Kolberg 05 Krakowskie 1

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 5, Krakowskie. Cz. 1
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 5. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VIII, 380, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1871.
Year: 
1871

Melodies

Displaying 1 - 50 of 74 | Click here to search the melodies

W dzien Bozego Narodzenia
Krakowskie
@2/4$xF 4.'G*{8'A}/*{8'B*8''D*}4'A/*4.'G*{8'A}/*{8'B*8''D*}4'A/*4'A*{8'A*8'A}/*{8'A*8'A*8'A*8'A}/*{8'A*8''C*}4'B/*{6'B*3''C*3'B*6'A*6'G*1'F}/*{6'G*6'F*8'E*8-}/*4.'G*{8'A}/*{8'B*8''D*}4'A/*4.'G*{8'A}/*{8'B*8''D*}4'A/*4'A*{8'A*8'A}/*{8'A*8'A*8'A*
Scodry wiecor dobry wiecor
Krakowskie
@3/8$xF {8''D*8'B*8'G}/*4''D*{8''D}/*{8''C*8'A*8'A}/*4''C*{8''C}/*{8'B*8'G*8'A}/*{6'B*6''D*}4''D/*{8''C*8'B*8'A}/*{6'B*6'A*8'G*8-}/*
Slicna panienka
Krakowskie
@3/4$bBE {8''D*}4''F*{6''D*6''E*8''F*8''C}/*{8''D*}4''F*{6''D*6''E*8''F*8''C}/*{8'B*8''D*}4''F*4'B/*{8''C*8''E*}4''C*4''C/*{8'A*8''C*}2'B/*{8''D*}4''F*{6''D*6''E*8''F*8''C}/*{8''D*}4''F*{6''D*6'
Polonez
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*}4'A/*{8'A*}4''D*{8'G}/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*4'G*4'B/*{8'B*8''D*}4'A/*{8'A*}4''D*{8'G}/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*4'G*4'G/*{8'G*8'G*8'
Alboz my to jacy tacy
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*}4'A/*{8'A*}4''D*{8'G}/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*4'G*4'B/*{8'B*8''D*}4'A/*{8'A*}4''D*{8'G}/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*4'G*4'G/*{8'G*6'G*6'
Alboz my to jacy tacy
Krakowskie
Goralu od Zywca
Krakowskie
@2/4 {6''E*8.''D*6''C*8.''C}/*{6''C*8.''C*8''C*6''C*6''D}/*{6''E*8.''D*6''C*8.''D}/*4''C*4''C/*{6''E*8.''D*8''C*6''C*6'B}/*{6''C*6''D*6''C*6'B*8''C*6''C*6''D}/*{6''E*6''F*6''E*6''D*6''C*6
Ja kozaka nie lubila
Krakowskie
@2/4$xF {8'A*6'D*6'D*8'D*8'F}/*{8'A*6'D*6'D*8'D*8''C}/*{8'A*8'D*8'A*8'D}/*2'A/*{8'D*6'D*6'F*8'G*6'G*6'A}/*{8'B*6'B*6'A*}4'G/*{8.'A*6'F*6'F*6'A*6''D*6''C}/*{8'B*6'B*6'A*}4'G/*{8.'A*6'F*8'F*8'A}/*{8''D*6''D*6'B*8'G*6'B*6'A}/*{8'A*6'A*6'
Miala matka ulana
Krakowskie
@4/4 {8.''C*6'B*8''C*8''D*}4''E*{8''E*8''C}/*{8.'B*6'A*8'B*8'A*}2'G/*{8''D*8''D*8''D*8''D*8''D*8''E*8''F*8''D}/*{8''C*8'B*8''C*8''D*}2''E/*4''G*{8''G*8''G*}4''A*4''F/*4''D*{8''D*8''D*}2''D/*{8
Instrumentalna - Marsz
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*8x''C*}4''D/*{8''D*8x''C*}4''D/*4''E*4''D/*4''C*4'B/*2'A/*{8''D*8x''C*}4''D/*{8'G*8'F*}4'G/*4'A*4'G/*4'F*4'E/*2'D/*{8'D*8''D*6''D*6x''C*8''D}/*{8'D*8''C*6''C*6'B*8''C}/*{8'D*8''E*6''E*6''F*8
Wegierska melodia
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*6''D*6''D*8''E*6''D*6''C}/*{8'B*8''D*8'B*8'B}/*{8'A*8'A*6''C*6'B*6'A*6'G}/*{6'G*6'F*6'E*6'D*}4'D/*{8''D*6''D*6''D*8''E*6''D*6''C}/*{8'B*8''D*}4'B/*{8'A*8'A*8''C*6'B*6'A}/*{8'G*6'F*6'E*}4'D/*{8'D*6'E*6
