Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Song navigation:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
SK
Language: 
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Melodies

Displaying 51 - 100 of 1100 | Click here to search the melodies

Prečože mňa muoj otec kľiau
Čo ti, milá, za srce máš
Keď husárou verbovali
Keď ja puojďem hore dolu
Keď sa milí na vojnu brau
Keď som išiou z milovania
Vada, na zem padá
Trúbi trúbia, šable trešťia
Škoda mi je cudzej manki
Amerika zem bohatá
A ti díeuča
Bola žena márnotratná
Čo ti, milá za lásku máš
Milá, milušťičká
Uč sa, Jaňík, egzecírku
Za horami čiernej zemi
Ach, čo ja mám za trápenia
Ach, čo ja mám za trápenia
Keď som išiou cez dva vrški
A tam dolu v pustom háji
A tam dolu v pustom hájku
Keď som sa ja z domou zbierau
Kedz som ja jabĺčka ránala
Susedovie Janík bi ruža
Susedovie Janik sa píta
Ach, Bože muoj, jak v tej...
Ide milí na vranom koníčku
A tam dolu na doľe
Darmo nám je, kamaráti, darmo
Ide kupec do cudzej krajini
Keď som išiou dolu do...
Už nám je to, kamaráťi darmo
Keď som išla po vodičku
Bože, Bože! Na tom svete...
Čože je to za zelená tráva
Išla bi som do hája šíriho
Od Trenčína visekaná cesta
Kedz som išla na vodičku
Rozvíjaj sä strom zelení v...
Zasaďiu som čerešenku v zime
Keď som išla po vodičku
Na košeli širokie rukávi
Spoza hori jasnuo slnko...
Povedz že mi moja milá
Zasaďiu som čerešničku v zime
Keď ja buďem na šilboku státí
Cez Osrblia tečie voda mutná
Pred našima okenečki
Svieti mesiac pod naše...
V čírem poli pekní strom...

Pages