Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Song navigation:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
SK
Language: 
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Melodies

Displaying 201 - 250 of 1100 | Click here to search the melodies

Susedov mláďeňec ag ruža
Orali bi štiri volki, orali
Jaj, Bože muoj, čo mám robie?
A tam dolu pri Prešporku
Čo sa stalo v tom Priechode
Čo sa stalo pri Prešove
A tam dalej pri Prešove
Viďel som ťa, v ňeďelú na...
Čaka;že ma, čakaj,...
Ťečie voda kalná, mútna
Neveďeu som čera večer
Mau son jednu frajeruočku
Keď som išieu čez Medzibrod
Kebi ja bou veďeu, ej, že ja...
Čera večer som ňeveďeu, že ja...
Keď som išieu na tú vojnu
Ja mališki, ja gengliví
Keď som išou do tej majni
Sedí Marša na muríku
Neplačte vi, mamka moja
Pred potokom, za potokom,...
Pred potuočkom, za potuočkom...
Pred potuočkom fijaluočka
Keď som išieu od mámilej
Za tou našou zahraduočkou
Keď som pášou kone, voli
Ta židouská pekná fara
Išlo dzieuča do hájička
Tie radvanské štiri zvoni
V tom mestešku, v tom rinešku
Tie moravskie veľkie zvoni
Jaňík, Jaňík mladoň veku
Na tej lúce na zelenej
Na tej lúčki, na zelenej
Keď son išou cez tú horu
Keď son išou od mej milej
V Galíciji v Przemisľi tam je...
Keď som išou od mej milej
Keď som išou z vojni domou
Stará baba ako žaba
Čo sa stalo v tej Bistrici u...
To dzivča je velmi peknuo
Keď som išou k mojej milej
Keď som išou od mámilej
Tie štiavnickie velkie zvoni
Koj som pásou kone voli
Koj som išou od mej milej
To sasberskuo peknuo poľe
Kúpala sa Hanulenka ve vodence
Kúpala sa Hanulenka ve vodence

Pages