Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 401 - 450 of 932 | Click here to search the melodies

@2/4$bB {6'F*6'A*8''C*8''D*8''C}/*{8n'B*}4'G*{8-}/*{6'F*6'A*8''C*8''D*8''C}/*{8n'B*}4'G*{8-}/*{6'F*6'A*8''C*8'B*8'G}/*{8'A*8''C*8''C*8'F}/*{6'F*6'A*8'B*8'G*8'E}/*{8'F*}4'A*{8-}/*{8'A*8'B*8'G*8'E}/*{8'G*}4'F*{8-}/*
Przed laty przed laty
Krakowskie
@2/4$bB {8'E*8'G*8'B*8''D}/*{8''C*8'A*6'F*6'A*8''C}/*{8'B*8'G*8'E*8'G}/*{8'F*8'A*6''C*6'A*8'F}/*{8'B*8''D*6''F*6''E*8''D}/*{8''C*8'A*6'F*6'A*8''C}/*{8'B*8'G*8'E*8'G}/*{8'B*8'A*6'A*6'G*8'F}/*
Z tamtej strony za Warszawa
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''D*6''E*8''D*6'B*6''C}/*4''D*{6'B*6''C}/*{6''D*6''E*}4''D/*{6'G*6'A*8'B*6'G*6'E}/*{8.'A*6'F*6'D*6'F}/*{6'A*6''C*8''C*6'B*6'A}/*{6'B*6'F*}4'G/*
Ozenil sie wilcek w gaju
Krakowskie
@2/4$xF 4'B*4'G/*{8'G*8'F*}4'D/*{8'D*8''C*8'B*8'A}/*2'G/*{8'G*8'B*8'A*8'G}/*{8'G*8'F*8'F*8'A}/*{8''C*8''C*8'F*8'F}/*2'G/*{8'G*8'B*8'A*8'G}/*{8'G*8'F*8'F*8'A}/*{8''C*8''C*8'F*8'F}/*2'G/*{8'G*8'B*8.''D*6'B}/*{8'B*8'A*}4'A/*{8'A*8''C*8'
Pstra sroczka pstra
Krakowskie
@3/8$xFCG {6n''C*6'B*8'A*8'G}/*4'A*{8-}/*{6n''C*6'B*8'A*8'G}/*4'A*{8-}/*{6n''C*6'B*8'A*8'G}/*{6'A*6n''C*8'B*8''D}/*{6n''C*6'B*8'A*8'G}/*4'A*{8-}/*{6n''C*6'B*8'A*8'G}/*{6'A*6n''C*8'B*8''D}/*{6n''C*6'B*8'A*8'G}/*{6'A*6n''C*8'B*8''D}/*{6n'
Pstra sroczka pstra
Krakowskie
@3/8 {6''C*6''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''E*8'B}/*{6''C*6''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''E*8'B}/*{6''C*6'B*8'A*8'A}/*{8'B*8''D*8''E}/*{6''C*6'B*8'A*8'B}/*{6'E*6'E*6'E*6x'G*8'A}/*{8'B*}4''D/*4.'B/*
Powiedz mi dziewczyno
Krakowskie
@3/4$bB {8'F*8'F*}4.''F*{6''E*6''D}/*4''C*4'B*4'A/*{8'G*8'G*}4.''D*{6''C*6'B}/*4'A*4'G*4'F/*{8'F*8'A*8''C*8''C*}4''C/*{8'G*8'B*8''D*8''D*}4''D/*{8''C*8''E*8''F*8''E*8''F*8''E}/*2.''F/*
Coz tam w lesie gruchnelo
Krakowskie
@2/4$xFCGD {8''E*8''E*8''D*8''E}/*{8n''C*8'B*8'A*8'A}/*{8n''D*8n''D*8n''D*8n''D}/*4'B*4''E/*{8n''C*8n''C*8'B*8'A}/*{8n'G*8n'G*8'A*8'E}/*{8'E*8n'G*8'F*8n'G}/*4'E*4''E/*{8n''C*8n''C*8'B*8'A}/*{8n'G*8n'G*8'A*8'E}/*{8'E*8n'G*8'F*8n
O moj mocny Boze skoda mi sie...
