Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 251 - 300 of 932 | Click here to search the melodies

@3/8$xF 4''D*{8''E}/*{8''C*}4'A/*4''C*{8''E}/*{8''D*}4'A/*{6'G*6'A*8b'B*8'A}/*{6''D*6b'B*8'A*8'G}/*4'A*{8'G}/*{8'F*}4'D/*
W ciemnym lasku
Krakowskie
@3/8 {8'G*8'B*8'B}/*4''C*{8''E}/*4''D*{8'B}/*4''C*{8-}/*{8'G*8'B*8'G}/*4''C*{8''E}/*4''D*{8'B}/*4''C*{8-}/*{8''C*8''E*8''E}/*{8''E*8''F*8''D}/*{8''D*8''C*8''E}/*{8''E*8''F*8''D}/*{8''D*8''C*8''E}/*{8''E*8''F*8
Nie chce cie Kasiu
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*}4'B*{8'B}/*{8'B*8'B*}4'B/*{6'B*6'B*}4'G*{8-}/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8''C*8''C*}4''C/*{6''C*6''C*}4'A*{8-}/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{6''D*6''D*}4.''E/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{6''C*6''C*}4.''D/*{8'G*}4'B*{8'B}/*{6'B*6'B*}4.''C/*
Oj nie chce cie dziewce
Krakowskie
@2/4 {8'G*8'G*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*}4''C/*{8''D*8''D*8''E*8''D}/*{8''C*8'A*}4'G/*{8'G*}4''C*{8'B}/*{8'A*}4''D*{8''C}/*4b'B*4'A*4'G/*
A na debie na debie
Krakowskie
@3/4$xFCG {8.n''C*6''D*8''E*8''E*8''E*8''E}/*{8''D*8''E*8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8.n''C*6''D*}4''E*4''D/*{8n''C*8'B*}4'A/*{8'G*8'A*}4'B*4'A/*{8'G*8'F*}4'E*4'E/*{6'G*6'A*6'G*6'A*}4'B*4'A/*{6'G*6'A*6'G*6'F*6'E*6'F*6'G*6'A*}4
Do Warsawy jade
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'G*8'B*8''D*8''D}/*{8''E*}4''C*{8-}/*{8''E*8''E*}4''D/*{8'A*}4''C*{6'B*6'A}/*{8'G*8'B*8.'E*6'E}/*{6'E*6'A*}4''C*{8-}/*{8''C*8''E*}4''D/*{6'B*6'G*}4'A*{8'A}/*{8'G*8'B*6''D*6'B*8''D}/*{8''E*}4''C*{8-}/*{8''E*8''E*}4
Nie podobas mi sie
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'G*8'B*8''D*8''D}/*{8''E*}4''C*{8-}/*{8''E*8''E*}4''D/*{8'A*}4''C*{6'B*6'A}/*{8'G*8'B*8.'E*6'E}/*{6'E*6'A*}4''C*{8-}/*{8''C*8''E*}4''D/*{6'B*6'G*}4'A*{8'A}/*{8'G*8'B*6''D*6'B*8''D}/*{8''E*}4''C*{8-}/*{8''E*8''E*}4
Nie podobas mi sie
Krakowskie
Nie podobas mi sie
Krakowskie
@2/4 {8'B*}4''D*{8''F}/*{8''E*8''E*8.''F*6''D}/*{8''E*8''E*}4''D/*{8''E*}4''G*{8''D}/*{8'B*}4''D*{8''F}/*{8''E*8''E*8''F*8''D}/*{8''E*8''C*}4''D/*{8'B*}4''C*{8'G}/*
Widzis ty dziewcyno ten...
