Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 351 - 400 of 932 | Click here to search the melodies

@2/4$xFC {8'D*8'F*8.'A*6'F}/*{8'G*}4.'B/*{8'B*8''C*8.''D*6''C}/*{8''E*}4''D*{8-}/*{8'D*8'F*8.'A*6'F}/*{8'G*}4'B*{6'B*6'G}/*{8'B*8''C*8''D*8''C}/*{8''E*}4''D*{8-}/*{8''D*}4''D*{6''D*6''C}/*{8''D*6''D*6''C*8'B*6'A*6'G}/*{6'F*6
Byl tu chopek we wsi
Krakowskie
@2/4$xF {8'D*8'F*8'F*8'F}/*{8'G*}4'G*{8-}/*{8'B*8x''C*8''D*8x''C}/*4''D*4'B/*4.''D*{8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*4.'A*{8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*4.''D*{8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*4.'A*{6''C*6'B}/*{8'A*8'G*8'F*8'G}/*4'G*{8'D*8'D}/*{8
Umar Maciek umar
Krakowskie
@3/8$xFCGD 4'B*{8'B}/*{6'B*6'A*8n''C*8'B}/*4'A*{8'B}/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*4'B*{8'B}/*{6'B*6'A*8n''C*8'B}/*4'A*{8'B}/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*4n''D*{8n''C}/*{6'B*6'A*8'B*8'B}/*4n''D*{8n''C}/*{6'B*6'A*8'B*8'B}/*{8'E*8'B*8'B}/*{6'B*6'A*8n''C*8'B}/*{8'
Umar maciek umar
Krakowskie
@3/8$xF {6.'G*3'F*6'G*6'A*6'B*6''C}/*{6''D*6x''C*8''E*8''D}/*{6'B*6'B*6''D*6''C*6'A*6'B}/*{6.'G*3'G*8'A*6'F*6'D}/*{6'G*6'B*6''D*6''C*6'A*6'B}/*4'G*{8-}/*
Jechal Maciek do Warsegi
Krakowskie
@3/4$xF {8'G*8'A*}4'B*4''C/*4.''D*{8x''C*8''E*8''D}/*4.''D*{8x''C*8''E*8''D}/*{8'B*8''D*8'B*8''D*8'A*8'G}/*4'G*{8'G*8'F*}4'D/*{8'B*8''D*8'B*8''D*8'A*8'G}/*
Jechal Maciek do Warsegi
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8.''D*6'B}/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{6'G*6'B*8.''D*6'B}/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*4''E*{8''E}/*{6''D*6''C*8''D*8''D}/*4''E*{8''E}/*{6''D*6''C*8''D*8''D}/*{8'B*8''D*8''D}/*{8''E*8''E*8''E}/*{8'B*8''D*8
Mazurowie bracia mili
Krakowskie
@3/8$bB {6''C*6''C*8''D*8''D}/*{6''C*6''C*8'B*8'A}/*{6''C*6''C*8''D*8''D}/*{6''C*6''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'G*8.'F*6'G}/*{8'A*8'B*8'A}/*{6'G*6'G*6'F*6'E*6'F*6'G}/*{6'A*6''C*8'B*8'A}/*{8'G*}4'F/*{8'A*}4n'B/*{6''C*6'B*8'G*6'F*6
Kiedy ja byl mlody chlopiec
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'F*8'G*8'A}/*{8'B*8'B*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8'F}/*4'G*4'D/*{8'G*8'F*8'G*8'A}/*{8'B*8'B*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8'F}/*4'G*4'D/*4'B*4'G*4'A*4'D*4'B*4'G*4'A*4'D/*{8'G*8'F*8'G*8'A}/*{8'B*8'B*8'B*8'B}/*{8'A*8'A*8'A*8'A}/*4.''D*{8'
Przyszedl Mazur do Mazura
Krakowskie
@3/8$xF {8'B*8'B*}4.''D*{8'D}/*{8'D*8'F*}4'A*4''C/*{8'B*8'B*}4.''D*{8'D}/*{8'D*8'F*}4'A*4'G/*4.'B*{8''D*8x''C*8''D}/*4.''E*{8''D*8x''C*8''D}/*{8'B*8'B*}4.''D*{8'D}/*{8'D*8'F*}4'A*4'G/*
My Mazury z pod Krakowa
Krakowskie
@2/4$bB {8'F*8'G*8'A*8'B}/*2''C/*{8'B*8''C*8''D*8'B}/*4''C*4-/*{8'F*8'G*8'A*8'B}/*2''C/*{8'B*8''C*8''D*8'B}/*4''C*4-/*{8'A*8''C*}4.'B*{8'G}/*{8'F*8'G*}4'A*4'F/*{8'A*8''C*}4.'B*{8'G}/*{8'E*8'F*8'G*8'A*}4'F/*{8'F*8'G*8'A*8'B}/*2''C/*{8
Owo ja Mazur
