Kolberg 04 / K0208

  
Song navigation:
  

@2/4$xFCG {8'A*8'A*8'A*8n'G}/*4n''C*{8'B*8n''C}/*2'A/*{8''E*8''E*8''F*8x''D}/*4''E*{8''D*8n''C*8'B}/*2'A/*4''E*{8''D*8''D}/*4.''E*{8n'G}/*{8'A*8n''C*6'B*6n''C*8''D}/*{8n''C*8'B*8'A*8n'G}/*{8n'G*8n'G*8''E*8''E}/*4''D*{8n''C*8'B}/*2'A/*4''E*{8''D*8''E*8n''F}/*4.''E*{8n'G}/*{6'A*6'B*8n''C*6'B*6n''C*8''D}/*{8n''C*8'B*8'A*8n'G}/*{8n'G*8n'G*8''E*8''E}/*4''D*{8n''C*8'B}/*2'A/*{8'A*8n'G*8'A*8'B}/*4n''C*{8''D*8'B}/*2'A/*{8''E*8''E*8''F*8''D}/*4''E*{8n''C*8'B}/*2'A/*4''E*{8n''C*8''E}/*4''D*4n'G/*{8'A*8n'G*8'A*8'B}/*4n''C*4n'G/*{8n'G*8n'G*8n''C*8''E}/*4''D*{8n''C*8'B}/*2'A/*{8'A*8n'G*8'A*8'B}/*4n''C*{8''D*6'B*6n''C}/*2'A/*{8''E*6x''D*6''E*8''F*8n''D}/*4''E*{8n''C*6'B*6n''C}/*2'A/*4''E*{8n''C*8''E}/*{8''D*8''E*}4n'G/*{8'A*8n'G*8'A*8'B}/*4n''C*4n'G/*{8n''C*8'B*}4n''C/*4''E*{8n''C*6'B*6n''C}/*2'A/*
Location (text): 
Kujawskie
Incipit / Full Text: 
Z tamty strony jeziora