Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 901 - 932 of 932 | Click here to search the melodies

@3/8$xFC {8'A*8'A*8'B}/*{8'A*}4'F/*{6'A*6''C*8''E*8''C}/*{6'A*6''D*6''F*6''D*8'A}/*{8'A*8'A*8'B}/*{8'A*}4''D/*{6'E*6'E*8'G*8'F}/*4.'D/*{8'A*8'A*8'B}/*{8'A*}4'F/*{6'A*6''C*8''E*8'A}/*{6'A*6''D*6''F*6''D*8'A}/*{8'A*8'A*8'B}/*{8'A*}
Mazur - Instrumentalna
Krakowskie
Mazur - Instrumentalna
Krakowskie
@3/8$xFC {6'A*6'A*8''D*8''D}/*{6''D*6''C*}4'G/*{6'C*6'C*}4'B/*{6'A*6'F*}4'D/*{6'F*6'A*6''D*6''C*6''E*6''D}/*{6''C*6'B*6x'A*6'B*6'G*6'E}/*{6'C*6'B*8'B*8'B}/*{6'B*6'A*}4'D/*{6'A*6'A*8''D*8''D}/*{6''D*6''C*}4'G/*{6'C*6'C*}4'B/*
Mazur - Instrumentalna
Krakowskie
@3/8$xF 4''D*{6''D*6x''C}/*{8''D*8''D*6''D*6x''C}/*{8''D*8''D*6''D*6x''C}/*{8''D*8''D*8''D}/*{6'G*6'B*6''D*6''E*6''D*6x''C}/*{6''D*6x''C*8''D*8'B}/*{6'G*6'B*6''D*6''E*6''D*6x''C}/*{6''D*6x''C*8'
Mazur cyganski
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'G*8'G*8'B}/*{6'G*6'G*8'G*8'D}/*{6'G*6'F*6'G*6'B*8''D}/*{6''G*6'B*}4''D/*{6.'F*3'A*8.''C*6''C}/*{6''E*6''D*8x''C*8''D}/*{6''E*6'B*8.''C*6'A}/*{6'B*6'G*8'F*8'G}/*
Mazur - Instrumentalna
Krakowskie
@3/8$xFC {6'F*6'G*8.'A*6x'G}/*{6'A*6x'G*8'A*8'F}/*{6'A*6''D*8''C*8'B}/*{6'A*6x'G*8'B*8'A}/*{6'E*6'F*8.'G*6'F}/*{6'G*6'F*8'G*8'E}/*{6'G*6'B*8.'A*6'E}/*{6'F*6'D*8'C*8'D}/*
Mazur - Instrumentalna
Krakowskie
@3/8$xF {8'A*8'G*6'B*6'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'A}/*{6'B*6''D*8''C*8'A}/*{8'B*}4''D/*{8'A*8'G*6'B*6'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'A}/*{6'B*6''D*8''C*8'A}/*{8'B*}4'G/*{6'B*6''D*6''C*6''E*6''C*6'A}/*{6'B*6''D*6''C*6''E*6''C*6'A}/
Piekla bulki z swiatlej maki
Krakowskie
@3/8$xF {8''G*8''F*8''E}/*{6''C*6''E*8''D*8'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'B}/*{8'A*8''D*8''D}/*{8''G*8''F*8''E}/*{6''C*6''E*8''D*8'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'G*8'G}/*{6''D*6''D*8''C*8'B}/*{8'G*8''E*8''D}/*{6'
A gdzie to ten co mnie chcial
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*}4''D/*{6''D*6'B*6'G*6'B*8''D}/*{6''C*6''E*6''G*6''F*8''E}/*{6''D*6'B*6'G*6'B*8''D}/*{8'A*6'A*6''C*6''E*6''C}/*{6'B*6'G*8'B*8''D}/*{6'A*6'G*6'A*6'B*6''C*6'A}/*{6'G*6'D*}4'G/*{8'A*6'A*6''C*6''E*6
Mazur - Instrumentalna
Krakowskie