Krakowskie
Idzie woda od ogroda
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8''E*8''E*8''E}/*{8''E*8''E*8''D*8n''C}/*{8'A*8n''C*8''D*8n''F}/*4''E*4'A/*{8n''C*8''E*8''E*8''E}/*{8n''C*8''E*8n''C*8'A}/*{8'A*8n''C*8''D*8n''C}/*4'A*4'A/*
Idzie woda od ogroda
Krakowskie
@2/4$bBE {8'B*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'B*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'B*8''D*8.''E*6''D}/*{8''D*}4''C*{6''C*6'B}/*{8'A*}4'A*{6'G*6'F}/*{8'A*}4'A*{6'G*6'F}/*{8.''G*6''F*8''F*8'A}/*{8''C*}4'B*{8-}/*{8''C*8''C*8''D*8'B}/*{8'A*8''C*8''
Idzie stary przez wies
Krakowskie
@2/4 {8''D*8''D*8'B*8'B}/*{8''C*}4''C*{8''E}/*{8''D*8''E*8''F*8''D}/*{8''G*}4''E*{8''E}/*{8''D*8''D*8'B*8'B}/*{8''C*}4''C*{8''C}/*{8''D*8''E*8''F*8'B}/*{8''D*}4.''C/*{8''D*8''E*8''F*8''D}/*{8''G*}4'
Idzie stary przez wies
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'E*8'G*}4'B/*{8n''C*}4''E*{8''E}/*{8''E*8''E*}4''E/*{8''D*}4''E*{8''D}/*{8n''C*8n''C*}4'B/*{8'B*}4'A*{8'A}/*{8'B*8'B*}4'B/*{8'B*}4'G*{8'E}/*
Oj da da poslabym do dziada
Krakowskie
@3/4$xFCG {8'A*8''C*}4''E*4''E/*{8''E*8''E*8''C*8''C*8''E*8''C}/*{8''E*8''E*8''C*8''C*8''E*8''C}/*{8'B*8'B*}4''D*4'B/*{8'A*8''C*8''C*8''C*8''E*8''C}/*{8'B*8'B*}4''D*4'B/*{8'A*8''C*}4'A*4-/*
Kiedy ja sed do moji dziewcyny
Krakowskie
@3/4$bB {8'F*8'A*}4.''C*{6''D*6''C}/*{8''C*8''C*8''C*6''D*6''C*6'B*6'A*6'G*6'F}/*{8'E*8'G*}4'B*4'E/*{8'F*8'A*8'A*8'A*6'B*6'A*6'G*6'F}/*{8'E*8'G*}4'B*4''D/*{8''C*8''C*}2'A/*
Kiedym jechal do swojej...
Krakowskie
@3/4$bB 4'F*4'A*4''C/*{8''C*6'B*6'A*}4'G*4'G/*{8'B*8'G*}4'B*4''D/*{6''C*6'B*6'A*6'G*}4'G*{8'F*8-}/*{8.''C*6'B*8'A*8''C*8''F*8''D}/*{8.''C*6'B*8'A*8''C*8''F*8''D}/*{8''C*8'B*8'G*8'B*}4''D/*{6''C*6'B*6'A*6'G*}4'G*{8'F*8-}
Slicne gozdziki
Krakowskie
@3/8$xFCG {8'E*8.'A*6'B}/*{8n''C*}4'B/*{6'E*6'E*8'A*8'B}/*{8n''C*}4'B/*{8n''C*8'B*8'A}/*4n''C*{8'B}/*{6'E*6'E*8'F*8'G}/*{8'A*}4''E/*{8n''C*8'B*8'A}/*4n''C*{8'B}/*{6x'D*6'E*8.n''C*6'B}/*{8'A*8'A*8-}/*
Sliczne gwozdziki
Krakowskie
@3/8$bB 4''C*{8''C}/*{6''C*6''C*8'B*8''D}/*4''C*{8'A}/*{6'G*6'G*8'B*8'G}/*4''C*{8''C}/*{6''C*6''C*8'B*8''D}/*4''C*{8'A}/*{6'G*6'G*8'G*8'F}/*
W mojim ogrodecku
Krakowskie
@3/8$xF {8'A*8.''C*6''E}/*{6''D*6'B*8'G*8-}/*{6.''D*3''C*8'A*8''E}/*{6''D*6'B*8'G*8-}/*{6'B*6'A*8.'F*6''C}/*{6'B*6'G*8'D*8-}/*{6'F*6'A*8.''C*6'B}/*{6'G*6'A*8'B*8-}/*{8'A*8.'F*6''C}/*{6'B*6'G*8'D*8-}/*{6'F*6'A*8.''C*6'B}/*{8'G*8'G*8-}/*
