Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Song navigation:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
SK
Language: 
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Melodies

Displaying 351 - 400 of 1100 | Click here to search the melodies

A ti, diouča,nie moje
Pred kostola rakita
Pred kostolom jedlička
Pred kostolom jedlička
V šírom poli rakita
A ti ďieuča ňemihaj
Dobrá voda na jarku
Ešte je to len takto
Amerika noví švet
Čo sa stalo tej noci
Kukurica strapatá
Kukurička i ladňík
Staň Anička, staň hore
Štiri koňe na dvore
Ťečie voda z javora
Tešie voda z javora
Ej, šuhajko ďelakí
Tá bystrická kasárna
Tá ilovská kasárna
V mosceničkom kostole, biela...
Neplačte vi, mamička
Cela som sa vidávať
Ešče sa ja podívam
V tej Morauvskej doline
Padou lístek z javora
Tá nitrianska kasárňa
Hoři, zelené, nečakajte jeseňe
Šva som ti urobila
Odpadou lístok z javora
Biela ruža prekvitala
Három kačka, három husi
Ked sa tance začínali
Prechodí sa líška po raždí
Vezmi ma, Janko za ženu
Príďi šuhajko k nám
Poľoval Jaňíček
Keď sa ten Jaňíčok na vojnu...
Keď som išou čez tri vrške
Kobi nebulo svitalo
Hrdí je svet, daj pán Boh...
Ej, keď si cigán búdu skrívau
Keď som ja bou na Suchaňi
Pod hájičkom, pod zelením
Veje veter podoline
Jedna matka sina mala
Pri Prešporku kraj Dunaja
A v tej našej zahraduočki
Ach, očká, očička
Klinček fijaluočka
Prelec hrdlička nespi vták

Pages