6'B}/*{8''C*}4'A/*{6'A*6'F*}4'D/*{6'G*6'B*}4''D/*{8'B*8'G*8'G}/*{6'F*6'A*6''C*6'B*6''C*6''E}/*{6''E*6''D*6x''C*6''D*6'F*6'A}/*4.'G/*{6'E*6n'F*8'G*8'G}/*{6''E*6'B*}4''C/*{8'B*}4''D/*{6''C*6'B*6
Instrumentalna - Mazur
Sandomierskie
Instrumentalna - Mazur
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6''G*6'E*6'F*6'G*8'A*8'B}/*{6x''D*6''F*8.''E*6x''D}/*{6n''C*6'B*6'A*6n''C*6'B*8'A}/*{6'G*8.'A*6'E}/*{6'E*6'F*6'G*8'A*8'B}/*{6''D*8''E*8''E}/*{6n''C*6'B*6'A*6n''C*6'B*8'A}/*{6'G*8.'A*6'E}/*{6'E*6'F*6'G*8'A*8'B}/*{6'
Pasterska
Sandomierskie
@3/8 {8''F*8''E*8''G}/*{6''D*6''F*8.''E*6''D}/*{8'B*8''C*8''E}/*{6''D*6''C*6'B*8.'A*6'G}/*{6'G*6'A*6'B*8''C*8''C}/*{8''D*8.''E*6''D}/*{8'B*8''C*8''E}/*{6''D*6''C*6'B*8.'A*6'G}/*{8''F*6''E*6''F*8''A}/*{6
Pasterska
Sandomierskie
@3/8$xF {8''D*8''D*8''E}/*{6'A*6x''C*8''D*6'B*6'G}/*{8''D*8''D*8''E}/*{6'A*6'A*8''C*6'B*6'G}/*{8'A*6'F*6'D*8'G}/*{6'A*6x''C*8''D*8'B}/*{8'A*6'F*6'D*8'G}/*{6'A*6x''C*8''D*6'B*6'G}/*{8'A*6'F*6'D*8'G}/*{8'F*8'G*6'E*6x'C}/*{6'D*
Oj pila by ja pila
Sandomierskie
@3/8$xF {8''D*6''D*6x''C*8''D}/*{8''D*6x''C*6'A*8''D}/*{8''D*6''D*6x''C*8''D}/*{8'B*6'A*6'F*8'G}/*{6'D*6'F*8'A*8'A}/*{8'B*6'A*6x''C*8''D}/*{6'D*6'F*8'G*8'A}/*{8'B*6'A*6'F*8'G}/*
Oj moja dziewcyno
Sandomierskie
@3/8 {6''C*6''E*8''G*8''G}/*{8''F*8''A*8''G}/*{6''F*6''D*8''C*8''E}/*{8''D*8''D*8''C}/*{6''C*6''E*8''G*8''G}/*{8''F*8''A*8''G}/*{6''F*6''D*8''C*8''E}/*{8''D*8''D*8''C}/*{6''C*6''D*8''C*8
Instrumentalna - Mazur
Sandomierskie
@3/8 {8''E*6''E*6''D*6''E*6''F}/*{8''G*6''G*6x''F*8''G}/*{8''E*8''F*6''D*6'B}/*{8''C*6'B*6'G*8''G}/*{8''E*6''E*6''D*6''E*6''F}/*{8''G*6''G*6x''F*8''G}/*{8''E*8''F*6''D*6'B}/*{8''C*6'B*6'G*8'
Obertas
Sandomierskie
@3/8$bB {6'A*6''C*8''C*8'A}/*{8'B*8''D*8'B}/*{6'A*6''C*8''C*8'A}/*{8'G*8'G*8'F}/*{6'A*6''C*8''C*8'A}/*{8'B*8'B*8'G}/*{6'B*6'A*8'F*8'A}/*{8'G*8'G*8'F}/*{6'A*6''C*8''C*8'A}/*{6'B*8.''D*6'B}/*{6'A*6''C*8''C*8'A}/*{8'G*8'E*8'F}/*{6
Jak ja pojde na pole
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8''C*}4''E/*4''E*{8'B}/*{6''D*6''C*}4'A/*{8''E*8''E*8'B}/*{6''D*6''C*}4''E/*{6''F*6''D*8''C*6''E*6'B}/*{6''D*6''C*}4''E/*{6''F*6''D*8''C*6'B*6'A}/*{6''C*6''D*8''E*8''G}/*{6''A*6''F*8''A*6