Badz zdrowa dziewcze
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8n''C*8''E*8''E}/*{8n''F*}4''E*{8-}/*{8''E*8''E*8''D*8'B}/*{8''D*}4''E*{8-}/*{8''D*8''E*6n''C*6'B*8'A}/*{8'B*}4n''C*{8-}/*{8'A*8'A*6'G*6'A*6'B*6'A}/*{8'G*}4'B*{8-}/*{8''D*8''E*6n''C*6'B*8'A}/*{8'B*}4n''C*{8-}/*{8'A*8
Na konika siada
Krakowskie
@3/4$xFCG {8n''C*8''E*8''E*8''E*8n''F*8''E}/*{8''D*8''E*8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8n''C*8''E*8''E*8''E*8n''F*8''E}/*{8''D*8''E*8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8'B*8n''C*}4'B*4'G/*{8'G*8'B*}2''D/*{8n''C*8'A*}4n''C*4'
Mam ja swiadectwo
Krakowskie
@2/4$xFCGD {8n''C*8''E*}4n''D/*{8'A*}4'B*{8n'G}/*{8n'G*8'B*}4n''D/*{8n''D*}4''E*{8'B}/*{8n''C*8''E*}4n''D/*{8'A*}4'B*{8'E}/*{8n'G*8'F*}4n'G/*{8'B*}4'A*{8'E}/*{8n''C*8''E*}4n''D/*{8'A*}4'B*{8'B}/*{8n'G*8'B*8n''D*8n''D}/*{8''E*}4.'B/*{8n'
Pamietaj chopoku na wyrazy...
Krakowskie
@3/8$bB {6'F*6'F*8'A*8''C}/*{6'G*6'B*8'A*8'F}/*{6'F*6'A*8''C*8''F}/*{6''D*6''F*8''E*8''C}/*{6'A*6''C*8''C*8''F}/*{6''D*6'B*8''D*8''D}/*{6''C*6'B*8'A*8''C}/*{6'G*6'B*8'A*8'F}/*{8'A*}4''C/*{6'G*6'B*8'A*8'F}/*{6'A*6''
Powiedziales ze mnie weznies
Krakowskie
@2/4$xFCG {8''D*8''C*}4'B/*{8'A*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'A*}4'B/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8''D*8''C*}4'B/*{8'A*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8'B*}4'A*{8-}/*{8'G*8'A*}4'B/*{8''C*}4'A*{8'B}/*{8''C*8''D*}4''E/*{8''F*}4''E*{6''D*6'B}/*{8'G
Sewcyku krawcyku
Krakowskie
@3/8$xFC {6'D*6'D*8'F*8'D}/*{6'F*6'G*8.'A*6'D}/*{6'F*6'G*8.'A*6'D}/*{6'A*6''C*8''E*8''D}/*4.'A/*{6'A*6''C*8''E*8''D}/*{6''C*6'A*8.''D*6'B}/*{6'A*6'G*8'E*8'E}/*4.'D/*
Ctery lata wiernie sluzyl
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'E*8'G*8'A*8'B}/*4n''C*4'B/*{8n''C*8''D*}4''E/*{8''E*}4''E*{8''E}/*{8''D*8'B*8'A*8'B}/*4n''C*4'B/*{8'A*8n''C*}4'A/*{8'G*}4'E*{8'E}/*{6'E*6'F*8'G*8'A*8'B}/*4n''C*4'B/*{8n''C*8''D*}4''E/*{8''E*}4''E*{8''E}/*{8'
Nie boj sie dziewcyno
Krakowskie
@3/4$xFCGD {8'E*}4n'G*{8'A*8'B*8'A}/*{8'B*}4n''D*{8n''D*8''C*8'A}/*{8'B*}4n''D*{8n''D*8''C*8'A}/*{8'B*8'B*8'A*8n'G*}4'E/*{8'E*}4n'G*{8'A*8'B*8'A}/*{6'B*6''C*}4n''D*{8n''D*8''C*8'A}/*{6'B*6''C*}4n''D*{8n''D*8''C*8'A}/*{8'B*8'B*8'A
