Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 51 - 100 of 932 | Click here to search the melodies

@4/4$xFCG 4''E*{8''E*8''E*8''E*8''F*8''E*8''D}/*{8''C*8''E*8''D*8''C*}4''C*4'B/*{8'A*8''E*8''D*8''C*8'B*8'A*8'G*8'F}/*{8'E*6'E*6'E*8'E*8'E*}2'E/*4''E*{8''E*8''E*8''E*8''F*8''E*8''D}/*{8''C*8''E*8
Instrumentalna - Marsz
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4''E/*{8''D*}4''D/*{8''D*8'A*}4-/*{8''D*8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4''C/*{8'B*8'G*}4-/*{8''D*8''D*8''C}/*{8'B*}4'B/*2.'G/*{8-}/*{6'G*6'A*8b'B*8'A}/*{6''C*6b'B*8'A*8'G}/*{8'G*8''D*8x''C*}4.
Prosemy was ludzie
Krakowskie
@2/4 {8'G*8''C*}4''E/*{8''E*8''D*}4''C/*{8''E*8x''F*}4''G/*{8''G*8''E*}4''F/*{8''G*8''F*}4''E/*{8''E*8''D*}4''D/*{8''D*8''C*}4''E/*4''C*4'G/*
Koziolek soli
Krakowskie
@3/8$xF {8'B*8''D*8''D}/*{8''E*}4''C/*{8''C*}4'B/*{8'B*8''D*}4-/*{8'B*8''D*8''D}/*{8''E*}4''C/*{8''C*}4'A/*{8'A*8'G*}4-/*
A coz to za druzbisko
Krakowskie
Wegle tego mlyna
Krakowskie
Wegle tego mlyna
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*8''D*}4'B/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8'A*8'A*}4''C/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8''D*}4'B/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8''C*8''C*8.'A*6'B}/*{8'B*8'G*8-}/*{8'G*8'B*}4'B/*{8'B*}4'A*{8'A}/*{8'A*8''C*}4''C/*{8''C*}4''D*{8'B}/*{8'G*8
Otwieraj ze pani matko
Krakowskie
@2/4$xF {6'B*6''D*6''E*6''D*}4'B/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8'A*6'B*6'A*}4''C/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{6''D*6''E*8''D*}4'B/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8''C*8''C*8.'A*6'B}/*{8'B*8'G*8-}/*{8'G*8'B*}4'B/*{8'B*}4'A*{8'D}/*{8'D*6'F*6'A*}4''C/*{8'
Otwieraj ze pani matko
Krakowskie
@3/8$xF {8''D*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*}4''D/*{6''C*6''E*8''C*6''C*6'B}/*{6'B*6'A*6'G*}4'G/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''D*6''E*8''C*6'B*6'A}/*4.'G/*{8'F*8'A*6'A*6'B}/*{8''C*}4'A/*{8''C*8''C*6''C*6'B}/*{8'G*}4'F/*{6'D*6
Oberek
Krakowskie
@3/8$xF {8''D*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*}4''D/*{6''C*6''E*8''C*6''C*6'B}/*{6'B*6'A*6'G*}4'G/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''D*6''E*8''C*6'B*6'A}/*4.'G/*{8'F*8'A*6'A*6'B}/*{8''C*}4'A/*{6''C*6''E*8''C*6''C*6'B}/*{6'B*6'A