Krakowskie
Gdzie to idzies Bartku
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8''C*8''C*6''C*6n'B}/*{8''C*8''D*}4'B/*{8'G*8'G*8'B*8''D}/*4''D*4''C/*{8'A*8''C*8''C*6''C*6n'B}/*{8''C*8''D*8'B*8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8'G*8'F*}4'F/*
A gdziez to ten krzywy Jan
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*8'A*8'A}/*{6'A*6'A*8''C*8''D}/*{8'B*}4'G/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*8'A*8'A}/*{6'A*6'A*8''C*8'B}/*{8'B*}4'G/*{6'F*6'G*}4'A/*{6'G*6'A*6'B*6'G*6'B*6''D}/*{6'F*6'A*8''C*8''D}/*{8
A pamietas mily Bartos
Krakowskie
@2/4$bB 4'F*{8'A*8'F}/*4.''C*{8'A}/*{6'A*6'G*}4'G*{8-}/*{8'G*8'A*8.''D*6''C}/*{6'B*6'A*}4'A*{8-}/*{8''C*8''C*8''C*8''D}/*{8''E*}4''F*{8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*{6'G*6'F*}4'F*{8-}/*{8'G*8'A*8'B*8''C*8''D*8''E}/*2''F/*{8''D*8
Pojechal chlop do lasu
Krakowskie
@3/8$bB {8''C*8'A*8''C}/*{8'B*8'G*8'B}/*{8'A*8'F*8'A}/*{8'G*8'E*8'C}/*{8''C*8'A*8''C}/*{8'B*8'G*8'B}/*{8'A*8'F*8'A}/*{8'G*8'E*8'C}/*
Jechal chlop do mlyna
Krakowskie
@3/8$bB {6''C*6''C*8.''C*6'A}/*{8''D*}4''C/*{6'B*6'B*8.'B*6'G}/*{8'G*}4'F/*{6'G*6'G*8.'G*6'E}/*{8'F*8'A*8''C}/*{6'G*6'G*8.'G*6'E}/*{8'F*8'A*8''C}/*{6'B*6'B*8.'B*6'G}/*{8'G*}4'F/*
Szedl chlop do obory
Krakowskie
@3/4$xFCG 4-*{8'A*8'A*}4'A/*{8'A*8''E*}4.''E*{6''D*6n''C}/*{6''D*6''D*6''D*6''D*}4''D*4''E/*{8n''C*8'B*}4'A*4-/*{8''D*8''D*8''D*8''D*}4''D/*{8n''C*8'B*8n''C*8'B*}4'A/*{6'A*6'A*6'A*6'A*8'A*8'B*}4n''C/*{8n''C*8'B*8n'
Duzin Rabinow oj jej
Krakowskie
@4/4$xFCG {8'A*8'G*8'A*8'B*}4n''C*4'B/*{8'A*8'G*8'A*8'B*}2'E/*{8'A*8'G*8'A*8'B*}4n''C*4'B/*{8'A*8'G*8'A*8'B*}2'E/*4''E*4''E*{8n''C*8n''C*}4n''C/*{8n''C*8'B*8n''C*8'G*8'A*8'A*}4'A/*4''E*4''E*{8n''C*8n''C*}4n''C/*{8n''C*8
Te zydoskie miasto wyfondowano
Krakowskie
Moska wzieni pomiendze...