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*6''D*6x''C*8'A}/*4.''D/*{6'G*6'B*6''D*6x''C*6'A*6'F}/*4'G*{8-}/*{6'G*6'B*6''D*6x''C*8'A}/*4.''D/*{6'G*6'B*6''D*6x''C*6'A*6'F}/*4'G*{8-}/*{6'G*6'B*8''D*8x''C}/*{6'A*6x''C*8''D*8'B}/*{6'G*6'B*6''D*6x''C*8'A}/*
Oto ja Mazur
Krakowskie
@3/8$xFC {6'D*6''D*8''D*8''D}/*{8''E*}4''C/*4'A*{8-}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{8'A*}4'F/*4'D*{8-}/*4'G*{8'G}/*{6'A*6'F*8'F*8'F}/*4'G*{8'G}/*{6'A*6'F*8'F*8'F}/*{8'A*8'G*8'G}/*{8'A*}4'F/*4'D*{8-}/*
Juzci opak swiat idzie
Krakowskie
@2/4$xFCG 4'A*4n''C/*{8'E*}4.'G/*{8'B*8'B*8'A*8n''C}/*{8''E*}4'B*{8-}/*{8'B*8'B*8.n''C*6'A}/*{8'E*8'G*8'B*8''D}/*{8'B*8'B*8.n''C*6'A}/*{8'E*8'G*8'B*8''D}/*{8'B*8'B*8'A*8'G}/*{8'E*}4'G*{8-}/*{8'B*8'B*8.'A*6'G}/*{8'E*}4'E*{8-}/*4'A*{8.n''C*6'A}/*{8'E*
Flisackowa zona
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*4n''F/*{8''E*8''D*8x''C*8'A}/*4''D*4'B/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*4n''F/*{8''E*8''D*8x''C*8'A}/*4''D*4'B/*
Krakowiacy jada
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'G*8'B*8''D}/*4''E*4''C/*{8'A*}4.''C/*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*{8'F*8'G*8'B*8'A}/*4''C*4'A/*{8'G*}4.'E/*{8'E*8'G*8'F*8'D}/*{8'G*8'G*8'B*8''D}/*4''C*4'A/*{8'F*}4.'G/*{8'A*8''C*8'B*8'G}/*{8'F*8'G*8'B*8''D}/*4''C*4'A/*{8'F*
Krakowianie jada
Krakowskie
Oj Karowianie jada
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*8''D*8''D*8''D}/*{8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'B*8''C*8'F}/*{8'G*}4'G*{8-}/*{8'B*8''D*8''D*8''D}/*{8''E*8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'B*8''C*8'F}/*{8'A*}4'G*{8-}/*{8.''C*6''E*8''E*8''C}/*{8.'B*6''D*8''D*8'B}/
Hej wa chlopcy krakowiacy
Krakowskie
@2/4$bB 4'F*4'A/*{8'A*}4''D*{8''C}/*{8n'B*8''C*}4n'B/*{8'A*}4'E*{8'F}/*4'A*{6'G*6'A*8'B}/*{8'A*}4'E*{8'F}/*{8'A*8'B*6'G*6'A*8'B}/*{8'A*}4'G*{8'F}/*{8'F*8'G*}4'A/*{8'A*}4''D*{8''C}/*{8n'B*8''C*}4n'B/*{8'A*}4'E*{8'F}/*4''C*{6n'B*6''C*6n'B*6'G}/*{
Smierc malarzowi
Krakowskie
@2/4$xF {8.'G*6'A*8'B*8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8''D}/*{8.'G*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*8'F*8'A*8'G}/*{8.'G*6'A*8'B*8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8''D}/*{8.'G*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*8'F*8'A*8'G}/*{8'D*8'G*}4'B/*{8'B*}4'A*{8'A}/*{8'D*8'A*}4''C/*{8''C*}
Pani matko by tu marynarz
Krakowskie
@2/4 {8'G*8'B*}4''C/*{8'G*}4'B*{8''C}/*{8''D*8''E*8''D*8'B}/*{8''C*}4.''D/*{8'G*8'B*}4''C/*{8'G*}4'B*{8''C}/*{8.''D*6''E*8''D*8'B}/*{8''C*}4.'G/*
Komu droga miarka
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8''C*8'G*8'B}/*{8'A*}4'F*{8-}/*{8''C*8''C*8''C*8''D}/*{8''C*}4'A*{8-}/*{8'A*8''C*8'G*8'B}/*{8'A*}4'F*{8-}/*{8'A*8'A*8'A*8'B}/*{8'G*}4'F*{8-}/*
Nosili do knapa
Krakowskie
@3/8$xF {6'B*6'B*8'G*8'F}/*{6'A*6'G*8'F*8'G}/*{8'B*6'B*6'A*6'G*6'F}/*{6'A*6'G*8'F*8'G}/*{6'B*6''D*6x''C*6''D*6''E*6''D}/*{6''G*6''D*6''C*6'B*6'A*6'G}/*{8'B*6'B*6'A*6'G*6'F}/*{6'A*6'G*8'F*8'G}/*
Ach moj Boze cos mam czynic...
