Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 201 - 250 of 932 | Click here to search the melodies

@3/4$xF {8.'E*3'G*3'A*8'B*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'B*}4.''E*{8''C}/*{8'B*8'A*}4'F*{8'G*8-}/*{8.'E*3'G*3'A*8'B*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'B*}4.''E*{8''C}/*{8'B*}4'G*{8'F*8'E}/*
A cozes ty myslal
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'A*6''C*8''E*8''E}/*{8''E*}4''C/*{6''C*6'B*8'A*8'A}/*{8''C*}4''D/*{6'B*6''C*8''D*8''D}/*{8''D*}4'B/*{6'G*6'E*8'E*8'G}/*{6'G*6'A*}4'A/*{6'A*6''C*8''E*8''E}/*{6''E*6''C*8''C*8'A}/*{6''C*6'B*8'A*8'A}/*{6'
Oj tocy sie tocy
Krakowskie
@3/8$xFCG 4.''E/*{6''E*6''E*8''D*8'B}/*{8.n''C*6'B*6'A*6'G}/*{6'G*6'A*8'B*8''D}/*{8.n''C*6'B*6'A*6'G}/*{6'G*6'A*8'B*8''D}/*{8n''C*}4''E/*{6n''C*6''E*8''D*8'B}/*{8.n''C*6'B*6'A*6'G}/*{6'E*3'G*3'A*8'B*8''D}/*{8n''C*}4''E/*{6
Ej spiewaja slowicy
Krakowskie
@3/8$xFCG 4.''E/*{6''E*6''E*8''D*8'B}/*{8.n''C*6'B*6'A*6'G}/*{6'G*6'A*8'B*8''D}/*{8.n''C*6'B*6'A*6'G}/*{6'G*6'A*8'B*8''D}/*{8n''C*}4''E/*{6''E*6''E*8''D*6'B*6''D}/*{8.n''C*6'B*6'A*6'G}/*{6'E*3'G*3'A*8'B*8''D}/*{8n''C*}4
Ej spiewaja slowicy
Krakowskie
@3/8$xF {6'A*6'G*8'A*8''C}/*{8''E*}4''D/*{6'A*6'G*8'A*8''C}/*{8''E*}4''D/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'B*}4'D/*{6'D*6'F*8'A*8''C}/*{8''E*}4''D/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'B*}4'D/*{6'D*6'F*8'A*8'F}/*{8'A*}4'G/*{6.''C*3'B*8'A*8'B}/*{8'G*}4'D
Na zielony smycy
Krakowskie
@2/4$xF {8'A*8'B*}4''D/*{8'A*}4'B*{8'E}/*{8'G*8'B*8.''D*6''D}/*{8''C*}4'B*{8-}/*{8'A*8'B*}4''D/*{8'A*}4'B*{8'E}/*{6'A*6'G*8'F*8'A*8'G}/*{8'F*}4'E*{6-*6'E}/*{8'G*8'F*8.'A*6'G}/*{6'F*6'G*8'E*6'F*6'G*8'E}/*{6'E*6'F*8'G*8'A*8'G}/*{8'F*}4'E*{8-}/*{8'G*8'
Na zielonej lace
Krakowskie
@2/4$xF {6'A*6'G*8'B*}4''D/*{8'A*}4'B*{8'E}/*{6'A*6'G*8'B*8.''D*6''D}/*{8''C*}4'B*{8-}/*{6'A*6'G*8'B*}4''D/*{8'A*}4'B*{8'E}/*{8'G*8'F*8'A*8'G}/*{8'F*}4'E*{6-*6'E}/*{8'G*8'F*8.'A*6'G}/*{6'F*6'G*8'E*6'F*6'G*8'E}/*{6'E*6'F*8'G*8'A*8'G}/*{8'F*}4'E*{8-}/
Na zielonej lace
Krakowskie
@3/8$xFCG {8n''C*8''E*8''D}/*4''E*{8'B}/*{6''D*6n''C*}4'B/*{8n''C*8''E*8''D}/*4''E*{8'B}/*{6''D*6n''C*}4'B/*{6'E*6'G*8'B*8''D}/*{6n''C*6'B*8'A*8n''C}/*{8''E*}4'B/*{6'B*6'G*8'B*8''D}/*{6n''C*6'B*8'A*8n''C}/*{8'G*}4'E/*
A z poniedzialku na swieto
Krakowskie