Krakowskie
@2/4$xF 4'G*{8'F*8'G}/*4'A*4'A/*4'G*{8'F*8'G}/*4'A*4'D/*4'G*{8'F*8'G}/*4'A*4'A/*4'G*{8'F*8'G}/*4'A*4'D/*{8'G*8'G*8'G*8'A}/*4'G*{8'G*8'D}/*{8'G*8'G*8'G*8'A}/*4'G*4'D/*4'G*4'G/*4'A*4'A/*2'G/*
Swieze nowiny i nieslichane
Krakowskie
@3/4 {8.''C*6''C*8'B*8''C*8''E*8''D}/*{6''C*6'B*8'A*8'A*8'G*}4-/*{8'A*8'B*}4''C*4'A/*{8'G*}4'E*{8-*}4-/*{8.''C*6''C*8'B*8''C*8''E*8''D}/*{6''C*6'B*8'A*8'A*8'G*}4-/*{8'A*8'B*8''C*8'B*}4'A/*{8'G*}4'E*{8-*}4-/*4.''D*{8''E*8''F*8
Wszystkac moja nadzieja
Krakowskie
@2/4 {8-*}4''C*{8''D}/*{8''E*8''D*}4''C/*{8'A*6'G*6'E*}4-/*{8'A*8'B*}4''C/*{8'A*}4'G*{8-}/*{8-*}4''C*{8''D}/*{8''E*8''D*}4''C/*{8'A*6'G*6'E*}4-/*{8'A*8'B*}4''C/*{8'A*}4'G*{8-}/*{8-*}4''D*{8''E}/*{8''F*8''E*8''D*8''E}/*{8''C*8'A*}4
Wszystkac moja nadzieja
Krakowskie
@3/4$xFCG 4'E*4'A*4'B/*2n''C*4'B/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4'A*2'G/*{8'E*8'E*}4'A*4'B/*2n''C*4'B/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4'A*2'G/*4'A*4'A*4'B/*2n''C*4'B/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4n''C*2'B/*{8'A*8'B*8n''C*}4'B*4'A*4'G/*2'A*4-/*
Dawnij krol dziada mial
Krakowskie
@3/4$xFCG 4'E*4'A*4'B/*4n''C*4n''C*4''D/*4n''C*4'B*4'A/*{8n''C*}4'B/*4'E*4'A*4'B/*4n''C*4n''C*4''D/*4n''C*4'B*4'A/*{8n''C*}4'B/*4'B/*4'B*4'B*4n''C/*4'B*4'A*4'B/*4'A*4'G*4'A/*4'B*2'A/*4n''C*4'B*4'A/*{8'G*}2'A/*
Dawni krolowa w dziadzie sie...
Krakowskie
@3/4$xFCG 4'E*4'A*4'B/*4n''C*4'B*4-/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4n''C*4'B*4-/*4'E*4'A*4'B/*4n''C*4'B*4-/*{8''D*8n''C*}4'B*4'A/*4n''C*4'B*4-/*4'B*4'B*4'B/*4n''C*4'A*4-/*{8'G*8'B*}4'B*4'B/*4'B*4'A*4-/*4'E*4'G*4'A/*4n''C*4.'B*{8'G}/*4'A*4-/*
Dawnij i ksieza dziadow...
Krakowskie
@3/4$bB 4''C*{8''C*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''D*8''D*8''D*8''E*8''C}/*4''C*{8''C*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''D*8''D*8''D*8''E*8''C}/*4''C*{8''C*8''C*8''D*8''C}/*{8''D*8''C*8'B*8''D*8''C*8
Przy cieplym piecu siedzial z...
