Kolberg 02 Sandomierskie

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t. 2. Sandomierskie.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.
Year: 
1865

Melodies

Displaying 301 - 343 of 343 | Click here to search the melodies

@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6x''C*6''D*8'B*8'G}/*{8''C*8'A*8'G}/*{6'D*6'F*}4'G/*{6'D*6'F*8'G*8'B}/*{6''C*6''C*8'B*8'G}/*{8''C*8'A*8'G}/*{6'D*6'F*}4'G/*{6'G*6'B*8''D*8n''F}/*{6n''F*6''G*8b''E*8''C}/*{8n''F*8''D*8''C}/*
Nie wola mnie za starego
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8''F*8.''E*6''D}/*{6n''C*6'B*8'A*8'E}/*{6'A*6'B*8n''C*6'B*6'G}/*{8'E*}4'E/*{8'A*8'B*6n''C*6'B}/*{8''D*8n''C*6'B*6'G}/*{6'A*6'B*6n''C*6'A*6'B*6'G}/*{8'E*}4'E/*
Oj co sie hajtu bieli
Sandomierskie
@3/8$bB {6'F*6'A*8'B*8'G}/*{6'B*6''D*8x''C*8''D}/*{6'F*6'A*8'B*8'G}/*{6'B*6'A*8'A*8'G}/*{6'F*6'A*8'B*8'G}/*{6'B*6'A*8'F*8'G}/*{6'F*6'A*8'B*8'G}/*{6''C*6'A*8'A*8'G}/*
Cy ja nie ladny dziewcyno
Sandomierskie
@3/8$bBE {8'A*8''C*8'B}/*{6''D*6''F*8''G*6''E*6''C}/*{8'A*8''C*8'B}/*{6''D*6'B*8'G*8'F}/*{8'A*8''C*8'B}/*{6''D*6''D*8''E*6''C*6'A}/*{8'F*8''C*8'B}/*{6''D*6'B*8'G*8'F}/*{8'B*6'B*6'A*8''C}/*{6''E*6x''F*8''A*6''G
Oj nie moj konik
Sandomierskie
@3/8$xF 4''C*{6'A*6''C}/*{6''E*6''D*8'B*8'G}/*{6'D*6'F*8'A*6'A*6'G}/*{8'B*}4''D/*{8''C*8''C*6''C*6'A}/*{6'G*6'G*8'B*6'G*6'E}/*{6'D*6'F*8'A*6'A*6'G}/*{8'B*}4'G/*4''C*{6'A*6'F}/*{6'G*6'B*8'B*6'G*6'E}/*{6'D*6'F*8'A*6'A*6'G}/*{8'B*}4
A jak ci ja pojde do Krakowa
Sandomierskie
@3/8 {8-*6''C*6''C*6'B*6''C}/*4.''E/*{8-*6''F*6''E*6''D*6''D}/*4.''E/*{8-*6''D*6''D*6''E*6''C}/*{8''D*8''D*6''E*6''C}/*{8-*6''F*6''E*6''D*6''D}/*4.''C/*{8-*6''D*6''D*6''E*6''C}/*{8''D*8''D*6''E*6'
Kokosecka pstra
Sandomierskie
@3/8$bB 4.'F/*{6'F*6'A*8''C*8''C}/*{8''D*8''C*8n'B}/*{8''C*6'A*6'A*8'F}/*{8'G*3'E*6.'C*8-}/*{6'C*6'E*8'F*8'F}/*{8'A*8'B*3'A*6.'B}/*{6''C*6'A*8'A*8'D}/*{8'G*3'E*6.'C*8-}/*
Zaspiwaj mi zaspiwaj
Sandomierskie
@3/8 4'C*{8'G}/*{6''D*6x''F*8''A*8''A}/*{8''G*}4''E/*{8''G*6''G*6''A*6''F*6''D}/*{8''C*}4'G/*{6'B*6''D*8''F*6''F*6''E}/*{8''E*8''E*8''C}/*{6'B*6''D*6''F*6''D*8''E}/*{8''C*}4'G/*4.'G/*
Zaspiwaj mi zaspiwaj