@3/8$xF {8''D*}4''D/*{8''D*}4''C/*{6'B*6'G*}4'A/*{8''D*8''D*8''E}/*{8''D*}4''C/*{6'B*6'G*}4'A/*{8'F*8'A*8''C}/*{8'A*8'G*8'B}/*{8''D*}4'A/*{8'F*8'A*8''C}/*{8'A*}4'G/*3'E*{6.'F*}4'D/*
W niedziele na swieto
Krakowskie
@2/4$bB {8'F*8''F*8''F*8''F}/*{8''F*}4''E*{8''C}/*{8''D*8''E*8''F*8''D}/*4''C*4'F/*{8'G*8'A*8'B*8'A}/*{8'B*}4''D*{8''C}/*{8'G*8'A*8'B*8''D}/*4''C*4'F/*
Ten moj chlopak bedzie
Krakowskie
@3/8$bBE {8'B*8''D*8'G}/*{6'F*6'D*}4'F/*{8''D*8''C*8'B}/*{6'B*6'G*}4'F/*{8'F*8'A*8'B}/*{6''C*6''D*8''E*8''G}/*{8''F*8'B*8''D}/*{6''C*6'A*8'B*8-}/*{8'F*8'A*8'B}/*{6''C*6''D*8''E*8''G}/*{8''F*8'B*8''D}/*{6''C*6'A*8'B*8-}/*
Zachodzi slonecko
Krakowskie
@3/8$xF {6'B*6''D*8n''F*6''E*6''C}/*4''D*{8'B}/*{6'A*6''C*}4'G/*{8'B*8''D*8n''F}/*{6'B*6''D*8n''F*6''E*6''C}/*4''D*{8'B}/*{6'A*6''C*}4'G/*{8'B*8'A*8'G}/*
Zachodzi slonecko
Krakowskie
@3/8$bBE {8'F*8'B*8''D}/*{8''F*8''E*8''C}/*{8''E*}4''G/*{8''F*}4''D/*{8'F*8'B*8''D}/*{8''F*8''E*8''C}/*{8''E*}4''D/*{8'B*}4'F/*
Zachodzi slonecku ku lasowi
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8.''D*6''C}/*{6.'B*3'B*8'A*8'A}/*4'G*{8-}/*{8'A*}4'D/*{6'G*6'B*8.''D*6''C}/*{6'B*6'G*8'F*8'D}/*4'G*{8-}/*
Wyjechalem w pole orac
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8'B}/*{6'A*6'A*8''C*8'A}/*{6'G*6'G*8'B*8'B}/*4'D*{8-}/*{6''C*6''E*8''D*8''C}/*{6'B*3'A*3'B*8''C*8'A}/*{6'G*6'G*8'A*8'F}/*4'G*{8-}/*
A ty ptaszku krogulaszku
Krakowskie
@3/8$bB {8'F*8'A*8''C}/*4''F*{8''D}/*{8''D*8''D*8''C}/*{8''D*8''D*8''C}/*{8'A*8'A*8'A}/*4''C*{8'G}/*{8'B*8'B*8'A}/*{8'B*8'B*8'A}/*{8'F*8'A*8''C}/*4''F*{8''D}/*{8''D*8''D*8''C}/*{8''D*8''D*8''C}/*{8'A*8'A*8'A}/*4''C
Gorzala lipka i jawor
Krakowskie
@3/8$bB {8''F*8''F*8''F}/*4''E*{8'G}/*{6'B*6''D*}4''C/*{8'F*6'A*6'F*8'A}/*4'B*{8'G}/*{6'G*6'A*}4'F/*{6'C*6'F*8'A*8'A}/*4'B*{8'G}/*{6'B*6''D*}4''C/*{6'C*6'F*8'A*8'A}/*4'B*{6'G*6'E}/*{6'G*6'A*}4'F/*
Gorzala lipka jalowiec
Krakowskie
@3/8$bB {8''F*8''F*8''F}/*4''E*{6'G*6'A}/*{6'B*6''D*}4''C/*{8'F*6'A*6'F*8'A}/*4'B*{6'G*6'E}/*{6'G*6'A*}4'F/*{6'C*6'F*8'A*8'A}/*4'B*{8'G}/*{6'B*6''D*}4''C/*{6'A*6'F*6'A*6'F*8'A}/*4'B*{6'G*6'E}/*{6'G*6'A*}4'F/*
Gorzala lipka jalowiec
Krakowskie
@3/8$bB {8''C*8''C*8''C}/*{8''D*}4'B/*{6''D*6''D*}4''C/*{8'F*8'A*8''C}/*{8'B*}4'A/*{6'G*6'G*8'F*8-}/*{8'A*8'A*8''C}/*{8'B*}4'A/*{6'G*6'B*}4''C/*{8'A*8'A*8''C}/*{8'B*}4'A/*{6'G*6'G*8'F*8-}/*
Gorzala lipka i jawor
Krakowskie