Krakowskie
@2/4$xF {8.'B*6''C*6''D*6''D*6x''C}/*{8''D*6''D*6x''C*8''D*8'B}/*{8'G*8'B*8'B*8x''C}/*{8''D*6''D*6x''C*8''D*8'B}/*{8'G*8'B*8'B*8''C}/*{8''D*8''E*8''D*8''E}/*{8.''D*6''E*6''D*6''C*6'B*6''C}/*{8''D*6''
Z tamtej strony za Krakowem
Krakowskie
@3/4$xF {8'G*8'A*}4'B*4'B/*{8''C*8'B*}4'A*4'A/*4'A*2'B/*2'A*4-/*{8'G*8'A*}4'B*4'B/*{8''C*8'B*}4'A*4'A/*4'G*2'A/*2'G*4-/*{8'G*8'A*}4'B*4'B/*{8''C*8'B*}4'A*4'A/*4'A*2'B/*2'A*4-/*{8'G*8'A*}4'B*4'B/*{8''C*8'B*}4'A*4'A/*4'G*2'A/*2'G*4-/*
A my dziady z Baranowa
Krakowskie
@3/4$xFCG {8'A*8'B*}4''C*4''C/*4'B*2'E/*2.'A/*{8''C*8''D*}4''E*4''F/*{8''E*8''C*}4''D*{8'B*8'G}/*2.'A/*{8'A*8'B*}4''C*4''C/*{8'B*8'A*}4'B*4'E/*2'A*4'E/*2'A*4-/*{8'B*8''D*}4''E*4''F/*{8''E*8''C*}4''D*{8'B*8'G}/*2'A*4'E/*
A my dziady z Baranowa
Krakowskie
@3/4$xFCGD {8n'G*8'A*}4'B*4'B/*{8n''C*8'B*}4'A*4n'G/*2.'A/*{8'F*8n'G*}4'A*4'A/*{8'B*8'A*}4n'G*4'F/*2.'E/*{8'E*8'F*}4n'G*4n'G/*{8'A*8n'G*}4'F*4'E/*2.,B/*
My dziadowie z Baranowa
Krakowskie
@3/8 4''D*{8''E}/*{8''G*8''F*6''D*6''C}/*4''E*{6''D*6'B}/*4''C*{8-}/*4''D*{8''E}/*{8''G*8''F*6''D*6''C}/*4''E*{6''D*6'B}/*4''C*{8-}/*{8'G*8''C*8''E}/*4''G*{6''F*6''E}/*{6''E*6''F*8''D*8-}/*{8'G*8''C*8'
U swietego Jantoniego
Krakowskie
@3/4$xFCG {8n''C*8''D*}4.''E*{8''D}/*4''E*4n''C*4-/*{8''E*8''E*}4''D*{8n''C*8'B}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A*4-/*{8'A*8'B*}4.n''C*{8'B}/*{8''D*6n''C*6'B*}2'A/*{8'B*8n''C*}4'A*4'G/*4'A*2'B/*{8'A*8'B*}4.n''C*{8'B}/*{8''D*6n''C*6'B*}
Polska korono co slychac o...
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'G*8''D*8''D}/*{8''D*8''E*}4''D/*{8''D*8''D*8''C*8b'B}/*{8''D*8''C*}4-/*{8''C*8''C*8''D*8''D}/*{8b'B*8'A*}4'G/*{8b'B*8''C*}4''D/*{8''C*8b'B*}4'A/*{8b'B*8''C*}4''D/*{8''D*8''D*8''D*8''D}/*{8''D*8
A dla Boga dla Boga
Krakowskie
@2/4 {8''E*8''E*8''F*8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8''C}/*{8''E*8''E*8''F*8''E}/*4''D*4''E/*{8''E*8''E*8''F*8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8''C}/*{8''E*8''G*8''F*8''E}/*4''D*4''C/*{8''E*8''E*8''F*8''E}/*{8
Oj Jezu moj przenajslodszy
Krakowskie
@2/4 {8''C}/*{8''C*8''C*8'B*8'G}/*{8''C*8''C*8''C*8''D}/*{8.''E*6''D*}4''C/*4-*{8-*8''C}/*{8''C*8''C*8'B*8'G}/*{8''C*8'B*8''C*8''D}/*{8.''E*6''D*}4''C/*4-*{8-*8'G}/*{8''D*}4''E*{8''D}/*{8''D*}4.''C/*{8''C*8''E*
Jezu laskawy chrzescijanski...
