Kolberg 01 / K0006t

  
Song navigation:
  

Location (text): 
od Warszawy (Mlociny, Wawrzyszew)
Incipit / Full Text: 
Paslam woly pod lozina