@3/8 {6'G*6'G*8'G*6'B*6''C}/*{6''D*6''F*8''E*8''C}/*{6''E*6''E*8''E*6''G*6''F}/*{8''D*}4'B/*{6''D*6''E*8''F*8''F}/*{6''D*6''E*8''C*8'A}/*{6'F*6'F*8'A*6''C*6'B}/*{8'B*}4'G/*{6'G*6'G*8'G*6'B*6''C}/*{6''D*6'
A miala ja snurowecke
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8'B*8'G}/*{6'B*6'B*8''D*8''C}/*4'A*{8-}/*{6''C*6''C*8''E*8''C}/*{6'B*6''D*8'B*8'G}/*{6'A*6'A*8'A*8'A}/*4'G*{8-}/*{6''C*6''C*8''C*8''C}/*{6'B*6''D*8'B*8'G}/*{6''C*6''C*8''E*8'
Pocozes mnie moja matko
Krakowskie
@3/8$xFCG 4''D*{8n''F}/*{8''E*}4''D/*{8''D*8''D*8n'G}/*4'A*{8-}/*{8''D*8''D*8n''F}/*{8''E*}4''D/*{8n''C*8''D*8n'G}/*4'A*{8-}/*{6n'G*6n'F*8n'G*8'A}/*{8n''C*}4'B/*{8''D*}4n''C/*{6n''C*6''D*8b''E*8''D}/*{8n''C*}4''D/*{8n'G*}4'A
Waz sie wije po drzewach
Krakowskie
@3/4$xFCG {8n''C*8''E*8''E*8''E*8''E*8''E}/*{8.''E*6''E*8''D*8'B*8''D*8''E}/*{8n''C*8'B*8'A*8'B*8n''C*8''D}/*{8.''E*6''E*8''E*8'B*8'G*8'E}/*4'A*{8n''C*8'B*}4'A/*{8'E*8'G*8'G*8'G*8'G*8'G}/*4'A*{8n''C*8'B*}4'A/*{8
Co to za wesele
Krakowskie
@3/8$xF {8'B*8''D*8''D}/*4x''C*{8'A}/*{8'A*8''C*8'B}/*4'G*{8'D}/*{8'G*8'A*8'A}/*{8'B*8''C*8''C}/*{8'A*8''C*8'B}/*4'G*{8'D}/*
Kajs bywal bywal moj Sewerysiu
Krakowskie
@3/8 {8'G*8''C*8''D}/*4''E*{8''E}/*{8''E*8''G*8''C}/*4''E*{8''E}/*{8''E*8''G*8''C}/*4''E*{8''E}/*{8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'B}/*4''C*{8''C}/*{8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''D*8''C}/*{8
Kajzes ty bywal moj Sewerysiu
Krakowskie
@3/8$bB {8'F*8'A*8'B}/*4''C*{8''C}/*{8''F*8''E*8''D}/*4''C*{8''C}/*{8''F*8''E*8''D}/*4''C*{8''C}/*{8'B*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'F}/*{8'G*8'G*8'E}/*4'F*{8'F}/*{8'B*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'F}/*{8'G*8'G*8'E}/*4'F*{8'F}/*
Gdzies to bywal
Krakowskie
@3/8 {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6.''C*3''C*8.''E*6''C}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*4''C*{8-}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6.''C*3''C*8.''E*6''G}/*{6''F*6''D*8'B*8'B}/*4''C*{8-}/*
Wyjzyj pani matko
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8'A*}4''C/*{8'F*}4'A*{8''C}/*{8'B*8''D*}4''D/*{8''D*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'G*}4'B/*{8'F*}4'A*{8'F}/*{8'E*8'F*}4'G/*{8'A*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'G*}4'B/*{8'F*}4'A*{8'F}/*{8'E*8'F*}4'G/*{8'A*}4'F*{8'F}/*
Azeby ja miala
Krakowskie
