Kolberg 02 / K0138

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8'G*8'A*}4'B*4''C/*2.''D/*{8x''C*8''D*}4.''E*{8x''C}/*2.''D/*{8'B*8''D*}4''D*4''C/*4'A*4'B*4'G/*{8'B*8''D*}4''D*4''C/*4'A*4'B*4'G/*{8'F*8'G*}4.'A*{8'F}/*2'G*4-/*{8'G*8'A*}4'B*4''C/*2.''D/*{8x''C*8''D*}4.''E*{8x''C}/*2''D*4'A/*{8'B*8''D*}4''D*4''C/*{8'A*8'A*}4'B*4'G/*{8'B*8''D*}4''D*4''C/*{8'A*8'G*8'A*}4'B*4'G/*{8'F*8'G*}4.'A*{8'F}/*{8'G*8'F*8'E*}4.'D*{8'G}/*{8'F*8'G*}4.'A*{8'B}/*2'G*4-/*
Location (text): 
Sandomierskie
Incipit / Full Text: 
O bialy Janie