@3/8 {8''C*8''C*6'B*6'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'B}/*{8''C*8''D*6'B*6'G}/*{6'B*6''D*8''G*8''D}/*{8''C*8''C*6'B*6'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'B}/*{8''C*6''D*6'B*8'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'G}/*{8'G*8''C*6''E*6''D}/*{6'B*6''D
Cyje rybki tego staw - Weselna
Krakowskie
@3/8 {8''E*}4''E/*{6'A*6'B*8''C*8'A}/*{8''D*}4''D/*{6''D*6''D*8'B*8'G}/*{6'B*6''D*8''E*8'B}/*{8''C*8'F*8-}/*{6'A*6'F*8'D*8'F}/*{8'A*8'E*8-}/*{6'B*6''D*8''E*8'B}/*{8''C*8'F*8-}/*{6'A*6'F*8'D*8'F}/*{8'A*8'E*8-}/*
Mowil dziadek babce
Krakowskie
@3/8$xF {8'G*8'G*8'G}/*{8'G*8'G*6'B*6''C}/*{8''E*8''C*8'A}/*{6'F*6'D*6'E*6'F*8'G}/*{6'G*6'F*6'G*6'F*6'G*6'F}/*{6'G*6'F*6'G*6'A*6'B*6''C}/*{6x''D*6''E*8''C*8'A}/*{6'F*6'D*6'E*6'F*8'G}/*{6.'G*3'B*8''D*6'B*6''D}/*{6.''G*3''F*6'
Instrumentalna
Krakowskie
@3/8 {6'E*6'G*8''C*6'B*6'A}/*{6'G*6'F*8'D*8'F}/*{6'E*6'E*8'C*8'E}/*{6'G*6'F*8'D*8'F}/*{6'E*6'E*}4'C/*{6.'F*3'E*6'F*6'G*6'A*6'B}/*{6.''C*3'A*6'G*6'A*6'B*6''C*6'E}/*{6'G*6'F*}4'D/*{6.'E*3'E*}4'C/*{6'F*6'E*6'F*6'G*6'A*6'B}/*{6.''C*3'B*6.'G*3
Instrumentalna
Krakowskie
@3/8$bB {6.'F*3'A*6''C*6n'B*6''D*6''C}/*{6'F*6'A*}4''C/*{6'F*6'A*6''C*6n'B*6''D*6''C}/*{6'G*6'B*8'A*8'F}/*
Instrumentalna
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'A*6n''C*}4''E/*{8''F*8''E*8''F}/*{6''E*6x''D*}4''E/*{8'B*8'A*8'G}/*{6'A*6'B*}4n''C/*{8''D*8'A*8'B}/*{6n''C*6'B*}4''D/*{8'A*8'G*8'A}/*
Z tamtej strony wody
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'A*6''C*}4''E/*{8'A*8''C*8''E}/*{6''D*6''F*}4''D/*{8'G*8'B*8''D}/*{6''D*6''D*}4''C/*{8'A*6'B*6'G*8'E}/*{6'G*6'A*}4'B/*{8''D*8''C*8'A}/*
Hajze ino hajze
Krakowskie
@3/8 {8''C*8''E*8''E}/*{8''F*}4''D/*{8''C*8''E*8''E}/*{8''F*}4''D/*{6''C*6''D*8''E*8''G}/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{8'B*8''D*8''D}/*{8''E*}4''C/*
Trawka dziewcyno
Krakowskie
Dana ino dana
Krakowskie
@3/8 {6-*6''C*8''D*8''F}/*{8''E*8''E*8''C}/*{6'B*6''D*}4'G/*{8''C*8''E*8''G}/*{6-*6''G*8''D*8''F}/*{8''E*8''E*8''C}/*{6'B*6''D*}4'G/*{8'A*8''C*8'G}/*
Nie lubie ja Stacha
Krakowskie
@3/8 {6''F*6''E*8''D*8''D}/*4''E*{8''G}/*{6''F*6''E*8''D*8''D}/*4''E*{8''C}/*{6'B*6''C*}4''D/*{6''C*6'A*8'B*8''D}/*{6'B*6''C*}4''D/*{6''C*6'A*8x'F*8'G}/*{6.''F*3''E*8''D*6''D*6''C}/*{6''E*6''G*6x'
Chalupeczka niska
Krakowskie
@3/8$xF {6'B*6''C*8.''D*6x''C}/*{6.x''C*3''D*8''D*8''G}/*{6'B*6''C*8.''D*6'G}/*{6''C*6'A*8'F*8'G}/*
