Kolberg 05 / K0072

  
Song navigation:
  

@2/4$xF 4.''D*{8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*4.''D*{8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8'D*8'F*}4'F/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8'D*8'F*}4'F/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*
Location (text): 
Krakowskie
Incipit / Full Text: 
Ej bracia czy wy spicie