Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Song navigation:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
SK
Language: 
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Melodies

Displaying 401 - 450 of 1100 | Click here to search the melodies

Dajte ci klobúčki na bok
Šla dieučina šla do mlina
Mamka sinka ukladala
Biela ruža prekvitala
Hop sa, Zuzka, srce moje
Ďiouča, bielej tvári
Jaj, Bože muoj smutnej žene
Koj som ja do vás chodzievau
U susedou pod stenami
Keď sa milí na vojnu brau
Ťažko tebe milá ťažko
Lúbin ja mamička Janíčka
Leti lastovička ako vták
Leťí lastovička ako vták
Počkaj ďiouča, bude pršať dážď
Červená ružička prekvitá
Keď som ja konuopke močila
Keď som ja šope spávala
Plakala má milá ďeň a noc
Nekašli Mariška, nekašli
Červenuo jabĺčko vrecku mám
Koj som ja konope kosila
Číže je to tamto bieli dom
Margetka belavá jag ruža
Čije sa to koňe na dvore
Tancovala bi som bosá som
Tá dolňiacka veža
Kedz som ja husočke pásala
Choďievau bi do vás každí...
Bystrická kasáreň na dva...
Chodí díouča po strnisku
Plelo ďieuča ľan
Bystrickí hoscinec pekní...
Moravci na bráňe koňe vranie
Počkáte regrúti príde vám los
Podaj mi má milá svíčku
V Bystrici na moste pekní...
Kedz sme išli sťiato
Jaj, mamička, peknú cérku máťe
Siví holub na dubenku sedá
Na topoľi siví sokol sedá
Otrhou son ružu, fen bez puka
Oženiu bi son sa, ale na čo
Čije sa to huski na tej voďe
Široká je cesta za horami
Jeseni sa blíži pomalički ,
Ťažki žiaľmi ide
Na zelenej lúčki milá stála
Za vodou, za vodou, za...
Akí je náš farár milostiví

Pages