Cyganski krakowiak
Krakowskie
@2/4$xF 4'F*4'A/*4'F*4'A/*{8'B*8'A*8'G*8'F}/*4'G*4'G/*{8'E*8'F*8'G*8'F}/*{8'G*8'F*8'G*8'G}/*{8'G*8'B*8'A*8x'C}/*4'D*4'D/*{8'D*8'E*8'F*8'G}/*4.'A*{8''D}/*{8'D*8'E*8'F*8'G}/*2'A/*{8'A*6x''C*6'B*8'A*6x''C*6'B}/*{8'A*8'G*8'F*8'G}/*{6'A*6x''C*8
Zyd pan zyd pan
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8''C*8'B*8''D}/*{8'G*8'G*8'G*8'F}/*{8'F*8'A*8'A*8'A}/*{8'B*8'G*8'G*8'F}/*{8'F*8'A*8'A*8'G}/*{8'G*8'B*8''D*8''C}/*{8''C*8'A*8'A*8'A}/*{8'B*8'G*8'G*8'F}/*
Krakowiak
Krakowskie
@3/8$xFC {8n'F*8'A*8b'B}/*{8'G*}4'A/*{8'G*8'G*8'G}/*{6n'F*6'E*}4'D/*{8n'F*8'A*8b'B}/*{8'G*}4'A/*{8'G*8'G*8'G}/*{6n'F*6'E*}4'D/*{8n'F*8n'F*8'G}/*{8n'F*}4'E/*{8n'F*8n'F*8'G}/*{8n'F*}4'E/*{8n'F*8'D*8'E}/*{8'C*8.'D*6'D}/*{8n'F*8'A*8'G}/*{8n'F*}4'E/*{8n'F*6n'F*6'A*8'G}
Ach biada biada mnie
Krakowskie
@2/4$xF {8'A}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'B*6'A*6'B*6'A*6'B*6''D}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'A*6'B*8'G*8'A}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*8'B*6'B*6''D*6x''C*6''D}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'A*6'B*8'G*8'A}/*4''C*{8'D*6'G*6'B}/*{6'
Oj mowil dziadus babie
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4''D*{8'A}/*{8''D*}4''D*{8'A}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''E*}4''D*{8'A}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''E*}4''D*{8'A}/*{8''D*8''D*}4''D/*{8''D*}4''C*{8''C}/*{8''C*8'A*8b'B*8'A}/*
Krakowiak
Krakowskie
@3/4 2''G*4''E/*2''G*4''E/*{8''E*8''G*}4''F*4''E/*4''D*4''C*4-/*{8''G*8''G*}4''G*4''E/*{8''G*8''G*}4''G*4''E/*{8''E*8''G*}4''F*4''E/*4''D*4''C*4-/*
Zydzie zydzie Mesyjasz sie...
Krakowskie
Zydzie zydzie Mesyjasz sie...
Krakowskie
@2/4$xFCGD {8'B*8''E*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8''D*}4''D/*{8'B*8''E*8''E*8''E}/*{6''F*6''E*8''D*}4''D/*2'B/*4''E*{8'B*8n''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'E}/*4''E*{8'B*8n''C}/*{8'B*8'A*}4'G/*2'E/*{8'E*8'A*8'A*8'A}/*{8'G*8'A*}4'B/*{8
Mily siabes pomiluj
Krakowskie
@2/4 4''C*{8''C*8''C}/*{8''C*8''C*6''C*6'B*8'A}/*{8'G*8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*}4''C/*{8'G*8'A*8'G*8'A}/*{8'G*8'A*8'G*8'F}/*{8'E*8'E*8'F*8'D}/*{8'C*8'C*}4'C/*{8.'E*6'D*8.'F*6'D}/*{8'E*8'G*6'F*6'E*6'F*6'D}/*{8.'E*6'D*8.'F*6'D}/*{8'E*8
Czy to w dzien czy to w noc
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'F*8'G*6'B*6''C}/*4.''D/*{6''E*6''D*8''C*6'F*6'A}/*4'G*{8-}/*{6'G*6'F*8'G*6'B*6''C}/*4.''D/*{6''E*6''D*8''C*6'F*6'A}/*4'G*{8-}/*{6'A*6'F*6'A*6'B*8''C}/*{6'G*6'G*8'B*8''D}/*{6'A*6'F*6'A*6'B*8''C}/*{6'G*6'G*8'B*8
Nasz sliczny Krakow