Krakowskie
@3/8$xF {8'B*}4''D/*{6'A*6''C*8.''C*6'A}/*{6'G*6'G*6'B*6'G*6'B*6''D}/*{6'D*6'A*8.''C*6'A}/*{8'G*8.'B*6''D}/*{6''G*6''E*6''C*6''E*6''C*6'A}/*{8''D*6'B*6'G*6'B*6''D}/*{6'D*6'A*8.''C*6'A}/*
Ach moj Boze cos mam czynic...
Krakowskie
@3/8$bB {8'E*8'G*8'B}/*{8''C*8'F*8'A}/*{6'G*6'G*8'C*8'E}/*{8'F*}4'A/*{8'E*8'G*6'B*6''D}/*{8''C*8.'F*6'A}/*{6'G*6'G*8'G*6'C*6'E}/*{8'F*}4'F/*{8'B*8''D*6''F*6''E}/*{6''D*6''C*8'A*8''C}/*{6''C*6''C*8'B*8'G}/*{8'A*}4''C/*{8'B*8'
Wedrowali sewcy
Krakowskie
@4/4 4''C*4''D*4''E*4'G/*4''C*4''D*2''E/*4''C*4''D*4''E*4'G/*4''C*4'B*2'A/*4''C*4''D*4''E*4'G/*4''C*4''D*2''G/*{8''C*8''C*8''D*8''D*}4''E*4'G/*{8''C*8''C*8'B*8'B*}2'A/*
Na Stawkowskiej ulicy
Krakowskie
@3/8$xF 4''C*{8''D}/*{6''C*6''D*8'B*8'G}/*{6'G*6'B*8''D*8'A}/*{6''C*6''C*}4'A/*{6'G*6'B*8''D*8'A}/*{6''C*6''C*}4'A/*
Hej hej trom taj dana
Krakowskie
@2/4$xF {8''C*8''D*}4''C/*{8''C*8''D*}4'B/*{8''C*8''D*8'B*8'G}/*{8'G*8'B*}4''D/*4'A*{8''C*8''C}/*4'A*4-/*{8'G*8'B*}4''D/*4'A*{8''C*8''C}/*4'A*4-/*
Hej hej traj traj
Krakowskie
@3/4$bB {8'F*8'A*}4''C*4''F/*{8''D*8''D*}2''C/*{8'F*8'A*}4''C*4''F/*{8''D*8''D*8''C*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*8'A*}4'B*4'G/*{8''C*8''C*}2'A/*{8'F*8'A*}4''C*4''F/*{8''D*8''D*}2''C/*{8'F*8'A*}4''C*4''F/*{8''D*8'
Swieci miesiac na niebie
Krakowskie
@3/4$xF {8.'G*6'G*8'G*8'B*8'A*8'G}/*{8'F*8'A*8''C*8''E*8''D*8'A}/*{8'G*8'B*}4''D*4'A/*{8''C*8''C*}2'B/*{8'G*8'B*}4''D*4'A/*3'B*{6.''C*3''D*6.''C*}2'B/*
Pasla pasterecka
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*}4'B/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8'B*}4'G/*{8'A*}4'A*{8'G}/*{8'A*8'B*8''C*8'B}/*4''D*4'G/*{8'A*8'B*}4'G/*{8'G*}4'A*{8'G}/*{8'A*8'B*}4''C/*4''D*4'G/*{8'A*8'B*}4'F/*{8'G*}4'A*{8'G}/*
Dana ino dana
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8'B*}4'G/*{8'A*}4'A*{8'G}/*{8'A*8'B*8''C*8'B}/*4''D*4'G/*{8'A*8'B*}4'G/*{8'G*}4'A*{8'G}/*{8'A*6'A*6'B*6''C*6'B*6''C*6''C}/*4''D*4'G/*{6'A*6'B*8'B*}4'F/*{6'G*6'A*8'A*8'B*8'G}/*
Dana ino dana
Krakowskie
@2/4$xFCG {8.'A*6'B*8n''C*8n''C}/*{8'B*8n''C*}4'A/*{6n''C*6''D*8''E*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*6''D*6''E*8''D}/*{8n''C*8n''C*6n''C*6''E*6''D*6n''C}/*{8.'B*6n''C*8'A*8-}/*
Z tamty strony jeziora
