Kolberg 05 Krakowskie 1

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 5, Krakowskie. Cz. 1
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 5. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VIII, 380, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1871.
Year: 
1871

Melodies

Displaying 51 - 74 of 74 | Click here to search the melodies

@2/4$bB {8'F*8'G*8'A*8'B}/*{8''C*8''D*8''C*8'B}/*4''C*{8''C*8'B}/*2'A/*{8'A*8'G*8'F*8'G}/*{8'A*8''C*8''C*8'B}/*4'A*4'G/*2'F/*{8'A*8'G*8'F*8'G}/*{8'A*8''C*8''C*8'B}/*4'A*4'G/*2'F/*
Swiety Szczepan po kolendzie
Krakowskie
@2/4$bB {8.''C*6n'B*8''C*8'A}/*{8.'B*6'A*8'B*8'G}/*{8'A*8'F*8'G*8'E}/*4'F*4'F/*{8.''C*6n'B*8''C*8'A}/*{8.'B*6'A*8'B*8'G}/*{8'A*8'F*8'G*8'E}/*4'F*4'F/*{8'F*6'F*6'G*8'A*8'F}/*4'G*4'E/*{8'F*6'F*6'G*8'A*8'F}/*4'G*4'E/*{8'F*6'F*6'G*8'A*8'F}/*4'
Woly moje woly moje
Krakowskie
@3/8$xF {8'G*8'G*8'G}/*4'G*{8'D}/*4'G*{8'A}/*4'B*{8-}/*{8'G*8'G*8'G}/*4'G*{8'D}/*4'G*{8'A}/*4'B*{8-}/*{8''D*}4''D/*{6'B*6''C*8''C*8'A}/*{8'B*}4'B/*{6'G*6'A*8'A*8'D}/*{8'G*8'A*8'B}/*{8''C*}4'A/*4'G*{8-}/*
W dzien Bozego narodzenia
Krakowskie
@4/4$bB 4''C*{8'A*8''D*}4'B*4'G/*{8'G*8''C*8n'B*8''D*}4''C*4''C/*4''C*{8'A*8''D*}4'B*4'G/*{8'G*8''C*8n'B*8''D*}4''C*4''C/*4''C*4'B*{6'A*6'G*6'A*6'B*8'A*8'F}/*4'E*4'F*4'G*{8-}/*{8'G*8'G*8'G*8'G*}4'A*{8'G*8'F}/*{8'E*8'F*8
Gwiazda zaswitala
Krakowskie
@4/4$bB 4'A*{8'B*8'G*}2''C/*4'A*{8'B*8'G*}2''C/*{8''C*8''D*8''C*8'B*8'A*8'G*8'G*8'F}/*{8''C*8''D*8''C*8'B*8'A*8'G*8'G*8'F}/*
Krolowie jada przez pole
Krakowskie
@4/4$bB 4'F*4'A*2''C/*4''D*4'B*2''C/*{8'F*8'A*8'A*8''C*8'B*8'G*8'E*8'C}/*{8'F*8'A*8'A*8''C*8'B*8'G*8'E*8'C}/*{8'F*8'A*8''C*8''F*8'B*8'A*}4'G/*2'F*2-/*
Wszystek swiat dzis wesoly
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*6''D*6x''C*8''D*6''D*6x''C}/*4''D*{8''E*8''D}/*{8'A*8''C*8'A*8''C}/*{8'B*}4.'G/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4.''D/*{8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*4'B/*
A woli ja z daleka
Krakowskie
A jakze mi sie mas moj panie...
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8'A*}4'F*{8-}/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4'F*{8-}/*{8'G*8'G*8'F*8'E}/*4'D*{8''C*8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''C*8'A}/*{8'G*8'A*8'F*8'E}/*{8'F*8'D*8''C*8'A}/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*{8''D*8''E*8''C*8
Stoimi za drzwiami
Krakowskie
@2/4$xFC {6'D*6'F*8'A}/*{6'D*6'F*8'A}/*4'B*4'B/*{6'B*6x'A*8'B*6''D*6''C*8'B}/*4'B*4'A/*{6'D*6'F*8'A*6'D*6'F*8'A}/*4'B*4'B/*{8'E*6''C*6''C*8''C*8''C}/*4''D*4-/*{6'D*6'F*8'A}/*{6'D*6'F*8'A}/*4'B*4'B/*{6'B*6x'A*8'B*6''D*6''C*8'B}/*4
Marsz do pochodu Konika...
Krakowskie
