som

Displaying 1 - 100 of 156
Kebi som ja mala
Keywords: 
Veď som sa vídala
Keywords: 
Zasiala som ruže
Keywords: 
Kod som išou z limbora
Keywords: 
Mala som ja rukauce
Keywords: 
Keď som išiou z milovania
Keywords: 
Keď som išiou cez dva vrški
Keywords: 
Keď som sa ja z domou zbierau
Keywords: 
Kedz som ja jabĺčka ránala
Keywords: 
Keď som išiou dolu do Hájnikou
Keywords: 
Keď som išla po vodičku
Keywords: 
Išla bi som do hája šíriho
Keywords: 
Kedz som išla na vodičku
Keywords: 
Zasaďiu som čerešenku v zime
Keywords: 
Keď som išla po vodičku
Keywords: 
Zasaďiu som čerešničku v zime
Keywords: 
Keď som bola pri Ciglieďe v jarmoku
Keywords: 
Keď som išieu včera večer z Podolia
Keywords: 
Bola som ja Debrecíňe v jarmoku
Keywords: 
Prala som ja na Dunajku
Keywords: 
Moja milá zadriemala, ja som spal
Keywords: 
Zasadil som tri stromčoke borovie
Keywords: 
Kedz som išieu z Ameriki do domu
Keywords: 
Chireční beťár som
Keywords: 
Mal som fŕajerečku jednu v Cinobane
Keywords: 
Keď som išol z hája, muzika hrála
Keywords: 
Keď som špaciroval, postretou som díeuča
Keywords: 
Keď som išla s trávi cez dve velkie báni
Keywords: 
Keď som maširovau z Pešti do Budína
Keywords: 
Nebola som veselá od soboti večera
Keywords: 
Nebola som veselá od soboti večera
Keywords: 
Nebola som veselá od včerajška večera
Keywords: 
Nebola som veselá od čera večera
Keywords: 
Viďel som ťa, v ňeďelú na kázni
Keywords: 
Neveďeu som čera večer
Keywords: 
Keď som išieu čez Medzibrod
Keywords: 
Čera večer som ňeveďeu, že ja voják buďem
Keywords: 
Keď som išieu na tú vojnu
Keywords: 
Keď som išou do tej majni
Keywords: 
Keď som išieu od mámilej
Keywords: 
Keď som pášou kone, voli
Keywords: 
Keď som išou od mej milej
Keywords: 
Keď som išou z vojni domou
Keywords: 
Keď som išou k mojej milej
Keywords: 
Keď som išou od mámilej
Keywords: 
Koj som pásou kone voli
Keywords: 
Koj som išou od mej milej
Keywords: 
Keď som sa ja špaciruval v ňeďelu
Keywords: 
Koj som išou od Mariški
Keywords: 
Keď som išieu od Aňički
Keywords: 
Mala som frajera, ako biela giňa
Keywords: 
Mala som frajera, volau sa mi Miši
Keywords: 
Ej, regút som ja regrút
Keywords: 
Keď som išla z kostola
Keywords: 
Stála som na zahradki
Keywords: 
Cela som sa vidávať
Keywords: 
Šva som ti urobila
Keywords: 
Keď som išou čez tri vrške
Keywords: 
Keď som ja bou na Suchaňi
Keywords: 
Koj som ja do vás chodzievau
Keywords: 
Keď som ja konuopke močila
Keywords: 
Keď som ja šope spávala
Keywords: 
Koj som ja konope kosila
Keywords: 
Tancovala bi som bosá som
Keywords: 
Kedz som ja husočke pásala
Keywords: 
Mala som frajera, to dobre viem
Keywords: 
Na čo som na svete naroďená
Keywords: 
som u tích Dzianov, už som sama
Keywords: 
V tom vaľačom dvore už som sama
Keywords: 
Na čo som na sveťe naroďená
Keywords: 
Keď som ja bívala maličká
Keywords: 
Keď som ja bola panenka
Keywords: 
Keď som išla večer do zahradí
Keywords: 
Mau som jednu frajeruočku šumnú
Keywords: 
Keď som ja mal dvanásť
Keywords: 
Keď som išla cez Ponicki majer
Keywords: 
Na čo som sa smutná vídávala
Keywords: 
Keď som išou z Pešťi na sabadšág
Keywords: 
Keď som ja bou dvanást roční mláďeňec
Keywords: 
Koj som ja bul dvacet rosní mládžeňec
Keywords: 
Skočila som do zahradí
Keywords: 
Zasiala som bazaličku
Keywords: 
Zasiala som pod obluočok ladníčok
Keywords: 
Moja milá zadriemala, ja som spau
Keywords: 
Vtodi som si fijaluočku zasiala
Keywords: 
Zasiala som rozmariňík, ňezišiou
Keywords: 
Mala som frajeríka pred dvuma tĺžňi
Keywords: 
Keď som išla mládzu hrabať na lúčku
Keywords: 
Zasiala som pod obluočok ladníčok
Keywords: 
Keď som išla velia panskej zahradí
Keywords: 
Zasadeu som tri stromčeki borové
Keywords: 
Keď som išou vedľa panskej zahradí
Keywords: 
Zasaďiu som javorovie stromčoke
Keywords: 
Nosila som sukenečku sedem puol
Keywords: 
Keď som išiou vedľa panskej záhradi
Keywords: 
Zasadíu som javorovie stromčoke
Keywords: 
Keď som išieu podľa panskej zahradí
Keywords: 
Zasaďiu som dva zelenie stromčoki
Keywords: 
Zasadíu som tri zelenie stromčeki
Keywords: 
Kedz som sa ja vídávala, bou mi svet
Keywords: 

Pages