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''D*8''E*8''C}/*{6'B*6'B*8''D*8'A}/*4'G*{6-}/*{6''C}/*{8'B*8''D*8'A}/*4'G*{8-}/*{6'A*6'F*8'D*8'D}/*{6'A*6'A*8.'B*6'G}/*{6'A*6'E*8'D*8'F}/*4'G*{6-}/*{6''C}/*{8'B*8''D*8'A}/*4'G*{8-}/*
Wcora byla niedziolecka
Krakowskie
Wcora byla niedziolecka
Krakowskie
@3/4$xF {8'G*8'B*}4''D*4''D/*{8''E*8x''C*}4'A*{8'B*8x''C}/*2''D*4'B/*{8'G*8'B*8''D*8''D}/*{8''E*8''C*8'A*8'F*8'A*8'B}/*2'G*4-/*{8'G*8'B*}4''D*{8x''C*8'A}/*{8'B*8'G*8'A*8'B*8'A*8'F}/*4'G*2'A/*{8'G*8'B*}4''D*{8x''C*8'A}/*4'B*{
A za rzeka
Krakowskie
@3/8$xFCGD {6'E*6n'G*8'B*8'B}/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*{8'A*8n''C*8n''C}/*{6''E*6''E*8'B*8'B}/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*{8'A*8n'G*8'F}/*{6'E*6n'G*8'B*8'F}/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*{8'D*8'F*8'F}/*{6'E*6n'G*8'B*8'F}/*{6'A*6n'G*8'F*8'E}/*{8'A*8n'G*8'F}/*
Z wiecora ja wolki pasal
Krakowskie
@3/8$xFC {8''D*8'B*6''C*6''D}/*{6''E*6''C*}4'A/*{8''D*8'B*6''C*6''D}/*{6''E*6''C*}4'A/*{6'D*6'F*8'A*6'B*6''C}/*{8''D*8.'B*6'A}/*{6'F*6'G*8'E*6'E*6'C}/*{6'E*6'F*}4'D/*
Kasia moja Kasia
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'F*6'G*6'A*6'B*6''C}/*{6''D*6x''C*6''E*6''D*6x''C*6''D}/*{6.''D*3x''C*6''E*6''D*6x''C*6''D}/*{6.''D*3x''C*8'A*6'F*6'D}/*4'G*{6'A*6'B}/*{6'A*6''C*8'A*6'F*6'D}/*4'G*{8'G}/*{6.'A*3''C*8'A*6'F*6'D}/*{6'G*6
Da jak bedziesz wyganiala
Krakowskie
@3/8$bB {8'F*8'A*8''C}/*{6'A*6'F*8'A*8''C}/*{6'A*6'F*8'A*8''C}/*{8'B*}4'G/*{8b'E*8'G*8'B}/*{6'G*6b'E*8'G*8'B}/*{6'G*6b'E*8'G*8'B}/*{8'A*}4'F/*
Oj swinie moje swinie
Krakowskie
@2/4$xF 2''D/*{8''E*8''D*}4''C/*{8'B*}4'G*{8'A}/*{8'B*8'B*}4''C/*{8'B*}4'G*{8'A}/*{8'B*8'B*8.''C*6'A}/*{8'B*8'B*8.''C*6'A}/*{8'B*8'B*8.''C*6'A}/*{8'B*}4'G*{8'A}/*2''D/*{8''E*8''D*}4''C/*{8'B*}4'G*{8'A}/*{8'B*8'B*}4''C/*{8'B*}4'G*{8
Hej kozy moje kozy
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*}4''D*{8''D}/*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8''C*}4''C*{8''C}/*{8''C*8''C*8'A*8'F}/*{8'D*}4'G*{8'G}/*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8''C*}4''C*{8''C}/*{8'A*8'A*8'F*8'D}/*{8'D*}4'G*{6'G*6'F}/*{6'G*6'F*6'G*6'A*6'B*6''C*6''D*6''E}/*{8
Ej a my za owcami
Krakowskie