Oberek
Krakowskie
Lecialy golebie
Krakowskie
Lecialy golebie
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8''D*8x''C}/*{8''D*8x''C*8''D*8'F}/*{8'G*8'A*8''C*6'B*6'A}/*{8'G*8'G*8'D*8'D}/*{8'D*8'E*8'F*8'G}/*{8'A*8x'G*8'A*8'A}/*{8'D*8'E*8'F*8'G}/*{8'A*8'B*8'G*8'G}/*
Za to mi sie podobacie
Krakowskie
@3/8 {8''D*8''F*8''E}/*4.''D/*{8''D*8''D*8'A}/*4.''C/*{8''D*8''F*8''E}/*4.''D/*{8''D*8''D*8'A}/*4.''C/*{6'B*6'A*8'B*8x''C}/*{8''D*}4x''C/*{8''E*}4''D/*{6'B*6'A*8'B*8x''C}/*{8''D*}4''D/*{8''C*}4'B/*
Moj wianecku
Krakowskie
@2/4$xF {8''E*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8'F*8'A*8''C*8''E}/*{8''E*}4''D*{8-}/*{8''D*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8'F*8'A*8''C*8'A}/*{8'A*}4'G*{8-}/*{8'G*}4'F*{6'A*6'G}/*{8'E*8'D*8''C*8'A}/*{8'F*8'A*8''C*8'A}/*{8'A*}4'G*{8-}/*
A jechalem z Krakowa
Krakowskie
@2/4$xF {8'B*8'B*8'B*8x''C}/*{8''D*}4''D*{8-}/*{8'B*8'B*8'B*8x''C}/*4''D*{6'B*8.'G}/*{8'G*8'B*8'B*8x''C}/*{8''D*}4''D*{8-}/*{8''D*8'B*8'G*8'A}/*4''C*{6'A*8.'G}/*
Druzbowie druzbowie rownaja...
Krakowskie
@3/8$xF {8'B*}4''D/*{8x''C*}4''D/*{8''E*8x''C*8''D}/*{8'B*}4''D/*{8''D*}4'B/*{8'B*8'G*8''C}/*{8'B*}4''D/*{8'B*}4'G/*{8'A*}4'G/*{8'B*}4''D/*{8''C*}4'B/*{8'B*8'G*8'A}/*
A jak ci bedziemy
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'G*6'A*8'B*8'G}/*4.'A/*{6n''C*6''D*8''E*8''E}/*4.''D/*{6n''C*6''E*8x''D*8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{6'B*6n''C*8'B*8n''C}/*{6'B*6'A*8'G*8'E}/*{6'G*6'A*8'B*6'B*6'G}/*4'A*{8-}/*
Juz ci sie godzi
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4.''D/*{6''D*6x''C*8'A*8'B*8n''C}/*4''D*{6'B*6'A*8'G}/*{8'G*8'A*}4'B/*{8'G*}4.'G/*{8'G*6'A*6'B*}4''C/*4'B*{6'B*6'A*8'G}/*{8'D*6'E*6'F*6'G*6'A*6'B*6x''C}/*{8''D*}4''D*{8x''C}/*{6''D*6x''C*6'
Do jamy wilcku
Krakowskie
@3/8$xF {8'G*8b'B*8'A}/*{6''C*6b'B*8'A*8'G}/*{8'G*8''D*8x''C}/*4''D*{8-}/*{8b'B*8b'B*8'A}/*{6''C*6b'B*8'A*8'G}/*{8'G*8'A*8'F}/*4'G*{8-}/*
Z wiecora jablonecke
Krakowskie
Zebys ty chmielu
Krakowskie
Zaswiec ze miesiacku
Krakowskie
@3/4$xF {8'B*8x''C*}4''D*4''D/*{8''D*8x''C*8'B*8'A*}4'G/*{8'B*8x''C*}4''D*4''D/*{8''D*8x''C*8'B*8'A*}4'G/*{8'B*8x''C*}4''D*{8''D*8x''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'F*}4'D/*{8'E*8'F*8'G*8'B*8''D*8x''C}/*{8'A*8'F*}2'G/*
