sa

Displaying 1 - 100 of 349
Čo sa stalo nové v Huftadieho dvore?
Keywords: 
Čo sa stalo nové
Keywords: 
Valila sa skala z vŕšku
Keywords: 
Veď som sa vídala
Keywords: 
Neverím sa, milí
Keywords: 
Gu kerej sa díeuki
Keywords: 
Verbujče sä chlapci
Keywords: 
Opítaj sa Duríka
Keywords: 
Keď sa milí na vojnu brau
Keywords: 
sa, Jaňík, egzecírku
Keywords: 
Jan
Keď som sa ja z domou zbierau
Keywords: 
Susedovie Janik sa píta
Keywords: 
Jan
Rozvíjaj sä strom zelení v lesku
Keywords: 
Čo sa stalo tej noci v Komárne
Keywords: 
Budem sa ja mamko moja vidávať
Keywords: 
Prečo sa to mladuo dieuča za muž drie
Keywords: 
Nebudem sa v tej jeseni vidávať
Keywords: 
Zakívaj sa kalinuočka
Keywords: 
Ej, pán išpán sa hnevá
Keywords: 
Taďe dou čerňava sa valí
Keywords: 
Ďieuča šati pere a kňaz sa mu smeje
Keywords: 
Slniečko sa horou, jasná hviezda višla
Keywords: 
Ajaju, ďe sa ďieuke hrajú
Keywords: 
Pri Dunaji stála, Dunaja sa ptala
Keywords: 
Prečo sa ti šuhaj ňikdi ňezarmútiš
Keywords: 
Spituje sa Anička, či je doma Zuzička
Keywords: 
Ešte sa raz obzrieť mám
Keywords: 
Čo sa stalo v tom Priechode
Keywords: 
Čo sa stalo pri Prešove
Keywords: 
Čo sa stalo v tej Bistrici u jedního krčmára?
Keywords: 
Kúpala sa Hanulenka ve vodence
Keywords: 
Kúpala sa Hanulenka ve vodence
Keywords: 
Keď som sa ja špaciruval v ňeďelu
Keywords: 
Podkonické dieuke to sa veru pišňice
Keywords: 
Čo sa mi smeješ
Keywords: 
Sňíval sa mi tejto noci čudní sen
Keywords: 
noc
Čože si sa milí, včera večer hňevau
Keywords: 
Ej, mamička moja idzem sa vidávac
Keywords: 
Krúti sa koľeso okolo mliňice
Keywords: 
Mala som frajera, volau sa mi Miši
Keywords: 
Ak sa nám mámila zobratí nedajú
Keywords: 
Spoza nášho hája, dievča sa mi klania
Keywords: 
Slniečko sa níži, hosťia sa schádzajú
Keywords: 
Červenuo jabĺčko po poíi sa gúľa
Keywords: 
Žeňiu bi sa, žeňiu
Keywords: 
Čo sa stalo nové
Keywords: 
Keď zrne sa mi dvaja zhovárali
Keywords: 
Čo sa stalo tej noci
Keywords: 
Cela som sa vidávať
Keywords: 
Ešče sa ja podívam
Keywords: 
Ked sa tance začínali
Keywords: 
Prechodí sa líška po raždí
Keywords: 
Keď sa ten Jaňíčok na vojnu brau
Keywords: 
Hop sa, Zuzka, srce moje
Keywords: 
Keď sa milí na vojnu brau
Keywords: 
Čije sa to koňe na dvore
Keywords: 
Oženiu bi son sa, ale na čo
Keywords: 
Čije sa to huski na tej voďe
Keywords: 
Jeseni sa blíži pomalički ,
Keywords: 
Čo sa mi cej noci snívalo
Keywords: 
noc
Spítaj sa ma, šuhaj či puojďen za teba
Keywords: 
Neboj že sa, moja milá, neboj
Keywords: 
Čo sa stalo v Bystrici novího
Keywords: 
Páči sa mi šuhaj svete švarní
Keywords: 
Čo sa stalo v tej našej dedine
Keywords: 
Ko ktorej sa schádzajú mláďenci
Keywords: 
Zrodili sa červenie jahodi
Keywords: 
Na čo som sa smutná vídávala
Keywords: 
Zrodili sa červenie jahodi
Keywords: 
Od Komárna sa oblačí bude dážď
Keywords: 
Dobrí večer, ako sa vi mávate
Keywords: 
Takí sa mi v cejto noci zosnul sen
Keywords: 
noc
Takí sa mi tamtej noci sňívau sen
Keywords: 
noc
Strojí sa mňa jedon chlapec oklamať
Keywords: 
Kedz som sa ja vídávala, bou mi svet
Keywords: 
Chceu sa jedon švarní šuhaj ožeňiť
Keywords: 
Pekní koňík kedz sa pekne učeše
Keywords: 
sa krúci až cento svet okolo
Keywords: 
Sňívau sa mi tejto noci čujní sen
Keywords: 
noc
Bodaj si sa, milí, ej, tolko razi potkou
Keywords: 
V tej Pešti dva dubi, tan sa mi neľúbi
Keywords: 
Čie sa to ovečki hore rolou pasú
Keywords: 
Vojak som ja,vojak, aj sa vojak volám
Keywords: 
Ešťe sa raz prejďem hore po deďme
Keywords: 
Frajeruočke štiri, prečo sce sa bili
Keywords: 
Manka moja, ja sa vidán
Keywords: 
Ožeňiu som sa ja, aľe ňeňie dobre
Keywords: 
Zvalila sa skala z vršku do Dunaja
Keywords: 
Tí vistovskí páni dívajú sa z bráni
Keywords: 
Pod obločkom fajaluočka trasie sa
Keywords: 
Ke' sa vojačok oblečie, pekne vištafiruje
Keywords: 
Hromi bijú, hromi bijú, zbúrenie sa ňebesá
Keywords: 
Dobrí večer, moia milá! Jak sa máš
Keywords: 
Prinď sa, milá, prinď sa pocfivaťi
Keywords: 
Príď sa milá, podívaťi, do tej našej kasárni
Keywords: 
Vidaj sa Ten, vidaj
Keywords: 
Keď sa dve tri kmotři zídu
Keywords: 
Zelená trávička, kde si sa tu vzala
Keywords: 
Pi, Jaňíčok, pi, len sa ňeopi
Keywords: 
Jan
Ja to urobín, ja sa ožeňín
Keywords: 

Pages