@3/8$xF {6'A*6'A*8x''C*8x''C}/*{8''D*6b'B*6'A*8'G}/*{6'A*6''D*8x''C*6x''C*6''D}/*{6'F*6'G*6'A*6b'B*8'G}/*{6'A*6'A*8x''C*6x''C*6b'B}/*{8'G*6b'B*6'A*8'G}/*{6'A*6'A*8x''C*6x''C*6b'B}/*{6'F*6'G*6'A*6b'B*8'G}/*{6'A*6'A*8'A*6x''C*6b'B}
Owcareczku owca stoi
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*3-*3'G*6'B*6''C*6''D*6''E}/*{6n''F*3-*3n''F*6''E*6''D*8''E}/*{6''D*6''D*8''G*8n''F}/*{6''D*6''D*8''D*8''D}/*{6n''F*3-*3n''F*6''E*6''D*8''E}/*{6'G*6'A*8'B*6'A*6'G}/*{6.n''F*3n''F*6''E*6''D*8'
A tys Kurta od Kalisa
Krakowskie
@3/8$bB {6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''F*6''D*8'B*8'G}/*{6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''F*6''D*8'B*8'G}/*{6'B*6'G*8''C*8'A}/*{6'F*6'A*8'B*8'G}/*{6'B*6'G*8''C*8'A}/*{6'F*6'A*8'B*8'G}/*{6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''F*6''D*8'B*8'G}/*{6'F*6'
Nie wyganiaj owcarecku owiec...
Krakowskie
@2/4 {8''D*6''E*6''F*}4''D/*{8''D*}4''F*{6''D*6''C}/*{8''D*6''E*6''F*}4''D/*{8''D*}4''F*{6''D*6''C}/*{8'B*6'A*6'G*}4'F/*{8'F*}4'A*{8'F}/*{8'A*6''C*6'B*}4'G/*{8'G*}4'B*{8''C}/*{6''D*6''E*}4''G*{6''A*6''G}/*{8
Zenie owcarz owce
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*4'B/*4''D*4'B/*{8'B*8'B*8'A*8'A}/*4'G*4-/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8'A*8'B*}4''C/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8'A*8'B*}4''C/*{8'B*8'B*8'A*8'A}/*4'G*4-/*
Pojedziemy na low na low
Krakowskie
@2/4$xF {8'D*8'G*8'G*8'G}/*4'B*4'G/*{8'F*8'A*8'A*8'A}/*4''C*4'A/*{8'D*8'G*8'G*8'G}/*4'B*4'G/*{8'A*8'G*8'F*8'E}/*4'D*4'D/*4'B*4''C/*2''D/*{8'B*8''D*8''E*8'B}/*2''C/*{8'D*8'F*8'A*8'B}/*4''C*4''E/*{8''D*8'G*8'A*8'F}/*2'G/*4'B*4'
Caly dzien mysliwy po knieji...
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*4''D/*4''E*4''E/*2''D/*4''C*4''C/*4'B*4-/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*4''D/*4''E*4''E/*2''D/*4''C*4''C/*4'B*4-/*{8'B*8''D*8''D*8''D}/*{8''D*8''C*8''C*8'B}/*{8'B*8''D*8''D*8
Siedzi sobie zajac pod miedza
Krakowskie
Siedzi sobie zajac pod miedza
Krakowskie
@2/4 {8''C*8'B*8''C*8''D}/*4b''E*4''D/*4''C*{8''C*8''D}/*4'B*{8'G*8-}/*{8''C*8'B*8''C*8''D}/*4b''E*4''D/*4''C*{8''C*8''D}/*4'B*{8'G*8-}/*{8''C*8''C*8'B*8'B}/*{8''C*8''C*8'B*8'B}/*{8''C*8''C*}4''D/*{8b''E*8b
Sluzylem u pana na pierwsze...
Krakowskie

Pages