Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Song navigation:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
SK
Language: 
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Melodies

Displaying 301 - 350 of 1100 | Click here to search the melodies

Otvorže mi dzievča
Slubovali sce mi kravu aj s...
Ženičke, nerobce rečičke
Krúti sa koľeso okolo mliňice
Ďieuča, bieli krištáľ
Hora, buková chrasť
Hora, dve dolini
Zavej, vetrík, proči mne
Načo sťe ma, roďičovia
Ďeže si bula ďeveška moja
Mala som frajera, volau sa mi...
Ak sa nám mámila zobratí...
Maštaľ murovaná a v tej koník...
Spoza nášho hája, dievča sa...
Tak mi poviedali na hore...
Trá mládenci pišni
Lefantovskom poli tri ružički...
Slniečko sa níži, hosťia sa...
Pozdola Badina veľká hlbočina
Čirom poli hruška od poli...
Nevädza, šuhaj dieuča zvádza
Orie Jaňík, orie
Veje veter, veje dole
Veje veter, veje dole
Kalina, malina, maľinoví koreň
Počúvajte málo, kamaráďi moji
Červenuo jabĺčko po poíi sa...
Spievaj si, ďevečka,...
Zaspievaj kohútku na zelenom...
Prostred Ameriki, krčma...
Išlo devča, išlo včera
Prostred Ameriki, krčma...
Dze je cichá voda
Dobre v Amerike, keď iďe...
Ej, regút som ja regrút
Vojňička, nešťasná vojňička
Viem ja hrušku ranú
Žeňiu bi sa, žeňiu
Príď, Janíčku, do nás
Chiťili Janíčka pre...
Pásla Anka pávi
Čo sa stalo nové
Na prievoze stála
Keď zrne sa mi dvaja...
Keď ja ňebuďem tvá
Za stoli sedáme nevešti...
Keď som išla z kostola
Stála som na zahradki
Čera bola ňeďela
A ti diouča netrkoc

Pages