@6/8 {8'G*8'A*8'B*}4''C*{8''C}/*{8''E*8''D*8''E*}4'A*{8'A}/*{8''D*8''D*8''E*}4''D*{8''C}/*{8'B*8'A*8'B*}4'G*{8'G}/*{8'G*8'A*8'B*}4''C*{8''C}/*4''E*{8''E*}4.'A/*4''D*{8''D*}4''E*{8''D}/*{8'G*8'A*8'B*}4''C*{8-}/*
Chocbym ja jezdzil
Krakowskie
@6/8$xF 4'G*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8'B*8'G*8'A*8'D*8-}/*{8'G*8'A*8'B*}4''C*{8''C}/*{8''C*8'A*8'F*8'G*8'G*8-}/*4'D*{8'D*}4'B*{8''D}/*4''C*{8''C*}4''C*{8-}/*{8''C*8'B*8'A*}4'F*{8'A}/*4''D*{8''D*}4''D*{8-}/*4'D*{8'D*}4'B*{8''D}/*4
Wylecial sokolik w pole
Krakowskie
@3/8$xF {6''C*6b''E*6''D*6'B*8'G}/*{6''C*6b''E*6''D*6'B*8'G}/*{6''C*6b''E*8''D*8b''E}/*4''C*{8-}/*{6'G*6b'B*8'A*8''D}/*{6'G*6b'B*6'A*6'F*8'D}/*{6'G*6b'B*8'A*8''D}/*4'G*{8-}/*
Chociaz ty Warszawianka
Krakowskie
@3/8$xF {6'B*6''C*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*8''D}/*{6'B*6''C*8''D*8''D}/*{8''D*8''D*8''C}/*{6'B*6'A*8'G*6'A*6'B}/*{8''D*8''D*8''C}/*{6'B*6'A*8'G*6'A*6'B}/*{8'A*8'A*8'G}/*
A moja matusiu
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*8''D}/*{6'B*6''C*8''D*8''E}/*{8''D*8''D*8''C}/*{6'B*6'A*8'B*8''C}/*{6'B*6''D*8''D*8''C}/*{6'B*6'A*8'B*8'A}/*{8'G*8'F*8'D}/*
A miala ja piersego
Krakowskie
@3/8$xFCG 4'A*{8'A}/*{6''E*6x''D*6''F*6''E*6''C*6'A}/*4'G*{8'E}/*{6.''D*3''C*6''E*6''D*6'B*6'G}/*{6'A*6'B*8''C*8'A}/*{6x''D*6''E*8.''F*6''E}/*{6''E*6''E*8''C*8'A}/*{6''D*6'B*8'G*8'A}/*
Mialam ci pirsego oblubienca
Krakowskie
@3/8$xFCG 4'A*{8''C}/*{6''E*6x''D*6''F*6''E*6''C*6'A}/*4''D*{8'B}/*{6.''D*3''C*6''E*6''D*6'B*6'G}/*{6'A*6'B*8''C*8'A}/*{6x''D*6''E*8.''F*6''E}/*{6''E*6''E*8''C*8'A}/*{6''D*6'B*6'G*6'E*8'A}/*
Mialam ci pirsego oblubienca
Krakowskie
@2/4$xF 4'B*4''D/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8'F*8'A*}4''C/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8'B*8''D*8x''C*8''E}/*{8''D*8'B*8'A*8''C}/*{8'B*8''D*8x''C*8''E}/*{8''D*8'B*8'A*8''C}/*{8'F*8'A*}4''C/*{8'B*}4'G*{8-}/*
Matko matko matusiu moja
Krakowskie
@3/8 {6'G*6'B*8''C*8''D}/*{6''F*6''F*8''E*8''C}/*{6''E*6''E*8''E*8''G}/*{8''F*}4''D/*{6'G*6'B*8''C*8''D}/*{6''F*6''F*8''E*8''C}/*{6''C*6'A*8'A*8'A}/*{8'B*}4'G/*
Moja droga matulenko
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8''C*}4'G/*{8'B*}4'A*{8'F}/*{8'A*8''C*8''C*8''D}/*{8''D*}4''C*{8-}/*{8'A*8''C*}4'G/*{8'B*}4'A*{8'F}/*{8'A*8'A*8'A*8'B}/*{8'G*}4'F*{8-}/*
Dziesiata godzina na zegarze...