Sandomierskie
@3/8$xFCG 4'E*{6'G*6'E}/*{6'G*6'A*8n''C*8'A}/*{6n''C*6''E*8x''D*8''E}/*{8n''C*}4'A/*{8'E*8'E*6'G*6'E}/*{6'G*6'A*8n''C*8'A}/*{6n''C*6''E*8x''D*8''E}/*{8n''C*}4'A/*4'E*{6'G*6'E}/*{6'G*6'A*6n''C*6''E*6x''D*6''E}/*{6''F*6''
Zolnierz ci ja zolnierz
Sandomierskie
@3/8$xF {6'B*6''D*8n''F*8n''F}/*{6''E*6'G*6'B*6''C*6''E*6'G}/*{6'B*6''D*8n''F*8n''F}/*{6''E*6'B*8''C*8'G}/*{6'B*6''D*8n''F*8n''F}/*{6''E*6'G*6'B*6''C*6''E*6''G}/*{6''A*6''E*8n''F*8n''F}/*{6''E*6'B*8''C*8
Oj idzie woda
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'B*6n'G*8'B*8''D}/*{6''F*6n''G*6b''E*6''D*8n''C}/*{6'B*6''D*8''F*8''A}/*{6''D*6''F*6n''G*6b''E*6''D*8n''C}/*{6'B*6n'G*8'B*8''D}/*{6'A*6'G*6'A*6''C*6''E*6''C}/*{6'B*6n'G*8'B*8''D}/*{6'A*6'G*8'A*8''C
Slepa baba
Sandomierskie
@3/8$xF {6''D*6''D*8''E*8''E}/*{6''D*6''D*8''C*6''C*6'B}/*{6''D*6'B*8'A*8'A}/*{6'G*3'A*3'B*8.''C*6'B}/*{6'B*6'B*8'A*8'A}/*{6'B*3'A*3'B*8''C*6''C*6'B}/*{6''D*6'B*8'A*8'F}/*{6'G*6'B*8.''C*6'B}/*
Oj ino jedna gwiazda
Sandomierskie
@3/8$bB {6''C*6''E*8''F*8''D}/*{6''F*6''F*8''E*8''E}/*{6''C*6''E*8''F*8''D}/*{6''F*6''F*8''E*8''C}/*{6''C*6''D*8'B*8'G}/*{6'B*6''D*8''D*8''C}/*{6''C*6''D*8'B*8'G}/*{6'B*6'B*8'A*8'A}/*{6'G*3'A*3n'B*6'
Da Boze moj
Sandomierskie
@3/8 4''G*{6''D*6''F}/*{6''A*6''G*8''D*6''F*6''E}/*{8''C*}4'G/*{6'A*6''C*8'B*8''D}/*{8''E*8''G*8''F}/*{6''E*6''C*8'B*8''D}/*{8'A*}4'G/*{6'A*6''C*8'B*8''D}/*4''C*{6''D*6''F}/*{8''E*8''D*8''D}/*{6''C*6
Oj wez ze torbe na chlib
Sandomierskie
@3/8$xF {6'B*6''D*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8.''C*6'G}/*{6'B*6''D*8'A*8''C}/*{6'B*6'B*8.'A*6'G}/*{6'B*6''D*8'A*8''C}/*{6'B*6'G*8.'B*6''D}/*{6'B*6''D*8'A*8''C}/*{6'B*6'G*8.'A*6'G}/*
Marys Marys
Sandomierskie
@3/8$xF {6'D*6'F*8'G*8'B}/*{8''D*6x''C*6'A*8'B}/*{6'A*6x''C*8''E*8''E}/*{8''D*6'A*6'F*8'G}/*{6'D*6'F*8'G*8''D}/*{8''D*6x''C*6'A*6'B*6'G}/*{6'F*6'D*8'C*8'C}/*{8'D*6'D*6'F*8'G}/*{6'D*6'E*6'F*8'G*8'B}/*{8''D*6x''C*6'A*8'B}/*{6'A*6
Oj dana moja dana
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8'B*8''C*8''E}/*{6x''D*6''F*8''E*6''C*6'A}/*{8'B*8''C*8''E}/*{6''D*6'B*}4'A/*{8'B*8''C*8''C}/*{6''D*6'B*8'G*8'A}/*{8'B*8''C*6'A*6'G}/*{6'E*3'F*3'G*}4'A/*
