Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 151 - 200 of 932 | Click here to search the melodies

@3/8$xF {6'B*6''C*8''D*8''D}/*{8''D*}4''D/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'B*}4''D/*{6'B*6''C*8''D*8''D}/*{8''D*}4''D/*{6''C*6'B*8'A*8'B}/*{8'A*}4'G/*
U nasego pana
Krakowskie
A zebrali psenicke zebrali
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8'B*}4.''D/*{8''D*8''D*}4''E/*{8''D*}4''D*{8'B}/*{8'A*8'B*}4''C/*{8''C*}4''C*{8'B}/*{8''C*8''C*}4'B/*{8'A*}4'G*{8'G}/*{8'G*6'G*6'F*6'G*6'A*6'B*6''C}/*{8'B*}4''D*{8'B}/*{8''D*6x''C*6''D*}4''E
Zebralim psenicke
Krakowskie
Zezeni my zyto
Krakowskie
Zezeni my zyto
Krakowskie
Zabij nam jegomosc tlustego...
Krakowskie
Nasa pani mila
Krakowskie
@3/4$xF {6'B*6''C*8''D*8''E}/*{8''D*8x''C*8''D}/*{6'A*6'B*8''C*8''D}/*{8''C*8'B*8'G}/*{6'G*6'A*8'B*8'A}/*{8'A*8''D*8''C}/*{6'B*6'A*8'B*8'A}/*{8'G*8'F*8'G}/*{6'G*6'A*8'B*8'A}/*{8'A*8''D*8''C}/*{6'B*6'A*8'B*8'A}/*{8'G*8'F*8'G}
Juz przeniczka zebrana
Krakowskie
Hej u nasego pana
Krakowskie
@3/4$xF {8'G*8'B*8''D*8'B*8'G*8'B}/*{8'B*8'A*8''C*8'A*8'F*8'D}/*{8'G*8'B*}4'B*4''C/*{8'A*8'F*}4'G*4-/*{8'G*8'B*8''D*8'B*8'G*8'B}/*{8'B*8'A*8''C*8'A*8'F*8'D}/*{8'G*8'B*}4'B*4''C/*{8'A*8'F*}4'G*4-/*
Tam na onej gorze
Krakowskie
Tam na onej gorze
Krakowskie
Siwy kon pije
Krakowskie
@3/4 {8''C*}4''E*{8''E*8''E*8''E}/*{8''D*}4''F*{8''F*8''F*8''D}/*{8''C*}4''E*{8''E*8''E*8''C}/*{8'B*8''C*8''D*8'B*}4''C/*{8''C*}4''E*{8''E*8''E*8''E}/*{8''D*}4''F*{8''F*8''F*8''D}/*{8''C*}4'
A w lecie slonce gorace
Krakowskie
A w lecie slonce gorace
Krakowskie
@3/4$xF {8'B*}4''D*{8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8'A*8''C*}4'B/*{8'B*}4''D*{8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8'A*8'F*}4'D/*{8'D*}4'F*{8'D*8'F*8'A}/*{8'G*}4'B*{8'G*8'B*8'G}/*{8'D*}4'F*{8'D*8'F*8'A}/*{6'G*8.'B*8'A*8'F*}4'G/*
A w lecie w lecie
Krakowskie
A w lecie slonce jarzace
Krakowskie
A w lecie slonce gorace
Krakowskie
@3/8$xFCG {8'A*8''C*8'B}/*4'A*{8-}/*{8'A*8''C*8'B}/*4'A*{8-}/*{8'A*8''C*8'B}/*{8''E*8''E*8''D}/*{8'A*8''C*8'B}/*{8''E*8''E*8''D}/*{8'A*8''C*8'B}/*4'A/*
Zen wolki zen
Krakowskie
@2/4 4'G*{8''D*8''F}/*{8''E*8''E*8''D*8''C}/*{8'G*8'B*}4''D/*4''C*{8''E*8''G}/*{8'G*8'G*8''D*8''F}/*{8''E*8''E*8''D*8''C}/*{8'G*8'B*}4''D/*4''C*{8''C*8''C}/*4'G*{8''D*8''F}/*{8''E*8''E*8''D*8''C}/*{8