Chalupeczka niska
Krakowskie
@3/8$xFCG {6n''C*6''E*8''E*8''E}/*{8''E*}4''E/*{6''E*6''D*8''D*8'B}/*{8'B*}4'B/*{6'A*6n''C*}4n''C/*{8'B*8'B*8'G}/*{6'G*6'B*8''D*8n''C}/*{8'B*}4'A/*
W polu gruska w polu
Krakowskie
@3/8$xFCGD 4'A*{8n'G}/*{6'F*6n'G*8'A*8'B}/*4'E*{8''E}/*{6''E*6''F*8''D*8'B}/*4'A*{8n'G}/*{6'F*6n'G*8'A*8'B}/*4'E*{8'E}/*{6'E*6n'G*8'F*8n'D}/*
Bodaj cie Olanie
Krakowskie
@3/8 {8''C*8''E*8''E*8''E*8''D*8''E}/*{8'B*8'B*8'B*8'B*8''D*8''E}/*{6''C*6'B*8'A*8''C*8''C*8''C*8''E}/*{8'B*8'A*8''C*8'B*8''D*8'A}/*{6''C*6'B*8'A*8''C*8''C*8''C*8''E}/*{8'B*8'A*8''C*8'B*8''D*8'A}/*
Jest ci tam kucharka
Krakowskie
@3/4 {8''C*}4''E*{8''C*8''E*8''C}/*{8''D*}4''F*{6''F*6''E*8''F*8''D}/*{8'B*}4''D*{8''D*8'B*8'G}/*{8''G*8''A*8''G*8''F*8''E*8''D}/*{8''C*}4''E*{8''C*8''E*8''C}/*{8''E*8''G*8''A*8''F*}4''D/*{8
Polonez (wolny) weselny
Krakowskie
Polski w kolo - Przy weselu
Krakowskie
@4/4 4''C*{8.''C*6''C*}4''C*{8''D*8''E}/*{8.''F*6''E*8''D*8''C*8'B*8'A*8'B*8'G}/*4''C*{8.''C*6''C*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8'A*}2'G/*4''C*{8.''C*6''C*}4''C*{8''D*8''E}/*{8.''F*6''E*8''D*8''C
Drabant. Marsz
Krakowskie
@3/8 {8''G*6''G*6''E*6''F*6'B}/*{6''C*6''E*8''D*8'B}/*{8'G*6''C*6'B*6''C*6''E}/*{6''D*6''F*8''E*8''C}/*{8''G*6''G*6''E*6''F*6'B}/*{6''C*6''E*8''D*8'B}/*{8'G*6''C*6'B*6''C*6''E}/*{6''D*6''F*8'
Obertas - Instrumentalna
Krakowskie
@3/8$bBE {8'F*8'B*8''D}/*4''F*{8''D}/*{8''E*6''E*6''D*6''E*6''F}/*4''G*{8''E}/*{8''C*8''D*8''E}/*4''F*{8''F}/*{8''E*6''C*6''C*8''C}/*4'B*{8-}/*{8'F*8'B*8''D}/*4''F*{8''D}/*{8''E*6''E*6''D*6''E*6''F}/*4
Walc weselny
Krakowskie
@3/8$bB 4.''C/*{8'A*8''C*8''F}/*4.''D/*{8''F*8''D*8''D}/*2.''C/*{8'A*8''C}/*{8''F*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8''C}/*4.''C/*{8'A*8''C*8''F}/*4.''D/*{8''F*8''D*8''D}/*2.''C/*{8'A*8''C}/*{8''F*8''D*8''D}/*{8'
Walc weselny
Krakowskie
@3/8$xFCG 4''C*{8''D}/*4''E*{8'A}/*4'B*{8''D}/*{8''C*8''C*8'A}/*{8''C*8''C*8''D}/*4''E*{8'A}/*4'B*{8''D}/*{8''C*8''C*8'A}/*4'E*{8''C}/*{8'A*8'A*8'E}/*4'F*{8'G}/*{8'A*8'A*8'E}/*4'E*{8''C}/*{8'A*8'A*8'E}/*4'F*{8'G}/*4.'A/*
Sztajer weselny
Krakowskie
@3/8$bB {8'F*8'A*8''C}/*4.''F/*{8'F*8'G*8'E}/*4.'F/*{8''C*8'A*8'B}/*{8''C*8'A*8'B}/*{8''C*8'A*8'B}/*{8''C*8'A*8'B}/*{8''C*8'A*8''C}/*4.''F/*{8'F*8'G*8'E}/*4.'F/*
Pod woda rak
Krakowskie

Pages