Kozusek barani
Sandomierskie
@3/8 {8'G*6'A*6'B*8''C}/*{6''E*6''G*8.''A*6''F}/*{6''E*6''G*8.''G*6''D}/*{6''C*6'B*8'G*6'A*6'F}/*{8'G*6'A*6'B*8''C}/*{6''E*6''D*8''F*6''D*6''C}/*{8''D*6''E*6''C*8''D}/*{6''C*6'B*8'G*6'A*6'F}/*{8'G*6'A*6'B*
Oj sanuja mnie ludzie
Sandomierskie
@3/8 {6'G*3'A*3'B*8''C*6''D*6''C}/*{6''E*6''E*8''F*6''D*6'B}/*{6''D*6''F*8.''A*6''G}/*{6''E*6''C*8''F*6''D*6'B}/*{6'G*6'B*8''C*6''D*6''C}/*{6''E*6''D*6''E*8''F*6''D*6'B}/*{8''C*8''C*6''D*6''
Oj gorzalki daj Madecko
Sandomierskie
@3/8 {8''C*8''E*8''E}/*{8''D*}4''D/*{8'B*8.''C*6'A}/*{6''C*6'B*}4'G/*{8'B*8.''C*6''E}/*{6''G*6''E*8''F*8''D}/*{6'B*6''C*8.''E*6''C}/*{6'A*6'B*}4'G/*{6''E*6''E*8''G*8''G}/*{6''F*6''D*8''D*6''E*6''C}/*{6
Oj jade ja jade
Sandomierskie
@3/8 {8''C*8''E*8''E}/*{8''C*8''E*8''E}/*{8''E*8''F*8''E}/*4''D*{8''C}/*{8'B*8''D*8''D}/*{8'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*8''D}/*4''C*{8''C}/*{6''E*6''F*6''G*6''A*6''G*6x''F}/*{8''G*6''G*6''A*6''
W stodole
Sandomierskie
@3/8$xF {8''D*8x''C*6'A*6x''C}/*{8''D*6b'B*6'A*8'G}/*{6'F*6'G*8'A*8'A}/*{6'D*3'E*3'F*}4'G/*{6'F*6'G*8'A*8x''C}/*{6''D*3b'B*3'A*}4'G/*{6'F*6'G*8'A*8'F}/*{6'G*3b'B*3'A*}4'G/*
Siekierecka tonie
Sandomierskie
@3/8$bBE {6'B*6''D*8''F*8''G}/*{6''E*6''C*8'A*8''C}/*{8''E*6''D*6''F*8''G}/*{6''E*6''C*8'A*8'F}/*{8'B*6''D*6''F*6''D*8'B}/*{6''E*6''C*8'A*8'A}/*{8'B*6''D*6''F*6''D*8'B}/*{6''E*6''C*8'A*8'F}/*
Kajto jedziesz parobecku
Sandomierskie
@3/8 {6''E*6''E*8''C*6''C*6'A}/*{6'G*6'G*8'B*6''D*6''E}/*{6''F*6''F*8''D*6''D*6''C}/*{6'B*6''D*8''A*6''G*6''F}/*{6''E*6''E*8''C*6''C*6'A}/*{6'G*6'G*8'B*6''D*6''E}/*{6''F*6''G*8''D*6''D*6''C}/*{6
Kujawiak - Powiedziala...
Sandomierskie
@3/8 {6''E*6''E*8''C*6''C*6'A}/*{6'G*6'G*8'B*6''D*6''E}/*{6''F*6''F*8''D*6''D*6''C}/*{6'B*6''D*8''A*6''G*6''F}/*{6''E*6''E*8''C*6''C*6'A}/*{6'G*6'G*8'B*6''D*6''E}/*{6''F*6''G*8''D*6''D*6''C}/*{6
Kujawiak - Powiedziala...
Sandomierskie
@3/8 {6''C*6'G*6'A*6'B*8''C*8'B}/*{6''D*6''C*6'B*8'A*8''D}/*{6'G*6'A*6'B*8''C*8'B}/*{6''D*6''C*6'B*8'A*8'G}/*{6'G*6'A*6'B*8''C*6''F*6''E*6''D}/*{6''F*6''E*6''D*8''G*6''F*6''E*6''D}/*{6''F*6''E*6''D*8
Kujawiak - Powiedziala...