Pomalutku rozbierajcie
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8x''C}/*4'A*{8'A}/*{6'A*6''C*8''E*8''D}/*4'B*{8'B}/*{6'G*6'B*8''E*6''D*6x''C}/*4'A*{8'A}/*{6'A*6''C*8''D*8'B}/*4'G*{8'G}/*
Pomalutku rozbierajcie
Krakowskie
@2/4 {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''E*}4''F/*{6''G*8.''A*6''F*8.''E}/*{6''C*6''D*6''E*6''G*8''F*8''E}/*4''C*{8''D*8''C}/*4'B*4'G/*{8.'G*6'B*8''C*6'A*6'F}/*{8'A*6'A*6''C*8'B*8'B}/*{8.'G*6'B*8''C*6'A*6'F}/*4'G*4
Moje mile kobietecki
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*}2''D/*{8''D*8''C*8'G}/*{8'B*8'B*8'A*8'G}/*{8'B*}4''D*{8-}/*{8'G*8'B*}2''D/*{8''D*8''C*8'G}/*{8'B*8'B*8'A*8''C}/*{8'A*}4'G*{8-}/*{8'G*8'B*8''D*6''E*8''D}/*{6''E*6''D*8''C*8'G}/*{8'B*8'B*8'A*8''C}/*{8'A*}4.'G/*
Dziewcyna sie smuci
Krakowskie
A posla niewiasta
Krakowskie
@3/4$xFCG {8n''C*8''D*8''E*8''F*8n''G*8''E}/*{8''D*8''E*8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8'B*8'G*}4'E*4'D/*{8''F*8''G*}2'A/*{8'A*8'B*8n''C*8'B*8n''C*8''D}/*{8'B*8''E*8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8'B*8'G*}4'E*4''D/*{8'B*8'G*}2'E/*
A posla niewiasta
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'F*}4'G/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8x''C*}4''D/*{8'A*}4'G*{8'B}/*{8'A*8x''C*}4''D/*{8'F*}4'G*{8'B}/*{8'A*8''C*}4'B/*{8'A*}4'G*{8'G}/*{8'G*8'F*}4'G/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8x''C*}4''D/*{8'A*}4'G*{8'B}/*{8'A*8x''C*}4'
A moja dziewcyno
Krakowskie
@3/4$xF {8'G*}4'B*{8'B*8''C*8'A}/*{8'B*8'B*8'A*8''C*8''D*8'B}/*{8'G*}4'B*{8'B*8''C*8'A}/*{8'B*8'B*8'A*8'F*}4'G/*{8'B*}4''D*{6'B*6''D*6x''C*6''D*6''E*6''D}/*{6x''C*6''D*8'B*8'G*8'G*8'G*6'G*6'B}/*{8''D*}4''D*{6'B*6''D*6x
Chodzony
Krakowskie
@2/4$xF {8'B*8''D*8''D*8''D}/*{8x''C*8x''C*}4'A/*{8'B*8'B*8''D*8'B}/*{8'A*8'A*}4'F/*{8'E*8'E*8'G*8'G}/*{8'B*}4'B*{8'G}/*{8'E*8'E*8'G*8'B}/*{8'A*8'A*}4'D/*{8'E*8'E*8'G*8'G}/*{8'B*}4'B*{8'G}/*{8'E*8'E*8'G*8'B}/*{8'A*8'A*}4'D/*{8'B*}4''D*{8'
Szla dziewcyna po lesie
Krakowskie
@3/4$xFCG {8'A*}4''C*{8''C*8''C*8'A}/*{8'B*}4''D*{8''D*8''D*8'B}/*{8'A*}4''C*{8''C*8''C*8''E}/*{8''D*8''D*8'B*8'B*}4'A/*{8'A*}4''C*{8''C*8''C*8'A}/*{8'B*}4''D*{8''D*8''D*8'B}/*{8'A*}4''C*{8''C*8''C*8''E}/*{8'
Siano grabila
Krakowskie
