Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Song navigation:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
SK
Language: 
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Melodies

Displaying 251 - 300 of 1100 | Click here to search the melodies

Jaj, Bože muoj! svet je márni
Nie to krajšej a peknejšej...
Nieto takuo peknuo džiušä
Za horami, za vodami
Keď som sa ja špaciruval v...
Poviedau si, že ma vezňeš
Podkonické dieuke to sa veru...
Kade iďem sama, tade vršok...
V tej bistrickej bráňe tri...
Gombalija bila, ďe to dievča...
Vileťela húska pekná jarabatá
Ej, koburgoví husári hospodu...
Moja žena dobrá je
Ta prešvárna Zuzenka na...
Za tú našu zahradočku píska...
Pri šou nán befel
Ej, cisa, zelená cisa
Čo sa mi smeješ
Ej, tisa, už tie čaši...
A ti, tisa, už tie čaši...
Trenčianski zámoček je na...
Ej, žandári, vi sťe velkí...
Ej, žandári, vi sťe velkí...
Ej, žandári, dobrí sťe vi...
A vi páni žandári, vi ste...
Ej, žandári, vi sťe velkí...
Viem ja kláštor malovaní
Moja manka velmi plače
Koj som išou od Mariški
Prši dážďik, ľen tak ľeje
A v tom Hiadli v malej turni
Moja mamka ždicki plače
Na tej lúčki borovička,...
A tam hore na tej turňi
Skäďeže tie ďieuke boli
Keď j a príďen do kostola
Keď som išieu od Aňički
Jeden, dva, tri, štiri
A tam hore pri potuočku
Kediže to žitko vinďe
A na hore tatarečka
Stojí vojak na varte
Dozreli už aj biele jahodi
Pod obluočkom zelení majerán
Už dozreli zelenie jahodi
Moja milá zadriemala, ja...
Sňíval sa mi tejto noci čudní...
Čože si sa milí, včera večer...
Ej, mamička moja idzem sa...
Mala som frajera, ako biela...

Pages