Krakowskie
@3/4$xFC {8'A*8'B*}4.'A*{8'G}/*4'G*4'F*4-/*{8''D*8''D*}4.''D*{8'B}/*4'B*4'A*4-/*{8''D*8''D*8''D*8''E*8''F*8''D}/*{8'B*8'B*8'B*8''C*8''D*8'B}/*{8'A*8'B*}4.'A*{8'G}/*4'G*4'F*4-/*
Smutny dzien nastaje
Krakowskie
@3/4$xF {8'G*8'B*8''C*8''D*8''E*8n''F}/*{8''E*8''E*8''D*8''C*8'B*8''D}/*2''C*{6'B*6'A*8'G*8'B}/*4'A*2'G/*{8'G*8'B*8''C*8''D*8''E*8n''F}/*{8''E*8''E*8''D*6''C*6'B*8'A*8''D}/*2''C*{6'B*6'A*8'G*8'B}/*4'A*2'G
Smutny dzien nastaje
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8'B*}4''D/*{6''C*6'A*6'B*6'G*8-}/*{8'B*8'B*8.''D*6'B}/*{6''C*6'B*8'A*}4-/*{8'G*8'B*8'B*}4''D/*{6''C*6'A*6'B*6'G*8-}/*{8'B*8'B*8''C*6'B*6'G}/*{8'A*}4'G*{8-}/*
Najswietsza Panienka po...
Krakowskie
@2/4$xFCG {8n''F*8n''F*8''E*8''D}/*4''E*4n''C/*2'A/*{8'A*8'A*8n''C*8'A}/*4''E*4'G/*2'A/*{8n''F*8n''F*8''E*8''D}/*4''E*4n''C/*2'A/*{8'A*8'A*8n''C*8'A}/*4''E*4'G/*2'A/*{8'A*8'A*8n''C*8'A}/*4''E*4n''C/*4'A*4'A/*{8'A*8
Z tamtej strony Dunaja
Krakowskie
@4/4 4.''C*{8''C*}4''C*4'B/*4'A*4'B*4'A*4'G/*4.''D*{8''F*}4''E*4''D/*4''C*{8'B*6'A*6'G*8'A*8'B*}4''C/*4.'G*{8''C*}4''C*4''C/*4''D*{8.''E*6x''F*}2''G/*4.''C*{8'B*}4'A*4'G/*4'A*{8.'B*6'B*}2''C/*4''C*4''C*4'A*4
Zmarl nam Kmita mili Pane
Krakowskie
@3/4 {8'G*8'B*}4''C*4''E/*{8''D*8''C*8''D*8'B*}4'G/*{8''D*8''D*}4''E*4''G/*{8''G*6''F*6''E*}2''D/*{8'G*8'B*}4''C*4''E/*{8''G*6''F*6''E*}4''D*4''G/*{8''E*8''D*}4''C*4''E/*{8''E*8''D*}4''C*4-/*
Gdziezes Jezu moj kochany
Krakowskie
@4/4 4''C*{8''C*8''C*}4''C*4''D/*{8''E*8''D*8''E*8''D*}4''C*4-/*4''C*{8''C*8''C*}4''C*{8''D*8''F}/*{8''E*8''D*8''E*8''D*}4''C*4-/*4''E*{8''E*8''C*}4''E*4''E/*{8''E*8''G*8''F*8''E*}2''D/*4
Matko nas grzesznych
Krakowskie
@3/4$bB 4'A*2''C/*4''D*2'B/*4''C*4'A*4-/*4'F*2''F/*4''E*2''C/*4''F*4''C*4-/*{8'F*8''F*8''F*8''D*8''D*8'B}/*{8''D*8''D*8''D*8''C*8'A*8'F}/*4'A*2''C/*4''D*2'B/*4''C*4'A*4-/*
Slysalem slicny glos
Krakowskie
@4/4$xF 4'G*4'G*4'B*4''C/*4''D*4''D*4''C*4'A/*4.''D*{8''E*8''D*8'G*}4'G/*4'A*4'B*4'G*4-/*4'G*4'G*4'B*4''C/*4''D*4''D*4''C*4'A/*4.''D*{8''E*8''D*8'G*}4'G/*4'A*4'B*4'G*4-/*
Z dalekiejsmy krainy
Krakowskie
@3/4$xF {8'G*8'B*}2''D/*4'A*4'B*4'G/*{8'B*8'B*}4.'A*{6'G*6'F}/*{8'E*8'F*}2'D/*{8'G*8'B*}2''D/*4'A*4'B*4'G/*{8'B*8'B*}4.'A*{6'G*6'F}/*{8'E*8'F*}2'D/*4'G*4'G*4'A/*4'B*2'G/*{8'G*8'B*}4.''D*{8''C}/*4'A*4'B*4'G/*4'B*4'A*4'B/*2'G*4'G/*
Najswietsza Panna w rozowym...