@3/4$xF 4''D*{8''D*8''D*8''E*8''C}/*{8'B*8'G*8'A*8'A*}4'G/*{8'B*}4'B*{8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8'G*8'A*8'A*}4'G/*{8'B*}4'B*{8''D*8''C*8'A}/*{8'G*}4'B*{8''D*8''E*8''C}/*{8'B*}4'B*{8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8'G*8'A*8'F*}4'G/*4'B*4
Pojanem sobie
Krakowskie
@3/4$xF 4''D*{8''D*8''G*8''E*8''C}/*{8'B*8'G*8''C*6'A*6'F*}4'G/*{8'B*}4'B*{8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8'G*8'A*8'A*}4'G/*{8'B*}4'B*{8''D*8''C*8'A}/*{8'G*}4'B*{8''D*8''E*8''C}/*{8'B*}4'B*{8''D*8''C*8'A}/*{6'B*6''D*6'B*6'G*8
Pojanem sobie
Krakowskie
@3/8$xF {6'B*6'B*8'B*8'B}/*{6''C*6''C*8''C*8''C}/*{6'B*6'B*8'B*8'B}/*{6''C*6'A*8'F*8'D}/*{6'F*6'A*8'F*8'F}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{6'F*6'A*8'F*8'F}/*{6''C*6'A*8'F*8'D}/*
A dla Boga co takiego
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8x''C}/*{6''D*6''D*8.x''C*6'G}/*{6'B*6'B*8.'A*6'G}/*{6'F*6'G*8'A*8'B}/*{6'G*6'A*8'B*8x''C}/*{6''D*6''D*8.x''C*6'G}/*{6'B*6''C*8'A*8'G}/*{6'F*6'G*8'A*8'G}/*
Zaswiecie mi na kominie
Krakowskie
@2/4$xF {8'A*8''C*8'B*8''C}/*4''D*4'A/*{8'A*8''C*8'B*8''C}/*4''D*4'A/*{6'A*8.''C*8'B*8'B}/*{6'A*8.''C*8'A*8'B}/*{8'A*8''C*8'B*8'F}/*4'G*4'D/*{6'A*8.''C*8'B*8'B}/*{6'A*8.''C*8'A*8'B}/*{8'A*8''C*8'B*8'A}/*4'G*4'D/*
Moja Jagus
Krakowskie
Hojze ino moja zono
Krakowskie
Uderzyl konicek nozecka we...
Krakowskie
@3/4$xF {8'B*8''D*8''D*8''E*8''D*8''C}/*{8'B*}4''D*{8''E*8''D*8''C}/*{8'B*}4''D*{8''F*8''G*8''E}/*{8'B*}4''D*{8''E*8''D*8''C}/*{8''D*8''D*8'B*8''D*8''D*8''E}/*{8''D*8''C*8'A*8'A*8''C*8''E}/*{8''
Uderzyl konicek nozecka we...
Krakowskie
Krakowiak
Krakowskie
@2/4 {8.''G*6''E*8''C*6''E*6''F}/*{8''G*6''G*6x''F*8''G*8''A}/*{8''F*6''D*6''C*8'B*6''D*6''E}/*{8''F*6''F*6''E*8''F*8''D}/*{8.''C*6''D*8''E*8''F}/*{8''G*8''A*8''G*8''F}/*4''E*{6''F*6''D
Krakowiak
Krakowskie
@2/4 {8.''G*6''E*8''C*6''E*6''F}/*{8''G*6''G*6x''F*8''G*8''A}/*4''F*{6''D*6''C*8'B*6''D*6''E}/*{8''F*6''F*6''E*6''F*6''D*6'B*6'G}/*{8.''C*6''D*8''E*8''F}/*{8''G*8''A*8''G*8''F}/*4''E*{6'
Krakowiak
Krakowskie
Dobranocka dobra dziewcyno
Krakowskie
Oberek
Krakowskie
A na coz ja
Krakowskie
Przylecial sokol
Krakowskie
Bogoslaw ze nam matko
Krakowskie
Badzcie zdrowe moje progi
Krakowskie
Ozlecialy mi sie siwe golebie
Krakowskie

Pages