|A nie bede sie turbowal
Sandomierskie
@3/8 {6'A*6'B*8''C*8''E}/*{8''G*6''A*6''G*8''D}/*{6''F*6''F*8''E*8''C}/*{8''D*6''D*6'B*8'G}/*{6'A*6'B*8''C*6''E*6''C}/*{8''D*6''D*6'B*8'G}/*{6''E*6''F*6''G*6''F*6''E*6''C}/*{8''D*6''D*6'B*8'G}/*
Oj cemuz ty dziewcyno
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'A*6'B*8''C*8''D}/*{8'B*}4''C/*{6'A*6'B*8''C*8''D}/*{8''C*}4''E/*{6''E*6''F*}4''E/*{8''C*6''D*6'B*8'A}/*{6''C*6''C*6''D*6'B*8'A}/*{8'G*}4'A/*
Czyje to koniki
Sandomierskie
@3/8 {6''C*6''D*8''F*8''E}/*{8''E*}4''F*{6''E*6''D*8''F*8''E}/*{8''C*}4'G/*{6'A*6'G*8'B*8''C}/*{8''D*8'A*8'G}/*{6'A*6'G*8'B*8''C}/*{8''C*}4'G/*
Cerwona chustecka
Sandomierskie
@3/8$bBE {8.''F*6n''E*6''C*6n''E}/*{6''D*6'B*8'G*8'F}/*{6'A*6''C*8''E*8''E}/*{6''D*6'B*8'G*6'F}/*{6'A*6''C*8n''E*8''F}/*{6''D*6'B*8''D*8''F}/*{6''F*6n''E*8.''C*6n''E}/*{6''D*6'B*8'G*8'F}/*
Ojze ino stary siwy
Sandomierskie
@3/8$xF 4'G*{8'G}/*{6'G*6'G*8'G*8'G}/*4'A*{8'G}/*{6'D*6n'F*8'A*8'G}/*4''G*{8''G}/*{6''G*6''G*8''G*8''G}/*4''A*{8''F}/*{6''D*6''F*8''A*8''G}/*
Napijwa sie Marys
Sandomierskie
@3/8$xF {8.''D*6''E*6''D*6'B}/*{8''D*8'G*8''D}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*8''E}/*{6''E*6''D*8'B*8'G}/*{8.''D*6''E*6''D*6'B}/*{8''D*8'G*8''D}/*{6'D*6'F*6'A*6''C*8''E}/*{6''E*6''D*}4'B/*{6'D*6'F*6'A*6'B*6'A*6'F}/*{6'G*6'G*8
Instrumentalna - Mazurek
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''E}/*{6x''C*6x''C*8'A*8n''C}/*{6'B*6''D*6'B*8'G*8'G}/*{6'D*6n'F*8'A*8n'F}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{6'D*6n'F*8'A*8''C}/*{6'B*6''D*6'B*8'G*8'G}/*{6'D*6n'F*8'A*8n'F}/*{8'G*8''F*8''G}/*{6''G*6''G*6''E*6''C*6
Oj nie pojde ja za maz
Sandomierskie
@3/8 MEL[5_(^42)-7_$bBE {8''F*6''E*6''C*8'A}/*{6'B*6''D*8''F*8''C}/*{8''F*6''F*6''E*6''C*8'A}/*{6'B*6''D*8'B*8''C}/*{8'F*6'G*6'A*8'B}/*{6''D*6''D*8''E*8''C}/*{8'F*6'G*6'A*8'B}/*{6'B*6''D*8'B*8''C}/*
Kasiu moja Kasiu
Sandomierskie
@3/8$xF {8'B*8'B*8''D}/*{6x''C*6'A*8x''C*8''D}/*{8'B*8'B*8''D}/*{6x''C*6'A*8'B*8'G}/*{8'E*8'E*8'D}/*{6'F*6'A*8'B*8'G}/*{8'E*8'E*8'D}/*{6'F*6'A*8'F*8'G}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8'B*8'G}/*{6''D*6x''C*}4'A/*{6''D*6''D*
Oj latas ptasku latas
Sandomierskie

Pages