Mialem ja cztery wolki
Krakowskie
@3/4$xFCG 4n''C*{8n''C*8n''C*8''E*8''D}/*4'B*{8n'G*8'B*8''D*6n''C*6'B}/*4'A*{8'A*8'B*8n''C*8n''C}/*{8'B*8'G*8'E*8'G*}4'A/*4n''C*{8n''C*8n''C*8''E*8''D}/*4'B*{8n'G*8'B*8''D*6n''C*6'B}/*4'A*{8'A*8'B*8n''C*8n''C}/*{8'B*8
Poslwa dziewcyna do Borowina
Krakowskie
@3/8 {6'G*6'A*8'B*8'G}/*4''C*{8''C}/*{6''D*6''E*8''F*8''D}/*{8.''E*6''D*8''C}/*{6'G*6'A*8'B*8'G}/*{8''C*8''E*8''D}/*{8''C*8.''E*6''D}/*4''C*{8-}/*
Jaworowe kolka
Krakowskie
@3/4$xFCG {8'E*8'G*8'A*8n''C*8'B*8'A}/*{8n''C*8''E*8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8n''C*8''E*8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8'B*8'A*8'G*8'E*}4'D/*{8'E*8'G*}2'A/*{8'B*8'A*8'G*8'E*}4'D/*{8'E*8'F*}2'D/*
Wele tego myna
Krakowskie
A miala ja miala oj pana
Krakowskie
A miala ja miala oj pana
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''D*8''D*8''D}/*4''E*4'A/*{8'A*8'B*8''C*8''C}/*{8''C*8''C*8''C*8''C}/*4''D*4'G/*
Przyjechalo kilku panow
Krakowskie
A przyjechali zolnierze
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8''C}/*4.''D/*{6x''C*6''D*8''E*8''E}/*4.''D/*{8''D*}4''D/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{6'B*6''D*8x''C*8''D}/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{6'F*6'G*8'A*8'A}/*4.'G/*{6.'G*3'A*8'B*6'A*6'B}/*4.'G/*{6.'B*3''C*8''D*6''E*6
A z gory z gory
Krakowskie
A z gory z gory
Krakowskie
Przylecial gawron
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'G*6'A*8'B*8'G}/*4.'A/*{6'B*6x''D*8''E*8x''D}/*4.'B/*{8x''D*}4''E/*{6''F*6x''D*8'B*8'G}/*{8'A*}4n''C/*{6'B*6'G*8'E*8'E}/*{6'G*6'A*8'B*8'G}/*4'A*{8-}/*{6'E*6'G*6'A*8.'B*6'G}/*4.'A/*{6'B*6n''C*6x''D*8.''E*6x''D}/*4'B*{8'A}/*{6
Przylecial gawron
Krakowskie
@3/8$xFCG {8''D*8''D*8''D}/*{8''D*}4''E/*{8''D*8''D*8n''C}/*{8'B*}4'A/*{6'B*6''D*8''C*8''D}/*{8''E*8.''D*3n''C*3'B}/*4'A*{8-}/*{8'B*8'B*8'B}/*{8''D*}4'B/*{6''D*6''E*8''D*8n''C}/*{8'A*}4'G/*{6'B*6''D*8''C*8''D}/*{8'
Przyjechal do mnie
Krakowskie
@3/8$bB {8''D*8''D*8''F}/*4.''D/*{6''D*6''D*8''C*8'B}/*4.'A/*{8''D*6''D*6''G*8''F}/*4.''D/*{6''D*6''D*8''C*8'B}/*4.'A/*{6''C*6'G*8'A*8n'B}/*4.''C/*{6'G*6'G*8'A*8n'B}/*4.''C/*{8'G*8'A*8n'B}/*4.''C/*{6'G*6'G*8'A*8n'B}/*4.