Boze moj Boze
Krakowskie
@3/8$xFCGD {6'E*6n'G*8'A*8'B}/*{6n''D*6''E*8n''D*8''C}/*{6n''D*6''E*8n''D*8n''C}/*4'A*{8'F}/*{6'A*6n''C*8'B*8'A}/*4n'G*{8'E}/*
W ogrodecku pod jablonia
Krakowskie
@3/4$bB 4'F*{8'A*8'G*}4'F/*4''C*{8''F*8''F*}4''C/*{8''C*8''C*8''D*8''E*8''D*8''E}/*{8'B*8'B*8'B*8''C*8''C*8''C}/*4'F*{8'A*8'G*}4'F/*
Pod jaworem
Krakowskie
@3/8$xF {8'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*8''D}/*{8''C*8'B*8'G}/*{8'B*8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8''C*8'B}/*{8'G*8'A*8'G}/*
Zielona dabrowa
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*}4''D/*{8''C*8''E*8''G*8''F}/*4''F*4''D/*{8''D*8''D*8'B*8'B}/*{8''D*8''E*}4'B/*{8''D*8''D*8''D*8''E}/*4''C*4'B/*
Wysed pan na ganek
Krakowskie
@2/4$bB 4''C*{8n'B*8''C}/*{8'A*8''C*8n'B*8''C}/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4'F*4'A/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4'F*4'A/*4''C*{8''E*8''E}/*{8''F*8''F*}4'A/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4'F*4'A/*4''C*{8''E*8''E}/*{8''F*8''F*}4'A/*{8'G*8'A*8
Wysed pan na ganek
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8'G*8'A*8'B}/*{8n''C*8'B*8n''C*8'B}/*{8n''C*8'B*8n''C*8''D}/*4''E*4''E/*{8''A*8''A*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''E*8'B}/*{8n''C*8'B*8n''C*8''D}/*4''E*4''E/*{8''A*8''A*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8
Cztery swiece
Krakowskie
@3/8$bB {6'A*6''C*8.''C*6'A}/*{6''C*6'B*8.'B*6'G}/*{6'A*6'F*8.''C*6'A}/*{8'A*8'G*8-}/*{6''D*6''D*8.''D*6''C}/*{6''C*6''F*8.''F*6'A}/*{6'A*6'B*8.'B*6'E}/*{6'G*6'F*8'F*8-}/*
Przeszedl Jasio do Kasiuni
Krakowskie
@2/4 {8'G*}4''C*{8'B}/*{8''C*8''D*}4''E/*{6'G*6''C*}4''C*{8'B}/*{8''C*8''D*}4''C/*{8''F*8''F*8''F*8''F}/*{8''F*8''F*6''F*6''E*8''D}/*4''E*{8'A*8'G}/*{8'B*8''D*}4''C/*
Przysed Jas do Kasie
Krakowskie
@3/8$xFCG {6.'A*3'A*8''C*8''E}/*{6''E*6''E*8.'B*6'G}/*{6'A*6'A*8''C*8'A}/*{8'E*8'E*8-}/*{6''E*6''E*8''C*8'B}/*{6'G*6'A*8.''C*6'A}/*{6''E*6''E*8''D*8'G}/*{8'A*8'A*8-}/*
Oj przyszedem ja do pani
Krakowskie
@3/8$bB {6''C*6''C*8''D*8''E}/*{6''F*6''F*8''C*8''F}/*{6''E*6''E*8.'G*6''D}/*{6''C*6''C*8'B*8'A}/*{6''C*6''C*8.'G*6'B}/*{6'A*6'A*8'E*8'F}/*{6'A*6''C*8.'G*6'B}/*{6'A*6'A*8'G*8'F}/*
Za stodola sowa siada