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8'B*8''C}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''E*8''E}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8''C*}4''D*{8'B}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8'A*}4'B*{8'G}/*{8.'G*6'B*6'B*6'A*6'B*6''C}/*{8''D*6''D*6x''C*8''E*6''E*6x''C}/*{
Albosmy to jacy tacy
Krakowskie
Albosmy to jacy tacy
Krakowskie
@2/4$xFC 4''D*{8'A*8'A}/*{8'F*8'F*8'E*8'E}/*{8'D*8''D*8'A*8'A}/*4'F*4'E/*{8''D*8''D*6'A*6'B*6'A*6'G}/*{6'F*6'G*8'F*8'E*8'E}/*{8'D*8''D*6'A*6'B*6'A*6'G}/*{8'F*8'F*}4'E/*{8'A*8''D*8'A*8'G}/*{8'F*8''D*8'A*8'G}/*{8'F*8''D*8'A*8'G}/*{8
Jedzie kozak z Ukrainy
Krakowskie
Instrumentalna - Kozak
Krakowskie
@2/4$xFC {8'D*8''D*8''D*8'B}/*{8.'A*6'F*8'D*8'F}/*{8.'A*6'G*8'E*8'G}/*{8'B*8'A*8'F*8'D}/*{8'D*8''D*8''D*8'B}/*{8.'A*6'F*8'D*8'F}/*{8'A*8'G*8'E*8'C}/*{8'D*8'D*8'D*8'D}/*{8'D*8''D*8''D*8''F}/*{8.''E*6''C*6'A*6''C*8''E}/*{8''D*8
Byc ulanem az milo bodaj
Krakowskie
@2/4$xFC {8.''D*6''C*8''D*6''C*6'B}/*{8'A*6''C*6'B*8'A*6'B*6''C}/*{8.''D*6''E*6''F*6''D*6'B}/*{8'A*6''C*6'B*}4'A/*{8.'G*6'A*8'B*6'G*6'E}/*{8'D*8'F*8'D*8'F}/*{8.'G*6'A*8'B*6'G*6'E}/*{8'D*6'F*6'E*}4'D/*{8.''D*6''C*8''D*6'
Nie chwal sie tak moj bracie
Krakowskie
@2/4 {8'B*8''D*8x''C*8''D}/*{8'B*8''D*}4''D/*4''E*4'A/*{8'A*8''C*6''E*6''D*8'B}/*{8'B*8''D*8x''C*8''D}/*{8'B*8''D*8x''C*8''D}/*4''E*4'A/*{8'A*8''C*6'B*6'A*8'G}/*{8'E*8'G*8x'F*8'G}/*{8'E*8'G*8x'F*8'G}/*4'A*4'D/*{8'D*
Hej chlopiec ci ja chlopiec
Krakowskie
@2/4$xF 4'B*4''D/*4'B*4''D/*4''E*4'A/*{8'A*8''C*8''D*8'B}/*4'G*4'A/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*4'B*4'B/*{8'A*8''C*8''D*8'B}/*4'G*4'A/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8'B*8''D*8'B*8''D}/*{8'A*8''C*8''D*8'B}/*4'G*4'A/*
Na bialym koniu
Krakowskie
@2/4$xF {8'B*8''D*8''D*8''D}/*{8'B*8''D*8''D*8''D}/*4''E*4'A/*{8'A*8''C*8''D*8'B}/*4'G*4'A/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*4'B*4'B/*{8'A*8''C*8''D*8'B}/*4'G*4'A/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*{8'B*8''D*8'B*8''D}/*{8'A*8''C*8''D*8'B}/*4'G*4
Na bialym koniu
Krakowskie
@2/4$bBE {8'F*8''E*8''E*8''D}/*4''D*4''C/*{8''D*6''E*6''G*8''E*8''D}/*4''D*4''C/*{8''D*8''E*8''E*8''D}/*{8''D*8''C*8''C*8''C}/*{8''G*8''F*8''E*8''D}/*{6''C*6''E*8''D*8''C*8'B}/*{8.''D*6''E*
Trzeba by mi trzeba
Krakowskie
@2/4$xF {8.'G*6'A*6'B*6'A*6'B*6''C}/*{8''D*}4''D*{8'A}/*{8''D*}4''D*{8'A}/*{8''D*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*6''E*6''D*8''D*8'A}/*{8''D*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*6''E*6''D*8''D*8'A}/*{8''D*8''D*}4''E/*{8''D*}4
Krakowiak
Krakowskie
@4/4 4''C*4''D*4.''E*{8''F}/*4''E*4''E*4''D*4''E/*4''C*4''D*4.''E*{8''F}/*4''E*4''E*4''D*4''E/*4''E*4''E*4''E*4''E/*4.''D*{8''C*}4'B*4''D/*4''E*4''E*4''E*4''E/*4.''D*{8''C*}4'B*4''D/*{8
Za kolende dziekujemy
Krakowskie
Zbierzciez sie bracia wsyscy
Krakowskie
Paslem owiecki za dworem
Krakowskie
Hej nam hej cy jest sam pan...