@2/4$xFCG {8.''E*6''F*8.''E*6''F}/*{8''E*8''A*8''G*8''F}/*{8.''E*6''F*8.''E*6''F}/*4.''E*{8''C}/*{8.''E*6''D*8''D*8''D}/*{8.''D*6''C*8''C*8''C}/*{8.''C*6'B*8'B*8'B}/*{8'B*8'B}/*{8.''E*6''F*8.''E*6''F}/*{8
Marsz do pochodu Konika...
Krakowskie
Trio z marszu do pochodu...
Krakowskie
@4/4 4''E*{8.''G*6''E*}4''D*{8.''F*6''D}/*4''C*{8''E*8''C*}2'G/*4''C*4''E*4.''E*{8''G}/*{8''G*8''F*8''E*8''F*}4''D*4'G/*4''E*{8.''G*6''E*}4''D*{8.''F*6''D}/*4''C*{8''E*8''C*}4'G*4x'G/*4'A*{8.''F*
Marsz Sobieskiego
Krakowskie
@4/4$xFCG 4n''C*4n''C*4''D*4''D/*4''E*4''E*2'A/*4n''C*4n''C*4'B*4'B/*2'A*2'A/*4n''C*4n''C*4'B*4'B/*4n''C*4n''C*2'B/*4n''C*4n''C*4'B*4'B/*2'A*2'A/*
Trio z marsza Sobieskiego
Krakowskie
@2/4 4''E*{8''E*8''E}/*4''F*4''D/*{8''C*8''C*8''D*8'B}/*4''C*4'G/*{8'B*8'B*8'B*8'B}/*4''C*4'G/*{8'G*8'B*8'B*8'B}/*4''C*4''C/*
Panie sit panie sit
Krakowskie
@3/8$xF {8''D*8'B*8''C}/*4''D*{6''E*6''D}/*{8''C*8'A*8'B}/*4''C*{6''D*6''C}/*{8'B*8'G*8'A}/*4'B*{8''C}/*{8''D*8''C*8'B}/*{8'B*8'A*8-}/*{8'G*8''D*8''C}/*4'B*{8'A}/*{8'G*8''D*8''C}/*4'B*{8'A}/*{8'G*6'G*6'A*6'B*6''C}/*4''D
Sliczna panienka jako...
Krakowskie
@2/4$xF {6'G*6'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8''D*8'B*8'G}/*{8'A*8'B*8''C*8''D}/*4'B*{8'G*8-}/*{8'A*8'B*8''C*8''D}/*4'B*{8'G*8-}/*{8'D*8'F*}4'F/*{8'G*}4'B*{8'B}/*{8'A*8'B*8''C*8''D}/*4'B*{8'G*8-}/*
Hej bracia czy wy spicie
Krakowskie
@2/4$xF 4.''D*{8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*4.''D*{8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D
Ej bracia czy wy spicie
Krakowskie
@3/8$xF {8'D*8'G*8'A}/*{8'B*8'B*8''C}/*{8'B*8'B*8''C}/*{8'B*8'B*8''C}/*{6'B*6'B*8'B*8'G}/*{6'A*6'F*}4'D/*4''D*{8''D}/*{8''C*8'B*8''C}/*4''D*{8''C}/*{8''C*}4'B/*4'A*{6'B*6'A}/*{8'F*}4'D/*4''D*{8''C}/*{8''C*}4'B/*
Hej bracia czy wy spicie
Krakowskie
@2/4$xF 4''D*{8'B*8'G}/*4'A*{8'F*8'D}/*4''D*{8'B*8'G}/*4'A*{8'F*8'D}/*{8'G*8'A*8'B*8x''C}/*4''D*4''D/*4'G*{8'B*8''D}/*{8''D*8x''C*}4'A/*4'G*{8'B*8''D}/*{8''D*8x''C*}4'A/*4'G*4'B/*4''D*4''G/*{8''C*8'B*}4'A/*2'G/*
Hej bracia czy wy spicie
Krakowskie
Dwa pasterze razem przysli
Krakowskie
@2/4$bB 4''F*{8''E*8''E}/*4''F*{8''E*8''D}/*{8''D*8''E*8''F*8''D}/*4''C*4''F/*{8''C*8''D*8''C*8''D}/*{8''C*8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'A*8'B*8'G}/*4'F*4''F/*{8''C*8''D*8''C*8''D}/*{8''C*8''D*8''C*8'B
Jechal kozak
Krakowskie
@2/4$xFCG {8n''F*8''E*8''E*8''E}/*{8''D*8''E*8n''F*8''D}/*{8n''F*8''E*8''E*8''E}/*{8''D*8''E*8n''F*8''D}/*4''E*4''D/*{8n''C*8n''C*}4'B/*4''D*4n''C/*{8'B*8'B*}4'A/*
Teraz zid bedzie tancowal
Krakowskie
@2/4$bB {8'F*8'G*8'A*8'B}/*{8''C*8''F*}4''C/*{8''C*8''F*}4''C/*{8'B*8'G*8'A*8'F}/*{8'G*8'G*}4''C/*{8'B*8'G*8'A*8'F}/*{8'G*8'G*}4'F/*
Miala baba koguta
Krakowskie

Pages