Sandomierskie
@3/8$xF 4.'D/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''D*8x''C}/*{6''D*6''E*8''D*8x''C}/*{8'A*}4'G/*{6'F*6'A*8''C*8'B}/*{8'F*8'F*8'E}/*{6'F*6'A*8.''C*6b'B}/*{8'A*}4'G/*
Oj da rozwijaj sie
Sandomierskie
@3/8$xF {6'D}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4''E/*{6''E*6''D*8x''C*8b'B}/*{8'A*8'G*8'F}/*{6'G*6b'B*8''D*8''C}/*{8'A*8'G*8b'B}/*{6'A*6''C*8'G*8b'B}/*{8'A*8'G*6'F}/*{6'D}/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''E*8'B*8''D}/*{6''E*6''D*8x'
Oj jak ci ja zaprzege
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6b'B*8''D*8''C}/*{8'G*8b'B}/*{6'A*6'G*8b'B*8''D}/*{8''C*}4'G/*{6'G*6b'B*8''D*8''C}/*{8'G*8''C}/*{6'A*6'G*8b'B*8b'B}/*{8'A*}4'G/*
Hej Marysia
Sandomierskie
@3/8 {6'G*6'G*6'B*6''D*8''F*6''F*6''D}/*{8''C*6''E*6''C*6''E*6''G}/*{6''A*6''D*8''F*6''F*6''E}/*{8''C*6'A*6'F*8'G}/*{6'G*6'B*6''D*8'A*6'A*6'G}/*{8''C*8''E*6''D*6''C}/*{6'B*6''D*8'A*6'A*6'G}/*{8''C*6'A
Oj Kaska i Maryna
Sandomierskie
@3/4$bB {6'G*6'G*8'B*8''D}/*{6''C*6''C*8'A*3''C*6.'A}/*{6.'G*3'G*8''C*3'G*6.'A}/*4'F*3'A*{6.'F}/*{6.'G*3'G*8'B*6'G*6'E}/*{8'F*8-*8-}/*{6.'G*3'G*8'B*6'G*6'E}/*{6'F*6'A*8''C*6'A*6'F}/*{6.'G*3'G*8''C*3'G*6.'A}/*4'F*3'A*{6.'F}/*{6.'E*6'E*8'G*6
|Kujawiaj ci ja dziewcyno
Sandomierskie
@3/8$xF {6-*6'A*6'B*6''C*8.''E*6''D}/*{8''C*6'B*6'G*6'B*6''D}/*{6'A*6''C*8''E*8''D}/*{8''C*8'B*8'G}/*{8'D*8.'F*6'F}/*{6'G*6'B*6''D*6'B*6'G*6'B*8''D}/*{6'D*6'F*8'F*8'F}/*{6'G*6'B*6''D*6'B*8'G}/*{8.''G*6''D*8''G}/*{8.''F*
Oj sanuja cie ludzie
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8'B*8x''D*8''E}/*{6n''C*6'B*8'A*8-}/*{8'B*8x''D*8''F}/*{6''E*6x''D*8''E*8n''C}/*{8'B*8x''D*8''E}/*{6n''C*6'B*8'A*8-}/*{8x''D*8''E*8'A}/*{6n''C*6'B*8'G*8'A}/*{6'B*6x''D*8''E*6n''C*6'B}/*4.'A/*{8'B*8x''D*6x''D*6
Jak'em sie zalical
Sandomierskie
@3/8$xFCG {8'B*8x''D*8''E}/*{6n''C*6'B*8'A*8-}/*{8'B*8x''D*8''F}/*{6''E*6x''D*8''E*8n''C}/*{8'B*8x''D*8''E}/*{6n''C*6'B*8'A*8-}/*{8x''D*8''E*8'A}/*{6n''C*6'B*8'G*8'A}/*
Jak'em sie zalical
Sandomierskie