Stala dziewcyna
Krakowskie
@3/8$xF {8'D*8'G*8'A}/*{8'B*8'A*8'G}/*{8'B*8''D*8x''C}/*4.''D/*{6'D*6'D*8'G*8'A}/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'B*8''D*8x''C}/*4''D*{8-}/*{8''D*8''D*8''D}/*{8''C*8''C*8'A}/*{8'B*8'A*8'F}/*4'G*{8-}/*
W opak nalepa
Krakowskie
@3/4$xFCG {8'A*8n''C*}4''E*4''E/*{8''F*8x''D*8''E*8''E*8x''D*8''E}/*{8''F*8x''D*8''E*8''E*8x''D*8''E}/*{8n''C*8'A*}4''E*4'G/*{8'B*8'G*8'E*8'G*8'B*8''D}/*{8n''C*8'A*}4''E*4'G/*{8'B*8'G*8'E*8'G*8'B*8'A}/*{6'A*6'
Kiedy bedzie slonce i pogoda
Krakowskie
@3/4 {6'G*6'B*8''D*8''F}/*{6''D*6'B*8'G*8'G}/*{8''C*8''E*8''G}/*{6''G*6''G*8''D*8''F}/*{6''D*6'B*8'G*8'G}/*{8''C*8''E*8''C}/*{6'G*6'B*8''D*8''F}/*{6''D*6'B*8'G*8'B}/*{8''C*8''E*8''G}/*{6''G*6''G*8''D*8
A jak ci ja na wojenke pojade
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8'B*8''D}/*{6''D*6x''C*8'A*8n''C}/*{6''C*6'B*}4'G/*{6x'G*6'A*8'F*8'D}/*{6'D*6'G*8'B*8'B}/*{8'A*8''D*8''D}/*{6''C*6'B*}4'A/*{6x'G*6'A*8'F*8'D}/*{6'D*6'G*8'B*8'B}/*{8'A*8''D*8'A}/*{6''C*
A jak ci ja na wojenke pojade
Krakowskie
@2/4$bB {8'B*8'B*8'A*8'G}/*{8'B*8'B*8'G*8'F}/*4'A*4'B/*4''C*4-/*{8''C*6''D*6''E*8''F*8''C}/*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*4''C*4'B/*4'A*4-/*
Od Krakowa czarna chmura
Krakowskie
@3/8$xF {6''D*6''D*8''C*6'A*6'G}/*{8'B*8'G*8'A}/*{6'G*6'B*8''C*8'G}/*{8'B*8'G*8'A}/*{6'G*6'B*8''C*8'G}/*{8'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8''C*8'G}/*{8'B*8'G*8'A}/*{6'G*6'B*8''C*8''C}/*{8'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8''C*8'
Przenocuj mnie przenocuj
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8'B}/*{8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8n''C*8'B*}4'G/*{8'E*8'G*}4'A/*{8'A*8'B*8n''C*8'B}/*{8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8n''C*8'B*}4'G/*{8'E*8'G*}4'A/*{8'B*8'B*}4'G/*{8'E*8'G*}4'E/*{8'B*8'G*}4'E/*{8'E*8'G*}4'A/*
Jak ci mnie tez na wojence
Krakowskie
@3/8 {8'G*8''C*8''D}/*4''E*{8'B}/*{8''C*8''E*8''A}/*4''G*{8''E}/*{8''C*8''C*8''D}/*4''E*{8''C}/*{8''E*8''D*8'B}/*4''C*{8''C}/*{8'G*8''C*8''D}/*4''E*{8'B}/*{8''C*8''E*8''A}/*4''G*{8''E}/*{8''C*8''C*8'
A na tej laczce
Krakowskie
@2/4$xFCG {8''E*}4''E*{8''E}/*{8'A*8'B*}4n''C/*{8''D*}4''D*{8''D}/*{8''D*8''D*}4'B/*{8n''C*8''D*8.''E*6''D}/*{8n''C*}4'A*{8-}/*{8'A*6n'F*6'E*8'D*8'E}/*{8'D*}4n'F*{8-}/*{8'A*6n'F*6'E*8'D*8n'F}/*{8'A*}4'E*{8-}/*