Krakowskie
@4/4 4''C*{8''E*8''D*}4''C*4'G/*{8'A*8'B*8''C*8'A*}4'G*{8''C*8-}/*4''C*{8''E*8''D*}4''C*4'G/*{8'A*8'B*8''C*8'A*}4'G*{8''C*8-}/*{8''C*8''D*8''E*8''D*}4''C*{8''E*8''G}/*{8''F*8''E*}2.''D/*{8''C*8''D*8''
Wielka to milosc Boga Ojca...
Krakowskie
@3/4$bB 4'F*4'A*4'B/*2.''C/*4'G*4'B*4'A/*2.'F/*4''C*4''C*4''E/*2.''F/*4''D*4''F*4''E/*2.''C/*4''C*4''C*4''E/*2.''F/*4''D*4''D*4'B/*2.''D/*4''C*4''C*4'A/*2.''C/*4'G*4'B*4'A/*2.'F/*
Matko Boska Gidelska
Krakowskie
Abecadlo_abcdef
Krakowskie
@2/4$bB 4'F*4'A/*{8'G*8-*}4'G/*4'B*{8'A*8-}/*{8''C*8''C*}4''D/*{8'B*8'B*}4''C/*{8'A*8'A*}4'B/*{8'G*8'G*}4'A/*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*2'A/*4'F*4'A/*{8'G*8-*}4'G/*4'B*{8'A*8-}/*{8''C*8''C*}4''D/*{8'B*8'B*}4''C/*{8'A*8'A*}4'B/*{8'G*8'G*}4'A/*{8''
Sylabizowanie
Krakowskie
@3/8$bBE {6'F*6'B*8'B*8''D}/*{6''C*6'B*8''C*8''E}/*{6''D*6''C*8''D*8''C}/*4'B*{8-}/*{6'F*6'B*8'B*8''D}/*{6''C*6'B*8''C*8''E}/*{6''D*6''C*8''D*8''C}/*4'B*{8-}/*{6''D*6''F*8''D*8''F}/*{6''E*6''D*}4''E/*{6''C*6
Nemo credit quid sit schola
Krakowskie
@2/4$xF {8'D*}4'G*{8'F}/*{8'F*}4'A*{8'G}/*{8'A*}4'B*{8'B}/*{8''C*8'B*}4'A/*{8'B*8''D*8'F*8'G}/*{8'A*8'F*}4'G/*{8'B*8''D*8''D*8''D}/*{8'A*8'B*}4''C/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8'A*8'F*}4'D/*{8'D*8'G*}4'G/*{8'F*8'A*}4'A/*{8'B*8'G*8''C*8'A}/*{8'G*8'
Juventus juventus has voces...
Krakowskie
@3/4$bB 4'F*4'A*4''C/*4.''F*{6''E*6''D*}4''C/*4''D*4''D*4''D/*4.''C*{8'B*}4'A/*4'F*4'A*4''C/*4.''F*{6''E*6''D*}4''C/*4''D*4'B*4'G/*4.''C*{8'B*}4'A/*4''C*4'A*4''C/*4.''C*{8'B*}4'A/*4'B*4'G*4'B/*4.'B*{8'A*}4'A/*4
Cur mundus militat sub vana...
Krakowskie

Pages