Krakowskie
@2/4$bB {8'F*8'A*}4''C/*{8''C*}4''C*{6''D*6''E}/*{8''F*8''C*}4'A/*{8'B*}4'B*{6'A*6'G}/*{8'F*8'A*}4'A/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8''C*}4'B*{8'G}/*{8'B*8''D*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8''C*8''C}/*{8''C*8'B*8'B
Jestem Krakowiacek
Krakowskie
@2/4$bB {8'F*8'A*}4''C/*{8''C*}4''C*{6''C*6''D*6''E}/*{8''F*8''C*}4'A/*{8'B*}4'B*{6'B*6'A*6'G}/*{8'F*8'A*}4'A/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8''C*6'A*6'F*8'A}/*{8''C*}4'B*{8'G}/*{8'B*8''D*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8''C*8'
Jestem Krakowiacek
Krakowskie
@2/4 {8'G*8''F*}4''F/*4''C*{8''E*8''G}/*{8'G*8'B*}4''D/*4''C*{8''E*8''G}/*{8'G*8''F*}4''F/*4''C*{8''E*8''G}/*{8'G*8'B*}4''D/*4''C*{8''C*8''C}/*{8'G*8''F*8''F*8''F}/*{8''C*8''E*8''E*8''E}/*{8'G*8''D*8
Jestem Krakowiacek
Krakowskie
@2/4$bB {8'G*8'E*8'G*8'B}/*{8''D*}4''D*{8''C}/*{8'A*8''C*8''D*8'B}/*{6'G*6'E*}4'F*{8-}/*{8'G*8'E*8'G*8'B}/*{6'B*6''D*}4''D*{8''C}/*{6''C*6'A*8''C*8''D*8'B}/*{6'G*6'E*}4'F*{8-}/*{8'G*8'G*8'G*8'B}/*{8'A*8'A*8'A*8''C}/*{8'G*8'G*8'G*8
Karcmarecke mi raja
Krakowskie
@2/4$bB {8'G*8'E*8'G*8'B}/*{8''D*}4''D*{8''C}/*{6''C*6'A*8''C*8''D*8'B}/*{6'G*6'E*}4'F*{8-}/*{6'G*6'E*8'G*}4'B/*{6'B*6''D*}4''D*{8''C}/*{6''C*6'A*8''C*8''D*8'B}/*{6'G*6'E*}4'F*{8-}/*{6'G*6'E*8'G*8'G*8'B}/*{8'A*8'A*8'A*8''C}/*{6'G
Karcmarecke mi raja
Krakowskie
@2/4 4''C*4'G/*4''C*4'G/*{8.''C*6''D*8''E*8''F}/*2''G/*{8''E*8''E*8''F*8''A}/*{8.''G*6''F*8''E*8''C}/*{8''D*8''E*8''D*8''E}/*{8.''D*6''C*8'B*8'G}/*{8''C*8''E*8''D*8''D}/*2''C/*4''C*4'G/*4''C*{8
Przy wodzie w ogrodzie
Krakowskie
@2/4$xFCG {8''E*8x''D*8n''D*8'B}/*{8''C*}4'A*{8''C}/*{8'E*8'G*}4'B/*{8'A*}4'A*{8''C}/*{8x''D*8''E*8n''D*8'B}/*{8''C*}4'A*{8''C}/*{8'E*8'G*}4'B/*{8'B*}4'A*{8'A}/*{8'E*8'G*}4'B/*{8''E*}4''C*{8'A}/*{8'E*8'G*}4'B/*{8'A*}4'A*{8''C}/*{8'
Parobecek ci ja
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8.''E*6''C}/*{6''C*6''E*8''E*8''G}/*{8''G*}4''D/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8.''E*6''C}/*{6''C*6'A*8'A*8'A}/*{8'B*}4'G/*{6'F*6'A*8'A*8'D}/*{8'G*}4'B/*{6'F*6'A*8'A*8'D}/*
Parobecek jestem ci ja
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'A*6''C*8''E*8''E}/*{8''E*8''C*8''E}/*{6''D*6''D*8'B*8''D}/*{8''E*8''C*8'A}/*{6'B*6'B*8'G*8'E}/*{8'A*8''C*8'A}/*{6''D*6''D*8'B*8''D}/*{8''E*8''C*8'A}/*
Powiadaja zem ladna
Krakowskie
@2/4$xF {8'D*8'D*8'E*8'F}/*4'G*4'D/*{8'B*8'B*8'A*8'G}/*4'A*4'F/*{8'G*8'G*8'F*8'E}/*4'D*4'G/*{8'A*8'A*8'G*8'A}/*4'B*4''D/*{8'G*8'G*8'F*8'E}/*4'D*4'G/*{8'A*8'A*8'G*8'A}/*4'B*4'G/*
Moja matulenko
Krakowskie
@2/4$xF {8'B*8''D*8''D*8''D}/*4''E*4''C/*4''E*4''D/*{8'B*8''D*8''D*8''D}/*4''E*4''C/*4'A*4'G/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*4'A*4''C/*4''E*4''D/*{8''D*8'B*8'B*8'B}/*4''C*4'A/*4'A*4'G/*
W ciemnym lasku
Krakowskie
W ciemnym lasku
Krakowskie

Pages