Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 101 - 150 of 932 | Click here to search the melodies

Instrumentalna dla gosci...
Krakowskie
Marsz weselny
Krakowskie
Polonez
Krakowskie
Polonez
Krakowskie
Boli mnie zoladek boli
Krakowskie
Moja zona zachorzala
Krakowskie
Ty wianecku siedmi
Krakowskie
Ty wianecku siedmi
Krakowskie
A z wiecora jablonecke
Krakowskie
@3/8 {6''C*6''D*8''E*8''E}/*{6''E*6''E*8''D*8''C}/*{6''D*6''E*8''F*8''E}/*4.''D/*{6'B*6''C*8''D*8''D}/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{8''C*8''E*8''D}/*4''C*{8-}/*
Zakukala kukulecka
Krakowskie
Wcoraj bylam na kiermasie
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8'A*8'A*8'G}/*{8'G*8'B*}4''D/*{8''F*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*}4'F/*{8'A*8'A*8'A*8'G}/*{8'B*8''D*}4''C/*{8'A*8'A*8'A*8'G}/*{8'G*8'B*}4'F/*
Nie dla ciebie starosta
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8'A*8'A*8'G}/*{8'B*8''D*}4''F/*{8''F*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*}4'F/*{8'A*8'A*8'A*8'G}/*{8'B*8''D*}4''C/*{8'A*8'A*8'A*8'G}/*{8'G*8'B*}4'F/*
Nie dla ciebie starosta
Krakowskie
Polski do kola
Krakowskie
@3/4$xFCG {8'A*8''C*8''E*8''E*8''E*8''G}/*{8''F*8''F*}4''E/*{6'A*6'B*6''C*6''D*8''E*8''E*8''E*6''G*6''F}/*{8''D*8''D*}4''C/*{8.'B*6'G*8'E*8'G*6'A*6'B*6''C*6''D}/*{8''E*8''C*8'A*6'A*6'G*8'A*8''C}/*{6'
Taniec do kola
Krakowskie
Dopierom ci zacal do...
Krakowskie
Uciekla mi przepiorecka w...
Krakowskie
Uciekla mi przepiorecka w...
Krakowskie
A jechali sukiennicy z Werna
Krakowskie
Taniec do kola
Krakowskie
Hejze ino haj
Krakowskie
Dobranocka dobra dziewczyno
Krakowskie
@2/4$xF {8'D*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'G*8'B*8'G}/*{8'F*8'F*8'A*8'F}/*{8'G*8'B*8'G}/*{8'D*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'G*8'B*8'B}/*{8'A*6''C*6'A*8'F*8'A}/*{8'A*}4'G*{8-}/*{8'G*}4n''F*{8''D}/*{8''E*8'B*8''D*6''D*6'B}/*{8''C*8''C*8''D*8'B}/*{8''C*}4
Dobranocka dobra dziewczyno
Krakowskie
Instrumentalna na dobranoc
Krakowskie
@4/4 4'G*4''E*4''C*{8'G*8'B}/*{8'A*8'A*6'B*6'A*6'F*6'D*8'A*8'A*6'B*6'A*6'F*6'D}/*4'G*4''F*4''D*{8''D*8''C}/*{8'B*8'G*8'A*8'B*6''C*6'B*6''C*6''D*8''E*8''C}/*{8''C*}4''E*{8''G*8''F*8''E*}4''D/*{8'G*}4'B*{8''
Instrumentalna - Marsz
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8b'B*8''C}/*{8''D*}4'A*{8-}/*{8''D*8''D*8''C*8b''E}/*{8''D*}4'A*{8-}/*{8'G*8'A*8b'B*8''C}/*{8''D*}4'A*{8''C}/*{8b'B*8''D*8''C*6b'B*6'A}/*{8'G*8'G*8-*8b'B}/*{8'G*8'A*8b'B*8''C}/*{8'A*}4.'F/*{8'G*8'A*8'F*8'D}/*{8'F*}4'G*{8-}
Leci sokol leci
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''E}/*{8''D*8'A*8-}/*{8''C*8''C*8'B}/*{8'A*}4''C/*{8'B*}4'F/*4'G*{8-}/*
Zapraszam was na ten chlib
Krakowskie
A ciesy sie ciesy
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*}4''C*{8'B}/*{8'A*8'F*}4'G/*{8'B*}4'A*{8'F}/*{8'G*8'B*}4''D/*{6''E*6''D*}4''C*{8'B}/*{8'A*8'F*}4'G/*{8'B*}4'A*{8'F}/*{8'D*6'E*6'F*}4'G/*{8'G*}4''C*{8''E}/*{8''D*8''C*}4'B/*{8''C*}4'A*{8'D}/*{8'G*8'B*}4''D/*{6''E*6''D*}4
Krakowskie
Pomalusku rozbierajcie
Krakowskie
Biednaz ja biednaz
Krakowskie
Marys moja Marys
Krakowskie
Zebys ty chmielu na tycki nie...