Chodzila dziewcyna
Krakowskie
@3/8$xF {8'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8'G}/*{6'B*6'B*8'A*8'G}/*{8'B*}4''D/*{8'B*8'B*8''D}/*{8''D*8''C*8'G}/*{6'B*6'B*8'A*8''C}/*{8'A*}4'G/*
W Krakowie na wiezy malowany
Krakowskie
@3/8$bB {6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6'B*8'G*8'G}/*{6'G*6'B*8''D*8''C}/*4.'A/*{6'G*6'A*8'B*8'B}/*{6''D*6''C*8'A*8'A}/*{6'G*6'A*8'B*8'G}/*4'F*{8-}/*{6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6'B*8.'G*6'E}/*{6'G*6'B*8''D*8''C}/*4.'A/*{6'G*6'A*6'B*6
W ogrodecku przy ziolecku
Krakowskie
@2/4$xFCG {8n''C*8''D*}4''E/*{8''E*}4''E*{8''E}/*{8''E*8''E*}4''D/*{8''D*}4''D*{8''E}/*{8''E*8n''C*}4'A/*{8'B*}4n''C*{8n''C}/*{8''D*8n''C*}4'B/*{8'B*}4'G*{8'A}/*
Wedrowala Zosia
Krakowskie
@2/4$xFCG {8n''C*8''D*}4''E/*{8''E*}4''E*{8''E}/*{8''E*6n''F*6''E*}4''D/*{8''D*}4n''F*{8''E}/*{6''E*6''D*6n''C*6'B*}4'A/*{8'B*}4n''C*{8n''F}/*{8n''F*8''E*}4''D/*{8''D*}4'G*{8'A}/*
Wedrowala Zosia
Krakowskie
@2/4 {8''C*}4''E*{8''E}/*{8''E*8''G*8''F*8''D}/*{8''C*}4''E*{8''C}/*{8''E*8''G*8''F*8''D}/*{8''C*8''E*8''D*8'B}/*4''C*4'G/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{8''E*8''C*8'B*8'G}/*{8''C*8''E*8''D*8'B}/*4''C*4'G/*{8'B*}4
Wedrowala Zosia
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'E*6'G*8'A*8n''C}/*4'B*{8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{8n''C*}4''E/*{6'A*6'B*8n''C*8'A}/*4'B*{8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{8n''C*}4'A/*
Wedrowala Zosia
Krakowskie
@3/8$xFCG {8'B*8n''C*8''E}/*{6''E*6x''D*8''F*8''E}/*{8'A*8n''C*8''E}/*{6''D*3n''C*3'B*8'A*8'B}/*{8'B*8'A*8'E}/*{6'A*6'B*8''D*6n''C*6'B}/*{8'A*8n''C*8''E}/*{6''D*3n''C*3'B*8'A*8'B}/*{8'B*8'A*8'E}/*{6'A*6'B*8''D*6n''C*6
Oj wedrowala Zosia
Krakowskie
@3/8$xFCG {6n''C*3n''C*3'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4'B/*{6'G*6'A*8'B*8'G}/*{8'A*}4''E/*{6''E*3n''C*3'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4'B/*{6'E*3'G*3'A*8'B*8n''C}/*{8'G*}4'A/*{6n''C*3n''C*3'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4'B/*{6'G*6'A*8'B*8'G}/*{8'A*}4''E/*{6''E*3n''C*3
Wedrowala Zosia
Krakowskie
@2/4$xFCG {8n''C*}4''E*{8''E}/*{8''E*8''E*8''E*8''E}/*{8''E*}4''D*{8''E}/*{8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'A*8n''C*8'B}/*4''D*4'B/*{8'B*}4''D*{8''E}/*{8''D*8n''C*8'B*8'A}/*
Da hojze ino dyna
Krakowskie

Pages