@3/8$xFCG {6'B*6x''D*8''E*6n''C*6'B}/*4.'A/*{8'B*8x''D*6x''D*6''C}/*{6x''D*6''F*8''E*8x''D}/*{6'B*6x''D*8''E*6n''C*6'B}/*4.'A/*{8'B*8x''D*6'A*6'B}/*{6n''C*6'B*8'G*8'A}/*{6'B*6''C*6''D*8'A*6''C*6'B}/*{6''C*6''D*6'B*
Jak'em sie zalical
Sandomierskie
@3/8 {6'G*6''C*8''E*8''E}/*{6''D*6'B*6''C*6''D*8''E}/*{6'G*6''C*8''E*8''E}/*{6''D*6'B*6''C*6'A*8'G}/*{6'B*6''D*8'A*8'G}/*{6'B*6'A*6'B*8''D*6''D*6'A}/*{6'B*6''D*8'A*8'B}/*{6'A*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{6'G*6''C*8'
A ja ksiedzu woly pase
Sandomierskie
@3/8 {6'G*6'B*6''C*6''D*6b''E*6x''F}/*{8''G*8''G*8''G}/*{6''A*6''G*8''F*6''F*6''D}/*{8''C*8''C*8''C}/*{6'B*6''C*8b''E*6''D*6''C}/*{8'B*8''C*8b''E}/*{6''G*6''D*8b''E*6''D*6''C}/*{8'B*8''C*8'G}/*{6
Oj dana moja dana
Sandomierskie
@3/8$bBE {6''C*6n''E*8''F*8''F}/*{8n''E*8''F*8''F}/*{8n''E*8''F*8''F}/*{8n''E*8''F*8''F}/*{6n''E*6''C*8''D*6''D*6'B}/*{8'A*6'A*6'B*6''D*6''F}/*{6n''E*6''C*8''D*6''D*6'B}/*{8'A*8'B*8'F}/*{6'A*6''C*8n''E*8
Da chodzila po lesie
Sandomierskie
@3/8$bBE {6''C*6n''E*8''F*8''F}/*{8n''E*8''F*8''F}/*{8n''E*8''F*8''F}/*{8n''E*8''F*8''F}/*{6n''E*6''C*8''D*6''D*6'B}/*{8'A*6'A*6'B*6''D*6''F}/*{6n''E*6''C*8''D*6''D*6'B}/*{8'A*8'B*8'F}/*
Da chodzila po lesie
Sandomierskie
@3/8$bBE {6'A*6''C*8n''E*8''G}/*{8''G*8''F*6''D*6'B}/*{6''D*6''F*8''E*6''C*6'B}/*{6''D*6''F*6n''E*6''F*6''D*6'B}/*{6'A*6''C*8n''E*8''G}/*{8''G*8''F*6''D*6'B}/*{6''D*6''F*8''E*6''C*6'B}/*{8'A*8'B*8'F}
Da chodzila po lesie
Sandomierskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8x''C}/*{8''D*8''D*8''D}/*{6''E*6''D*8x''C*8''D}/*{8'A*8'G*8'F}/*{6'G*6'B*8x''C*8''D}/*{8'A*8'B*8'B}/*{6''C*6'A*8'B*8'G}/*{8'A*8'G*8'F}/*{6'G*6'A*8'B*8x''C}/*{8''D*8''D*6''D*6x''C}/*{6''E*6''D*8x
Oj com tu miala robic
Sandomierskie
@3/8$xF {6''D*6''C*8'A*8'B}/*4'G*{8'B}/*{6''C*6''E*8''G*6''G*6''F}/*4''D*{8'B}/*{6''D*6''E*8''C*8'A}/*{6'G*6'B*8'B*8'B}/*{6''C*6''D*8''E*8'F}/*4'G*{8'G}/*
W tej stronie gdzie slonie
Sandomierskie
@4/4 4'G*4'G*4'G*4'B/*4''C*2''C*4'B/*4''C*2'G*{8-}/*4'G*4'G*4'B*4''D/*4''C*2''C*4'B/*4'F*2'G*{8-}/*4'G*4'G*{8'G*8'B*}4'B/*4''C*2''C*4'B/*4''C*2'G*4-/*4'B*{8'B*8'G*}4'B*4''D/*4''C*2''C*4'B/*4'F*2'G*4-/*
Przede dworem
Sandomierskie

Pages