Krakowskie
Pragnelas Marysiu na kawalek...
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8'B*8''D}/*4''D*4''E/*4''C*4'A/*{8'F*8'A*8'A*8''C}/*4''C*4''D/*4'B*4'G/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*4'B*4''C/*4'A*4'F/*{8'D*8'F*8'A*8''C}/*4''E*4''D/*4'G*4'G/*{8'G*8'B*8'B*8''D}/*4''D*4''E/*4''C*4'A/*{8'F*8
Ach dla Boga co takiego
Krakowskie
Katylik juz nie do tegi
Krakowskie
Przypatrzcie sie wszyscy...
Krakowskie
Juzci Marys
Krakowskie
Juzci Marys
Krakowskie
Instrumentalna
Krakowskie
@3/8 {8'G*8''C*8''D}/*4''E*{8''E}/*{8''G*6''G*6''G*6''F*6''E}/*4''D*{8''D}/*{8'G*8'B*8''D}/*4''F*{8''E}/*{8''G*8''G*8''F}/*4.''E/*{8'G*8'B*8''D}/*{8''F*8''A*8''A}/*{8''G*8''G*6''F*6''D}/*4''C*{8'
Instrumentalna
Krakowskie
Taniec przebiegany
Krakowskie
@3/8$bB {8''D*}4''D/*{8''E*}4''D/*4''C*{8'G}/*{8'B*}4'A/*{6''C*6''C*8'B*8'A}/*4'G*{8''C}/*{8'B*}4'A/*
Badzcie zdrowe stoly lawy
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*6'B*6''D}/*{6''C*6'B*8'B*8'G}/*{8'B*}4''C/*4.'A/*{6'G*6'A*6'B*6''C*6'A*6'G}/*4'B*{8-}/*4''C*{8'B}/*{6''C*6''D*8''E*8''C}/*{8''C*8'B*8'G}/*{8'B*8'B*8''C}/*4.'A/*{6''C*6''D*8''E*8''E}/*{8''C*8'B*8'G}/*{6
Zawolajciez mi pana dziadka...
Krakowskie
@3/4$xF {8'F*8'G*8'A*8b'B*8'A*8'G}/*{8b'B*8''D*8''C*8b'B*8'A*8'G}/*{8b'B*8''C*}4''D*4''D/*{8''D*8x''C*}2'A/*{8'F*8'G*8'A*8b'B*8'A*8'G}/*{8.b'B*6b'B*8'A*8'G*8'F*8'D}/*{8'F*8'G*}4'A*4'A/*{8'E*8'F*}2'D/*{8.'F*6'G*}4'A*4'A/*{8'G*8'F*8'D*8
A wsiadajcie na woz
Krakowskie
@4/4$bB 4'F*{8'A*8'B*}2''C/*{8''C*8''F*8''E*8''D*}2''C/*4''C*{8''D*8''C*}4'A*4'F/*{8'F*8''F*8''E*8''D*}2''C/*4''C*{8''D*8'B*}4'A*4'F/*{8'F*8'A*8'G*8'G*}2'F/*{8'F*8'G*8'A*8'B*}4.''C*{8n'B}/*{8''C*8''F*8''E*8'
Niesiemy wian wedle ogroda
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8'A*8'A*8n'B}/*{8''C*8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'A*8'A*8n'B}/*4''C*{6'A*8.'F}/*{8'A*8'F*8'A*8n'B}/*{8''C*8'B*8'A*8'F}/*{8'A*8'F*8'F*8'G}/*4'B*{6'G*8.'F}/*
Wyjechal ci nas jegomosc
Krakowskie
@2/4$xF {8'B*8''D*8x''C*8''D}/*{8''E*8''D*8x''C*8''D}/*{8'A*8''C*8''C*8''C}/*{8'B*}4'G*{8'G}/*{8'D*}4.'F/*{8'A*8'G*8'F*8'G}/*{8'A*8''C*8''C*8''C}/*{8'B*}4'G*{8'G}/*{8'D*}4'F*{8'F}/*{8'A*8'G*}4'G/*{8'A*8''C*6''C*6'B*6''C*6
U nasego jegomosci
Krakowskie
U nasego jegomosci
Krakowskie
@3/8$xF {6'B*6'B*8'B*8'B}/*{8''D*}4'B/*{6''C*6''E*8''E*8''E}/*{8''D*}4''C/*{6'B*6'B*8'B*8'B}/*{8''D*}4'B/*{6''C*6'A*8'B*8'G}/*{8'A*}4'G/*
Na modlinickiem polu
Krakowskie

Pages