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6''C*8'B*8''C}/*4''D*{8'A}/*{8''C*8''D*8'D}/*{6'G*6''C*8'B*8''C}/*4''D*{8'A}/*{8''C*8'B*8'G}/*
Za stodola sowa siada
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'A*6n''C*8.''E*6''D}/*{8n''F*8''E*8-}/*{6''E*6''D*8.'B*6'A}/*{6n''C*3'B*3'G*8'E*8-}/*{6'A*6n''C*8.''E*6''D}/*{8n''F*8''E*8-}/*{6''E*6''D*8.'B*6'A}/*{6n''C*3'B*3'G*8'E*8-}/*{8n''C*8'B*}4'A/*{8'A*}4'B*{8'G}/*{8'E*8'E*8'
Pamietas ty Jasiu
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8'B}/*{8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'B*8'E*8'G}/*4.'A*{8'A}/*4'B*{8'E*8'G}/*{8'A*8'B*8n''C*6n''C*6'B}/*{8'G*8'B*8'E*8'G}/*4.'A*{8'A}/*
Pamietas ty psie ultaju
Krakowskie
@4/4$xFCG 4''C*4''C*4''C*4''C/*4''E*{8''E*8''C*}4'A*4-/*{8'B*8''D*8'B*8'G*}4'A*4-/*4''C*4''C*4''C*4''C/*4''E*{8''E*8''C*}4.'A*{8''C}/*{8'B*8''D*8'B*8'G*}4'A*4-/*{8'E*8'A*8'A*8'A*8'G*8'A*8'B*8'A}/*{8'E*8'A*8'A*8'A*8
Niescesliwe to bedzie
Krakowskie
@3/8 {6'G*6'G*8''C*8''C}/*4''C*{8''D}/*{8''E*}4''C/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*4''D*{8''E}/*{8''F*}4''D/*{6''C*6''D*8''E*8''E}/*4''E*{8''G}/*{8''G*}4''F/*{6''G*6''E*8''C*8''C}/*4'B*{8''D}/*{8''D*6''C*8-}/*
Kapala sie Kasia w morzu
Krakowskie
@3/4 {8'G*6'A*6'B*}4.''C*{8''D}/*{8''C*8''E*8''E*8''G*8''F*8''D}/*{8'G*6'A*6'B*}4.''C*{8'A}/*{8'G*8'B*8''C*8''D*8'B*8'G}/*{8'G*6'A*6'B*}4.''C*{8'A}/*{8'G*8'B*8''C*8''D*8'B*8'G}/*
A cy nie wies gdzie ja mieskam
Krakowskie
@3/8$bB {6'G*6'B*8.'A*6'F}/*{6'E*6'G*8'F*8'A}/*{6''C*6'B*8.'A*6'F}/*{6'E*6'G*8'A*8'F}/*{6'E*6'G*8.'C*6'C}/*{6'F*6'A*8''C*8''D}/*{6'G*6'E*8.'C*6'E}/*{6'E*6'G*8'A*8'F}/*
Cy ty nie wies gdzie ja...
Krakowskie
Gdzies chodzila Dorotko
Krakowskie
@3/8$xF {6''D*6'B*8'B*8'B}/*{8''C*}4'A/*{6''D*6'B*8'B*8'B}/*{8''C*}4'A/*{6'F*6'G*8'A*8'A}/*{6'A*6'A*8.'B*6'A}/*{6'G*6'E*8'E*8'E}/*{8'F*}4'D/*
Kajs byla Dorotko
Krakowskie
@2/4 {8'G*8'G*8''C*8''C}/*{8''C*6'B*6''C*8''D*8'B}/*{8'G*6'B*6''C*8''D*8''D}/*{8''D*6''C*6''D*8''E*8''C}/*{8''C*6''E*6''F*8''G*8''G}/*{8''E*8''F*}4''E/*{8''F*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'G*}4'E/*{8''C*6
Juz to trzeci roczek bedzie
Krakowskie
Moja corus
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8'B*8'B}/*{6''C*6''D*8''E*8''C}/*{6''C*6''C*8'A*8'B}/*{6'G*6'G*8'G*8'A}/*{6'D*6'F*8'G*8'B}/*{6'G*6'G*8'G*8'A}/*4'D*{8-}/*
Moja corus
Krakowskie

Pages