Krakowskie
Hej nam hej nadobna panienka
Krakowskie
Stoji w oknie przezrocystem
Krakowskie
@3/4$xF {8''D*}4''D*{8'B*8''C*8''E}/*{8''D*}4''D*{8'B*8''C*8''E}/*{8'B*8'B*}2'A/*{8'B*8''C*8''D*8'B*8''C*8''E}/*{8''D*}4''D*{8'B*8''C*8''E}/*{8.'B*6'A*}4'G*{8-}/*
A ta dziewcyna grzecna...
Krakowskie
@3/8$bB {6''F*6'F*8.''F*6''E}/*{6''E*6''D*}4''D/*{6''C*6'B*8.'B*6'E}/*{6'F*6'G*}4'A/*{6''F*6'F*8.''F*6''E}/*{6''E*6''D*}4''D/*{6''C*6'B*8.'B*6'E}/*{6'F*6'G*}4'A/*{8'B*8'B*8'B}/*4''C*{8''C}/*{8''E*8''E*8''E}/*{8.''F
W tym rajskim sadeczku
Krakowskie
Kukulecka zakukala
Krakowskie
@2/4$xF {6'G*6'A*6'B*6''C*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*6''G*6''E*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*6''E*6''C*6''D*6'B*6''D*6'B}/*{6'A*6'B*6''C*6'F*8'G*8'G}/*{6'G*6'A*6'B*6''C*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*6''G*6''E*8''
Sed zydek do skoly nalaz wor...
Krakowskie
@3/8$bB 4'F*{8'G}/*4'A*{8'B}/*{6'A*6'G*8'F*6'E*6'F}/*{6'G*6'E*8'C*8-}/*4'F*{8'G}/*4'A*{8'B}/*{6'A*6'G*8'F*6'E*6'F}/*{6'G*6'E*8'C*8-}/*{8''C*8'A*8'B}/*4.''C/*{8''C*6'A*6'F*6'G*6'E}/*4'F*{8-}/*
Jam jest dudka Jezusa mojego
Krakowskie
@3/8$bB {8''C*8''C*8''D}/*{8'G*8'G*8'F}/*{6''C*6''C*8''C*8''D}/*{8'G*}4'G/*{6''C*6''C*8''C*8''D}/*{6'G*6'G*8'G*8'F}/*{6''C*6''C*8''C*8''D}/*{8'G*}4'G/*4'A*{8'F}/*{6'E*6'F*8'G*8'C}/*{6'A*6'A*8'A*8'F}/*{6'E*6'F*8'G*8'C}/*{6
Pasterze pasterze prosze was...
Krakowskie
@3/8$bB {8'A*8'B*8''C}/*{8'A*8'B*8''C}/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''C*6''D*8''C*8'B}/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''C*6''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'B*8''C}/*{8'A*8'G*8'F}/*
Kaczka pstra dzieci ma
Krakowskie
@2/4$bB 4''C*{8''C*8''C}/*{8n'B*8''C*8''D*8''C}/*{8''C*8''C*8n'B*8''C}/*4'A*4'F/*{8'F*8'G*8'A*8n'B}/*{6''D*6''C*}4.''C/*{8''C*8''C*8n'B*8''C}/*4'A*4'F/*{6'F*6'F*6'F*6'G*6'A*6'B}/*{6''C*6''C*8'A*8'F}/*{6'F*6'A*8''C*
Oj widziales ty Banku
Krakowskie
@3/4$bB {8'F*8'A*8''C*8'A*8'B*8''D}/*{8''C*8''C*8''C*8'A*8'B*8''D}/*{8'B*8'A*}4'G*{8''C*8'B}/*{8'A*8'G*}4'F*{8-}/*{8'F*8'A*8''C*8'A*8'B*8''D}/*{8''C*8''C*8''C*8'A*8'B*8''D}/*{8'B*8'A*}4'G*4''C/*{8'A*8'G*}4'F*{8-}/*4'A*4'A*4
Pasterze biezeli
Krakowskie
@4/4$xF {8'G*8'F*8'G*8'A*8'B*8'A*8'B*8''C}/*4''D*4''E*2''D/*{8'G*8'F*8'G*8'A*8'B*8'A*8'B*8''C}/*4''D*4''E*2''D/*4''G*4''D*{8''E*8''D*8''C*8'B}/*4''C*4''C*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*4'G*4'B*2''D/*4''C*4'F*2'G/*
Przybierzeli do Betlejem
Krakowskie
@3/4$bB {8''C*8'A*}4.''F*{8''D}/*{8''D*8''C*}4.''C*{8'A}/*{8'G*8'A*}4'B*4'E/*4'G*4'F*{8-}/*{8''C*8'A*}4.''F*{8''D}/*{8''D*8''C*}4.''C*{8'A}/*{8'G*8'A*}4'B*4'E/*4'G*4'F*{8-}/*{8'G*8'G*8.'B*6'G}/*{8'A*8'A*8.''C*6'A}/*{8'G*8'G*8'B*8'G}/*
Gdy sie Chrystut rodzi
Krakowskie

Pages